Helgbio: Det ultimata svarta pillret från Vita Pillret

Nordisk Alternativhöger med sin kända podcast Vita Pillret producerar också en serie intressanta videos om viktiga ämnen som berör oss svenskar. Ofta har man en skön blandning av humor och allvar men i denna video är det lätt att bli svart-pillrad, d.v.s. se situationen så hopplös att det är lika bra att ge upp. Så ska den emellertid inte tolkas. Dessa djuplodande granskningar är istället ett led i att veta exakt vad som behöver göras när vi nu snart återtar makten över vårt land och vårt eget öde. En ökad förståelse är bara av godo så länge vi aldrig glömmer att framtiden är vår. För du har väl inte gett upp hoppet?