Varför förintelsemyten måste avslöjas

Den judiska lobbyns makt vilar på ett antal pelare. Pengarna är den viktigaste. Dessa pengar fick man därför att kristna och muslimer enligt skrifterna var förbjudna att hantera pengar. Varför kan man fundera på och blir föremål för en senare analys. Genom dessa pengar kunde en liten grupp judiska bankirer samla enorma förmögenheter under 1700-, 1800- och 1900-talet som idag utgör basen, den ständiga grundtonen, för att avancera den judiska lobbyns intressen.

Pengar räcker dock inte. Man måste också skapa ett moraliskt incitament. Det handlar om att få vita att själva vilja göra det som den judiska lobbyn vill. Vi har oändligt med exempel på detta men då det som var det viktigaste för dem, att kunna få ett hem för judarna i Palestina, var de tvungna att visa korten och inte spela under bordet som de annars vanligen gör. USA’s befolkning (och även den brittiska) var helt emot att gå med i första världskriget men genom en ursinnig propaganda lyckades man framställa tyskarna som djävulen själv och med tiden svängde så opinionen. USA gick sedan med i kriget (första världskriget) och resten är historia.

Så här bor de mäktiga finansoligarkerna

Bildresultat för wealthy bankers 1800
Rothschild Estate

Men hur kunde man få all media i hela västvärlden, USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland o.s.v. att på en gång och samtidigt så enhetligt propagera för samma sak. Detta var redan 1915 mer än 100 år sedan. Svaret är att man genom de pengar man ansamlat under tidigare århundraden ägde stora delar av mediaföretagen. Man inte bara ägde banker och storföretag även tidningar och förlag hade man köpt upp. Det är enkelt om du själv har rätten att trycka pengarna. Men det fattas en pelare. Den etniska sammanhållningen.

Denna tidning talade inte för alla men för många

DailyExpress-March1933-judeafrontpage

Även om judar inte kan ses som en grupp, på samma sätt som muslimerna inte heller kan ses som en enhetlig grupp, så är de ändå inte fler än befolkningen i Norden. Det har sedan lång tid funnits en etnisk sammanhållning när det verkligen gällt viktiga frågor. Visst kan man vara oense och debattera olika frågor men när det är skarpt läge kommer man samman.

Detta är en svår fråga och Fria Sidor vill poängtera att en majoritet av judar inte önskade flytta till Palestina eller ha en egen stat. Samtidigt var det tillräckligt många som hakade på tåget och själva också blev föremål för påtryckningar att hålla med sin egen grupp. När så västvärldens media, i samlad ansträngning, pumpar på för att gå ut i krig mot de onda tyskarna och att ett eget land i Palestina finns vid horisonten då går det inte att komma ifrån att många judar agerade utifrån sitt eget intresse och inte utifrån det land man, kanske sedan lång tid, haft som sitt hem. Här finns en ofta förbisedd problematik med dubbla lojaliteter som vi får anledning att återkomma till.

Många tyskar kände sig lurade efter första världskriget där en hel västvärld inklusive många judar i Tyskland hade vänt Tyskland ryggen i sin åtrå efter ett eget land.

Bildresultat för jews versailles

Vi har här ett antal pelare, fundament, som förklarar den judiska lobbyns enorma inflytande under 1900-talet. Enorma förmögenheter, kontroll över media och därmed opinionsbildningen och en relativt stor etniskt sammanhållning när det verkligen gäller.

Fria Sidor har svårt att se detta som något, konspiratoriskt, antisemitiskt eller på något annat sätt konstigt. Det är mer ett konstaterande som varje objektiv analys måste komma fram till. Det finns en pelare till som är mer kontroversiell och som möjligen de som saknar djupare forskning har svårt att ta till sig. Det är likväl en viktig faktor. Fria Sidor har också svårt att riktigt greppa detta men denna pelare, detta fundament, finns och har haft stor betydelse: den här inflytelserika judiska lobbyn har inga problem alls att ljuga och bryr sig inte om mänskligt lidande.

Idag vet vi att det inte fanns några gaskammare, färgerna har kommit ikapp lögnen

germa-r1_zps33f43e6c
Germar Rudolf f.d doktorand vid Max Planck Institutet innan avskedet

Hur kan vi annars förklara:

-att man använder sin ägda media att propagera för oss vita att mångkultur och rasblandning är bra medan man samtidigt har värre lagar än Apartheid i Israel? Då kan man ju innerst inne inte tycka att det är så bra för annars hade man haft exakt samma politik i Israel, eller hur?

-att man hade det där landet för judarna i sikte 1914, som sionisterna åtrådde så enormt att man inte hade minsta problem att framställa tyska folket som onda bestar, trots att de alltid hyllats för sin kultur och civilisation. Man var villig att ljuga för västvärldens folk för att få ett eget land. Inte bara det att man ljög om vad tyskarna gjorde, utan också det faktum att när man gick USA med i kriget förhindrades en fred som annars var nära förestående för att istället skapa miljoner människors död och lidande. Det gjorde man för att deras eget mål var överordnat sanningen. Det var värt att ljuga och att miljoner dog – bara man fick sitt eget hem i Palestina.

att man ljuger då såväl som idag om förintelsen. De sex miljoner gasade behövdes för att inte bara ha rätten för judar att invandra till Palestina utan för att också få ett eget territorium där. Efter första världskriget fick man bara ett hem åt judarna i Palestina, efter ”förintelsen” ett eget land – Israel. Det går inte att underkatta betydelsen av förintelsen, som sedan kan användas för att avancera den judiska lobbyns agenda. Återigen, man är villig att ljuga och dessutom skuldbelägga tyska folket, där alla var chockade över det man fick höra och absolut aldrig fick ifrågasätta.

Afrikaner bra för västländerna enligt judiska lobbyn men inte för Israel

2012-08-17-12-12-21

Fria Sidor kommer upprepa detta, vecka efter vecka, i olika vinklar, för det förklarar enormt mycket av vår samtidshistoria och även vår samtid. Vi kan helt enkelt inte begripa världen om vi ser på den genom den judiska lobbyns, i västvärlden, obligatoriska glasögon. Du måste helt enkelt börja tänka själv. Svenska folket måste börja tänka själva.

Ta av dig glasögonen - börja tänka själv!
Ta av dig glasögonen – börja tänka själv!

Därför ska vi idag titta på den mycket intressanta och välgjorda filmen av David Duke som tar upp detta på ett mycket bra sätt och förklarar pedagogiskt hur detta hänger samman.