ALFHEIMR – ny sida ser dagens ljus

ALFHEIMR - svenskarnas hem

Glöm Metro, glöm DN, glöm SvD, glöm alla etablerade medier. Vill du verkligen veta måste du söka information utanför de av etablissemanget rekommenderade och påbjudna medierna. Nya alternativa medier startar varje dag och för ljugmedia återstår nu endast lagstiftning och censur. Ingen kommer vilja läsa deras propaganda i framtiden om man inte tvingas till det.

Tyvärr har det fram till idag varit svårt att få en överblick av allt som finns. Inte längre.

En ny sida, ALFHEIMR, startas nu med syfte att göra alternativa medier lätt tillgängliga för en bredare allmänhet. Här samlas artiklar redan från ett 30-tal svenska och lika många utländska källor. Antalet källor är i sin början och kommer bara växa i framtiden efterhand som allt fler alternativa sidor och podcasts startas upp. ALFHEIMR har några kännetecken och så här presenteras sidan av grundaren:

Syftet med ALFHEIMR är återta de delar av inforymden systemets etablerade medier svartsjukt ännu bevakar som sina egna – d v s tankeverksamheten hos den majoritet av den löneslavande befolkningen som ännu sover.

ALFHEIMR är en nyhetsaggregator som i realtid sammanställer och presenterar nyheter från över trettio olika källor inom svensk och utländsk alternativ media – medborgarnas media som berättar sanningen när systemmedia ljuger.

ALFHEIMR är profilerad som en digital version av den gratis papperstidningen METRO, som finns vid kollektivtrafiken i landets storstadsregioner.

Med en bra respons kan ALFHEIMR snabbt förverkligas till att bli också en gratis papperstidning.

För att bryta den förlamande kollektiva hypnosen media och makt vaggat in befolkningen i tarvar inte bara en infoportal – utan också aktivism i det offentliga rummet, på gator och torg.

ALFHEIMR är i nordisk mytologi, älvornas hem (Alvhem), en plats mellan de två floderna Göta Älv och Glomma och korresponderar till dagens Bohuslän. Namnet gör det klart och tydligt att det här är vårt hem och ingen annans och värt att kämpa för såsom våra förfäder alltid har gjort. Nu tar vi över stafettpinnen och gör åter igen ALFHEIMR till vårt eget. Sidan finner du här.