JFK: CIA’s inblandning i mordet

Fria Sidor granskar mordet på JFK: Del 12

Detta ödesdigra år, 1963, var Kennedy inte bara i krig med Israel och den judiska maffian han var på kant också med USA’s säkerhetstjänst CIA. Han ville splittra CIA i tusen bitar och var helt emot hemlighetsmakeriet och de dolda operationerna som inte ens presidenten många gånger fick kunskap om. Det är svårt att tänka sig att man skulle ha lyckats med ett attentat och ännu mindre med att mörklägga mordet på JFK om det inte vore för att också CIA var inblandade. Det skedde främst genom en person du säkert aldrig hört talas om James Jesus Angleton. Detta inlägg ska handla om honom. Mannen som stod Israel så nära ett han fick ett monument upprättat efter sig, han har ännu fler i landet som har så mycket att tacka honom för.

Stod nära Israel

Enligt Andrew och Leslie Cockburn, författare, var James Angleton (1917-1987)

”en av de mest inflytelserika och hemlighetsfulla personerna inom CIA under mer än 25 år.”

Enligt dem var han iblandad i många hemliga operationer och han var chef för den israeliska avdelningen och stod därför Israel ytterst nära. CIA etablerades 1947 och redan 1954 hade han nått den höga posten som chef för den särskilda underrättelseverksamheten. Angleton hade utmärkta kontakter inom CIA och både CIA-cheferna Allen Dulles och senare Richard Helms var hans mentorer. Det var dessa kontakter som gav honom stora frihetsgrader där han kunde agera utan insyn.

Angleton hade tillgång till medel han inte ens behövde redovisa. Han kunde själv utföra operationer och ytterst få utanför den närmsta kretsen behövde få reda på det. Författaren Peter Dale Scott skriver att Angleton hade ”

”ett eget CIA inom CIA och att det stod Mossad nära.”

Eftersom han höll sina kontakter med Mossad för sig själv kunde han ensam berätta om deras underrättelser för andra på CIA.

David Ben-Gurion och Angleton

Angletons kontakter med Mossad var utmärkta. Han hade t.o.m. direkt kontakt med David Ben-Gurion, israels premiärminister. Var det någon på CIA som kände till Ben-Gurions avsky för Kennedy så var det Angleton. Det är otänkbart att han inte var medveten om den konflikt som blossat upp mellan ledarna för USA och Israel. Enligt historikern Steven Stewart var samarbetet mellan Mossad och CIA så starkt att varje CIA-agent i Mellanöstern samtidigt hade ett andra uppdrag för Israel. Många har vittnat om att CIA och Mossad tidigt hade gemensamma operationer. Wilbur Crane Eveland, rådgivare till CIA, beskrev den hemliga relationen som ”farlig”. Denna relation sköttes främst genom Angletons enhet. Dessa operationer hade startat innan ens Allen Dulles blev chef för CIA och hade sin grund från andra världskriget och den judiska motståndsrörelsen med bas i London. James Angleton hade ordnat ett samarbete med Mossad som gav information till CIA om underrättelser vad gäller arabländerna.

Lönnmord

CIA och Mossad hade många delade operationer. President Eisenhover önskade bli av med president Gamal Abdel Nasser i Egypten men det stoppades i sista stund. CIA och Mossad samarbetade i Syrien 1958 för att störta den nationalistiska regeringen. De spioner man anlitat läckte dock om den planerade kuppen som kunde tillfälligt avstyras. Det kanske mest kända försök till lönnmord var dem på Fidel Castro, Kuba, med början 1960. För ändamålet skapades ett team – ZR/Rifle Team, bestående av en grupp lönnmördare och legosoldater från ett flertal olika länder.

Atomvapen

Tad Szulc, utrikeskorrespondent, skrev att

”källor nära Angleton hade sagt att han hjälpt Israel med teknisk information om kärnvapen på 1950-talet.”

Enligt Seymor Hersh hade han själv hört samma sak från egna källor att denna hjälp pågått också på 1960-talet. Det hör till saken att en av Angletons närmaste kontakter från sin tid på underrättelsetjänsten, OSS, i Italien var Meir Deshalit, äldre bror till Amos Deshalit, den senare ledande fysiker och förkämpe för Israels ambition att skaffa kärnvapen. John Hadden, CIA-chef i Tel Aviv uppmärksammade 1960 att amerikanska företag illegalt försåg Israel med utrustning och material för kärnvapen. Han attackerades hårt av Theodore Shackley. Efter sin pensionering ingick Shackley avtal om vapenleveranser med Shaul Eisenberg, Mossad. Enligt Hadden hade Angleton inte det minsta intresse av att undersöka eller stoppa dessa leveranser. CIA och Mossad kom sedan att kidnappa Mordechai Vanunu, som skulle avslöja Israels kärnvapenprogram.

Angleton och maffian

Angleton och Lansky hade kontakt redan under andra världskriget. Angleton var bara 27 när han stationerades i Rom, Italien. Där ägnade man sig åt att dechiffrera tyska koder. Efter kriget, år 1951, var Angleton engagerad i ett nätverk som skeppade östeuropeiska judar via Italien till Palestina. I denna verksamhet fick han kontakt med Teddy Kollek som sedan var terroristorganisationen Haganahs chef i New York (senare borgmästare i Jerusalem) och som smugglade vapen till Palestina under Meyer Lanskys och Louis M. Bloomfields paraply. Det var också nu som Angleton fick kontakt med Clay Shaw som sedan, enligt vissa, skulle visa sig vara en centralgestalt i genomförandet av mordet på John F. Kennedy. Angleton, Tibor Rosenbaum, Bloomfield, Lansky och Shaw kände alla varandra. Under andra världskriget knöt den amerikanska säkerhetstjänsten band med den sicilianska och korsikanska maffian innan man landsteg. Det skedde genom Lucky Luciano, då chef för maffian på östkusten i USA. I hela 20 år efter det att USA dragit sig tillbaka efter kriget gavs maffian fritt spelrum för sina knarkaktiviteter. Korsikanerna smugglade opium via Turkiet till laboratorier på Korsika där man raffinerade heroin för export till USA-marknaden.

Warrenkommissionen

Efter mordet på JFK var det Angleton som blev en grå eminens i bakgrunden som hela tiden övervakade kommissionens arbete. Hans roll blev först känd 1996 då man igen i USA tittade på mordet efter det att Oliver Stone med sin film JFK år 1991, väckt allmänhetens intresse.

Angleton var också en av de främsta kritikerna mot den sovjetiska avhopparen, Yuri Nosenko. Noseko hävdade, i motsats till etablissemangets version, att Sovjet inte hade något alls med mordet på JFK att göra. Det var också Angleton som såg till att Nosenko fick nästan fyra år i fångenskap där han både förnedrades och torterades. Han vidhöll dock sin historia. Uppenbart var Angleton mycket mån om att stadfästa den officiella bilden om Lee Harvey Oswald som kommunisten som i samarbete med Sovjet dödat JFK.

Slutsats

Mordet på John F. Kennedy är kanske en av de svåraste konspirationerna att bena ut. För varje sten du vänder hittar du någonting nytt som leder vidare. Det finns så många trådar att dra i att varken själva mordet eller motiven är entydiga. Det kan ha varit två mördare men också 10. Det kan vara några få på hög ort inblandade i planeringen eller så var det ett lite större nätverk. Det enda som står klart är att den officiella versionen håller inte. Att peka ut Lee Harvey Oswald som kommunisten som i samarbete med Sovjet mördade JFK var en av dåtidens mest lyckade PR-kupper. I själva verket måste vi söka svaret på gåtan någon helt annan stans. Det första steget är att studera brottsplatsen, höra på vittnena och analysera vad som hänt. Nästa steg är att ta reda på vilka som kunde ha motiv och resurser att genomföra mordet. Slutligen att avgöra vilka som gynnades. I fallet med JFK är det också viktigt att se vilka som låg bakom mörkläggningen.

Svaret på själva brottet måste bli att det inte var en ensam mördare men för Fria Sidor spelar det mindre roll. Den starkaste bevisningen finns i de som hjälpte till att genomföra det, de som mörklade och de som gynnades. Oavsett hur många som sköt var det för många saker som fallerade denna dag för att det ska vara en slump. Säkerheten runt JFK var helt enkelt urusel. Detta möjliggjorde attentatet. Efter mordet skedde en uppenbar mörkläggning som är oförklarligt annat än om man har något att dölja. Det var många som gynnades av mordet och således många som kan ha samarbetat för att få det genomfört. Både Israel, maffian och CIA hade motiv, så även Lyndon B. Johnson. Den viktigaste slutsatsen av denna granskning blir att mordet så fundamentalt förändrade världens utveckling genom sin påverkan på vad USA kom att bli för land. De som planerade och låg bakom det måste vara mycket nöjda. JFK skulle också kunna gå under namnet – konspirationen som verkligen lyckades.