Förintelsemyten grundades av en bevisad lögnare

Fria Sidor granskar "förintelsen": Del 25

"Förintelsen" - en bra affär för judiska lobbyn

Nyligen föreslog Stefan Löfven ett nytt museum till minnet av ”förintelsens” överlevare. Han gjorde även utspel om detta under valkampanjen 2018. Ingrid Carlqvist har i sin mycket läsvärda bok ”Från Sverige till Absurdistan” på ett förtjänstfullt sätt visat att detta tillbedjande till den judiska lobbyn har en lång tradition i Sverige. Regeringen Göran Persson bokstavligen utpressades av denna lobby, Judiska Världskongressen, att betala skadestånd, trots att Sveriges Riksbank inte begått något fel. Resultatet blev inrättandet av Paidea, under ledning av Barbara Lerner Spectre. Sverige är inte ensamma. Många regeringar i västvärlden anser det ett litet pris att betala för att slippa den judiska lobbyns vrede. Lättare då att betala och hålla tyst. Sanningen har för länge sedan slutat betyda något för vår korrumperade politikerklass som agerar som väldresserade hundar inför olika lobbygrupper och en samlad judisk kontrollerad massmedia. Priset ursprungsbefolkningen i Europa och Sverige har fått betala är oerhört högt. Sensmoralen av denna förintelselögn är att nationalismen är farlig och om vi hävdar rätten till vårt eget land väntar snart en ny ”förintelse” bakom hörnet. Förintelsen av ursprungsbefolkningen i Europa betyder inget, varken för den judiska lobbyn eller deras köpta politikerklass. I detta inlägg fortsätter Fria Sidor granskningen av den s.k. ”förintelsen.”

Hur uppstod myten

Myten uppstod i November 1944 då U.S. War Refugee Board (WRB) publicerade en rapport. Den grundade sig på två slovakiska judars, Aldred Wetzler och Rudolf Vrba (Rosenberg) berättelse om sina observationer i Birkenau tillsammans med berättelsen av två tjeckiska judar, Czeslaw Mordowisz, Arnost Rosin och en polsk jude, Jerzy Wesolowski.

”De berättade om fyra krematorier, om tusentals personer i vänthallar som föstes in, tyska SS-soldater med gasmasker som släppte ned CYKLON genom skorstenar i taket. Det tog tre minuter så var processen över. Rummet öppnades för att vädras och alla togs ut för att sedan brännas.”

Berättelsen inkluderar skisser och placeringen av olika rum och faciliteter såväl som en noggrann uppskattning av antalet gasade judar – 1 765 000 perioden 1942 till 1944 bara i Birkenau. Idag vet vi med 100% säkerhet att denna rapport är både felaktig och opålitlig. Detta av flera skäl.

Codoh.com | Rudolf Vrba exposes himself as a liar
Rudolf Vrba (Rosenberg) mannen bakom förintelsemyten en bevisad lögnare

WRB:s rapport felaktig och opålitlig

För det första är de skisser som finns med helt felaktiga. Antalet krematorier är kraftigt överdrivna. Placeringen av dem var helt annorlunda i verkligheten än vad som framgår av skissen (de var under jorden inte i markplan). Tågspåren som beskrivs leda rakt mellan omklädningsrummet till gaskammaren existerade inte alls och kunde inte gå som beskrivs i rapporten. Det är omöjligt att 2 000 personer samtidigt kunde kremeras varje dygn.

För det andra är denna noggranna uppskattning av antalet offer helt felaktig, det anser även de s.k. historiker som propagerar för förintelsemyten. Vrba var huvudvittne i rättegången 1964 om Auschwitz men även 1985 i rättegången mot Ernst Zündel.

I den förra vägde Vrbas vittnesmål tungt, i den senare fick han erkänna att uppskattningen av antalet gasade inte baserade sig på något annat bevis än hans egen observation. Han erkände också att han aldrig ens varit i den byggnad han påstår sig ha sett gaskamrarna. Han fick erkänna att mycket av det han påstått aldrig ens inträffat och att det han berättat föll inom litterär frihet och en artistisk beskrivning av händelserna. Spiken i kistan för hans trovärdighet blev att han ljugit om, som så mycket annat, att Heinrich Himmler bevittnat en gasning 1943 och varit mycket belåten. Himmlers sista besök skedde dock 1942.

Andra judar hakar på

Direkt tog andra judar denna rapport som ett definitivt bevis. Den judiska regeringen i Ungern såg den som definitivt bevis på vad som hänt. Rabbinen Michael Weissmandel och Gisi Fleischmann skickade rapporten till de judiska ledarna i Geneve där den nådde den schweiziske representanten för Judiska Världskongressen, Gerhart Reigner. Rapporten skickades till Internationella Röda Korset och till regeringarna i USA samt Storbritannien. Flera tidningar började publicera utdrag ur rapporten.

Ton med dokument

Mot slutet av kriget hittades tonvis med dokument där den tyska ledningen talade om ”Endlösung” eller den slutgiltiga lösningen. Här finns också ord som kan tolkas på olika sätt som t.ex. ”Vernichtung”, ”Sonderbehandlung” och ”Sonderaktion”. Dessa ord ansågs som definitivt bevis på avsikten att ”utrota” enligt WRB-rapporten och då blir dessa gasningar en naturlig följd.

De ord och eufemismer som stöder denna hypotes har lyfts fram. Här har man valt ut enskilda meningar och tagit dem ur sitt sammanhang. Ord som ”Evakuierung” och ”Auswanderung” som kan stå i meningen ovan i samma dokument, får vi aldrig se.

De oberoende forskare som granskat just hur dessa ord användes har bevisat ett de kunde användas på många olika sätt beroende på vad som avhandlades. Man börjar med att först studera ordens betydelse och användning i Tyskland vid denna tidpunkt. För oss idag kan ”Vernichtung” tolkas som förintelse. Men i det tyska språket hade ordet en mycket vidare och mer blandad användning. Sedan letar man efter orden i alla dokument, både som talar för och emot en viss betydelse. Där har man funnit att ord som ”Sonderbehandlung” och ”Sonderaktion” använts både till förmån och nackdel för t.ex. en intern. Slutligen granskar man dokumenten mot bakgrund av i vilka sammanhang de användes. Där framgår tydligt att ”det judiska problemet” handlade om att den tyska ledningen inte såg någon annan väg än att judarna lämnade tyskt territorium.

Tyskarna kände sig förråda efter första världskriget, inte minst av judar i Tyskland som tidigare behandlats väl där, även om långt ifrån alla sågs som ett problem. Vidare var det Judiska Världskongressen som förklarat Tyskland krig 1933 och judiska finansoligarker som bakom kulisserna arbetade frenetiskt för att få till stånd ett krig för att slutgiltigt krossa Tyskland, en gång för alla. Trots att många judar och halvjudar stred på tysk sida och att många kunde röra sig fritt i samhället, gjorde krigets fasor att spänningarna mellan tyskar och judar ökade efter hand.

Tyskarna samarbetade här med sionisterna. De senare var mycket ivriga att få unga, friska och arbetsamma judar till Palestina. De äldre och skröpliga var man inte intresserad av. Man hindrade ingen jude att utvandra men när kriget gjorde detta omöjligt tittade man på andra alternativ bl.a. att evakuera dem österut.

Det finns inte ett enda bevis på någon order som talar om någon systematisk plan för att ”utrota” judar. Det var därför man byggde dessa läger och getton där hundratusentals äldre judar och judiska krigsveteraner kunde samlas (samtidigt som tyskarna sönderbombades) för senare transport österut.

Slutsats

Logiken är lika falsk som slug. Först bestämmer man sig för siffran 6 miljoner ”förintade”. En siffra som judarna använt hundratals gånger innan några påstådda gasningar. Sedan bestämmer man sig för bl.a. gaskammare men även andra fantasifulla metoder, utan minsta bevis. Sedan tolkar man alla dokument helt ur dess sammanhang, lyfter ut enskilda ord och meningar för att bevisa de ”sex miljonerna varav merparten gasats”.

Detta är en lögn från början till slut och den person som WRB-rapporten bygger på visade sig sedan vara en lögnare. Allt avslöjades i en domstol i Kanada redan 1985.

Låt judarna ha sina myter men att vi ska göra dem till våra och att t.o.m. tvinga barnen att lära sig detta trams som någon sanning är ren och skär ondska. Våra politiker är ondskefulla. Den judiska lobbyn är ondskefull som gör allt för att påtvinga en hel värld dessa uppenbara lögner.

Du kan läsa boken The Hoax of the Twentieth Century gratis i pdf-format, på engelska eller beställa boken i länken nedan. Där kan du ladda ner nästan alla böcker gratis i pdf-format. Det finns mer än 30 i serien, Holocausthandbooks.

http://holocausthandbooks.com/index.php?page_id=7

Denna serie bygger på Joel S. A. Haywards examensarbete. Det är något av det bästa som skrivits om denna fråga. Han gjorde bara ett arbete och blev så hårt attackerad av den judiska lobbyn att han helt dragit sig tillbaka från detta område och lever nu ett vanligt liv i Nya Zeeland och vill inte att verket ska spridas på nätet. Det finns en del falska kopior. Originalet går dock att beställa här. Det rekommenderas varmt för dig som förstår mycket redan.

Är du bara nyfiken och i början av ditt uppvaknande kan du med fördel börja med den mer grundläggande boken på svenska i länken nedan. Du är helt anonym när du laddar ner den i pdf-format från Fria Sidors server.

En tom säck kan inte stå

Testa också gärna dina kunskaper på den utmärkta sidan forintelsen.nu