Så blir du lurad om bankskatten

Det är du som betalar bankskatten, inte bankerna

Enligt de mest seriösa beräkningarna kostar invandringen minst 300 miljarder per år. Som Fria Sidor ska visa senare har kostnaderna för stat och kommuner ökat minst 150 miljarder de senaste 10 åren. Bara energiskatterna drar in ca: 100 miljarder per år samtidigt som världens enda feministiska regering i armkrok med invandrarpartiet, MP, och vänsterpartiet kommunisterna, inte har lagt mer än 5 miljarder i statens budget på miljöområdet, en siffra som hållit sig konstant, 2006-2015. Nu försöker man lura oss igen med bankskatten. Fria Sidor ska i detta inlägg förklara för dig varför du blir lurad. Det är nämligen du som betalar den.

Staten försöker lura dig

Vi människor har en tendens att reagera på det som vi ser nära oss. Om du tappar ett mynt på gatan tar du upp det, om du får 5:- för lite tillbaka i växel, tänker du på det och om du lånat ut 500:- till någon vill du ha tillbaka pengarna. Samtidigt, invandrare som du inte ser och som bor en bit bort för sig själva, tänker du inte lika mycket på, trots att du betalar kanske 40.000:- via skattsedeln. Romerna beräknas kosta 560 miljarder under sin livstid men det tänker du inte på, trots att de kostar dig, kanske, 1000:- per år. När du sedan ser dem utanför affären, då kanske det stör dig. Varför jobbar inte de som alla andra? Varje skattebetalande svensk har redan skänkt 1000:- i år, så du kan med gott samvete gå förbi utan att lägga något i burken.

Staten är medveten om detta och har anpassat sin strategi efter det. Många skatter du betalar är dolda för dig. Mervärdeskatten, läggs inte på priset, utan är inbakat i priset. Det finns hundratals dolda skatter i Sverige och därför betalar du mycket mer i skatt än vad du själv är medveten om.

Som vi sett med miljön, så lurar man dig. Retoriken vad gäller miljön är skarp och man kan lätt få intrycket att skatter på energi går till miljön, men så är inte fallet. Staten lägger mycket lite på miljöområdet, 5-8 miljarder, i relation till invandringen som kostar minst 300 miljarder. På samma sätt vill man få dig att tro att du, trots allt, får mycket för dina skattepengar. Men upplever du att du fått bättre skola, sjukvård, omsorg, trygghet, polis, rättsväsende, o.s.v. trots att skatterna ökat med ca: 400 miljarder de senaste 10 åren?

Bankskatten populär?

Vad kan då vara mer mer rättvist än att införa en ny bankskatt? Bankerna är inte populära i stugorna och Magdalena Andersson säljer in den genom att hävda att den ska gå till ”satsningar på våra barn”. Även inom vissa nationalistiska kretsar hyllas säkert en sådan skatt, eftersom man ser ”bankmaffian” som ett stort problem och bankernas rätt att ”trycka pengar” ur tomma intet ibland framställs som mer skadlig för Sverige än invandringen. Mot bakgrund av vad som angivits ovan är det, hittills, ljumma motståndet mot en bankskatt från allmänheten förståelig. Problemet är att det är inte riktigt så det praktiska utfallet blir.

Företag betalar ingen skatt – endast privatpersoner gör det

Staten har funnit att folket accepterar att företag ska betala skatt. Varför ska inte företag betala skatt, när privatpersoner gör det? Det måste vara rättvist och många tänker att när företaget betalar skatt, så är det inte de själva som står för notan. Det är fel. Ett företag är bara en imaginär, juridisk person. Det är alltid människor som äger företagen som drabbas av alla företagsskatter. Det är du själv som drabbas av bankskatten, inte bankerna.

Du betalar bankskatten

En ny bankskatt kan hanteras på två sätt. Antingen höjer bankerna sina priser och behåller lönsamheten, något som Magdalena Andersson säkert kommer, i sin högljudda retorik, kräva att de inte ska göra.

Höjer priserna

Eftersom vi alla svenskar är kunder i någon bank så är det, om banken väljer att höja priset, du som betalar denna nya bankskatt. Det blir då inte en skatt på banken, utan det är du som får betala den.

Sänker lönsamheten

Bankerna kan också välja att inte höja priset men du betalar ändå bankskatten för det är nämligen i huvudsak du själv som äger de svenska bankerna, antingen direkt eller indirekt. Skulle bankerna sänka sin lönsamhet, minskar deras förmåga att ge utdelning och drabbar din framtida pension. Du märker inte av det på samma sätt men det är likväl du själv som betalar.

Återigen, företag drabbas aldrig av skatter, endast de människor som äger företagen drabbas. När Alliansen under sitt regeringsinnehav sänkte företagsskatten, från 26,3% till 22%, var det du som gynnades, inte företagen. Det är nämligen du som äger företagen, direkt eller genom ditt pensionssparande.

Svenska folket äger de svenska bankerna

Huvuddelen av ägandet i den svenska bankerna ligger hos svenska folket. Enligt bankernas egen redovisning ägs 77% av SEB, 60% av Swedbank och 54% av Handelsbanken av svenskar, huvudsakligen, direkt eller indirekt, genom eget sparande och pensionssparande.

SEB

De största ägarna i SEB är Investor 20,79%, Alecta 6,97%, Trygg Stiftelsen 5,96%, Swedbank Robur 4,33%, AMF 3,81%, SEB Funds 1,81%, Nordea Funds 1,03%, Första AP-fonden 0,89%, Didner & Gerge 0,88%, AFA 0,79%, Andra AP-fonden 0,34%, SPP 0,61%, SEB-stiftelsen 0,57%. Totalt är 77% svenska ägare.

Swedbank

De största ägarna är Sparbanksgruppen 9,38%, Folksam 9,29%, Alecta 4,47%, Swedbank Robur 4,35%, AMF 4,05%, Sparbanksstiftelserna 3,97%, Swedbank 1,86%, SEB 1,68%. Totalt är 60% svenska ägare.

Handelsbanken

De största ägarna är Oktogonen 10,2%, Industrivärden 10,2%, Swedbank Robur 3,2%, Lundberg 2,6%, Alecta 2,2%, SHB Funds 1,4%, AMF 0,9%, Första AP-fonden 0,7%, Didner & Gerge 0,7%, Tredje AP-fonden 0,6%, SHB Forskningsstiftelse 0,6%, SPP 0,6%, Folksam 0,5%, Fjräde AP-fonden 0,5%. Totalt är 54% svenska ägare.

En inte oansenlig del ägs också av våra nordiska grannländers pensionssparare. Norska Oljefonden är stora ägare i Sverige och äger, till och från, aktier i de svenska bankerna och både Investor och Industrivärlden, exakt såsom svenska pensionsfonder gör. Samma gäller finska och danska pensionssparare.

Den samlade bilden är att det är svenska folket, som direkt eller indirekt, tillsammans med grannfolken som har det överväldigande ägarintresset i de svenska bankerna.

Du betalar bankskatten

Så där har du den oförställda sanningen om den ”populära?” och ”rättvisa bankskatten” – det är du själv som betalar den antingen genom högre avgifter och/eller genom en lägre pension. Vem har sagt att svenska staten inte är fiffig? Enastående att kunna lura på oss en skatt på 4-7 miljarder, som går till nya uppehållstillstånd, asyl- och anhöriginvandring, där du tror att det är banker som drabbas, men det är du själv som betalar, hur det än blir.

SD gillar också bankskatt

SD tror att bankskatten är populär i stugorna och föreslår sänkt skatt för pensionärerna som pensionärerna själva betalar genom att deras pensionskonto sjunker i värde. Smart. SD vill gynna utländska banker, de undantas helt från skatten. Varför SD anser att svenska banker ska missgynnas är ett mysterium. Blir Sverige ett mer Sverigevänligt land med utländska banker? Eller anser man att fyra storbanker i ett så litet land som Sverige är för lite?

Intressant nog gör SD här sällskap med Magdalena Andersson (S). SD tävlar i att vara lika mycket för höga skatter som Socialdemokraterna själva. Det är säkerligen en valvinnare hos många Socialdemokratiska pensionärer och arbetare, de som kanske förlorar mest på bankskatten. Kanske överväger de S för SD om SD också agiterar för en bankskatt? En bankskatt som väljarna själva betalar, kanske aldrig är fel om man vill ha många röster?

Skulle bankerna välja att inte höja priserna så kan svenska folket låta utländska pensionssparare finansiera massinvandringen, de äger ju trots allt ca: 40% av de svenska bankerna. Det kanske är att föredra att vältra över kostnaden för massinvandringen på utländska pensionärer, istället för att vi själva betalar allt men blir det bättre för oss bara för att utlänningar betalar för vår mångkultur och massinvandring? Fria Sidor anser inte det.

Endast pressen från lägre skatter kan rädda Sverige

Vi har sett i hela västvärlden, i varje land, att när politiker får bestämma över våra pengar, används de inte förnuftigt. Vi har dessa enorma kostnader för invandringen, vi inte behöver, vi har alla hundratals miljarder man tvingar på företag och hushåll i ökade kostnader för ”livets gas”, koldioxiden, vi har genuspedagoger, könsneutrala toaletter, o.s.v. Inget som vi själva hade valt om vi själva hade fått bestämma över våra pengar.

Genom att kräva sänkta skatter pressar vi politikerna att välja. De kan då minska på välfärden, dra ner på invandringen eller öka underskotten och därmed låna. Drar de ner på välfärden eller skapar stora underskott, så att de behöver låna, märkts det direkt och de vinner inte nästa val. Det är genom att vi tillåter dem att höja skatterna, ca: 400 miljarder på 10 år, som gör att de kommer undan med detta. SD:s skattehöjarlinje och vurmande för bankskatt, som dessutom drabbar pensionsspararna själva, är därför ett rejält magplask.

Vi har facit nu. Det ser inte bra ut. Vi kan helt enkelt inte lita på att politiker ska stå emot när ett nytt vansinnigt projekt presenteras för dem. De tycks vara programmerade att spendera pengarna på allt som vi själva aldrig skulle prioritera. Vi måste inte bara begränsa inflytandet för EU-politiker, utan också för svenska politiker som visat sig inte vara ett dugg bättre.

Hatet mot svenska och nordiska banker

En vanlig reaktion hos många som ”upptäcker” att bankerna trycker pengar ur tomma intet är att kräva en revolution, antingen förstatligande, d.v.s. stöld från svenska pensionssparare, eller att kräva ett omedelbart avskaffande av denna rätt. Det är en grund analys.

För 400 år sedan, med den privatägda Bank of England, fattades detta beslut. Något som idag ger alla banker, världen över, denna rätt.

Banker i USA och Storbritannien

Det står helt klart att de, ofta judiskt ägda bankerna, i Storbritannien och USA i flera hundra år förstört för folken där, för egen vinnings skull. Det fiffiga de kom på var att själva trycka pengar som de sedan lånade ut till staten, vilket gav dem 100% säkerhet – de brittiska och amerikanska folken. Bättre säkerhet finns inte. Genom 50% kapitalkrav kunde de sedan trycka lika mycket till, utan att ha täckning för det. Det är uppenbart att det inte är en slump att både USA och Storbritannien varit i krig nästa hela sin existens. Krig och krigsmaterial innebär att stater måste låna pengar, då kan bankerna sedan låna ut lika mycket till allmänheten. Att de som ägde bankerna sedan ofta villkorade krigslånen att staten skulle köpa från samma krigsleverantörer de själva ägde, spädde ytterligare på vinsterna. Bäst av allt krigsmaterial är ingen investering utan förstörs när de används och blir snabbt obsoleta. Dubbelbingo för ägarna till de amerikanska och brittiska bankerna. Att några liv försvinner på köpet är mer en bisak. Bara fantasin sätter gränsen för vilket inflytande dessa gigantiska förmögenheter sedan skapade på dessa länder och på världen.

Svenska och nordiska banker

De svenska och nordiska bankerna har inte haft judiska ägare. Vad Fria Sidor är medveten om har dessa banker inte lånat ut stora summor till staterna eller hetsat fram krig. Istället har dessa banker haft nära koppling till landet, näringslivet och befolkningen. De har på detta sätt hjälpt svenska företag och organisationer att klara sig i konkurrensen.

Tänk hur Sverige och Norden idag skulle se ut om vi inte hade haft svenska och nordiskt förankrade banker? Skulle alla våra länder också ha varit i krig i hundratals år och statens (folkets) skuld till bankerna lika gigantiska som de som finns i USA och Storbritannien? Fria Sidor tror det.

För Fria Sidor är detta ett ganska bra exempel på hur viktigt nationalitet och förankring är till den ort, det folk och det land där man är verksam. Svenska ägare har en större benägenhet att satsa i Sverige. Därför är det en vansinnig politik att beskatta privatpersoner så hårt att hela svenska näringslivet snart ägs av anonyma pensionssparare runt om i världen, även svenska pensionssparare. De ”skiter” fullständigt i var fabriken och jobben skapas.

Sverigevänner måste argumentera för att de svenska företagen och bankerna ska satsa i närområdet. Det bör inte ske genom tvång, utan att svenska folket är så attraktivt att det närmast blir en självklarhet att satsa i Sverige. Därför är den nuvarande katastrofala utvecklingen i skolan så förödande, men det är en annan fråga. Poängen är att allt hänger samman. Vi måste se att alla delar hör samman, inte ryggradsmässigt ”gilla” en bankskatt eller genomföra förändringar utan att noga analysera och på djupet förstå innebörden.

Banköversyn

Ja, det var fel att ge banker rätt att trycka pengar ur tomma intet. Nu är det inte ett, ur Sverigevänners synpunkt, det mest akuta problemet. Det är massinvandringen och alla lögner vi ständigt matas med som gör att vi inte längre kan fatta rationella och vettiga beslut utan röstar fram katastrofala politiker som Löfven, Fridolin, Reinfeldt o.s.v. Frågan bör på sikt utredas men då ur dagens perspektiv och hur det påverkar folket i Sverige om Sverige ensidigt skulle ändra på systemet. Fria Sidor har tidigare fört fram förslaget om en statlig svensk infrastrukturbank men att sätta den i händerna på dagens politiker är som att ge ett laddat vapen till ett barn. Mandatet skulle omgående användas till att bygga tiotusentals nya ”flykting”bostäder – på en plats nära dig.

Slutsats

Fall inte offer för statens tillrättalagda och populistiska propaganda. Tänk istället själv. Gräv lite djupare och det är enkelt att se att det alltid är du själv, på ett eller annat sätt, som betalar räkningen. Man klär upp ”bruden” för att du ska finna den attraktiv men låt dig inte luras, gång på gång på gång.

Fria Sidor säger därför NEJ till en ny svensk bankskatt som betalas av svenska folket, antingen genom höjda avgifter som går till att finansiera massinvandringen, eller lägre pensioner, som också går till att finansiera massinvandringen.