Helgbio: Den förödande massinvandringen

Massinvandringen till Sverige, USA och andra västländer är förödande. Den är förödande för oss men också för de länder från vilka dessa immigranter kommer ifrån. Antag att vi kunde tömma utvecklingsländerna på deras skarpaste hjärnor och bäst utbildade befolkning. Vad detta betyder är att vi berövar dessa länder den del av befolkningen som skulle kunna vara till stor nytta för dem. Antag istället att vi tar emot de med mindre god förmåga att klara sig. Då hjälper vi inte alls utvecklingsländerna, eftersom de föder 10 gånger så många varje år men vårt eget samhälle måste nu betala för och ge välfärd, på våra egna svaga gruppers bekostnad. Det enda tillfälle det är legitimt att ta mot migranter hit, i större omfattning, är därför vid verkliga flyktingskäl. Problemet är att detta skulle för Sveriges del endast vara aktuellt från våra närliggande länder i norra Europa. Man är helt enkelt inte flykting om man väljer att a) undvika en säker plats i sitt eget land b) väljer bort säkra länder i sitt eget närområde c) passerar flera säkra västländer, t.ex. Danmark och Tyskland utan att söka skydd där. Hela tanken bakom massinvandringen har inget alls att göra med att vi ska vara humana eller rädda våra pensioner. Istället är det en medveten plan att byta ut den vita ursprungsbefolkningen så att vi på sikt blir så splittrade och svaga att vi inte kan göra motstånd mot den planerade nya världsordningen. Bevisen är många för detta inte minst de senaste avslöjandena att s.k. NGO’s som Läkare utan gränser, Rädda Barnen, o.s.v. hämtar upp immigranterna utanför deras kust men kör dem inte tillbaka till närmast säkra hamn utan istället till Europa, där de flesta söker sig vidare bl.a. till Sverige. Dagens videos har några år på nacken men är minst lika aktuella idag som då de första gången publicerades. De har mer än 5 miljoner visningar och förtjänas att ses om ifall du redan sett dem. Faktum är att befolkningen i t.ex. Afrika växer så snabbt att Europa helt enkelt riskerar att drunkna i massmigration från denna enorma kontinent om vi nu inte sätter ner foten och säger – nu räcker det!

Denna video visar på ett pedagogiskt sätt varför massmigration till västländerna aldrig kan vara en lösning.

Denna video visar på ett pedagogiskt sätt att massmigration till västländerna aldrig kan vara hållbar för miljön, ursprungsbefolkningen eller de invandrare som redan kommit.