Statssponsrad terrorism i Europa

Det mest skrämmande att vara Sanningssökare är att stirra allmänhetens ointresse, okunskap och ignorans rakt i vitögat. Det hjälper inte att informera, att upplysa, att peka på felaktigheter eller ens att lägga fram bevis. Huvudorsaken är att förståelse och kunskap aldrig kan få fäste om förmågan att tänka själv saknas. De flesta tror att de tänker själv och har en egen åsikt men i själva verket har nästan allt de tror på matats dem, genom år av hjärntvätt, vilket gjort att de internaliserat kunskapen som sann. De återupprepar istället bara floskler de matats med. Självständigt tänkande är istället att gå till källorna och metodiskt söka svar på ett antal frågor, något som tar mycket tid och kraft, speciellt i början. Många tror inte att de behöver ifrågasätta vad de ständigt matas med och just därför saknar de också den lilla bas av övning och färdighet som är så viktig för att våga lita på det egna omdömet. Lögnerna måste förvinna och vi åstadkommer detta på bästa sätt genom tusen nålstick. Granskningen av falska flaggor är här en viktig bit.

Det enda sättet att bli riktigt fri i tanken, om man befinner sig fullt ut i hjärntvätten, är att börja ställa frågor i liten skala om en enda sak. Nyfikenhet är trots allt en vanlig mänsklig egenskap och någonting intresserar alla. Det mest givande, enligt Fria Sidor, har varit att studera falska flaggor. Det är när du ser lögnen helt blottad och frilagd som din tanke öppnas upp och lämnar den, i de flesta fall, rigida låsningen.

Mycket glädjande är att många tagit till sig 9/11 – alla falska flaggors urmoder – men betydligt färre har orkat analysera de ytterligare hundratals påstådda hat- och terrorattacker som sker numera nästan på veckobasis. Huvuddelen av Sveriges befolkning känner inte ens till att det redan är officiellt erkänt att NATO och västländerna legat bakom statssponsrad terrorism, något som går under namnet Gladio (i Sverige Arla Gryning). Explosioner och attentat i hela Europa skylldes under 70- och 80-talet på röda kommunister. Idag är det istället islamister som utpekas som gärningsmän men steget är inte långt till att också låta nationalister ikläda sig den rollen.

Idag har censuren dock gjort att fler och fler granskare av falska flaggor aldrig ges utrymme på de större sociala plattformarna. Den, till stora delar, ignoranta allmänheten får det genom denna censur ännu svårare att enkelt kunna nå seriöst material som granskar och ifrågasätter invanda sanningar. Därför är det glädjande att en av de mest seriösa granskarna, Richplanet.net, gjort en intervju med Nicholas Kollerström om hans bok ”A European Perspective: Chronicles of False Flag Terror”. Där visas att falska flagor inte bara pågår i USA utan också i hög grad i Europa.

Fria Sidor råder alla att utgå ifrån att ett terrordåd är en Falsk flagga tills motsatsen är bevisad men samtidig att följa med för att, om möjligt, undvika att hamna i en situation och bli offer för den statssponsrade terrorismen. Det är närmast en självklarhet att vi står mycket nära en större falsk flagga som måste föranleda en större attack på Iran och/eller Syrien. De enda två större länder i regionen runt Israel som ännu inte böjt sig för sionisternas makt.