Är vita dummare än andra eller bara lättlurade?

Fria Sidor har insett att vi svenskar och andra vita folk är grundlurade. Det finns inte ett enda område där det inte går att bevisa att man ljugit och ljuger för oss. Den äkta sanna kärleken att söka efter verklig förståelse och kunskap, utan skygglappar, är idag förbjuden. I vissa fall, som ”förintelsen”, är det förenat med social isolering, fängelsestraff och avsked, i andra fall som t.ex. klimatet, kommer man lättare undan och anses bara vara ”klimatförnekare”. Älskar du ditt eget folk är du rasist, om du är vit och sätter din egen familj främst, är du främlingsfientlig, men bara om du är vit, inte annars. Hur har det kunnat bli så här? Är vita dumma, lättlurade eller finns det någon annan förklaring?

Fria Sidor tror det är ganska enkelt. De allra flesta människor, genom historien, försöker få sin vardag att gå ihop. Det har ofta inte varit lätt. Vissa perioder har man haft tur med goda skördar, bra klimat och en godhjärtad ledare men allt för ofta har det varit ständiga umbäranden, svält, torka, väta och regenter som tänkt mer på sig själv än det folk han eller hon varit satt att styra.

De allra flesta måste få mat på bordet, man har fullt upp med sitt eget liv och fram till boktryckarkonstens dagar fanns bara de heliga skrifterna, och knappt ens det. De allra flesta kunde inte ens läsa och än mindre förstå vad som skedde längre bort än kyrktornet man såg i fjärran. Man fick ta för givet det som skedde på högre nivåer i samhället och det som skedde, det skedde, och vad som låg bakom var något som man inte kunde påverka eller ens förstå.

Så är det för de allra flesta än idag. Vi har i västvärlden fått det bättre på många sätt. Ingen behöver svälta, vi har lagar som skyddar grundläggande förehavanden och enkla sjukdomar och skador leder inte längre till döden. Vi behöver inte frysa, vi får lära oss att läsa och vi får en grundläggande utbildning. Men i realiteten har inget ändrat sig. De allra flesta måste kämpa för att få pengarna att räcka till månadens slut och det är så mycket i vardagen som ständigt kräver vår uppmärksamhet att de större frågorna, på samma sätt som i hela vår historia, mer ses som något man inte kan påverka så mycket. Det är som det är och blir som det blir.

De senaste 200 åren har vi fått mer information om vad som sker. Det beror på att vi kan läsa och att vi tack vare tekniska uppfinningar fått möjlighet att trycka tidningar i stora upplagor och senare under 1900-talet också begåvats med televisionen. Vi tar del av det som förmedlas där och de allra flesta utgår ifrån att det i huvudsak är rätt och riktigt.

Det är här det blir så fullständigt fel. Vi kan inte förstå vad som sker i Irak eller Palestina på annat sätt än genom det som förmedlas till oss genom tidningar och televisionen. Den som kontrollerar vad som berättas där, kontrollerar också våra hjärnor och hur vi därmed tänker och reagerar känslomässigt. Det kallas massmedia och är ett vapen som är viktigare än något annat. Vad kan vara viktigare än att få alla att tänka på samma sätt?

Historien visar att massmedia har hetsat upp folk till krig. Man har fått broder- och systerfolk att hata varandra. Man har fått barn att drömma mardrömmar om stigande hav som skulle sänka landet under vatten. Man har skapat splittring inom samma befolkning genom att hetsa arbetare mot företagare, hetsat kvinnor mot män, och tvärtom. Man har skapat sympatier för vissa och antipatier mot andra. Det lyckas därför att de flesta tror på vad som förmedlas till dem i dessa tidningar och i televisionen.

Samtidigt högre upp i hierarkierna har det skett ett skifte i västvärlden. Från början var de som var högst i rang de religiösa. Påven, prästerna och de heliga hade makten och bestämde över utvecklingen. Senare kom den att utmanas av kungar och adeln. Här kunde vi se under lång tid att man lierade sig med varandra och mot varandra för att behålla makten. Någon kung lierade sig med kyrkan, någon annan med adeln. Ibland var adeln emot kungen, ibland med. Det fanns beroenden och makten vandrade fram och tillbaka också i förhållande till vilka personligheterna var.

Men sedan 1800-talet har det skett ett skifte. Kyrkans makt har fallit men också adeln och kungens makt. Högst upp hamnade så de förmögna bankirerna. Det är de som sedan 1800-talet i allt högre grad konsoliderat sin makt. Från början skedde det genom att man lierade sig med kungen och adeln, gifte in sig och bytte tjänster men med tiden blev sedan kungen och adeln bankirernas tjänare. Pengarna styr allt. Allt går att köpa.

I takt med att västvärlden industrialiserades, diversifierade bankirerna sin verksamhet, till andra lukrativa branscher. Man investerade i krigsindustrin, medicin, livsmedel men framför allt konsoliderade man sin makt och kontroll över den viktigaste branschen av dem alla – medieindustrin. En viktig del har varit inom underhållningsindustrin. De flesta idag har sin kunskap, inte från grundskolan, utan från någon bok man läst, någon film man tittat på eller det som förmedlas genom massmedia.

Här kommer vi nu till den fråga som ställdes i början av detta inlägg. Är vita dumma, bara lättlurade eller finns det någon annan förklaring till att de flesta av oss helt saknar förmåga att orientera oss i dagens värld, bortom den omedelbara närheten?

IQ-test, som ganska bra mäter förmågan att tänka, visar att vita inte är mindre intelligenta än andra folk, tvärtom. Så det kan inte vara förklaringen. Är vi då mer lättlurade? Det finns vissa forskare, t.ex. professor Kevin MacDonald, en av de mest seriösa och pålitliga, oberoende, forskare som finns inom området, som söker spåra detta till att vita genom evolutionen bildade ett eget system med kärnfamiljer, och lämnade klankulturen, som ofta går att finna i t.ex. Mellanöstern. Tanken är att de karga och svåra förhållandena som fanns här när inlandsisen smälte undan gjorde det evolutionärt fördelaktigt för oss att inte vara misstänksamma mot främlingar utan istället samarbeta. Det var inte främst andra klaner som hotade, i konkurrens om den bördiga marken eller tillgång till de viktiga vattenkällorna, utan det var naturen som var det största hotet. De som hjälpte andra familjer fick själv hjälp och det blev inte makt som avgjorde vem som hade störst inflytande, utan den som visade sig mest duglig att hjälpa och leda den by där man levde.

Det är föremål för ett eget inlägg och Fria Sidor ska grundligt undersöka detta senare, men det kan vara en förklaring till att vi är godtrogna. Vita tror andra om gott, enligt denna teori, eftersom det evolutionärt gynnat oss.

Fria Sidor tror dock inte att detta är den viktigaste orsaken utan det är istället den totala hjärntvätt som västvärldens människor utsatts för under mycket lång tid genom massmedia. Det är kallt stora delar av året och det gör att vi inte vistas ute på samma sätt som man gör på sydligare breddgrader. Där träffas man med sina familjer och äter middag på kvällen, i det kalla Sverige, sitter vi inne och tittar på televisionen. Vi blir helt enkelt mer hjärntvättade. Visst kanske vi genetiskt är mer godtrogna, men den mest troliga förklaringen är att vi i mycket högre grad utsatt oss själva  för den hjärntvätt som sker varje gång vi tar del av det som står i dessa tidningar och på TV.

Eftersom hjärntvätten pågått, för de allra flesta idag levande, ett helt liv har där skapats spår i våra hjärnor. Våra hjärnor har lärt sig och hört  samma sak så ofta, att det präglat vårt sätt att tolka allt som sker, med autopiloten. Eftersom alla har ont om tid med vardagens bestyr går det inte att varje gång något förmedlas, undersöka om det är rätt eller fel. Det tar för mycket tid. Istället faller vi in i dessa banor, dessa spår, denna världsbild, denna mentala karta som sedan födseln matats in i oss. Vi har ett program i hjärnan som körs om och om igen. Dag efter dag.

Det är förenat med mycket vånda och stor ansträngning att lämna rälsen. Tåget vill gärna gå där. Ibland utsätts vi för något själva eller läser kanske om en gruppvåldtäkt som man försöker tysta ner. Varje gång det sker, är det som om tåget spårar ur. Vi står där och, kanske för första gången, stannar vi upp och reflekterar. Vi kanske söker själv på Internet eller börjar tala med andra och ser då att där finns 100 andra spår, som vi tidigare aldrig sett?

Internet är här en gåva från högre makter. Var och en som nyvaken vill börja förstå själv, har här ett världsbibliotek till sitt förfogande. Det tar ofta bara några timmar så får vi tillräckliga insikter, inom varje område, för att inse att vi inte har hela bilden.

De som blivit bortskämda med att genom massmedia kontrollera och styra vårt tänkande är inte dumma. De förstår att de måste bli den största aktören också här. Det har gått fort så man har troligen inte själv riktigt förstått den kraft som finns i detta men vi ser idag att man nu konsoliderar makten också här.

Genom att bli störst på sociala medier styr man folk, visserligen till en friare plats, men ändå inte tillräckligt för att det ska ha stor betydelse. Genom att, för varje dag, smyga in nya regler för vad som där får tas upp, konsoliderar man därmed makten, igen, om våra hjärnor. Ett annat exempel är Google, ett fantastiskt sökverktyg. Inte sällan väljer Fria Sidor att börja leta på de sidor som listas sist, för man har genom sina algoritmer, sett till att om man söker på t.ex. ”klimat” så listas på de första 100 sidorna bara systemlojala källor. Ett annat sätt är att man flyttar över från TV och tidningar till nätet och man vet att de flesta vill underhållas och läsa snabbt och om ”sensationella” saker. Genom att där ha 80% underhållning och smyga in sin propaganda, med bilder, små notiser, underförstådda budskap, för återstoden av de 20%, så hjärntvättar man ändå eftersom man har så enormt många ”klick”.

Det är utanför dessa sociala medier och långt ner på sökmotorernas resultat du hittar information som man inte vill att du ska ta del av. Men hur vet man som ”nyvaken” vilka sidor som går att lita på? Här kommer nästa problem. Det finns så mycket information, som är motsägelsefull, och som har agendor, att det ibland känns överväldigande att kunna nå till botten om vad som är sant och relevant. Tyvärr, vilket är ett stort dilemma, finns ingen enkel lösning. Vill du förstå så måste du alltid och ständigt ställa dig frågan – stämmer detta? Med tiden kommer du, som Fria Sidor, att ”känna” vilka som du kan lita på och inte. Idag finns sidor som visserligen inte ljuger, men de berättar inte allt. Du får veta att invandringen är ett problem, men inte varför vi har den. På andra sidor ger man svar på varför, men hur vet man att det stämmer? Kanske väljer du ett annat spår som, visserligen är mer korrekt, men ändå inte leder dig rätt?

Fria Sidor tror att det i varje fråga finns det som är sant. Det är inte alltid lätt att komma fram till och det finns olika perspektiv, även om det finns bara en sanning. Flera perspektiv kan samtidigt vara rätt, men det är fortfarande förenligt med sanningskravet. Det allra lättaste är att granska och sortera bort det som är osant. Redan här har vi tagit ett jättekliv.

Sanningssökande handlar om att ständigt undersöka, vrida och vända och få en djupare förståelse. Då kan man inte ha skygglappar eller frågor som är ”förbjudna”. Det är inte förenligt med en genuin strävan att förstå. Vi når aldrig hela vägen fram. Desto mer vi förstår, desto fler följdfrågor dyker upp men att, som idag, helt stanna av i undersökandet av olika frågor, det kritiska granskandet, för den goda värdegrundens skull, är att aldrig ens ha försökt.

Svaret på frågan är därför att, nej, vita är inte dummare, och nej, vi är inte tillräckligt godtrogna. Det handlar istället om att vi blivit utsatta för en omfattande hjärntvätt som helt enkelt, ännu idag, hindrar oss från att tänka själva. Det går inte att klandra någon som arbetar hårt för att familjen ska överleva och ha det bra, för att inte sätta sig in i alla frågor. Kritiken ska riktas mot de som hjärntvättar oss och de makthavare som låter det ske. De är tyvärr, de flesta, i händerna på samma makt, som står bakom hjärntvätten och kan ofta inte, även om de förstår, avvika, utan förödande konsekvenser för dem själva.

Den stora massan har alltid varit styrd, men av olika makter. För första gången på mycket länge finns nu en verklig chans att ändra på det. Börja forska själv, berätta för dina närmsta förtrogna och snart finns där en tankerevolt som omkullkastar den makt som idag gör allt för att du inte ska se. Framtida generationer behöver dig, du är deras enda hopp.