Experimentet med barnen som insats

Del 2

I Sverige pågår ett gigantiskt experiment som förmodligen kommer sluta illa. I vinstpotten ligger en möjlighet att göra några lobbyister nöjda. Insatsen är en hel generation pojkar och flickor som nekas rätten till en tydlig könsidentitet. Ingen vettig människa spelar detta spel med dessa risker för så små vinster, men svenska politiker har valt att göra det. Det är tyst även hos Sverigedemokraterna.

Sällan har behovet av en ny kraft i svensk politik varit tydligare än i frågan om barns rätt att få stöd när de ska finna sin könsidentitet, den kanske mest grundläggande identitet vi människor har. Politiker från alla riksdagspartier springer i korridorerna hos lobbyn och visar upp sig i Prideparaden, men den stora majoriteten flickor och pojkar har ingen politiker som företräder dem.

Fria Sidor anser att alla ska få stöd att finna sin könsidentitet. De flesta barn och ungdomar söker ständigt efter sin identitet. Det kan vara en jobbig process och ibland förvirrande. Det handlar om mer än att jämföra med sina kompisar vem som först får behåring. Det handlar om grundläggande frågor som vem är jag, och hur relaterar jag till det motsatta könet? Detta är något som alla barn och ungdomnar brottas med. I själva verket är det en process som pågår livet ut.

Vem är jag egentligen – ska jag känna efter eller fråga lobbyisterna?

Angry Woman With Hood

Vi människor är komplexa varelser. Det bevisas av att vi byggt ett samhälle där vi förnekar att könet finns. Naturen och biologin finns där, vare sig politikerna vill det eller inte. Där ute finns en ny generation unga som finner sin väg från flicka till kvinna och pojke till man, trots politikernas ständiga klåfingrighet och strävan att förvirra allt för dem.

Inte maskulinum, inte femininum utan neutrum.

Det finns bevisligen yttre fysiska skillnader mellan mannen och kvinnan, något som förmodligen inte ens svenska politiker kommer förneka. Ändå är det så, om vi får tro vetenskapen, att det också finns avgörande skillnader mellan mannens och kvinnans hjärna. Det har sin grund i något som heter evolutionen och har under miljoner år förfinats till ett fantastiskt system där hjärnans utveckling styrs av olika hormoner och processer som påverkar utvecklingen på det mest fascinerande sätt vi kan föreställa oss.

Hjärnan är en fantastisk skapelse – här är nervbanorna

Låt oss titta lite närmare på mannen. Bara först, det självklara, som ändå alltid behöver påpekas, för att undvika missförstånd. Vi talar alltid om genomsnitt och i generella termer. Varje individs hjärna, kropp och utveckling är unik. Ber också om förståelse för att alla facktermer och förklaringar kanske inte är helt enligt skolboken, om man skulle fråga en läkare.

Den manliga hjärnan

Den manliga hjärnan är annorlunda än kvinnans, inte sämre, men annorlunda. Den manliga hjärnan skiljer sig framför allt på 8 områden.

Medial Preoptic Area (MPOA) Främre hypotalamus som bl.a. styr delar av sexuell strävan. 2,5 ggr större hos mannen. Temporal Parietal Junction (TPJ) delar av hjässan hjälper att lösa akuta problem och är mer aktiv, sätter in snabbare hos mannen  Dorsal Premammillary Nucleus (DPN) del av hypotalamus som bl.a. handlar om revir, försvar och aggression. Är större hos mannen och har ett eget system att upptäcka hot från andra män som är unik för mannen. Amygdala, alarmsystem för hot, rädsla och fara. Känslomässiga impulser. Större hos mannen. Ventral Tegmental Area (VTA) kopplat till motivation- och belöningssystemet. Mer aktivt hos mannen. Mirror-Neuron System (MNS) kopplat till empati. Mindre hos mannen. Anterior Cingulate Cortex (ACC) styr oro. Är mindre hos mannen. Prefrontala Cortex (PFC) styr känslor. Är mindre hos mannen och utvecklas 1-2 år senare. (Källa: Louann Brizendine The Male Brain)

Vanligaste hormonerna som påverkar mannen

Testosteron, Vasopressin, MIS, Prolaktin, Oxytocin och Östrogen.

Mannens utveckling

Fosterstadiet: Med början efter 1 månad duschas fostret i testosteron och arbetar sedan tillsammans med MIS att göra hjärnan mindre feminin. Pågår från månad 1 till 12. Pojken har en Y-kromosom, flickan inte.

Pojkåren: Fortsatt inverkan från MIS. Låga doser testosteron mellan 1 år och 11 år. Lågt östrogen. Utvecklar kopplingar i hjärnan som stimulerar utforskande. Utvecklar kopplingar i hjärnan som stimulerar ”vild” fysisk aktivitet och ”att brottas på låtsas”. Vill leka, brottas och utforska tillsammans med andra pojkar, inte flickor.

Puberteten: Tjugofaldig ökning av testosteronnivåerna. Ökade mängder vasopressin. Låga mängder MIS. Utvecklar kopplingar i hjärnan för att bli attraherad av kvinnor. Upplever andra ”män” som fientliga. Lägger sig senare och sover längre. Utvecklar stort intresse för tävling, blir mer social, intresse för kvinnliga kroppsdelar, inlemmas i en manlig hierarki, utmanar auktoriteter.

Oj, vilken tur att testosteronet och vasopressinet kickat in!

Ung man: Högt testosteron, stort intresse för sex, hierarkier, tävling, revirtänkande. Sex först, kärlek sedan. Utvecklar förmåga att känna igen fertila kvinnor och aggressiva hannar. Letar sexpartners. Fokus på arbete, pengar och karriär.

Förälder: I samband med havandeskap går testosteronnivåerna ner och nivån på prolaktin ökar. Kan uppleva manligt ”havandeskap” och ökad empati. Sexlusten undertrycks. Ökad förmåga att höra barnskrik. Utvecklar förmåga att ”känna” barnets behov. Fokus på att skydda barnet och modern och att försörja familjen.

Konstigt, mina hormoner gör mig mjuk

Mitt i livet: Sakta avtagande nivå på testosteron. Fortsatt men långsamt avtagande fokus på sex, tävling och att attrahera kvinnan. Fokus på barnen och att lyckas på jobbet.

På ålderns höst: Sakta sjunkande nivåer testosteron. Vid 85 är den ca: hälften av nivån vid 20 års ålder. Kan fortfarande föröka sig men har ett fortsatt långsamt avtagande fokus på sex och att attrahera kvinnan. Högre relativa nivåer av östrogen och högre nivåer oxytocin. Intresse för hälsa, välmående, äktenskap, blir mer lik kvinnan. Blir mindre aggressiv och är mer tillgiven. (Källa: Louann Brizendine The Male Brain)

Fast vi är nog ganska lika när allt kommer omkring – i alla fall nu på äldre dar

Som vi ser pågår denna biologiska process livet ut där vi ständigt påverkas av vår kropp, hjärna och hormonerna. Det är inget vi kan göra något åt även om vi skulle vilja. Självklart drömmer lobbyisterna och våra politiker om att en dag skapa en helt könlös människa. Kanske lyckas man någon gång i framtiden. Till dess har man valt den för dem näst bästa lösningen – att helt enkelt förneka att det existerar ett kön på biologisk grund. Det är ett experiment med en hel generation svenska barn som insats.