JFK: Den manipulerade filmen

Fria Sidor granskar mordet på JFK: Del 10

Nästan allt det vi fått se av mordet på John F. Kennedy kommer från en film som släpptes till allmänheten först tolv år efter mordet. Det är ganska typiskt för även vid 9/11 släpptes bildmaterial långt senare än 2001. Samma sak med månlandningarna. Det är genom bilderna som vi tror oss förstå en händelse och den som vill manipulera vet att om man har kontroll över bilderna, styr man stora delar av opinionen. En bild säger mer än tusen ord. De flesta som ser bilder ställer inte heller frågor om dem. En av de viktigaste filmerna var den som togs av Abraham Zapruder, hög frimurare i Texas och som sedan blev mångmiljonär på sin film. Många oberoende forskare menar att filmen manipulerats för att visa förloppet med en ensam skytt bakom kortegen som är helt central för den officiella berättelsen. I detta inlägg ska vi titta på vad som talar för det. Titelfilmen behandlar alla delar av mordet på JFK.

Clint Hill

Den enda agent vi har sett på film som agerade under mordet var Clint Hill. Det är honom vi ser krypa upp på bakluckan för att försöka nå Jackie Kennedy. Hill har under hela sin karriär efter mordet hållit fast vid exakt samma berättelse.

”Jag närmade mig fordonet…då sköts presidenten i högra bakhuvudet…delar av hjärnan och blod spriddes ut över bilen och mig själv…då tog sig fru Kennedy upp på bakluckan..hon såg inte mig…jag tog tag i henne och lade ner henne i baksätet…presidenten föll då över hennes ben…när jag låg på toppen av baksätet noterade jag att delar av presidentens bakhuvud fattades…delar av hjärnan låg i baksätet av bilen…”

Det faktum att Hill fick hjärnsubstans på sig stärks av andra i närheten av fordonet som rapporterat att de träffats så hårt av kroppsdelar att de själva trodde de blivit träffade. Problemet är att det denna agent vittnar om inte stämmer överens med vad filmen visar.

Zapruderfilmen

Det var först 1975, tolv år efter mordet, som en dålig kopia av filmen kunde visas för allmänheten. De flesta känner inte till något om bakgrunden till den film som ständigt visas om mordet. Det har pågått en het debatt bland oberoende forskare om filmen är manipulerad. Det finns två sätt att söka svaret: det ena är att ta reda på exakt vad som hände med filmen efter mordet och det andra är att analysera om det finns indikationer att bildrutorna är ändrade, borttagna eller manipulerade.

Enligt den officiella versionen lät Zapruder framkalla tre kopior av filmen, två som han gav till CIA/FBI. Filmen sågs först på Kodak laboratorium i Dallas, morgonen efter mordet tittade Zapruder på filmen tillsammans med andra och senare, samma helg, sålde han rätten till Time-Life Magazine som hämtade filmen och tog den till Chicago. Time-Life visade aldrig filmen utan endast vissa bildrutor från den.

Enligt Douglas Horne, som själv satt med som expert i den officiella kommissionen som utredde mordet 1995 till 1998, stämmer inte den officiella versionen. Horne var den som intervjuade två personer som omedelbart efter mordet arbetat med filmen redan dagen efter för att skapa förstoringar av varje bildruta. Enligt uppgift skedde det på uppdrag av CIA.

2009 kom det till kännedom att chefen för NPIC, National Photografic Interpretation Center, Dino A. Brugioni också hade ett team som arbetade med filmen. Det fanns således två team som omedelbart bearbetade filmen. Brugioni upprepade vid ett flertal intervjuer att han tydligt mindes att Clint Hill, i filmen, med stor kraft slängde ner Jackie Kennedy i baksätet, något som den officiella filmen inte visar.

Hawkeyeworks

Med åren har, i olika intervjuer, det kommit fram att filmen togs till, vid denna tid, världens mest avancerade labb, med ett eget kodnamn Hawkeyeworks. Det var Kodaks sofistikerade och högteknologiska laboratorium i Rochester, New York. Enigt flera agenter kunde man där göra vad man ville med filmer och CIA hade sina bästa specialister som arbetade där med klassificerade projekt. Eftersom så många, oberoende av varandra, berättat om Hawkeyeworks, talar mycket för att man tog originalet dit omgående.

Det man påstår är originalet och som idag finns bevarat på ett museum är i själva verket en manipulerad kopia. Det är helt enkelt för många källor som idag avslöjat att FBI/CIA och myndigheterna haft tillgång till originalet på ett mycket tidigt stadium. Det är ett mysterium att det dröjde 12 år innan allmänheten kunde få se den. Skulle man inte ha något att dölja skulle självklart hela filmen dagen efter ha tillåtits visas för allmänheten. Enligt vittnen var den av utmärkt skärpa och kvalitet.

Men vilka indikationer finns att man manipulerat filmen?

Tecken på att Zapruderfilmen manipulerats

Huvudet

Dino A. Brugioni, minns en betydligt större skada på huvudet än vad filmen visar i bildruta 313. Erwin Schwartz, Abraham Zapruders affärspartner, såg i originalfilmen kroppsdelar utspridda till vänster om presidenten. Det visas inte heller på den kopia som idag är tillgänglig för allmänheten. Även motorcykelpolisen Bobby W. Harris har vittnat om detta.

https://www.assassinationresearch.com/zfilm/z313.jpg
Bildruta 313 av den officiella versionen

2008 köpte Sydney Wilkinson en kopia på filmen. Han tog den till ett labb för att göra om den till HD för senare analys. I dessa uppförstoringar går det att se i bildrutorna 317, 321 och 323 svarta delar som tycks täcka Kennedys signifikanta skada på bakhuvudet.

https://www.assassinationresearch.com/zfilm/z317.jpg
Bildruta 317 i den officiella versionen
https://www.assassinationresearch.com/zfilm/z321.jpg
Bildruta 321 i den officiella versionen
https://www.assassinationresearch.com/zfilm/z323.jpg
Bildruta 323 i den officiella versionen

I bildrutorna 335 och 337 ser vi istället en huvudskada som ingen läkare observerade på sjukhuset i Parkland, Dallas.

https://www.assassinationresearch.com/zfilm/z337.jpg
Bildruta 337 i den officiella versionen

Bilen som inte stannade

16 vittnen på Dealy Plaza har berättat att bilen mer eller mindre stannade till helt under ett par sekunder. Dessa vittnen var t.o.m. de som var närmast JFK som Jean Hill, Hugh Betzner, Bill Newman, Mary Woodward, Roy Truly, Phil Willis, Alan Smith, o.s.v. Någon bil ses inte stanna i Zapruderfilmen. Ingen av vittnena har heller berättat om att Kennedys huvud rörde sig bakåt åt vänster som filmen visar. Analys av bildrutorna visar att det fattas bildrutor, rutor som är svarta och inte exponerade. Det framstår som en tänkbar hypotes att bilen stannade till snabbt för det var exakt då som träffarna mot Kennedys huvud kom. Det är betydligt enklare att träffa ett objekt som står stilla än som rör sig.

Slutsats

CIA hade omgående tillgång till originalet. Zapruderfilmen har ändrats av amerikanska myndigheter och mycket tyder på att det skedde i Kodaks topplaboratorium, med kodnamn Hawkeyeworks, Rochester, New York. Syftet var att ta bort de mest uppenbara bildrutorna som visade att det var fler gärningsmän och att bilen stannade. Det verkliga utgångshålet i bakhuvudet, från ett skott framifrån, mörkades ner i laboratoriet och bildrutor som visade kroppsdelar till vänster togs också bort, eftersom det tyder på ett skott från sidan. Samtliga filmer och bilder från Dealy Plaza denna novemberdag togs i beslag av amerikanska myndigheter och nådde allmänheten långt senare, Zapruderfilmen 12 år senare, år 1975. Det faktum att filmen hölls borta från allmänheten så länge och så dåligt stämmer överens med de vittnen berättat tyder på att allt inte är som det ska med toppfrimuraren Abraham Zapruders film.