Var kommer de sverigedemokratiska väljarna ifrån?

Rösta rött eller grönt? - nej svenskt!

Det är självklart att alla partier idag gör interna mätningar var deras väljare kommer ifrån. Vi på utsidan får inte ta del av denna information utan måste lägga pussel. I detta inlägg ska Fria Sidor se vad som går att få fram.

Valresultat

Genom att ställa upp valresultatet från 2002, 2006, 2010, 2014 och Fria Sidors prognos för 2018 (återkommer i senare inlägg) kan vi få en antydan om var Sverigedemokraterna fått och förväntas få sina väljare ifrån. Nedan en tabell som visar de faktiska valresultaten och prognosen (FS). Siffrorna i procent. Prognosen avser partistöd innan förväntade stödröster.

Valresultat och prognos 2018

Vi ser tydligt att Moderaterna gick framåt i valen 2006 och 2010 för att sedan tappa stort i valet 2014 och ser ut att tappa igen i valet 2018(prognos) men inte lika mycket. En del av förklaringen för just Nya Moderaternas uppgång var att man tog tillbaka väljare från Liberalerna och Kristdemokraterna. Sedan valet 2010 uppvisar Liberalerna och Kristdemokraterna samma trend som Nya Moderaterna. De går stadigt nedåt. Båda ligger nu farligt nära riksdagsspärren och kommer att behöva stödröster för att vara säkra på att klara sig. Nya Moderaterna kommer därför med all sannolikhet att tappa en hel del väljarstöd till dem (inte med i prognosen). Undantaget är Centerpartiet som tycks ha gjort ett ryck sedan 2014. Detta förskjuter balansen i Alliansen mot en massinvandringsvänlig linje. Speciellt eftersom Liberalerna kommer dränera Nya Moderaterna på röster, vilket gör de senare relativt mindre, kommer Alliansen efter valet i september 2018 att utan minsta tvekan vara vänliga mot massinvandringen.

Socialdemokraterna är på stadig nedgång, en nedgång som hindrades tillfälligt i valet 2014. Nu har nedgången igen tilltagit och tappet syns tydligt. Miljöpartiets uppgång 2006-2014 har vänts i en nedgång. Fallet i jämförelse med valet 2002 är inte dramatiskt men Miljöpartiet lockar inte längre. Vänsterpartiet har å andra sidan gjort comeback. Vänsterpartiets svacka sammanfaller med Miljöpartiets uppgång och kanske har man nu återgått till sin trygga hamn, men det är en spekulation. Inget tyder idag på att F! kommer in men man har sina kärnväljare runt 2% som aldrig tycks lämna Gudrun Schyman. Just dessa 2% dränerar vänsterblocket som annars skulle leda över Alliansen.

Valresultat och prognos 2018

Ämnet för dagens inlägg är Sverigedemokraterna och partiet formligen exploderar. Det är mer eller mindre en fördubbling för varje val. Märkligt nog förefaller det, vilket Fria Sidor visat i andra inlägg, att man gör sina ryck efter varje val, inte åren innan. Det framgår av statistiken på status.st som är en utmärkt sida att detaljstudera opinionen för just Sverigedemokraterna. Men var kommer dessa väljare ifrån?

Av tabellen nedan framgår det tydligt att Sverigedemokraterna fått väljare både från Alliansen och De rödgröna men att det skett i olika val. I valet 2006 gick Alliansen kraftigt framåt och de Rödgröna tappade (se förändring). Alliansen hade ett nytt projekt som höll ihop och lockade väljare medan många var trötta på Göran Persson. Som framgår av tabellen valde dock inte alla att gå över till Alliansen utan Sverigedemokraterna tog nu en liten del av dessa missnöjda väljare. Samma sak hände i valet 2010.

Valresultat och förändring

I valet 2014 var många väljare trötta på Fredrik Reinfeldt men denna gång valde de flesta som lämnade Alliansen att gå till Sverigedemokraterna. Det tycks vara så att när väljarna enas kring ett missnöje med den sittande regeringen och sluter upp runt det andra blocket, de förlorande blockets väljare i allt högre grad väljer Sverigedemokraterna som efter varje val ökar kraftigt. Denna bild bekräftas av Fria Sidors valprognos för 2018. Många är missnöjda med den sittande regeringen men istället för att nu rösta på Alliansen väljer man istället Sverigedemokraterna.

Det är självklart helt omöjligt att göra en exakt beräkning. För det första vet vi inte vilket block som ligger en rörlig väljare närmast. En socialdemokratisk väljare som bytt till Alliansen för att sedan gå till SD, registreras i denna analys som att komma från Alliansen och vice versa. Analysen, för tydlighetens skull tar nettot bara från ett enda block, utom för valet 2018p (7,02+2,29). Syftet är inte att ge en exakt bild eftersom endast partierna sitter på den utan att ge en översiktlig bild och försöka förstå vad som hänt, från utsidan. Alla siffror i procent.

Var väljarna kommer ifrån

Slutsats

Fria Sidor tycker bilden är ganska tydlig. Många väljare är missnöjda med den sittande regeringen och i just det valet sluter man upp runt det andra blocket som då tappar mindre. De som är missnöjda väljer dock varje val, både vad gäller Alliansen och De rödgröna, att rösta på Sverigedemokraterna istället. Nu finns ett allmänt missnöje med den sittande regeringen Löfven och i detta val kommer därför Alliansens väljare sluta upp bakom Kristersson och Lööf i högre grad än de som i förra valet stödde De rödgröna.

Alliansen tappar visserligen till Sverigedemokraterna men betydligt mindre än De rödgröna. Nu är det de senares tur att släppa väljare till SD. Så här lär det fortsätta och i nästa val, 2022, om Fria Sidors prognos är riktig att Alliansen blir störst 2018, kommer Alliansens väljare vara de som i högst grad röstar på Sverigedemokraterna (2022) och väljarna i högre grad sluter upp bakom De rödgröna. Så var kommer SDs väljare ifrån?

Efter valet 2014 var det sammantaget fler från Alliansen som någon gång hade röstat på SD än från de Rödgröna. Analysen visar att Sverigedemokraterna efter valet 2018 kommer att sammantaget, sedan 2002, ha fått något fler väljare från De rödgröna. Detta speglar också det faktum att det Rödgröna blocket traditionellt varit större och därför rimligen tappat fler väljare.

Tack för att du läser Fria Sidor!