Eftervalsanalys: Analys Stockholms län – stödet till SD på detaljnivå

Eftervalsanalys: Del 12

Kommunerna i Stockholms län

I detta inlägg söker vi fördjupad förståelse och försöker upptäcka samband. En fördel att studera valdistrikt är att de medvetet gjorts ungefär lika stora, runt tusen väljare. I de enskilda distrikten kan vi därför få en ganska bra uppfattning genom att enbart titta på den procentuella fördelningen. När vi tittar på kommunnivå blir det en annan sak eftersom antalet invånare och antalet valdistrikt skiljer sig mycket åt. På landsbygden krävs större geografiskt avstånd för att få ihop tusen röstande medan det i höghus kan vara flera distrikt i samma närområde.

Stödet till SD en geografisk fråga

Om vi sorterar stödet till SD per kommun efter den procentuella andelen och tittar på en karta över Stockholm framträder ett mönster. Kommuner som ligger nära Stockholm som Danderyd, Nacka, Lidingö, Sollentuna, Solna, Järfälla, Sundbyberg och Täby ger SD lägst procentuellt stöd.

Kommuner som ligger långt ifrån Stockholm som Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Upplands-Bro, Sigtuna, Norrtälje, Södertälje, Värmdö och Upplands-Väsby ger SD högst procentuellt stöd.

Sambandet är ganska tydligt även om det finns undantag som t.ex. Botkyrka men det kan finnas naturliga förklaringar till det då kommunen har områden som Norsborg, Fittja, Alby och Hallunda.

Stödet till SD i procent

Studerar vi de två valdistrikt som gett SD högst respektive lägst stöd i varje kommun förstärks denna bild. Det är 35 valdistrikt av 100 som ingår i denna undersökning som ger SD 20 procent eller mer. Av dessa är det 25 som ligger mycket lantligt. Av de 24 distrikt som ger SD 25 procent eller mer är det 20 som ligger lantligt.

De finns utspridda från norr till söder i alla kommuner men är självklart vanligare med ökat avstånd till Stockholms kommun. Den gemensamma nämnaren är ändå inte bara avståndet utan att de ligger lantligt. Det är områden som ligger i jordbruks- och skogsbygd, där det ofta är stora tomter och långt mellan husen alternativt områden som är mer tätt bebyggda men som ligger helt isolerat i en lantlig omgivning.

Det är distrikt som Sorunda N (33) i Nynäshamn, Skogs-Ekeby (32) i Haninge, Glödökvarn-Ådran (32) i Huddinge, Grödinge (31) i Botkyrka, Lunda Vidbo (30) i Sigtuna, Riala (29) i Norrtälje, Håtuna-Tibble (29) i Upplands-Bro, Taxinge (28) i Nykvarn, Djurö (27) på Värmdö, Garn (26) i Vallentuna och Munsö (26) på Ekerö för att ge exempel.

Stödet till SD högt på landsbygd

Tittar vi på de distrikt som ger SD minst stöd ligger de nästan alltid nära Stockholms kommun. Vi har Lillängen, Storängen (4) och Järla (6) i Nacka, Silverdal (5) och Turebergs Villastad (8) i Sollentuna, Stocksund (6) och Sikreno (8) i Danderyd, Stockby-Fjäderholmarna (6) och Herby Södra (7) på Lidingö, Kungshamra (3) och Järvastaden Södra (6) i Solna, Stora Ursvik 1(6) och Lilla Ursvik-Kymlinge (8) i Sundbyberg för ett ge exempel. (bortse får de invandartäta områdena som är specialfall)

Nära Stockholm har SD lägre stöd

Det är helt uppenbart att närheten till Stockholm och hur lantligt du bor har stor betydelse för stödet till SD i procent. Av de 20 distrikt som ger SD högst stöd är genomsnittet 28%, de 20 som ger lägst stöd ger SD 6%. Skillnaden är således betydande. Glöm inte att eftersom valdistrikten är ungefär jämnstora speglar procenten i stort också antalet per valdistrikt.

Invandrartäta områden

Det är svårt att känna till varje invandrartätt område vilket gör analysen något svagare i detta avseende. Vissa områden tillkommer och läget förvärras medan andra kanske förbättrats. Vi ser ändå ett ganska tydligt mönster, vilket kanske inte heller är förvånande.

I de områden som är kända för att vara invandrartäta som exempelvis Hovsjö Södra (5), Flemingsberg Södra (5), Glasberga (6) och Fittja Värdshusvägen (7) är stödet till SD lågt. Alla bor i hyresrätter och dominansen för vänstern är total. De bor många i dessa områden och självklart drar de ned snittet för SD på kommunnivå.

Stödet till SD i invandrartäta områden

Hyresrätter

Vi ser ett annat intressant fenomen och det är att i höghuskomplex med hyresrätter i t.ex. Sigtuna, Täby, Lidingö, Tyresö (se nedan) ökar stödet till SD. En trolig anledning är att de invandrare som kommer till kommunen bosätter sig just här. Det är inte sällan socialdemokratiska väljare som kanske ser sitt område sakta degenerera.

I utpräglade invandrarområden som Fittja får SD mycket lågt stöd men i Larsberg på Lidingö som också är hyresrätter och där man röstar borgerligt stiger stödet för SD. Detta är en indikation på det vi kan misstänka – att områden som tidigare varit förskonade, oavsett höger eller vänster och oavsett boendeform som sedan konfronteras direkt med mångkulturen kommer att ge ökat stöd till SD.

Stödet till SD i hyresrätt

Egnahem borgerliga

En annan intressant observation är att om vi delar in valdistrikten efter boendeform är det övertydligt att de som äger sitt hem, främst villor, oavsett storlek och geografiskt läge röstar tydligt borgerligt. I denna undersökning är 69 av 100 distrikt huvudsakligen egnahem. Av dessa är det endast sju som inte har en borgerlig övervikt.

Stödet till SD varierar från Lillängen, Storängen (4) i Nacka till Sorunda N (33) i Nynäshamn. Här kan det vara intressant att fundera på en annan tydlig bild som visas. Stödet till de borgerliga partierna är 67% för de 20 distrikten som ger SD lägst stöd. Här får SD 8 procent. De borgerliga partierna och SD har totalt 75 procent.

För de distrikt med egnahem som ger SD högst stöd är genomsnittet 28 procent för SD. Här är stödet för de borgerliga i genomsnitt 44 procent. Tillsammans får de totalt 72 procent.

Det förefaller vara så, men några bevis finns så klart inte, att SD i dessa områden tagit väljare främst från de borgerliga partierna. Det är stödet till de borgerliga partierna som varierar i distrikten med egnahem medan stödet till vänstern håller sig mer konstant.

Egnahemsägare röstar borgerligt

Mer komplex bild för Brf

Bilden vad gäller bostadsrätterna är mer komplex. Här dominerar de borgerliga i Järla (Nacka), Solna, och Järfälla. Där är också stödet till SD lägre. I Haninge och Tyresö samt Stensö Södra (Nacka) dominerar vänstern och här är stödet till SD högre.

Stödet till SD i bostadsrätter

Antal – inte bara procent

Det är ett perspektiv att titta på det procentuella stödet till SD, men vi kan också titta på antalet för att få en mer komplett bild.

Det må vara hänt att SD är svaga i Vaxholm men starka i Nykvarn räknat i procent. Tittar vi istället på antalet blir bilden en annan. Det beror på att i båda dessa kommuner är antalet röstande bara drygt en tiondel av länets större kommuner. I Haninge röstade 50 940 och i Huddinge 61 869 vilket ska jämföras med Vaxholm 8153 och Nykvarn 6916.

Antalet röstande per kommun, i tusental

Nykvarn är den kommun som ger SD högst stöd (24,3%) i procent men ger SD näst minst röster i länet (1681), endast Vaxholm (1058) ger färre röster till SD.

Stödet till SD i antal per kommun, i tusental

SD fick totalt 124 226 röster i Stockholms län. Det är i Huddinge och Haninge som SD får flest antal röster, 16% av alla i Stockholms län. Låt oss detaljstudera dem lite mer.

Haninge

Flest röster får SD i Tungelsta-Häringe (368). Stödet i procent är 17,6%. Det är ett mycket lantligt område som liknar Skogs-Ekeby (326). På tredje plats kommer Ribby-Öhaninge kyrby (316). Här får SD 22,3%. Det ligger mycket lantligt men är huvudsakligen äldre låghus. På fjärde plats finns Vendelsö-Norrby-Dalen (312). Här får SD 18%. Distriktet ligger i tätort men naturnära med främst villor och några radhus. Femte störst är Hammarängen-Hammarskogen (295). SD får 27,5%. Området är mycket lantligt med villor och radhus.

Av de 17 distrikt i Haninge där SD har lägst antal röster är de flesta kända invandrartäta områden som Jordbro och Brandbergens olika distrikt.

Bilden bekräftar att SD får flest röster i de lantliga områdena. Bilden nyanseras dock ytterligare eftersom även de områden som består av låghus i samma eller närliggande distrikt (Ribby-Öhaninge kyrby) också ger SD högt stöd. Samtidigt som är SD får lägst antal röster i de invandrartäta områdena har man ändå förhållandevis högt i procent p.g.a. det låga valdeltagandet.

Huddinge

Flest röster får SD i Gladökvarn-Ådran (279). Ett lantligt område. Näst mest i Kynäs (256), ett villaområde. Här får SD 18% men valdistriktet har många röstande (1409). På tredje plats kommer Trångsund centrum (248). Här får SD 23%. Det är huvudsakligen ett område med äldre hög- och låghus. Vänstern dominerar stort. Fjärde flest röster i Huddinge ger Paradisbacken (232). SD får 17% men distriktet har många röstande. Det är också ett område med huvudsakligen hög- och låghus. Femte störst är Källbrink (228). Även här beror stödet på att distriktet har många röstande (1549) och inte det procentuella stödet (14,7%). Det är ett större villaområde med främst äldre villor men också några nybyggda områden. Ett typiskt villaområde där de borgerliga får ca: 50%.

Tittar vi på de distrikt där SD får lägst antal röster är det också här några kända invandrartäta områden som Flemingsberg, Visättra, Vårby Gård, Västra Skogås och Grantorp. SD:s stöd i procent hålls uppe av det låga valdeltagandet.

Jämför vi Haninge och Huddinge får SD fler röster (10 042) än i Huddinge (9 319), trots att fler röstade i den senare (61 869) än i den förra (50 940). Förklaringen är att SD har betydligt högre procentuellt stöd i Haninge. I de tio valdistrikt som gav SD högst stöd i respektive kommun röstade ungefär lika många (ca: 13 000) men i Haninge är stödet 24,6% att jämföra med Huddinge som ger SD 19,8%.

Fortsättning följer.