Förintelsematematik i den högre skolan: 14,9-14,5=6

Fria Sidor granskar "förintelsen": Del 5

Klicka på bilden för närmare granskning

En del tycker det är makabert att syna ”förintelsen”. Fria Sidor tycker det mest makabra är att man i ett gigantiskt bedrägeri anklagat ett helt folk för något de aldrig gjort. Tvingat dem till enorma skadestånd och evig skuld utan varje form av bevis, om du inte räknar judiska Hollywoodrullar som bevis? Vi har visat att färgerna blått och rött saknas varför ingen gasning kan ha skett. Vi har visat att det man kallar förintelseläger främst var arbetsläger. Vi har visat att antalet döda judar inte kan vara 6 miljoner, troligen långt under 1 miljon. I detta inlägg ska vi visa att om man summerar det antal judarna påstår föll offer i lägren var det 14,9 miljoner från början, en siffra som sjunkit i omgångar och är idag nere på 1,6 miljoner, för alla etniciteter enligt judiska källor. Den officiella siffran från Internationella Röda Korset uppdaterad 1984 är 373468. Trots alla officiella revideringar har siffran 6 miljoner alltid stått kvar.

Först låt oss bara rekapitulera vad vi lärt oss hittills. Israel och överlevare har fått enorma ekonomiska och moraliska fördelar av ”förintelsen”. Tyskland har betalat hundratals miljarder till Israel i form av ”rabatter”. Enskilda personer har fått månatliga gåvor. Fria Sidor ska räkna på det sedan men, det rör sig om belopp mellan 500 och 1000 miljarder kronor sedan 1947, eller 33000-66000 kronor för varje nu levande jude. Forskare har undersökt de påstådda gaskamrarna men där finns inget spår av Zyklon B som binder med betongen. Inga vittnen har heller berättat om röda lik, vilket är den färg som kroppen får om den gasas. Vi har vidare sett att lägren var främst arbetsläger med bio, teater, bagerier och t.o.m. bordeller. Inget stämmer heller med antalet eftersom fler har fått gåvor som ”överlevare” än som fanns i av Tyskland kontrollerat territorium. Alla nedrevideringar av antalet döda gör det ännu mer omöjligt att ta ”förintelsemyten” på allvar.

Auschwitz från 4 till 1 miljon

Det officiella dödstalet för Auschwitz har reviderats nedåt flera gånger.

Skyltarna är från museet i Auschwitz museet och visar att man reviderat ner antalet från ”fyra miljoner” som gällde fram till 1989(till vänster) till idag ”runt 1,5 miljoner” (till höger).

Bildresultat för auschwitz plaque

En judisk ”kännare” av ”förintelsen” har också reviderat ner siffrorna, från 3,5 miljoner 1980 till ca: 1 miljon både judar och andra och alla dödsorsaker.

Bildresultat för yehuda bauer deathtoll

Chefen för Auschwitz Museet, Franciszek Piper, har igen gått ut officiellt att det kom 1,3 miljoner till lägret och att 235 000 överlevde, vilket gör att siffran är 1,1 miljoner, varav 960 000 judar. Nu fanns det inga gaskammare, det är bevisat idag, så även dessa reviderade antal bygger på myter. Internationella Röda Korset anger 53663, vilket också stämmer överens med brittiska dekrypterade filer. Det avser alla etniciteter.

Bildresultat för auschwitz deaths reduced

Treblinka från 3 miljoner till 250000

Från 1945 angavs av Grossmann 3 miljoner offer. 1985 angav Hillberg dem till 750000 och år 2000 beräknade Jean-Claude Pressac dem till 250000. Treblinka var inget utrotningsläger som den officiella versionen påstår utan ett transitläger. Oberoende forskare saknar varje form av bevis för någon uppskattning.

Belzec från 3 miljoner till 150000

Dödssiffran angavs först av Rudolf Reder 1946 till 3 miljoner, sedan till 550000 av Tatiana Berenstein. 2000 beräknade Jean-Clause Pressac dem till 150000. De seriösa uppskattningarna visar mellan 10000-20000.

Sobibor från 2 miljoner till 35000

Dödssiffran angavs först av Zelda Metz 1946 till 2 miljoner, sedan till 220000 av Raul Hillberg. 2000 beräknade Jean-Clause Pressac dem till 35000. Oberoende forskare saknar varje form av bevis för någon uppskattning.

Chelmno från 360000 till 34000

Dödssiffran angavs först av Martin Gilbert 1985 till 360000, sedan till 100000 av Raul Hillberg. 1979 beräknade Jacques Delarue dem till 34000. Oberoende forskare saknar varje form av bevis för någon uppskattning.

Babi Yar från 300000 till 30000

Dödssiffran angavs först av Vitaly Korotych 300000, sedan till 52000 av World Jewish Congress. Leni Yahil beräknar dem till 30000, 2003. Oberoende forskare pekar på Sovjet som inte kunnat visa några bevis, vilket ger 3000.

Majdanek från 2 till 0,1 miljon
Här följer nedrevideringen för Majdanek, från det att Museet öppnade till idag från officiella källor, Tomasz Kranz, 2005. Internationella Röda Korset uppskattar det till 6920.
Bildresultat för majdanek deathtoll
Denna skylt möter de som besöker Majdanek idag, 78000 döda.
Bildresultat för majdanek deathtoll
Så här såg den ut fram till 1991, 235000 döda.
Bildresultat för majdanek deathtoll
Röda Korset var inbjudna att närvara vid de olika lägren. 1944 skickade Röda Korset en officiell rapport till USA’s Utrikesdepartement som du ser nedan. Röda Korset har inte funnit spår av några anordningar för att utrota fångarna, enligt rapporten 22 november 1944.
Bildresultat för in november 22 1944 red cross us state department we have not been able
Bildresultat för in november 22 1944 red cross us state department we have not been able
Dachau från 238000 till 31000

I Dachau hävdades först US Military med Eisenhower att 238756 kremerats. USA skickade så klart en rapport efter kriget om dessa ”gaskammare” där man påstod att 29138 gasats men sedan 2001 står inget om någon gasning. Den officiella siffran idag bygger på uppskattningar. Internationella Röda Korsets siffra är 18451 döda.

Sammanfattning

Låt oss sammanfatta den officiella statistiken från de läger vi tittat på.

lagertabellhoax

Auschwitz, från 4 miljoner till 1 miljoner, Treblinka från 3 miljoner till 250000, Belzec från 3 miljoner till 150000, Sobibor från 2 miljoner till 35000, Chelmno från 360000 till 34000, Babi Yar från 300000 till 30000, Majdanek, från 2 miljoner till 78000, Dachau, från 238 000 till 31000.

Så, enligt de officiella, judiska, källorna har vid dessa läger skett en revidering ner med 13,3 miljoner. Enligt Internationella Röda Korset 1984 (Arolsen Archives) är den officiella siffran 373468 döda för alla etniciteter, vilket är 14,5 miljoner lägre än de påstådda siffrorna 1946.

Vem har påstått att matematikens lagar är eviga? Självklart inte, i judarnas värld är allt möjligt och 14,9-14,5=6 är en realitet som enligt tyska domare är lika självklara som naturens eviga lagar. Den semitiska matematiken har sina egna regler.