Kan Trump vinna valet?

Enligt YouGov leder Hillary, 19 oktober 2016, med 330 mot Trumps 208 elektorer. I MSM är Trump redan uträknad. Fria Sidor litar inte på lögnmedia och vill därför själv undersöka om Donald Trump verkligen är uträknad som de påstår? Det är en tragisk verklighet vi lever i idag när inte en enda tidning i USA eller Sverige stödjer Trump. Så var det med påståendet om den ”oberoende” pressen – nej, precis, den finns inte. Nu är det mycket som tyder på att valsystemet är ”riggat” men om det inte vore det, skulle Donald Trump ha någon chans att vinna?

Fria Sidor har nyligen granskat USA’s valsystem och slutsatsen är att ingen del i det går att lita på. Av den anledningen är Fria Sidor i grunden klar med att Hillary redan har vunnit, eftersom detta system, som ingen kan granska, kan välja själv, vilken kandidat som ska vinna. Fria Sidor saknar i grunden förtroende också för YouGov som denna analys bygger på. Nedanstående analys bygger på ett ”tänkt” fall där valsystemet fungerar korrekt.

Vinnaren tar allt i varje delstat

USA’s valsystem bygger på att de 50 delstaterna har s.k. elektorer. Antalet elektorer varierar mellan delstaterna där Kalifornien har flest elektorer med 55 och t.ex. Alaska som har 3. I varje delstat får den som har flest röster alla elektorerna. Det har hänt att elektorer inte röstat enligt valresultatet men det är ovanligt. Två stater, Maine och Nebraska har proportionellt system där, vad gäller Maine, man har två separata distrikt där vinnaren får 1 elektor, sedan har man 2 elektorer för den som vinner i hela staten, totalt 4. Nebraska har 3 distrikt och 2 elektorer för den som vinner i staten, totalt 5.

Det är 4 kandidater som ställer upp i valet. Donald Trump, Hillary Clinton, Gary Johnsson och Jill Stein. Just nu, 19 oktober 2016, leder Hillary med 330 elektorer över Trump’s 208 elektorer. Tänk på i analysen nedan att om en kandidat vinner 10 så förlorar den andre 10. Skillnaden är idag 122 elektorer, vilket betyder att Trump måste vinna 62 ytterligare för att få de 270 av 538 som finns.

Läget kan se svårt ut men glöm inte att ingen trodde på Donald Trump när han annonserade att han skulle kandidera. Han slog ut alla de andra kandidaterna, trots ett enormt motstånd. Det är därför omöjligt att räkna ut honom. En annan faktor är det riggade systemet i USA där datorer sköter allt och ingen har rätt att efteråt kontrollera sin röst. Det är dock något som ligger utanför denna analys, men tyvärr en realitet. Systemet är så korrupt idag att vi inte kan räkna ut om det förekommit något fusk. Vidare vet man inte hur röstbenägenheten är i år. Traditionellt röstar runt 65% av de röstberättigade.

Gary och Jill kan aldrig vinna men de tar ändå röster från de andra kandidaterna. I procent har Hillary 47,4, Trump 43,3, Gary 5,0 och Jill 2,2% av rösterna. Här finns den interaktiva karta denna analys bygger på. Länken ger dig möjlighet att analysera delstat för delstat.

Bildresultat för yougov election

https://today.yougov.com/us-election/

Vi börjar med att titta på de starka färgerna. Det är stater som Hillary och Trump har en mycket stor ledning i. I Kalifornien har Hillary 56% och Trump 33,8%. i Alabama har Hillary 38% och Trump 53,4%. Vi kan utgå ifrån att i dessa stater det inte kan ske ett skifte.

Det finns 8 stater och två distrikt (ett i Maine och ett i Nebraska) där kandidaterna ligger så nära att ett skifte inte är omöjligt. Låt oss nu titta på dessa stater en efter en.

Florida – 29 elektorer – Hillary 47,5%, Trump 46,5%, Gary 3% och Jill 1,4%

Detta är förmodligen den stat som kan avgöra valet. Det vi kan se från trenden i Florida är att Hillary och har legat stadigt runt 2% försprång före Trump. Trump tycks knapra in och få väljare från Gary Johnsson under senaste veckan. Florida har historiskt bytt sida ofta. Detta är Trumps hemstat.

Analyser visar att de som lämnar Gary Johnsson går lika ofta till demokraterna som till republikanerna. Samtidigt är 94% vita och 68% män som röstar på honom. Gary var tidigare republikan. Valplattformen bygger på en liten stat, fria marknader, men sociala- och medborgerliga friheter, och icke-intervention i andra länders förehavande. Samtidigt är man emot alla former av breda gränskontroller. Etnicitet är inte en faktor de väger in. Man vill ha andra system och välkomnar alla som kan arbeta, var de än kommer ifrån. I grunden frihetliga åsikter.

Jill Stein verkar ha vettiga åsikter, mot krig, det skuldbaserade systemet, mot GMO, o.s.v. så det är osäkert om hennes röster går till Hillary om de skulle välja ett annat parti. Hon har nyligen gått ut och sagt att det sämsta alternativet för USA är Hillary.

Känslan är att man i båda dessa partier är emot dagens system och kanske om man byter till slut väljer Trump. När vi närmar oss valet så vet man att en röst på Jill eller Gary är bortkastad. Med Hillary vet alla att bara en sak är helt säker – att allt fortsätter som förut.

(R) Rubio leder ganska klart över (D) Murphy i valet till senaten i de flesta mätningar.

Slutsats: Läget står och väger och mycket kan hända. Trump är inte på minsta sätt uträknad. 6% har fortfarande inte bestämt sig. När vi närmar oss valet kan småpartierna få minskat stöd. Trump måste vinna Florida för att ha en realistisk chans att bli president.

Georgia – 16 elektorer – Hillary 46,4%, Trump 45,9%, Gary 4,4% och Jill 1%

Georiga har historiskt ofta röstat på republikanerna. Det är därför lite förvånande att det är så jämt. Det kan bero på att valet om vem som skulle representera Georgia för republikanerna var så jämt. Nyligen gick Marco Rubio ut och drog tillbaka sitt stöd för Trump efter ”Pussygate”. Hillary har tagit in på Trump sedan augusti.

Slutsats: Läget står och väger och mycket kan hända. Det skulle vara närmast en sensation om Hillary vinner med tanke på hur man röstat tidigare. Fria Sidor tror att Donald Trump till slut står som segrare.

Colorado – 9 elektorer – Hillary 46,9%, Trump 42,2%, Gary 6,5% och Jill 2,1%

Under George W. Bush Jr röstade man på republikanerna, de två senaste valen på Obama. Det är möjligt för Trump att ta in något här om han kan få över från småpartierna men förmodligen inte troligt. Avståndet är lite för stort och med tanke på rösterna de två senaste valen och en klar majoritet för Bush tyder mycket på att man håller sig till etablisemanget och väljer Clinton.

Det pågår val till senaten och där leder (R) Bennet klart över (D) Glenn.

Slutsats: Fria Sidor tror att Hillary vinner i Colorado.

North Carolina – 15 elektorer – Hillary 47,6%, Trump 45,2%, Gary 4,2% och Jill 1%

Har traditionellt röstat på republikanerna. Ledningen för Hillary är därför förvånande. Endast 2008 röstade man på Obama. Kanske var man trött på Bushs alla krig? 2012 röstade man republikanskt igen. Några lokala mätinstitut har kommit till motsatt slutsats. Det skulle vara oerhört förvånade om man nu plötsligt skulle rösta på demokraterna, men något tycks ha hänt som Fria Sidor inte har tillräcklig insikt i de lokala förhållandena.

I North Carolina pågår val till senaten och det är helt jämt mellan (R) Burr och (D) Ross.

Slutsats: Fria Sidor tror att, när dammet har lagt sig, Trump vinner i North Carolina.

Ohio – 18 elektorer – Hillary 46,5%, Trump 45,1%, Gary 5,0% och Jill 1,6%

Väldigt lika resultat historiskt som Colorado. Under George W. Bush Jr röstade man på republikanerna, de två senaste valen på Obama. Det är möjligt för Trump att ta in något här om han kan få över från småpartierna. De senaste 10 valen har 5 gått till varje parti. Trump har tagit in på Hillary sedan augusti.

I Ohio pågår val till senaten och där leder (R) Portman i alla mätningar över (D) Strickland.

Slutsats: Läget är ganska likt det i Florida. Trump är på intet sätt uträknad. Avståndet är inte större än att det kan tas in.

Pennsylvania – 20 elektorer – Hillary 46,0%, Trump 45,7%, Gary 4,7% och Jill 1,7%

Pennsylvania är traditionellt demokratisk. Endast under Reagan gick man över. Övertaget för demokraterna har varit betryggande. Därför är det förvånande att Trump ligger så högt. Det är onekligen en sensationell utveckling. Det skulle vara förvånande om Trump vinner men något tycks ha hänt i denna delstat. Trump har tagit in mycket sedan augusti.

I valet till senaten pågår en jämn kamp mellan (R) Toomey och (D) McGinty. Vem som leder beror på vilken mätning vi tittar på. Det tycks svänga rejält.

Slutsats: Det högst troliga är att Hillary vinner men det är inte omöjligt för Trump att fortsätta trenden att ta in på Hillary.

Iowa – 6 elektorer – Hillary 45,8%, Trump 44,3%, Gary 6,0% och Jill 1,5%

Iowa lutar demokratiskt. Av senaste 10 valen har man vunnit 7. Obama vann stort sina val. Vi ser också att Hillary ökat sin ledning sedan augusti då det var helt jämt. En stor andel säger att de ska rösta på småpartierna. Hela 10% har inte bestämt sig ännu.

Slutsats: Det lutar åt Hillary men det är för stor andel som inte bestämt sig eller säger att de ska rösta på småpartier för att dra någon riktigt klar slutsats. Chansen är inte omöjlig att Trump till slut avgår med segern.

Maine och Nebraska Distrikt 2 – 2 elektorer

I Maine distrikt 2 är det helt jämt mellan Hillary med 44,8% och Trump 44,8% och i Nebraska leder Trump med 46,8% mot Hillary 42,6%. Maine är historiskt överväldigande demokratiskt. Nebraska överväldigande republikanskt.

Slutsats: Det troliga är att Maine distrikt 2 går till Hillary och Nebraska distrikt 2 går till Trump.

Nevada – 6 elektorer – Hillary 46,9%, Trump 44,1%, Gary 6,2% och Jill 1,5%

Nevada liknar Colorado och Ohio. Av senaste 10 valen har republikanerna vunnit 6. Samtidigt röstade man två gånger på Bush Jr. och Obama med stor majoritet. En stor andel säger att de ska rösta på småpartierna. Även här har en stor del inte ännu bestämt sig. Intressant är att det pågår ett val till senaten mellan (R) Joe Heck och (D) Catherine Cortez Masto. Där leder Joe, som nyligen drog tillbaka sitt stöd till Donald Trump, med 38% mot 35% men även här har många inte bestämt sig.

Slutsats: Det är helt jämt här och det är för stor andel som inte bestämt sig eller säger att de ska rösta på småpartier för att dra någon riktigt klar slutsats. Chanserna är lika stora att Trump till slut avgår med segern som att Hillary behåller elektorerna.

YouGov, IBDC-TIPP och Rasmussen

Nedan listas två opinionsinstitut som inte tillhör medieetablissemanget att jämföra med YouGov. Det centrala är hur jämt det är mellan Hillary och Trump samt att 16-20% inte bestämt sig eller säger att de föredrar Johnsson eller Stein. Valet är hos väljarna en öppen historia.

YouGov Rasmussen IBDC-TIPP
Hillary Clinton 42 41 40,2
Donald Trump 38 43 41,1
Gary Johnsson 6 5 7,7
Jill Stein 1 3 4,4
Others 3 3 1,5
Undecided 10 5 5,1
Total 100 100 100

 

http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/elections/election_2016/white_house_watch_oct21

http://www.investors.com/politics/ibd-tipp-presidential-election-poll/#

Analys

För det första finns mellan 6-10% som svarat att de inte vet. Då har de fått frågan vilken det lutar åt. Här finns en inbyggd osäkerhet. Vidare har vi ca: 6% idag som registreras för Gary Johnsson och 2% för Gill Stein. Det är 8% varav många kan komma att välja antingen Hillary eller Trump på valdagen.

Det som talar mot Trump är att alla delar av systemet är ”riggat” mot honom. Media, prognosinstitut, inte ens många republikaner stödjer Trump idag. Ingen större republikansk tidning. Valsystemet är också ”riggat”. Det är så ogenomträngligt och komplicerat att det är som gjort för att kunna manipuleras. USA’s egna prestigeuniversitet rankar t.o.m. USA långt ner vad gäller valsystem av västvärldens demokratier.

En annan viktig faktor, som hänger ihop med ovanstående är att i dagsläget är det inte alls säkert att YouGov som ska vara ”neutrala” är det. Fria Sidor känner sig inte säker på det material som här redovisas, speciellt med tanke på att YouGov samarbetar med The Economist, Systemets tidning nr 1. I jämförelse med Rasmussen tycks de överskatta Clinton med ca: 4%.

Tittar vi så på vad vi kommit fram till ovan så tar Trump in Georgia och North Carolina där Hillary idag leder. Han får då 31 elektorer. Colorado och Pennsylvania behålls troligen av Hillary. Då är det Florida (29), Ohio (18), Iowa (6) och Nevada (6) som är osäkra men som idag lutar åt Hillary. Vinner Trump i Florida är han uppe på 60 elektorer och behöver ”bara” vinna en delstat till. Han behöver 62. Stämmer denna analys kan Trump kosta på sig att förlora i delstaterna Iowa och Nevada. Trump måste vinna i Florida, annars blir det en mycket svår uppförsbacke.

Således är valet på intet sätt över. Trump har stora möjligheter att ta hem detta trots nuvarande, på pappret, stora underläge i antalet elektorer. Det skiljer så lite i de viktiga ”svingstaterna”, de officiella prognoserna som ges måste tas med försiktighet och antalet som ännu inte bestämt sig är stort. kanske blir det till slut Distrikt 2 i Maine som tippar över bägaren i Donald Trumps fördel eller Distrikt 2 i Nebraska till Hillarys fördel.

Forska gärna vidare själv. Du gör det mycket bättre än påstådda ”journalister” och svenska tidningar som DN och SvD. En av anledningarna till att Fria Sidor finns är att visa dig att du kan göra detta enkelt själv. Dessutom har de svenska etablerade mediehusen inte tid och vill inte gräva och undersöka för att förstå bättre. De har ju en agenda att följa, Clintons.