Episk debatt i Stockholms Stad: Sveriges mest absurda någonsin?

SD i Stockholms Stad föreslog i en motion att man skulle tillsätta en utredning som kartlägger kostnaderna för flyktinginvandring och illegala invandrare. Den röstades så klart ner av de övriga partierna men den debatt som föregick omröstningen måste gå till historien som en av de mest absurda som någonsin hållits i Sverige. Ingen debatt i Sveriges historia har så tydligt visat på skillnaden i argumentation där Sjuklövern enbart fokuserar på känslor och att alla ska få komma hit medan SD, förtvivlat, försöker få debatten in på sunt förnuft, samtidigt som man understryker att man inte är sämre än de andra att upplåta sitt eget boende till asylsökanden.

Per Ossmer (SD) menar i sitt inlägg att för Sverige handlar detta om hundratals miljarder och att det är viktigt att Stockholm vet vad kostnaden är, precis som man känner till kostnaderna inom alla andra områden. Karin Gustavsson (S) säger att man inte ska kartlägga människor för att göra Sverigedemokraterna lyckliga. Hon anser att Sverigedemokrater har en vidrig människosyn. Martin Westmont (SD) påpekar att man t.o.m. räknar vad skolbarnens mat kostar så varför ska invandringen undantas? Han pekar på att invandrartäta orter som t.ex. Malmö skulle gå bankrutt om inte t.ex. Stockholm skickar dit sina skattepengar. Han vill inte att hela Sverige ska bli som Malmö. Rickard Wall (SD) för fram att någon ny utredning inte behövs eftersom detta är redan utrett tillräckligt många gånger. Vi vet redan att det är en förlust. Han pekar också på att Olof Palme brukade hänvisa till Jan Ekberg som i sina uträkningar 1980 kunde visa att invandringen (arbetskraftsinvandring) var lönsam, men idag när den inte är lönsam (asyl- och anhöriginvandring) då vill man inte längre göra några utredningar. Han påpekar också att han haft en andra fru som kom från Turkiet och redan hade två barn i tidigare äktenskap samt att han själv upplåtit sin lägenhet till två svarta migranter som precis fött barn.

Haval Murad (MP) säger att det måste vara slut på skitsnacket och den vidriga människosynen. Alla invandrare berikar, de kostar inte pengar. Han påpekar att han själv berikar Sverige. Han menar också att SD ljuger och att det inte finns några studier som visar att invandringen kostar och att det är en lögn att påstå att Malmö skulle gå i konkurs utan stöd från övriga landet. Han hoppas att människor med hans namn ska bli vanligare i Sverige och säger att om man vill att andra ska sluta kalla SD för vidriga måste de sluta ha vidriga åsikter. Han uppmanar också svenskar att umgås med de som har utländsk bakgrund. Ann-Margrethe Livh (V) säger att vi inte ska räkna ett enda öre på vad migrationen kostar eftersom det pågår krig i världen och barnen som kommer till Sverige annars skulle dö. Gulan Avci (L) vill inte att man ska ställa grupper och barn mot varandra och påstår att SD har en inhuman inställning till människor. Hon pekar på alla vinster migranterna ger och att SD nu måste berätta hur man tänkt sig integrationen. Jessica Jormtun (MP) anser att det är en icke-fråga. Eftersom det är krig i världen måste vi alltid ta emot alla som kommer. Hon berättar att hon gratis har två ”flyktingar” som bor hos henne och att det ger henne enorma upplevelser som inte går att mäta i pengar. Hon proklamerar att stockholmarna nu har öppnat sina hjärtan och valt kärleken.

Anna Rantala Bonnier (FI) säger att SD är absurda som ställer grupp mot grupp. Alla människor är ett självklart ansvar för svenska folket och att SD har en horribel syn på människor. Åsa Lindhagen (MP) anser att Stockholm ska välkomna människor som flytt och att vi blir rikare om vi bär varandras bördor. Han menar att inget barn ska behöva känna sig ovälkommet. Hon är orolig vad SD ska göra med de fakta utredningen kommer fram till och vill säga till alla barn i världen, de underbara små barnen, att de alltid är välkomna. Roger Mogert (S) menar att debatten har obehagliga undertoner och att det SD säger är tragikomiskt. Cecilia Brinck (M) struntar i vad asylinvandringen kostar och anser det totalt ointressant och påstår att SD är faktaresistenta. Hon säger att det är utmaningar som måste hanteras. Stina Bengtsson (C) hävdar att det SD säger ofta är 100 % lögn. Hon menar att man inte får ställa grupp mot grupp och att asyl är en rättighet. Torun Boucher (V) påstår att debatten är fruktansvärt obehaglig och att vi inte får sätta prislappar på människor och att äldreomsorgen skulle gå under utan alla människor som kommit från hela världen.

Slutsats

Av debatten att döma råder det ingen som helst tvekan att Stockholm blir som Malmö inom 40 år och att Malmö under samma period förvandlats till en stad i ett U-land. Malmös underskott är minst 5 miljarder per år och med 382000 invånare blir det matematiskt 150 miljarder i underskott för hela Sverige, per år, om 40 år med dagens utveckling. Det betyder att samtliga skatter på kapital, företag och arbete kommer öka kraftigt och/eller att vi måste skuldsätta oss. Sverige har idag låg skuldsättning och vi har utrymme att låna 2500 miljarder ytterligare innan vi når upp till 100% av BNP. Skattekvoten kan också utan minsta problem röra sig upp mot 50% av BNP, en ökning med 7% vilket ger ytterligare skatteintäkter på ca: 300 miljarder. Ekonomiskt kan man därför genomföra folkmordet om bara svenska folket fortsätter att rösta för det.

Fria Sidor tror att om utvecklingen inte stoppas nu, ett totalstopp, kommer vi få se en kontinuerlig utflyttning av företag, troligen till våra grannländer om de är smarta nog att vara attraktiva för dem. På motsvarande sätt är det troligt att kapitalägare tvingas, igen, lämna landet. Värst av allt är den högst troliga ”brain-drain” som måste följa av denna politik. Det finns ingen vettig ung person idag som är attraktiv på arbetsmarknaden som vill att deras barn ska växa upp i ett multikulturellt dårhus. Här finns utrymme för smarta politiker i andra Europeiska länder att locka till sig det bästa Sverige har att erbjuda i form av kunnande, ambition och kompetens.

Svenska folket måste rädda Sverige från dess politiker men kommer det att ske när de flesta fortfarande får huvuddelen av sin information från MSM, dessa inflytelserika mediehus med en agenda?