Varför behövs Fria Sidor?

Varför behövs en ny sida? Räcker det inte med etablerade media eller de många alternativa sidor som redan finns?

Etablerad media

För det första, etablerad media gör inte sitt jobb. De borde granska makthavarna och gå folkets ärenden men idag är det precis tvärtom. Man utelämnar, förvränger och ljuger för att kunna förmedla information som stämmer med den rådande agendan. Det största problemet är att i stort all media är regimmedia. Någon mångfald i medievärlden finns inte.

Har du tänkt på att i många frågor så råder nästan total konsensus? Ta invandringen, mångfald, klimatfrågan, Ryssland och NATO bara som några exempel. Hur kan de komma sig att all media tycker exakt lika? Ja, det är exakt sådana frågor som Fria Sidor ska försöka ge svar på.

Alternativ media

Men alternativmedia då? Där finns väl utrymme för andra åsikter redan idag? Både ja och nej. Visst är det mycket bättre i det som brukar kallas alternativmedia men också här håller man sig ofta väl inom det som är den rådande agendan i alla frågor förutom invandringen. De större alternativa sidorna kan och har också förtjänstfullt kritiserat invandringen, där har de bidragit enormt, men de vågar sällan skriva om sann historia eller falska flaggor som t.ex. 11 september 2001, av rädsla att bli benämnda ”konspirationsteoretiker”. Många är helt enkelt också för stora nu och beroende av donationer och/eller andra intäkter. Det som började i liten skala och som en kamp, har nu för många blivit ett levebröd. Man ska heller inte bortse från att inte få sidor har en egen agenda eller starka lojaliteter, vilket gör att de har ”blinda fläckar”, de vill helt enkelt inte undersöka vissa ämnen. Fria Sidor är helt oberoende och kommer aldrig att ta emot donationer eller behöva annonsintäkter.

Politisk, religiös och ideologisk media

Det finns andra kategorier inom alternativmedia med en tydlig politisk, religiös eller ideologisk utgångspunkt. Dessa kommer delar av sanningen nära men har samtidigt en ståndpunkt att försvara – en åsikt, politik eller tro. Fria Sidor är helt obunden och kan därför låta fakta och bevis leda fram på en spännande kunskapsresa. Det är sökandet och den fria forskningen som är glädjen – att hitta den där pusselbiten som till sist gör att bilden blir tydligare. Inte att försvara en redan intagen ståndpunkt.

Så svaret på frågan då ”Varför behövs Fria Sidor?”: Du får helt enkelt inte veta hela sanningen, varken i regimmedia eller i de flesta alternativa media. Därför behövs Fria Sidor.