Fler än tre skott är bevis för en konspiration mot JFK

Fria Sidor granskar mordet på JFK: Del 2

När det gäller konspirationsteorier så existerar de enbart för att våra folkvalda politiker valt att inte lägga korten på bordet. Annars skulle ingen behöva fundera på vad som verkligen har hänt. I en mordrättegång skulle det räcka med ”rimligt tvivel” för att fria men våra myndigheters officiella versioner står fast även om de bevisats innehålla massor av fel, sakna all logik och t.o.m. bestå av officiella lögner. Det kanske bästa exemplet är ”förintelsen”. En uppenbar lögn som alla myndigheter i västvärlden upprätthåller och som är så lätt att punktera att det finns lagar i nästan alla västländer som genom avskräckande fängelsestraff försöker hindra forskare att undersöka de faktiska omständigheterna. Det är inte enkelt att vara sanningssökare eftersom det nästa aldrig går att veta exakt vad som hänt eller vem som ligger bakom. Tack och lov behöver vi inte veta allt till 100% utan det räcker med att finna tillräckliga bevis för att den officiella versionen inte kan stämma. Märker vi dessutom att man medvetet försöker mörklägga och vi ser tydligt vem som gynnas kommer vi mycket nära Sanningen. Vi vet t.ex. att p.g.a. avsaknaden av blå färg på väggarna i de påstådda gaskamrarna att ingen någonsin har gasats där, vi vet att man försöker dölja sanningen genom lagstiftning och att Israel och minst 4 miljoner judar fått hundratals miljarder i krigsskadestånd. De vann kriget mot tyskarna och därför har tyskarna gasat 6 miljoner och ska för evigt betala för det. Någon bas i verkligheten behöver inte finnas – det räcker med makten. Det är enbart makt det handlar om. En naiv upptäckt för den som tror på goda ideal, men likväl verkligheten. Mordet på John F. Kennedy är spännande (och skrämmande) dels därför att det nu gått så lång tid att de duktiga, oberoende forskarna, idag vet enormt mycket om det, dels för att det visar att myndigheter, media och politiker i USA vidmakthåller en lögn, så uppenbar, i mer än 50 år, utan att folket kan ställa någon till svars för det. Lee Harvey Oswald sköt inte ens ett enda skott. Enskilda privatpersoner kan inte begå brott eller ljuga hur som helt och undkomma straff men våra folkvalda politiker kan göra det. Det är ett bevis på att USA inte styrs av folket utan av helt andra krafter. De börjar nu ses av allt fler och en viktig del i uppvaknandet är just sanningssökandet och avtäckandet av alla lögnerna. Det är genom att vi tror på dem och inte ifrågasätter dem, de kan styra oss som en fårskock dit de vill. I detta inlägg om JFK ska vi titta på det tekniska, vad hände? Vet vi att det inte var en enda gärningsman?

Den officiella versionen

Det finns faktiskt tre officiella utredningar. Enligt den första, Warren-kommissionens officiella version som blev klar 1964, ska en ensam gärningsman (Lee Harvey Oswald) ha skjutit tre skott, inom 6 sekunder, klockan 12:30, från sjätte våningen i Texas School Book Depository, bakom kortegen, med ett karbingevär, Mannlicher-Carcano. Två skott träffade. Ett i nacken och ett i huvudet. Nackskottet träffade också guvernör John Connally i framsätet. Ett skott missade och sårade lätt en åskådare.

I samband med att allt fler blev medvetna om CIA’s inblandning i olika mord, MK-ultra, inblandning i knarkaffärer, den allt häftigare kritiken mot Warrenkommissionen samt den mystiska Zapruder-filmen som nådde allmänheten först 12 år efter mordet tillsattes en ny kommission (HSCA) som granskade både mordet på JFK och Martin Luther King. Kommissionens slutsats var, 1978, att JFK blivit utsatt för en konspiration.

Slutsatsen baserades på ljudupptagningar från en motorcykelpolis som av misstag lämnat sin mikrofon påslagen. Där kunde man identifiera upp till sju skott. P.g.a. för låg budget kunde man inte analysera vidare alla sju skotten men två av de fyra skott som analyserades var med bara 0,5 sekunders mellanrum vilket omöjliggör en enda skytt, då det tar minst 2,6 sekunder att ladda om geväret. Var det mer än en skytt faller teorin om den ensamme gärningsmannen.

Vid jämförelser av ekon från ljudupptagningarna med testskott konstaterades att minst ett skott kom från det som kallas Grassy Knoll, en plats vid sidan om kortegen och således inte ett skott från Texas School Book Depository, bakom JFK. Kommissionens slutsats var bara en rekommendation och kom inte att erkännas av justitiedepartementet, varför Warren-kommissionens slutsats om den ensamma gärningsmannen, Lee Harvey Oswald, fortfarande gäller som officiell version.

Efter Oliver Stone’s film JFK, 1991, blev allmänheten ännu mer övertygad om att myndigheterna deltagit aktivt eller hjälpt till att dölja vad som hänt. 1992 tillsattes därför en kommitté (ARRB) med syfte att samla in dokument och göra dem tillgängliga för allmänheten. Kommittén hade inget mandat att komma till några slutsatser men konstaterade, 1998, att myndigheterna kraftigt försvårat en objektiv utredning. Många oberoende forskare konstaterade också att mörkläggningen varit massiv. Det bestämdes också att samtliga dokument ska släppas till allmänheten senast oktober 2017. Ca: 40.000 dokument väntar på att släppas. Då man haft 50 år på sig att gömma undan dokument av intresse för allmänheten bör vi inte räkna med några sensationella fynd.

Hur många skott och skyttar?

Redan tidigt bestämde sig CIA och FBI för att det var tre skott som skjutits och att alla träffat. Bara två timmar efter attentatet var den ensamme gärningsmannen utpekad och gripen. Det visade sig sedan att en åskådare, James Tague, sårats lätt av en kula. Han trodde alltid att flera skyttar varit inblandade. Således stod Warren-kommissionen inför ett dilemma. Antingen erkänna att det var fler än tre skott och därmed fler än en skytt, eller förklara hur skadorna på två personer kunnat uppstå med endast två kulor. Man valde det senare alternativet.

För att dölja skadorna på JFK och bilen ägnade man sig åt en omfattande mörkläggning. Bilen transporterades omedelbart bort, tvättades ren och ombyggdes helt inom bara dagar efter attacken. Kroppen gömdes också omedelbart undan och togs till ett militärsjukhus för vidaretransport. Här finner vi skälet till att just mordplatsen, Dealy Plaza, fått så mycket uppmärksamhet. Den officiella versionen faller platt om det går att bevisa att det var fler skyttar. Det går endast att göra genom att studera detaljerna.

Det finns ett antal problem med den officiella versionen, förutom den massiva mörkläggningen, som i sig talar för myndigheternas aktiva eller passiva inblandning.

Det första är, vilket också kommissionen 1978 konstaterade, hörs fler än 3 skott på motorcykelpolisens ljudupptagning och minst två med 0,5 sekunders mellanrum.

För det andra, beroende på vem du frågar har mellan 88 och 33 vittnen sagt att de hört skott från andra platser än Texas School Book Depository, den plats Lee Harvey Oswald påstås ha skjutit ifrån. Av dessa är 21 poliser. Flera poliser beordrades, direkt efter skotten, att genomsöka dessa områden.

För det tredje, enligt den officiella versionen blev JFK dödad av ett höghastighetsvapen. Det vapen Oswald påstås ha använt var inte ett höghastighetsvapen.

En Mannlicher-Carcano

För det fjärde, flera läkare, varav en del välkända experter på hjärnskador och röntgen menar att de fotografier och de röntgenbilder som finns i arkiven omöjligt kan vara på JFK mot bakgrund av de skador han ådrog sig. Äkta bilder skulle troligen omgående ha avslöjat fler kulor, andra vinklar och andra vapen. Nedan en intervju med en av dem som var först att se JFK på sjukhuset.

För det femte, initiala rapporter gör gällande att kulan träffat ryggen, inte nacken, vilket omöjliggör att samma kula sedan också träffade senator John Connally i framsätet.

Visar att kulan gick in i ryggen, inte nacken
Kulan måste ha haft en märklig bana och brukar därför kallas ”den magiska kulan”

För det sjätte, minst en kula har enligt initiala rapporter ett ingångshål framifrån, vilket omöjliggör en ensam skytt.

Såret fotat på Parkland, litet ingångshål
Såret fotat på Bethesda Sjukhuset, stort utgångshål

Här är en summering av vad en av världens främsta forskare, James Fetzer, tror har hänt:

Det första skottet, som träffade ryggen, hade en sådan vinkel att den måste ha avfyrats från ett tak (grön) på en annan byggnad, County Records, det andra skottet sköts framifrån (blå), gick igenom vindrutan, träffade nacken och vinkeln tyder på att det avfyrats någonstans under en bro, Tripple Underpass, framför kortegen. Först efter det att föraren, William Greer, mot alla säkerhetsrutiner stannat fordonet, avfyrades tre skott (gul) från byggnaden, Dal-Tex, ett skott missade och träffade James Tague, ett annat missade och strök vindrutans krom-list, det tredje skottet träffade JFK’s bakhuvud. Minst ytterligare ett skott avfyrades som träffade hjärnan. Ett skott hittades i gräset och ett till tre skott sköts mot John Connally från Texas School Book Depository (orange).

För mer info och detaljer om dagens inlägg, se länken till källan nedan.