Fria Sidors valanalys

President Donald Trump

Det amerikanska folket har givit sin röst för förändring. Donald Trump’s argument att utan gränser finns inget land, att den omfattande korruptionen i Washington D.C. måste få ett slut och att den politiska korrektheten kväver tankefriheten fick gehör hos många. Ändå visar valanalysen, förvånande, att Trumpeffekten var låg. Huvudförklaringen står istället att finna hos Hillary Clinton som inte lyckades mobilisera som Obama gjorde 2012. Samtidigt visar analysen att systemkritiska kandidater fick flest röster, ca: 5 miljoner fler (8%) än Hillary Clinton. De föll på de två oberoende kandidaterna. Den här artikeln är lite längre men är en bred analys av valet, dess utgång, framtida hot och möjligheter.

Trump vann mot alla odds

Donald Trump hånades när han först annonserade sin avsikt att delta i presidentvalet. Han hade etablissemangsmedia mot sig in i det sista. Valprognoserna gjordes av institut som, liksom i Sverige, gör fejkade prognoser för att få sälja dem till systemmedia. Han motarbetades t.o.m. av de egna. Många av de som av rädsla att hamna i onåd hos etablissemanget valde att inte stödja honom, lär ångra sig idag.

Alternativ Fri Media och Trump visar att kejsaren är naken

Trump gick ut hårt direkt i primärvalet och talade om att illegal migration måste stoppas. Han var förvånansvärt fri från politisk korrekthet, även om han på judiska lobbyorganisationen AIPAC, helt sålde ut USA genom att lova Israel 100%*3 stöd. Han fick, enligt vissa källor, endast 5% av de judiska pengarna. De andra kandidaterna var ställda eftersom de inte kunde frigöra sig från den politiska korrektheten. De blev fångade i sitt eget tankefängelse och kunde därför inte konkurrera med Trump. Han kritiserade särintressen och visade att han inte är köpt. De republikanska väljarna gav honom sitt stöd i primärvalet. Bakom sig hade han en alltmer betydelsefull Fri Media.

Judisk media piskar upp hatet

Sällan har en valkampanj möts med en sådan vägg av hat som den som drevs av Donald Trump. Vi känner dock igen det från Sverige, allt för väl, där Bonnierägda DN och Expressen brukar vara de främsta skarprättarna. Trump pekar i varje tal ut media som lögnare och att politiska etablissemanget korrupt säljer sig till särintressen. Det gör man inte ostraffat.

Bernie Sanders attackerar från vänster

En viktig del i utgången av detta val är Bernie Sanders, han kritiserade, precis som Trump, de korrupta politikerna, Wall Street och mediekoncentrationen. Han skiljer sig från Trump främst i det att han är för omfattande utjämning genom skatter, speciellt riktat mot rika, han tror på fullt allvar på koldioxidens skadliga effekter och han är emot kärnkraft. Han är också för en tvåstatslösning i Palestina och var helt emot det nya övervakningssamhället. Han stödde Kuba och hyllade deras socialistiska reformer. Hans budskap slog an hos de demokratiska väljarna och han ledde t.o.m. i vissa undersökningar. Det kom sedan fram, från flera källor, att de som höll i primärvalet för demokraterna hade jobbat för Hillary och gjort allt för att motarbeta Sanders. Valet i Kalifornien, Arizona, Ohio måste anses som en skandal och han ångrar sig säkert idag att han, motvilligt, gav Hillary sitt stöd. Wikileaks har också släppt mejl som bekräftar detta. Mycket tyder på att man på varje sätt försökte förhindra röster på honom. Det är oklart om han ändå vunnit. Skadan var dock skedd och Hillary var en synnerligen illa omtyckt kandidat efter det, ännu mer än innan. Tillräckligt många demokrater kunde inte förlåta henne och kan ha avstått från att rösta i presidentvalet.

Trots sveket förblev många Hillary trogen

När så Hillary skulle möta Trump hade hon bakom sig ett delvis skadeskjutet demokratiskt parti där ett stort antal demokratiska väljare som stödde Sanders fick se i vitögat hur korrupt systemet är. De fick bevis för det Sanders hade talat om. Entusiasmen för Hillary hos dem kunde inte vara lägre. Hennes valmöten var folktomma. Kvar hade hon de penningstinna medieoligarkerna som äger och kontrollerar all systemmedia. Hennes kampanj byggde helt på köpt reklam, de tre valdebatterna och att hon fick stöd från det korrupta etablissemanget. Trumps budskap, stod i rak kontrast, liknade Sanders, och slog an hos många väljare. Trots detta var stödet för henne, enligt valsystemet, mycket starkt. Hon vann fler röster än Trump. Fronten mot Trump förblev ändå stark.

Informationskriget

Detta val är det första i historien där fri media på allvar nådde ut till så många att de också kunde påverka. Infowars.com, Drudgereport.com, m.fl. hade i detta val fler besökare och hade betydligt högre trovärdighet hos läsarna än CNN, ABC, o.s.v. Folket upptäckte också i detta val dessa alternativa informationskällor. Man såg samtidigt hur förljugna systemmedia är. Fri media är från nu en kraft att räkna med och som bara växer för varje dag. Kan de inte på något sätt stoppa den, kommer det att rita om den politiska kartan för all framtid. Fri Media är många olika sidor med olika perspektiv men som samlade utgör en stark oberoende kraft att påverka opinionen. Trots detta hade man förvånansvärt liten påverkan på stora delar av väljarkåren. En jämförelse med valet 2012, nedan, visar att Mitt Romney hade starkare stöd än Trump.

Omfattande fusk

Valet mellan Hillary och Trump innehöll, precis som förväntat, omfattande fusk. Det finns mängder av rapporter som visar på det. Vi vet inte idag det verkliga valresultatet. Roger Stone initierade ett projekt att ha oberoende ”exit polls” men stämdes av demokraterna och motarbetades på alla plan. Fria Sidor är inte medveten om hur det sedan gick. Förhoppningsvis gjorde medvetenheten hos folket om detta att systemet inte vågade gå för långt. Vi vet att Trump vann men i grunden inte hur mycket eftersom systemet bevisligen är riggat. Kanske var hans seger ännu större i verkligheten? Problemet är att ingen vet hur stort problemet är, då det inte är något säkert system.

Mot bakgrund av det vi vet om Hillarys tomma valmöten i jämförelse med Trumps enorma väckelsemöten är det anmärkningsvärt att skillnaden i valet sedan var så liten.

Trumpeffekten eller Clintoneffekten

I valet 2016 var uppskattat 231,6 miljoner röstberättigade, av dessa röstade 131,4 miljoner, 56,7%. I valet 2012 fanns uppskattat 235 miljoner röstberättigade, av dessa röstade 129 miljoner, 54,8%

Det är intressant att se att Donald Trump fick 59,4 miljoner röster men att Mitt Romney, republikanernas kandidat 2012, fick 60,9 miljoner röster. Det betyder att Trump fick 25,64% av möjliga röster medan Romney fick 25,9%. Romney fick således både fler röster absolut och i procent. Det finns med andra ord ingen Trumpeffekt om vi tittar på USA. Något som förvånar.

2012 fick Obama 65,8 miljoner röster, 28% av möjliga medan Hillary fick 59,6 miljoner röster, 25,7% av möjliga. Vi ser här således att det är Hillary själv som gjorde att Trump vann. Eller mer rätt att det 2012 fanns en Obamaeffekt som inte Hillary lyckades återbringa.

Valanalys 2016 2012 2016
USA
Röstberättigade 235 231,6
Röstade 129 131,4
% 54,9% 56,7%
Obama/Clinton 65,8 59,6
% av röstberättigade 28,0% 25,7%
Romney/Trump 60,9 59,4
% av röstberättigade 25,9% 25,6%
Florida
Röstberättigade 13,5 14,6
Obama/Clinton 4,23 4,45
% av röstberättigade 31,3% 30,5%
Romney/Trump 4,16 4,58
% av röstberättigade 30,8% 31,4%
Pennsylvania
Röstberättigade 9,7 9,7
Obama/Clinton 2,9 2,85
% av röstberättigade 29,9% 29,4%
Romney/Trump 2,6 2,9
% av röstberättigade 26,8% 29,9%

 

Detaljgranskar vi detta i Florida ser vi att i valet 2012 fick Romney 4,16 miljoner röster, 30,8% av möjliga mot Obama 4,23, 31,3% av möjliga. Det skiljde således 60000 röster. 2016 fick Trump 4,58 miljoner röster, 31,4% av möjliga medan Hillary fick 4,45 miljoner, 30,48% av möjliga en skillnad på 130000 röster. I Florida ser vi både en svag Trumpeffekt, positiv och en Clintoneffekt, svagt negativ.

Detaljgranskar vi detta i Pennsylvania ser vi att i valet 2012 fick Romney 2,6 miljoner röster, 26,8% av möjliga mot Obama 2,9, 29,9% av möjliga. Det skiljde således 300000 röster. 2016 fick Trump 2,9 miljoner röster, 29,9% av möjliga medan Hillary fick 2,85 miljoner, 29,4% av möjliga en skillnad på 50000 röster. I Pennsylvania ser vi framför allt en Trumpeffekt, positiv.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att någon Trumpeffekt finns inte i valet 2016 totalt. Det finns främst en Clintoneffekt. Vi ser hur jämna valen är och hur få det är som röstar. Hillary fick lika mycket stöd som Obama i Pennsylvania men där lyckades Trump mobilisera. I Florida finner vi en svag Trumeffekt och en svag negativ Clintoneffekt.

Jill Stein och Gary Johsson

I valet ställde två oberoende kandidater upp. De båda är starkt kritiska till etablissemanget. I sakpolitiken kanske mer än Trump. Dessa båda ökade antalet röster från 1,7 år 2012 till 5,3 år 2016. Det betyder att ytterligare ca: 4% av de som röstade är starkt kritiska till rådande system. Det finns därför fog för att kalla detta val för det systemkritiska valet eftersom systemkritiska kandidater fick flest röster sammantaget. 64,4 mot 59,6, ca: 5 miljoner fler röster.

Valet främst baserat på etnicitet

Det står klart att svarta (82%) och latinamerikaner (65%) har röstat på Hillary. Vita på Trump (58%). Detta visar att ras inte är oväsentligt. Vi såg i valet 2008 att svartas valdeltagande slog rekord. Den som låter sig ledas in i illusionen att vi människor inte har en etnisk lojalitet måste tänka om. Det kanske mest signifikanta här är att vita i så hög grad stödjer ett parti, demokraterna, som vill ha massinvandring från Asien och Sydamerika.

http://www.bbc.com/news/election/us2016/results

http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37889032

En sista chans

Det är korrekt att säga att USA nu tog den sista chansen, grep det sista halmstrået, för att  vända på detta. Trump’s seger är USA’s sista chans, som Trump riktigt påpekade, att försöka vända utvecklingen. Skälet är uppenbart. Röstandet sker förvånansvärt ofta baserat på etnicitet. Det går att förstå varför Obama så desperat försökte ge 5 miljoner illegala amnesti, något som sannolikt omöjliggjort Trump’s seger, med så små marginaler.

Den dolda kampen

Det är här värt att berätta lite mer om detta. Obama hade kongressen emot sig vad gäller denna amnesti till 5 miljoner illegala. Valet till kongressen 2014 hade givit republikanerna kontroll över både senaten och kongressen. Obama använde sig då av, i grunden olaglig metod, att driva ensam igenom sin egen politik genom något som kallas ”executive order”. Den lagen finns för att i nödfall användas om ställningen är helt låst i kongressen, inte för att presidenten ska kunna gå förbi den lagstiftande församlingen. Obama använde sig flitigt av detta under sina presidentperioder. Lagligheten i detta har ifrågasatts.

Ärendet gick så till högsta domstolen där det, återigen, är tydligt att lagen saknar betydelse utan man röstar efter etnicitet och efter sin politiska färg. Systemet har kollapsat. Inte ens HD har längre sin grund i en ärlig tolkning av lagen. Det var Texas tillsammans med 25 andra delstater som förde detta vidare den legala vägen. Högsta domstolen, består av 9 ledamöter. Det vara allmänt väntat att de skulle slå ner på Obamas försök att kringgå lagen. Domare Antonin Scalia var den avgörande rösten.

Mycket lägligt dog så denne konservative domare, Antonin Scalia, i februari 2016 under oklara omständigheter. Något obduktionsprotokoll har inte offentliggjorts. Som vanligt är man mån om att inte vara transparent och räknar med att en ”fördummad” befolkning ska ha annat att tänka på. Vi får antagligen aldrig veta men ingen litar längre på myndigheterna, av naturliga skäl. Är man inte transparent kan vi utgå ifrån att man försöker dölja något.

Obama var snabb med att utse sin egen kandidat, Merrick Garland. Han skulle ha godkänt amnestin. Republikanerna i kongressen blockerade dock nomineringen. Resultatet blev att högsta domstolen nu enbart hade 8 ledamöter. De röstade 4-4 och därmed kvarstod den lägre domstolens beslut att förklara Obamas fräcka försök att få miljoner nya röster som olaglig.

Detta avgjorde förmodligen valet. Fria Sidor är övertygad om att Antonin Scalias död inte skedde naturligt men det är så klart bara spekulation. Varför lämnas utrymme för det? Varför inte låta oberoende experter obducera liket direkt, på plats?

https://www.rt.com/usa/347977-scotus-tie-immigration-deportation/

http://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/29/obama-supreme-court-recess-appointment-thwarted-by/

Fienden finns kvar

Bara för att Trump vunnit betyder inte att något förändrats i sak. Fienden finns kvar och kommer inte ge sig. Man kommer nu till varje pris försöka få Trump att misslyckas, gräva fram skandaler inom alla områden, motarbeta på alla sätt man kan. Taktiken är att sedan visa folket att Trump misslyckades och i nästa val, då stärkt av Trump’s oförmåga att få igenom sin politik och visa hur ”farligt” det är att välja en politiker utanför systemet.

Trumps vallöften möter verkligheten

Trump har lovat mycket men hans förslag måste nu möta verkligheten. För det första har han ärvt en statsskuld på 20 triljoner dollar. Detta sätter hinder för honom i hur mycket han kan spendera. Han kan inte, sannolikt, som Reagan öka budgetunderskotten. Visserligen har t.ex. Japan betydligt högre statsskuld men över 100% betraktas allmänt som en gräns. Samtidigt har han lovat skattesänkningar både för företag och medelklassen. Han har lovat upprusta de förfallna städerna, ofta bebodda av svarta och latinamerikaner, som inte röstade på honom, trots löftena. Han har talat om att upprusta amerikanska militärbaser, betala mer till veteraner, o.s.v

Risken är uppenbar att läget varit så förtvivlat att han för att kunna vinna, de där marginalväljarna, lovat allt åt alla och att folket sedan blir besvikna. Detta vet fienden och det är också deras mål att han inte ska kunna genomföra något med framgång.

Trump möter nu verkligheten, orden ska bli verklighet, vilket för många presidenter inneburit att man måste svika sina vallöften. Det korrupta systemet kommer att göra allt, ja precis allt, för att han ska framstå som en svikare.

Måste få med sig republikanerna på allt

Trump måste få med sig republikanerna i senaten och representanthuset. Bara det är mycket svårt. De lär knappast frivilligt gå med på att bara få sitta 6 år, inte på obegränsad tid som idag. Hans tal om att ”drain the swamp” kommer möta häftigt motstånd från de som idag avnjuter ett fint liv för att gynna särintressen. De är både demokrater och republikaner.

Hans enda chans är att få republikanerna att förstå att detta är deras sista chans. Levererar de inte nu kommer de aldrig mer till makten. Nästa gång kan demokraterna styra och då ger de amnesti och sedan är det slut. Mot honom står de republikaner som har det bra och ser till sitt eget intresse främst. Han måste exponera dem. Sätta press och visa att det är de som sviker – inte Trump. Samtidigt är det presidentens ansvar att få alla med sig. Obama lyckades aldrig och fick därför förlita sig på s.k. Executive Orders, något som Trump lovat att inte göra.

Vad kan Trump göra?

Trump har stor makt för han ska nu utse 6000 nya myndighetschefer, departementschefer, ÖB, o.s.v. Han ska utse nya domare till HD och medlemmar för styrelsen av Federal Reserve men bara då deras förordnande upphör. Endast om en domare avgår eller dör kan han utse en ny. Den nuvarande centralbankschefens förordnande går ut 2017, då Trump kan utse en ny som sedan godkänns av senaten.

Han har veto på all ny lagstiftning, något som han troligen inte kommer ha så stor nytta av. Han ansvarar för budgeten men den måste godkännas av kongressen. Låt oss titta på några frågor mer i detalj.

Obamacare

Här har republikanerna i kongressen lovat att den ska skrotas. Detta löfte kommer sannolikt att infrias.

Muren

Här kan det bli svårare. När USA 2006 skulle förstärka och bygga till en tidigare mur (stängsel) stötte man på enorma problem. Dels från demokrater som använde alla medel för att förhala processen, dels genom miljögrupper som lämnade in otaliga stämningar och förde frågan till miljödomstol. Det hamnade till slut i miljödomstol och prövades av HD. Det är en förhandlingsfråga vem som ska betala för muren. USA’s export till Mexiko var 235 miljarder dollar 2015 och importen 295 miljarder dollar, ett underskott på 60 miljarder dollar. En mur beräknas kosta 8-10 miljarder dollar och ta 4 år att bygga, i bästa fall. Den illegala droghandeln är också omfattande. Allt transporteras inte via CIA och deras flyg. Uppskattningar från Harvard gör gällande att det bara från Mexiko kan handla om 25 miljarder dollar i värde ut till slutkund.

Drain the Swamp

Här kommer Trump att stöta på det största motståndet. Så många lever idag gott på att sälja sig till olika intressegrupper. Det står helt klart att AIPAC och judiska intressen är de som har stört inflytande, en grupp som Trump, samtidigt inte hittills visat minsta tecken på att utmana. Korruptionen är lika vanlig hos republikaner som hos demokrater. Kommer de, utan strid, ge upp sina bekväma liv? Kommer de rösta för att man bara ska få sitta sex år i kongressen? En undersökning visar att 75% av amerikanerna stödjer förlaget men för att det ska gå igenom måste ett tillägg till konstitutionen röstas igenom, det måste antas i både senaten och representanthuset, med 2/3 majoritet i båda kammarna. Ingen lätt uppgift.

Omförhandla handelsavtal och införa tullar

Enligt Peterson Institute har presidenten omfattande möjligheter att agera vad gäller denna fråga. Avtalen som NAFTA går att lämna på 6 månader. Presidenten kan införa tullar. Här är frågan hur han kommer att agera i praktiken. Vad han vill är i grunden att omförhandla avtalen och en uppsägning eller tull är mer som ett påtryckningsmedel. Han har samtidigt en enorm press på sig att nu leverera så att tillverkningsindustrin kommer tillbaka till USA, men utan att göra för stora ingrepp. Det mest effektiva är sannolikt att koppa på s.k. ”incentives” där företagen får avdrag på skatter eller sociala avgifter, o.s.v. om de flyttar hem arbetstillfällen. Det är dock en ganska delikat balansgång. Kursändringen och den nationella pressen kan dock bara den få företag att avstå från en utflyttning. De som flyttar ut får ögonen på sig.

Trumps strategi

Han har två tydliga vägar. En väg är att bli sams med alla sina tidigare motståndare. Försöka jobba tillsammans. Då måste han kompromissa och det finns klara risker att han inte kommer att kunna genomföra sitt program. Det är en säkrare linje, mindre konfrontativ, men riskerar att innebära svikna vallöften. Han riskerar att fastna allt mer i nätet genom att ta olika hänsyn och sedan till slut sitta fast.

En annan väg är att omgående slå med stora hammaren. Han skulle kunna börja med att ”drain the swamp” genom att föreslå max 6 år i kongressen. Fördelen med detta är att minst 75% av folket skulle stödja honom, såväl demokratiska och republikanska väljare. Detta skulle sätta en enorm press på kongressledamöterna. De som inte stödjer förslaget pekas då ut som just de korrupta politiker som Trump och Sanders talat om. Ett högst spel, men om det lyckas, så är kongressen troligen ett långt steg på vägen att låta väljarnas åsikter i högre grad dominera. Risken är att om han misslyckas, och inte får 2/3 av kongressen med på noterna, har han förlorat en viktig strid som kan göra det svårare att sedan använda ”tuffa” metoder.

Hans valplattform och löften innebär en mindre revolution och det sker sällan i USA. Det brukar mest vara löften som sedan inte infrias. Trump har dock inte blivit president för att inte åstadkomma något. Han har visat sig ha mycket goda politiska instinkter och bra rådgivare så det ska bli spännande.

Reaktioner i Sverige

Judiska DN har drivit en hetskampanj mot Trump. Han är en ”Berlusconi med kärnvapen”. Även judiska DI har drivit på hårt om detta. Kommunistiska ETC anser att Trump vill förstöra hela planeten. Judiska Expressen skriver ”Det visar att Trump inte vet mycket”. Även Aftonbladet har lyft frågan. I DN ger man tips om hur man ska prata med sina barn om Trump. Enligt DN har Clinton alltid kämpat mot sexism. Inget nämns om hennes egna affärer. De hänvisar till Ipsos som ger henne 90% segerchans. DN skriver att Trump har bett Ryssland att hacka hennes mejl. DN skriver vidare att USA nu är ensamt att vara s.k. ”klimatförnekare”.

I SR efter valet var panelen enig allt från professorer till näringsliv och facket. Trump var mycket dåligt för världen. Som vanligt var det dumma vita outbildade arbetare som var otrygga och rädda för globaliseringen som var felet. Oberoende SVT och SR försöker inte ens göra sken av att vara balanserade och objektiva. Istället försöker man svara på frågan ”vad som gick fel?”

Kindberg-Batra har gjort sig omöjlig som statsminister efter hennes bajsemoj, Löfven är orolig, Lööf är bedrövad, Sjöstedt tror att han kan bli urusel och farlig, Björklund är bekymrad, hoppas han lägger alla vallöften åt sidan, Lövin säger att Trump innebär en miljöchock och ”Sverige hopp” SD tar avstånd från Trump 5 gånger på fem minuter. Sverige är i desperat behov av ett nytt parti.

Svenska politiker och svensk media står ut som några av världen sämsta.

Hotet

Det går inte att komma ifrån att Trump har många fiender. Han hotar den mexikanska maffian med sin mur, den judiska maffian som äger lögnmedia, särintressen och välavlönade kongressledamöter. Han har fiender i sina egna led. Han hotar att åtala Clinton. Han hatas av kulturmarxister, vänsterliberaler och feminister. Han hotar korruptionen i CIA och FBI. Det är en mycket stor risk att hans plan plötsligt åker av landningsbanan eller att han dör en ”naturlig död” i en hjärtattack, det finns många metoder idag. Ett mineralvatten på ett hotellrum räcker mer än väl.

Inga bevis kommer finnas, bara ”konspirationsteorier”, vips, så är vicepresident Mike Pence, systemets man, USA’s nye president.

Reflektion och paralleller med Sverige

Det står klart att en tydlig taktik från demokraterna är att arbeta för fri invandring. Skälet för paritet är att det kan säkra ett evigt maktinnehav för dem. Det är nu så jämt att ytterligare invandring och amnestier gör att vita riskerar att aldrig mer ha något inflytande, bara betala alla skatterna. Vi ser att svarta och latinamerikaner röstar på demokraterna. Samtidigt står det tydligt att också de allra rikaste har det bra. Skälet är att det är de som står för alla ledamöters kampanjbidrag. I mitten finns den arbetande medelklassen. Trump har helt rätt att ingen bryr sig om dem. Det är de som betalar huvuddelen av alla skatter. Samtidigt är de ofta vita. De framställs ofta som rasister och lågutbildade. Vi ser samma tendens i Sverige. Storföretagen klarar sig bra. Migranterna lever på bidrag. I mitten finns den arbetande medelklassen som betalar alla skatter.

Vi ser också att unga tenderar att rösta demokratiskt (37% av unga mot 53% av de äldre röstade på Trump). Kanske beror det på att man i utbildningen indoktrineras? Kanske på att man är mindre kunnig och naiv? Kanske på att man fortfarande får huvuddelen av sin information från etablerade media? I Sverige har det rapporterats om barn som kommer hem från skolan och gråtit då man i skolan framställt Trump som en stor fara för världen. Skolan idag fungerar mest som en lång hjärntvätt. Även kvinnorna tenderar att rösta oftare på demokraterna. Den troliga förklaringen är att man inte är lika intresserad av politik, pressas av dubbelarbete och styrs mer av känslor (i genomsnitt). Skillnaden ska dock inte överdrivas (42% av kvinnorna mot 53% av männen röstade på Trump) men eftersom det är så jämt har det stor betydelse.

Man påstår att högutbildade och de med högre inkomster oftare röstar på demokraterna men nedanstående länk visar att så är inte fallet. Förresten, även om det inte är sant, visar detta ständiga tjat om lågutbildade, vita män ett förakt för de som inte har högskoleutbildning, de som är vita och de som är män. Deras uppfattning bör rimligen också vägas in.

Media sprider myt om att fattiga röstade på Trump

En slutsats är att det främsta problemet är att fortfarande så många vita inte ser sig som vita. De har inget emot att deras länder tas över av andra folk, eftersom de inte ännu ser världen, utifrån ett etniskt perspektiv. Olika folk, runtom i världen, som samarbetar med varandra för att göra det så bra som möjligt för sig själva. Fortfarande röstade ca: 37% av vita på Hillary. De röstar således på sin egen utplåning på sikt, så indoktrinerade och omedvetna är de.

Vita finns och har ett skyddsvärde som minoritet i världen, endast ca: 8%. Etniska svenskar är en undergrupp inom vita och är en av de mest skyddsvärda minoriteterna i hela världen, endast 8 miljoner existerar. Vi är lika skyddsvärda som judar och samer. Hur lång tid ska det ta innan svenska folket förstår det?