Förintelsen – hur länge ska vi låta oss luras?

Fria Sidor granskar "förintelsen": Del 1

Förintelsen är en av historiens största bedrägerier. Myten om den används varje dag för att försvaga tyska folket, vita européer och nationalister. Den används för att få alla i västerländska länder att känna skuld. Den används för att visa hur förkastligt det är att prioritera sina egna intressen, framför andras. Den används för att försvaga vårt instinktiva skydd av vår egen familj och vårt folk. Den används för att ingjuta i var och en av oss att ett avslag i ett asylärende är ett upprepande av förintelsen. Den används för att försvaga vårt motstånd mot det pågående folkmordet på vita i varje vit nation i världen.

Den används för att få oss att tro att allt som förknippas med Tyskland före andra världskriget är den ultimata ondskan och att vi därför är goda om vi gör tvärtom. Tron på denna lögn leder till vår egen undergång. Vi måste sluta låta oss luras. Gång, på gång, på gång, i fråga efter fråga. Vi måste ta tillbaka våra egna hjärnor och bryta hjärntvätten. Vi måste börja tänka själva och ta av oss de glasögon makthavarna ständigt tvingar på oss. Förintelsemyten har gjort att vi tappat förmågan att tänka själva.

Här pågår programmering av våra hjärnor.

Ta av dig glasögonen - börja tänka själv!
Ta av dig glasögonen – börja tänka själv!

Förintelsen finns där hos var och en av oss som ett ständigt filter genom vilket vi ser på världen. Ändå finns sanningen och därmed befrielsen bara några timmar bort, tillgänglig för oss alla, på Internet. De flesta av oss ställer dock inga frågor. Vi tror att förintelsen är en självklar sanning. Vi tror att den har hänt och därför inte behöver undersökas. Det känns inte bra inombords att ställa kritiska frågor och vara undrande om ett så vidrigt brott. Vi vet ju redan vem som varit ond respektive god. Eller hur? Vi vill vara goda. Vi vill tro. De som tvivlar är onda, så har man sagt. Därför låter vi oss hellre luras och går under som folk och civilisation.

Förintelsen används som ett slagträ mot alla som är emot det oproportionerliga judiska inflytandet i västvärlden. Den används för att rättfärdiga Israels övergrepp på palestinska folket och Israels ockupation av palestinskt land. Den har används för att ge judarna ett eget land. Den används för att ständigt befästa judarnas offerroll och dölja deras roll som förövare. Den används för att få allt som USA och NATO gör som någonting gott och bra. Den används för att utmåla Israels kritiker som onda antisemiter.

Miljoner barn indoktrineras varje år i förintelsen och de värdegrundspaket som följer med den. Förintelsen är en av de tre grundpelare på vilken den judiska och israeliska lobbyn byggt upp sitt stora inflytande i världen. Man hade tidigare pengarna och kontrollerade all media men med förintelsen har man nu också fått ett moraliskt verktyg. Förintelsen används sedan mot den vita europeiska människan som ett vapen att genomföra det folkmord som pågår, där vi snart inte längre har något land vi kan kalla vårt eget eller ett folk som har tillräckligt inflytande att bestämma själva över sitt eget öde.

En ond ”antisemit” som tycker USA ska prioritera vad som är bra för dem, inte bra för Israel

Alison Weir – Council for the National InterestFörintelsen bygger på så falska grunder att den kräver lagligt skydd för att undvika granskning i 13 europeiska länder. De som ligger bakom bedrägeriet har så stor makt att man kan tvinga en hel värld att tro på lögnerna. De flesta i västvärlden är fullständigt omedvetna om att de genom ett bedrägeri, systematiskt från barnsben indoktrinerats att tro på något som under inga omständigheter hänt. Det råder inte det minsta tvivel. Hela berättelsen om andra världskriget, vad som är gott och ont, förintelsen och det som påstås ha skett som vi fått lära oss är ren och skär propaganda.

De som är bakom bedrägeriet är ännu fria. De räknar nog med att det ska förbli så eftersom så få tycks finna anledning att söka efter sanningen och kritiskt granska vad som påstås. En som gjort det är Ursula Haverbeck, en modig kvinna på 87 år som frågat i fem år efter bevis på var de 6 miljoner morden av judar i Tyskland ägt rum? Hon har ännu inte fått ett enda svar. Domaren dömde henne till 10 månaders fängelse utan möjlighet till benådning eftersom hon ”visat sig tro på så hårresande nonsens”. När Ursula Haverbeck frågade efter bevis svarade domaren i sin motivering att ”han behöver inte heller bevisa att jorden är rund”. Förintelsemyten har således samma status som fysikens eviga lagar.

Ursula Haverbeck, 87 år, har dömts till 10 månaders fängelse för att hon inte tror på myten om de 6 miljonerna och gaskamrarna

images

Fria Sidor kommer granska förintelsen många gånger. Den är på många sätt den nyckel som vi alla behöver för att bli riktigt fria. Så länge du själv känner att du inte vill eller vågar granska förintelsen så är du inte fri i dina tankar. Varför vågar du inte granska den? Vad är så farligt med att ställa frågor? Varför känner du som du gör? Om nu allt är så självklart sant, varför får vi då inte ställa frågor och vara undrande?

Någon som vill räcka upp handen och fråga om gaskamrarna och de 6 miljonerna?

Fria Sidor anser att ingen är riktigt fri i tanken om man inte själv undersökt förintelsen. Fria Sidor vet att det är förknippat med både ångest, skamkänslor och rädsla. Vem vill vara en hemsk nazist och en ond människa som kan tvivla på något som hela världen vet har hänt? Tänk om dina bekanta ens får reda på att du sökt på nätet och tittat på kritiska filmer på YT? (de allra flesta numera bortplockade)

Det är ett val var och en måste göra. Du kan dock varken bli fri som individ eller hjälpa ditt folk om du fortsätter tro. Då har du lagt över ansvaret för berättelsen av vad som hänt till andra. Samma personer som varje dag vill trycka in fler migranter från Afrika och Mellanöstern. Samma krets av människor som lurat oss att mångkultur är bra och att vi behöver migranter, annars går vi under. Samma krets av människor som nekar vita människor rätten till självbestämmande i ett eget land samtidigt som man bygger murar runt Israel och deporterar immigranter, mot betalning t.o.m. till Sverige. Väljer du att inte granska förintelsen har du lämnat över ditt öde i deras händer.

Tar du däremot beslutet att kritiskt granska förintelsen är det mycket goda chanser att du, precis som vad gäller frågan om invandringen, sedan ganska snart inser att du blivit lurad även här. Du kan t.o.m. komma att se det som ett av de bästa beslut du tagit i ditt liv. Du kan sedan – äntligen – vara riktigt fri i dina tankar. Du tänker, äntligen, själv.

Fria Sidor vill dock utfärda en varning och hävda ansvarsfrihet. Börjar du granska förintelsen är det troligt att du kommer få en kraftigt förändrad verklighetsuppfattning. Du gör det således på egen risk. Detta kan i sin tur förändra de beslut du tar i ditt liv och talar du högt om det kan det riskera din akademiska och yrkesmässiga karriär samt sociala status. Fria Sidor vill inte ta detta ansvar och råder dig därför att hålla din nyvunna kunskap för dig själv och dina allra närmast förtrogna. De som har makten i samhället och som skyddar förintelsemyten går som sagt inte att kritisera utan konsekvenser. Just därför vet vi också vilka det är som verkligen bestämmer i våra samhällen.