Eftervalsanalys: Stödet till SD i Skåne och Blekinge

Eftervalsanalys: Del 14

SD:s starka fäste är Skåne och Blekinge. Där röstade 0,75 miljoner varav 190 tusen på SD, ca: 25%. Det ska jämföras med Stockholm och Uppsala där knappt 1,1 miljoner röstade varav 161 tusen på SD, ca. 15%. I Skåne och Blekinge ökade SD med 66 tusen röster mellan 2010 och 2014. Ökningen minskade till 53 tusen mellan 2014 och 2018. Det är inte så att man tappat till andra mer nationalistiska partier utan denna minskning beror sannolikt på att vid en viss storlek måste man ta väljare som tillhör andra partiers kärnväljare som inte är lika lättrörliga. Det är dags att titta på Skåne och Blekinge, SD:s starka fäste, för att se om vi kan dra några slutsatser av utvecklingen där.

Vilka har tappat på SD:s ökning?

En intressant fråga är att undersöka vilka partier som tappat till SD i Skåne och Blekinge. Kommer väljarna från borgerliga väljare eller från vänster?

Skåne är indelat i fyra valkretsar; södra, västra, norra och östra samt Malmö kommun. Blekinge är en egen valkrets.

M+C+L+KD benämns blått samt S+V+MP+F! rött i tabellen, av utrymmesskäl. Det är antalet röster som räknas och vi får en indikation på var stödet till SD kommer ifrån. Observera att ökningen för SD i antal inte summerar till minskningen för blått och rött eftersom antalet röstande varierar varje val och även väljare som tidigare inte röstat kan påverka. Sverige har, inte minst, också fått många nya medborgare vilket gör att helt nya röster tillkommit.

Blekinge

De röda är större i Blekinge sedan 2006. SD har också fått fler röster från rött. Vi ser att blått (de borgerliga partierna) tappade mest i valet 2014 (-9 299) medan de röda (de Rödgröna + F!) tappade mest i valet 2018 (-7 498). Sett till att de Rödgröna är större i Blekinge pekar detta på att flödet till SD är ganska jämt från både rött och blått i procent. De borgerliga och rödgröna har tappat mindre än SD ökat eftersom antalet röstande ökat med 7 882 sedan 2006.

Skåne läns norra och östra

De borgerliga partierna har varit störst sedan 2006 och SD har också fått något fler röster från blått. Vi ser att också här var det stora tappet för de borgerliga i valet 2014 (-23 547) medan de röda tappar mest i valet 2018 (-13 836). De borgerliga och rödgröna har tappat mindre än SD ökat eftersom antalet röstande ökat med 22 402 sedan 2006.

Skåne läns södra

De borgerliga har en rätt så stabil övervikt. Mönstret går igen. De borgerliga tappade mest 2014 (-24 484) medan de Rödgröna tappade mest 2018 (-9 742). Mycket intressant är att Sjuklövern får lika många röster 2018 som 2006, trots att SD ökat med 44 631 röster. Det måste huvudsakligen bero på att befolkningen ökat eftersom valdeltagandet är relativt konstant. Vi ser att 40 141 fler röstade i valet 2018 i jämförelse med 2006. SD har sannolikt tagit från både rött och blått men dessa har i sin tur fått väljare från nya grupper.

Skåne läns västra

De röda och blå laget är ganska jämstora och bilden upprepas från de andra valkretsarna. De borgerliga tappade mest i valet 2014 (-19 480) medan de Rödgröna mest i valet 2018 (-9 994). Dessa har dock inte tappat några röster jämfört med 2006 efter det tillkommit 28 670 nya röstande.

Malmö kommun

I Malmö kommun var de blå och röda jämstora 2006. Idag dominerar de Rödgröna stort. Vi ser att de blå tappade stort i valet 2014 (-16 017) men att de röda inte tappade något alls i valet 2018. Skälet är att det tillkommit 37 240 nya röstande. I Malmö har de röda ökat med 17 104 röster sedan 2006 medan de blå är i stort oförändrade.

Totalt Skåne och Blekinge

Denna granskning ger en del intressanta resultat. Det mest intressanta är att SD ökat från 46 535 röster 2006 till 223 154 år 2018, en ökning med 176 619 röster. Utan invandring måste alla dessa röster komma från de andra partierna och eventuell förändring i valdeltagandet. När vi tittar på de blå (borgerliga) har de minskat från 384 790 till 363 716, en minskning med 21 074 röster. De röda (de Rödgröna) har minskat från 351 912 år 2006 till 347 804 år 2018, eller -4 108 röster.

De borgerliga har således endast förlorat en bråkdel av det SD ökat medan de Rödgröna inte förlorat något alls! Skälet är lika enkelt som uppenbart. Antalet röstande har ökat med 136 335 sedan 2006.

Valdeltagande

En del av denna ökning förklaras med ett ökat valdeltagande. I Blekinge ökade det från 83% 2006 till 88% 2018, 5 888 röster vilket är 75% av hela ökningen av antalet röstande på 7 882. I Malmö kommun ökade det från 78% till 82% 8 087 röster, vilket är 22% av ökningen i antalet röstande på 37 240. Totalt för Skåne och Blekinge förklarar det ökade valdeltagandet 48 051 röster av 136 335, eller 35%. Resten, 88 284, är nytillkomna invandrade väljare eftersom den svenska delen av befolkningen inte ökar.

Stor skillnad mellan Blekinge och Malmö kommun

Detta är verkligen en intressant observation. I Malmö kommun där antalet röster sedan 2006 ökat mest i procent, 24% och 37 240 röster ökar de Rödgröna med 17 104 trots att SD tagit många väljare. I Blekinge där antalet nya röster sedan 2006 ökat minst, 8%, och 7 882 ser vi att de Rödgröna (-7 835) tappat fler röster än de borgerliga (-3 750) sedan 2006. Visserligen är de Rödgröna större men de röda har tappat mer än i relation till sin storlek.

Blekinge har uppenbarligen inte drabbats lika hårt av massinvandringen som Malmö kommun. I Blekinge är stödet till SD 25% (26 342/105 616) medan det i Malmö kommun är 16% (32 480/194 931). Detta bevisar det uppenbara men som vi kanske inte alltid tänker på – massinvandringen späder ut stödet till SD som, utan den, skulle ha ett mycket starkare stöd.

Skåne läns södra valkrets som hela Sverige

I Skåne läns södra valkrets där SD ökat (44 631), nästan lika mycket som antalet nya röstande (40 141), minskar varken de borgerliga eller de Rödgröna i antalet röster sedan 2006. Detta speglar bilden av det som skett i hela Sverige. SD tar röster men Sjuklövern tappar inte röster på det eftersom det sker en ständig påfyllnad av nya invandrarröster i takt med att nya medborgarskap ges ut. Till detta ska läggas en ökning i valdeltagandet med mellan 3 och 6 procent i de olika valkretsarna sedan 2006.

Tar SD från rött eller blått?

Det är mycket svårt att exakt veta hur flödena går mellan olika partier men vi vet att invandrare i hög grad röstar rött från flera undersökningar. Det ökade valdeltagandet kan också vara ett resultat av att Socialdemokraterna ökat fokus på att mobilisera väljare. Vi vet t.ex. att man sedan mer än tio år har ett aktivt samarbete med muslimska organisationer. Eftersom de Rödgröna i princip inte tappat något (-4 108) alls sedan 2006 talar en hel del för att det i Skåne och Blekinge är främst väljare som tidigare röstade rött som gått till SD. Vi skulle annars förvänta oss att stödet till det röda laget ökat med massinvandringen. Det är dock lite för tidigt att dra några definitiva slutsatser. Det finns anledning att avvakta tills granskningen av de enskilda valdistrikten. En detaljgenomgång av var SD:s väljare finns kan ge viss vägledning.

SD:s ökade stöd neutraliseras på sikt

Vi ser att i takt med att SD blir större och ökningen i både procent och antal gradvis minskar, importen av nya invandrarväljare slår igenom allt mer.

SD har fått 176 619 nya väljare mellan 2006 och 2018 i Skåne och Blekinge men det har tillkommit 136 335 fler som röstar. Stödet till SD ökade med 61 527 mellan 2014 och 2018. Det är en minskning från valet innan då ökningen var 79 858 röster. Inget tyder idag om vi tittar på opinionsmätningarna att denna avtagande ökningstakt inte skulle hålla i sig. SD har redan 25% i Skåne och Blekinge och för varje ytterligare tillväxt måste man ta från de andra partiernas trogna kärnväljare.

Denna, lika logiska som oroande trend, förstärks av massinvandringen. Antalet nya röstande ökade med 44 657 mellan 2014 till 2018. Just nu tyder ingen på att denna ökning kommer att avta, inte minst efter DÖ 2.0, den s.k. Januariöverenskommelsen, som ökar anhöriginvandringen. Det är visserligen 4 – 5 års ledtid innan ett uppehållstillstånd på sikt blir ett medborgarskap som ger rätt att rösta i riksdagsvalet men utvecklingen i Skåne och Blekinge visar att vi för en kamp mot tiden.

Slutsats

Hela ökningen för SD neutraliserats, röst för röst, av invandring perioden 2006 till 2018. För varje ny röst som tillkommit till SD har en ny röst fyllts på genom massinvandringen. Ingen ska säga att maktetablissemanget inte räknat ut detta bra. Det spelar ingen roll att allt fler vaknar, man fyller bara på med invandrare som röstar på de gamla partierna. Eftersom folket inte gillar politiken får man helt enkelt byta ut folket. Skåne och Blekinge visar exakt samma utveckling som den i hela Sverige. I Skåne och Blekinge tyder en hel del på att SD främst fått väljare från vänster. Det är dock lite för tidigt att säga något definitivt innan vi studerat siffrorna mer i detalj.