Förintelsen – 6 miljoner skäl att avtäcka bedrägeriet

Fria Sidor granskar "förintelsen": Del 4

Fria Sidor anser att tyska folket har rätt till upprättelse. Detta bedrägeri måste nu få ett slut. Tyskland som judarnas spottkopp har nu kommit till vägs ände. Har inte tyska folket några rättigheter? Ska vi lära våra barn lögner? Är detta det samhälle vi vill ha? Fria Sidor har hänvisat till bevis att det aldrig har funnits någon gaskammare, utan att Zyklon B användes för vad det var avsett för – att skydda internerna från Tyfus. Vi har bevisat att Auschwitz var främst ett arbetsläger. Detta gigantiska bedrägeri, med så ödesdigra följder för den västerländska civilisationen måste upphöra. Allt som krävs är att du vågar se sanningen. Fria Sidor vill uttrycka uppskattning för det mod du har som vågar granska detta. I detta inlägg ska vi titta på de 6 miljoner som påstås ha ”förintats”.

Hur många judar var i av Tyskland kontrollerat territorium?

Richard E. Harwood har gjort en grundlig analys och har från tillgängliga källor beräknat antalet till 3,5 miljoner. Han har visat, baserat på offentliga källor och erkännanden att många judar hade emigrerat innan kriget. Från dessa ska sedan dras de som levde i neutrala länder. Hans uppskattning är därför att ca: 3 miljoner levde i av Tyskland kontrollerat område under 1939-1945. De flesta judarna befann sig i Polen 2,7 miljoner men en stor del hamnade under sovjetiskt territorium 1939. Redan då lämnade många judar Polen. När sedan Tyskland anföll hade ytterligare en stor del evakuerats till Sovjetiskt territorium. Den mest tillförlitliga skattningen är därför att ca: 1,1 miljoner polska judar sedan levde under tysk kontroll, något som bekräftats av Institutet för Nutidshistoria i München, ett officiellt tyskt organ. Till dessa ska sedan läggas det stora antalet judar i Rumänien (725), Ungern (380), Holland (140), Belgien (40), Jugoslavien (55) och Italien (50). (Källa: Dog verkligen 6 miljoner? – Richard E. Harwood)

W.N. Sanning är en annan forskare som grundligt studerat detta. Han kom fram till följande: Tyskland-Österrike (214), Frankrike, Benelux, Danmark, Norge och Italien (516), Grekland och Jugoslavien (133), Ungern (400), Tjeckoslovakien (254), Rumänien (465), Bulgarien (48), Polen (757), totalt 2,8 miljoner. (Källa: Germar Rudolf Dissecting the Holocaust)

Tyskland gjorde också en omfattande men kort inbrytning i Sovjet 1941-1943. Här är det nästan omöjligt att få några riktiga uppskattningar. Enligt den judiska journalisten David Bergelson evakuerades 80% av alla judar från Ukraina, Vitryssland, Litauen och Lettland. Presidenten för amerikanska-judiska rådet för Rysslandshjälp bekräftade att majoriteten av judarna hade evakuerats. Han uppskattade siffran till 2 miljoner evakuerade. Även den judiske experten Joseph Schechtmann bekräftar detta. Han bedömde det totala antalet judar som stannade kvar under tysk kontroll till mellan 650000 och 850000.

Vi kan således visa att mellan 3,45 och 3,85 miljoner judar var någon gång under tysk kontroll 1939-1945.

Hur många har fått ersättning som överlevare?

Enligt officiella uppgifter från tyska myndigheter är det 4,3 miljoner år 1980 som har fått ersättning som ”överlevare”. Då ingår också de som redan hade lämnat Tyskland och angränsande länder innan kriget bröt ut. Alla som befunnit sig, vid något tillfälle, på det av Tyskland kontrollerat område, 1933-1945 kallas för överlevare enligt definitionen och har rätt till pengar oavsett om man befann sig i Tyskland under kriget eller inte. Utöver detta får Israel enorma rabatter på allt man köper från Tyskland, vilket därför inte syns i den officiella statistiken.

Fler överlevare än som maximalt fanns i av Tyskland kontrollerat territorium

Här uppstår en märklig omständighet att fler överlevare har sökt ersättning än vad som oberoende forskare uppskattar det maximala antalet som befann sig på av Tyskland kontrollerat territorium. Hur kan då 6 miljoner ha ”förintats”?

Vi vet att judar dog i arbetslägren, som krigförande på den tyska sidan, på den sovjetiska sidan och i kriget som civila men hur många dog?

Svensken som spårade vad som hänt med den judiska befolkningen

Den svenska befolkningsstatistikern Carl O. Nordling baserade sin forskning på främst judiska och allierade källor. Han använde en snillrik metod. Han tittade i Encyclopiedia Judaica, som gavs ut 1939, året då kriget bröt ut. Sedan tittade han på alla kända personer som där omnämnts och vad som sedan hänt med dem 1939-1947. Han följde på så sätt tusentals kända personers öden i detalj och kom fram till följande;

44% hade emigrerat eller flytt 1939-1941

35% skonades från internering och levde fritt i samhället

8% internerades men hade överlevt

13% hade dött

Andra forskare har kommit fram till liknande resultat.

Baserat på detta skulle vi preliminärt kunna få en indikation. Tar vi 3,45 miljoner och 13% blir det 448000 och går vi på den högre siffran 3,85 blir det 500000 av judarna som dog under andra världskriget i det av Tyskland kontrollerat territorium, 1939-1945.

Vi har nu några siffror att gå på men går det att analysera detta på andra sätt?

World Almanac

En källa är World Almanac som vid denna tid förde statistik över olika folk och religioner.

Enligt World Almanac från 1933 fanns i hela världen 15,3 miljoner judar

jews1933
Enligt World Almanac från 1948 fanns i världen 15,7 miljoner judar
jews1948

Nu är inte World Almanac någon exakt källa, det handlar om uppskattningar, men 15,3 till 15,7 blir en ökning med 0,4 miljoner. Tittar vi på det svenska befolkningsöverskottet perioden 1933-1948 var det i genomsnitt 0,5% per år. Applicerar vi detta på judarna skulle de ha varit 16,24 miljoner 1946, nu var de istället 15,7. Detta är ingen exakt vetenskap men vi får också här en indikation på antalet döda judar i andra världskriget, då 540 000.

Diskussion

Det är oerhört svårt att ta siffran 6 miljoner ”förintade” seriöst. I synnerhet som man envist hävdar att huvuddelen av detta skedde i gaskammare, som ju inte ens har funnits. För det första visar forskningen att det inte ens fanns så många judar på av Tyskland kontrollerat territorium, utan istället mellan 3,45 och 3,85 miljoner. För det andra går det inte att få ihop det med de 4,3 miljoner som fått beviljat ersättning som ”överlevare”. Det går inte heller att få fram 6 miljoner om vi tittar på befolkningsstatistiken, som visar en ökning. På något sätt måste judarna ha sin egen matematik, helt skild från oss andra. Någon annan slutsats går inte att dra.

Kanske måste vi nu lämna myterna bakom oss och se på den verkliga förintelsen? Det skulle föra för långt att göra en ingående analys av etniska tyskars öden men baserat på befolkningsstatistik minskade den tyska befolkningen från ca: 95 miljoner 1939 till 68 miljoner 1950, en minskning med 27 miljoner, eller 28,4%. De ryska förlusterna är inget ämne för detta inlägg men enligt Wikipedia ska antalet döda ha uppgått till totalt 27 miljoner, eller 16% av befolkningen i Sovjetunionen.

Vi måste vara ödmjuka när vi försöker göra uppskattningar, det är ingen exakt vetenskap, men det står i alla fall klart, utom rimligt tvivel, att judarna i varje fall inte ha gått ett sämre öde till mötes än etniska tyskar eller ryssar. 13% av judarna, 16% av befolkningen i Sovjetunionen och 28,4% av etniska tyskar är en indikation på förhållandena, men måste ständigt utvärderas och undersökas.

Hur länge ska vi tillåta bedrägeriet att fortgå?

Vi kan vara 100% säkra på att om där funnits bevis på massgravar av gasade eller skjutna judar, eller andra människor för den delen, så hade vi alla känt till det vid det här laget och påmints om det varje dag. Men det finns inte. Därför måste man förlita sig på lögner, hot, rädsla och skrämselpropaganda för att kunna hålla bedrägeriet vid liv. Nu har man ljugit så länge för oss, på de mest groteska vis, att man inte längre kan backa utan att helt tappa sitt moraliska inflytande i världen. När bedrägeriet avtäckts, då faller den judiska lobbyns påstådda moraliska överlägsenhet och det militanta påtvingandet av den ”rätta värdegrunden” ihop som ett korthus.

Förintelsebedrägeriet är i dag en helt central del av ”den rätta värdegrunden”. Det tjänar flera syften. a) den fungerar som en sköld mot kritik. Vi ska alla veta att judarna är offer och därför är vi antisemiter om vi granskar deras makt och förehavanden genom historien. b) den skyddar sionisterna så att vi inte ska se på den terrorism man bedrivit och bedriver i Palestina. c) den ger judar en förmodat hög moral och en rätt att tala om för oss andra att vi måste följa deras påbud, t.ex. mångkultur och massinvandring d) den fungerar som ett effektivt verktyg att vi inte ska granska de verkliga orsakerna till första- och andra världskriget e) den har gett hundratals miljarder i gåva till Israel och överlevare f) den skapar stöd hos kristna sionister g) den är ett grundläggande verktyg att förkasta nationalismen och tanken om folkgemenskap h) den påtvingar alla vita en oändlig skuld, en evig skuld, vi aldrig får glömma i) den skapar sympatier för judar och det judiska hos alla som ser dem som offer.

Det går att förstå att man vill upprätthålla denna myt men eftersom det är ett bedrägeri så är det vi som ska vara förbannade. Tyska folket ska vara ursinniga. Alla punkter ovan vänds mot dem själva om bedrägeriet avslöjas. Därför är man livrädd för att fler ska förstå, det som redan är bevisat – ett faktum – för alla som tar del av den omfattande forskning som idag finns på området. Det effektivaste vapnet att upprätthålla myten är att göra oss så rädda att granska detta att ytterst få gör det. Så kan bedrägeriet fortgå. Kvar finns så ett fåtal ”extremister” som i folkets ögon är havererade ”konspirationsteoretiker”, ja kanske rent av farliga för samhället. Schindler’s Lizt, nominderad för 12 Oscars och vann 7 av dem, förblir så verkligheten för de flesta, seriös forskning bara en ondsint ”konspirationsteori”. Den egna befolkningen används på så sätt mot sina egna. Bättre kan det inte bli. Vita mot vita. Perfekt. Precis som alla krig under 1900-talet och alla ”revolutioner” för broderskap, frihet och demokrati.

Men ska vi ha respekt för lögnare? Ska vi vika ner oss för en myt? Ska vi lära våra barn om något som aldrig hänt? Ska vi tvinga på oss själva ett tankefängelse bara för att judarna säger så? Har vi inte rätt att granska alla historiska händelser? Vilken rätt har vi att gå med på att tyska folket är denna eviga spottkopp? Detta folk, som inte bara en gång utan två, fått utstå sådant lidande, körts över av sionister och judiska bankirer för egoistiska syften.

Dagens politiker, makthavare, akademiker, går alla och omfamnar en lögn. Vad händer med ett samhälle som accepterar att en viktig grund för den gemensamma verklighetsuppfattningen bygger på en lögn? Häri ligger mycket av förklaringen till alla andra lögner man idag försöker upprätthålla. Det hänger, som vanligt, samman. Förintelsen får ses som en del i en helhet och en viktig pelare på vilket man bygger detta tempel av lögner. Den är livsviktigt för dem, men lika livsviktigt för oss att förstå att vi blivit bedragna.

Svenska folket kan hantera sanningen. Svenska folket förtjänar sanningen. Svenska folket behöver sanningen för att kunna bli fria. Det är därför det är så viktigt att du förstår.

Ansvarsbefrielse: Sätt dig in i detta, förklara för alla du älskar och litar på men behåll det för dig själv annars riskera du få sparken, en avbruten akademiska karriär, förlora din sociala status och tappa vänner och bekanta. Det är inte farligt att förstå själv, det är nödvändigt för att du ska bli fri nuvarande tankefängelse och se klart. Genom att du själv förstår och dina närmaste förtrodda hjälper du till att göra ett litet hål i den mur av lögner som idag omgärdar oss. Den spricker lite för varje dag och hela muren behöver inte falla för att vi ska kunna ta oss ut. Här har du, för svenska folket, en livsviktig uppgift att fylla.