Fria Sidors valprognos augusti 2018

Så var det dags för en ny valprognos, troligen den sista innan valet den nionde september 2018. Idén med denna har varit att först se vilka institut som lyckades bäst 2014 och välja ut de bästa för prognosen 2018. I denna prognos har, igen, helt nya beräkningar gjorts där samtliga mätningar för augusti 2014 har legat till grund för vilka opinionsinstitut som ska väljas i augusti 2018. Det intressanta med alla dessa mätningar är att de trots ändringar varje månad har visat upp en ledning för Alliansen, i augusti 37,1%. De Rödgröna får nöja sig med 34,6%. Sverigedemokraterna har länge legat runt 22% men något hände tidig sommar och siffrorna drog iväg. I de senaste mätningarna har siffrorna kommit tillbaka ner och stabiliserat sig runt 24%. Det är dock stor dramatik i prognosen eftersom allt tyder på att det nya partiet Alternativ för Sverige tar sig över riksdagsspärren.

Bästa institut 2014

När vi tittar på samtliga mätningar som gjordes i augusti 2014 kan vi välja ut de som hade bäst träffsäkerhet för valresultatet den 11 september 2014.

För Socialdemokraterna var medelvärdet av alla mätningar för augusti månad 2014 en mycket bra indikator på det slutgiltiga valresultatet. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet visades för högt men minst dåliga var Demoskop respektive Sentio varför deras augustimätningar används. Totalt överskattades det Rödgröna blocket 1,79 procentenheter 2014 i dessa instituts mätningar.

För Moderaterna visar medelvärdet av Sifos och Demoskops augustimätningar 2014 bäst, Novus för Centerpartiet, medelvärdet av Demoskop och Sentio för Liberalerna samt Inizio vad gäller Kristdemokraterna. De valda opinionsinstituten visade nästan helt rätt för Alliansen som helhet varför endast en marginell justering görs på 0,1 procentenheter.

Sverigedemokraterna visades 2014 bäst av Sentio men underskattades likväl. Fria Sidor tror det gäller fortfarande och justerar upp värdet med 1,1 procentenheter till 24,9%.

F! visades bäst av Demoskop i augusti 2014 men andra institut var också nära. Nu visar allt fler institut att F! för en tynande tillvaro och endast två särredovisar dem fortfarande. Demoskop visar F! på 0,8% och i en ständigt nedgående trend.

Nytt nationalistiskt parti på väg in i riksdagen

Det har länge varit oklart om något nytt politiskt alternativ skulle kunna ta sig in i Sveriges riksdag. Det är mycket svårt att göra det men 2018 är det två partier som stått ut lite extra och som det spekulerats kring.

Det ena är Medborgerlig samling som dragit till sig profiler som Alexander Bard och Katerina Janoush. Det andra är Alternativ för Sverige, en utbrytare från Sverigedemokraterna med en rad tidigare företrädare för SD, bl.a. ungdomsförbundets ordförande, Gustav Kasselstrand, tidigare partiledaren för SD, Mickael Jansson och flera nuvarande riksdagsledamöter för SD.

Fria Sidor välkomnar nya nationalistiska partier som kan ersätta de gamla men det har varit svårt att få en uppfattning om var i opinionen dessa partier legat. På senare tid har dock opinionsläget klarnat påtagligt.

Det viktigaste är att flera mätningar i rad i YouGov visar övriga partier på ca: 4,8%. Det är mycket svårt att tro något annat än att huvuddelen av detta måste vara Alternativ för Sverige, AfS. I februari 2018, d.v.s. innan lanseringen, visade övriga 2,4% och nu 4,8% vilket indikerar att partiet har 2,4% i YouGov. Samtidigt svarade YouGov på en direkt fråga från AfS om siffrorna i juni och fick svaret att de var 2% då övrigt totalt var 3,4%. Då skulle ökningen till 4,8% betyda 3,4% för AfS i augusti i YouGov.

Även Sentio har indikerat att AfS har närmare 2% i de två senaste mätningarna.

Här finns dock två saker att beakta. Det ena är att det är mycket svårt att mäta nya partier rätt. Som framgår av tabellen underskattades SD 2006 med 41% i jämförelse med genomsnittet av de augustimätningar som gjordes. Skulle en liknande underskattning förekomma idag ligger AfS mycket nära eller över 4% i augusti.

Det andra är att AfS har ett enormt moment på sociala medier. Tabellen visar att om vi använder kvoten antal gilla på Facebook för Miljöpartiet skulle AfS ha 4,3% men med Centerpartiets kvot 9,1%.

Det finns ytterligare två indikatorer. Den ena är att Medborgerlig samling av Sentio redovisas runt ca: 0,4%. AfS ökar dock kraftigt på sociala medier och är, trots att man startade senare, fyra gånger så stora på Facebook och 14 gånger så stor på Flashback. Den andra är att kategorin Övriga ständigt ökar (exklusive F!) hos många opinionsinstitut.

Sammantaget pekar därför allt på att Alternativ för Sverige idag ligger mycket nära ett riksdagsinträde. Då är en stödröst på dem inte bortkastad och det skulle förvåna mycket om det inte finns ett tillräckligt antal Sverigedemokrater och Moderater som väljer att stödrösta på partiet. Fria Sidor tror att AfS får minst 4,42%.

Justering till 100%

Justeringen för AfS görs jämt mellan de tre blocken så att Alliansen får 37,21%, de Rödgröna 34,38% och SD 23,99%.

Utveckling

Tittar vi sedan maj 2018 har moderaterna fått ge många stödröster till både L och KD. En stor del av tappet för Moderaterna förklaras av att väljarna redan bestämt sig för att stödrösta på KD och L samtidigt som några nu föredrar Centerpartiet. Samtidigt tappar Socialdemokraterna till SD. MP och V överskattas regelmässigt men tappet dämpas något av att röster kommer från F!. Det troliga är att Miljöpartiet räddats av den varma sommaren och att Vänsterpartiet, när krutröken lagt sig, får se sin opinionsmässiga ökning något lägre än vad den visar i opinionsundersökningarna.

Slutsats

Detta är sannolikt den sista valprognosen Fria Sidor gör för 2018, om inget exceptionellt händer. Sedan i maj har Fria Sidors modell visat att Alliansen kommer att bli störst och enligt Decemberöverenskommelsen, som fortfarande gäller, ges möjlighet att regera landet fram till valdagen 2022, enligt avtalet. Det är nu dags att de Rödgröna agerar dörrmatta åt Alliansen såsom de senare nu har gjort sedan december 2014. Detta är nog Fria Sidors säkraste prognos och som varit konstant i alla mätningar.

Det är alltid en risk att sticka ut hakan och våga sig på att prognostisera att ett helt nytt parti ska kunna ta sig in i riksdagen men eftersom tillräckligt många olika parametrar pekar i den riktningen får det bli Fria Sidors valprognos. Det känns nästan klart men i dessa fall är det alltid bäst att gardera med ett kryss. Det helt avgörande blir hur många som tror att det är nu eller aldrig som gäller? Med tanke på Sjukklöverns förbudsiver är det inte säkert att de kommer ett nytt tillfälle 2022.