Åsikts- och yttrandefriheten snart helt förlorad

Åsikts- och yttrandefriheten snart helt borta?

Regeringen förbereder nu ett nytt förslag som ska förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer. Vilka som är nazister och rasister bestämmer man själv. SD är ett parti med nazistiska rötter, enligt Stefan Löfven, ska de förbjudas? NMR är nazister enligt Expressen men inte enligt dem själva, ska de förbjudas? Ska AfS förbjudas för att de inte tycker att moskéer hör hemma i Sverige? Eller är det kanske Sjuklövern som ska förbjudas då man är rasistisk mot svenska folket och låter utlänningar gå före i köerna? Vilka fler organisationer ska förbjudas? Hur sinnessjukt det än låter, är det mycket som talar för att vi kommer få se en skärpt lagstiftning inom kort. Skälet är att samtliga riksdagspartier vinner på att stänga ute åsikter de själva inte företräder. Detta är dock ingen enskilt svensk företeelse, det är långt mycket värre i andra länder. Hittills har svensk lagstiftning varit relativt förlåtande men vad som anses HMF har ständigt utökas. Nu är det då dags att strama upp lagstiftningen ytterligare. Alla svenskar som finns i massmedier, företag och organisationer och kämpar för detta förbud, arbetar samtidigt för sina barn- och barnbarns undergång.

Varför har vi åsiktscensur?

Den som inte förstår 1900-talets historia, med första- och andra världskriget som de enskilt viktigaste händelserna kan inte heller förstå varför vi har inskränkningar i åsikts- och yttrandefriheten. En mycket kort återblick kan därför vara på sin plats.

Tyskland kunde efter enandet av sina småstater 1871 överta Storbritanniens roll som världens supermakt. Det som stod på spel var ett enat, allt starkare Europa, som tillsammans med Ryssland på sikt skulle bilda ett block med landförbindelser till Asien. Detta skulle fundamentalt hota britternas roll där alla handel bedrevs genom sjöfart.

Det var självklart inte det brittiska folket som hotades utan den lilla grupp i City of London, ofta med judisk anknytning, vars enväldiga makt nu stod på spel. Tyskland förlorade kriget efter att Lord Balfour utlovat ett hem åt judarna i Palestina i motprestation mot att USA gick med i kriget på britternas sida.

De flesta amerikaner, varav många med tyska rötter, var helt emot men eftersom massmedierna låg i judiska händer kunde man med omfattande propaganda hetsa folket att tyskarna var onda vilddjur. Denna propaganda som pågick i såväl brittisk som amerikansk press visade sig sedan, självklart, vara lögner.

Resultatet blev att Palestina hamnade under brittiskt mandat, med en massinvandring av judar som följd och Tyskland under judisk kontroll. Varje del av det tyska samhället hade nu tagits över av judar. Samtidigt i en annan del av världen pågick den judiska bolsjevikrevolutionen, en kupp, för att största tsaren. De kommunistiska svallvågorna spred sig över hela Europa med små revolutioner i varje land, från Tyskland till Spanien, alltid ledda av judar, samtidigt pågick den judiska koloniseringen av Palestina i oförminskad takt.

1922 grundades NSDAP, också med utpräglat socialistisk politik, men med skillnaden att man betonade folket, det tyska folket, oavsett i vilket land de bodde. Efter första världskriget hade man styckat upp Tyskland så att det fanns tyska minoriteter i sex olika länder. Adolf Hitler som ledde partiet hade några mål, dels att återförena det tyska folket, dels göra sig av med den judiska kontrollen av Tyskland och dels att krossa den judiska kommunismen.

Hitler vann 1933 folkets stöd och lovade att möta folket igen efter fyra år om de gav honom oinskränkt makt. Då judarna infiltrerat och tagit över varje del av samhället var det absolut nödvändigt att omgående införa lagar där enbart tyskar kunde inneha ledande poster i samhället. Hur skulle man annars på fyra år bli av den kvävande judiska överrocken?

Detta föranledde den judiska diasporan att enas mot Tyskland, man förklarade landet krig och kom att efter det arbeta metodiskt och målmedvetet att, en gång för alla, krossa och helst utrota allt som var tyskt.

Nu påbörjades krigsuppbyggnaden. Metodiskt ställde man om produktionen i USA, Kanada, Storbritannien, o.s.v. till att producera vapen. Sovjetunionen fick omfattande finansiell och teknisk hjälp i krigsförberedelserna. Krigspropagandan drog återigen igång men denna gång skulle den inte upphöra efter kriget utan intensifieras fram till våra dagar. Winston Churchill styrdes av judar, The Focus. Roosevelt styrdes också av judar. Massmedierna var helt under judarnas kontroll. Stalin är ett kapitel för sig och hade egna planer.

Nu påbörjades den värsta krigspropaganda världen skådat. Stalins propagandachef, juden Ilya Ehrenburg, hetsade soldaterna att våldta, tortera och förnedra. Varje tysk man skulle lemlästas, varje kvinna våldtas och varje tyskt barn var ett för mycket. Samtidigt spreds lögner om övergrepp mot judar från en propagandacentral i London. Den ena lögnen var värre än den andra och syftet var att hetsa britterna att tycka så illa om tyskarna att de fick vad de förtjänade. Det var nu myten om gaskammare hade sin början. I USA bojkottades tyska företag och till slut satte man japaner och tyskar i koncentrationsläger.

Den som vann kriget var Stalin. Sovjetunionen offrade flest liv men man fick till slut halva Europa och fri lejd i Asien. De stora förlorarna var allmänheten hos alla länder som deltog. Folken som bodde i öststaterna levde fattigare i det kommunistiska systemet, under ständig övervakning och åsiktskontroll men man slapp mångkulturen. I väst hade vi det materiellt bättre och i frihet men här fick vi istället leva med propagandan att allt det som tyskarna stod för, nationalism, rasmedvetenhet och en koppling till jorden var nazism. Omedelbart påbörjades också massinvandring till varje västland.

Åsiktscensuren tar sin form

Åsiktscensuren bedrivs huvudsakligen på det metapolitiska planet och det är ingen slump att man ständigt återkommer till krigspropagandan från andra världskriget. Vi får den till oss varje dag i olika former. Andra världskrigets propaganda lever med oss än i dag i högsta grad.

Det övergripande narrativet är att alla, precis alla, måste ta avstånd från nazism. Termen nazism har sedan fyllts med allt möjlig avskräde där bara fantasin sätter gränsen. Man styr detta främst genom massmedierna och Hollywood men också utbildningsväsendet. Parallellt med detta har man hundratals intresseorganisationer och kapital som agerar för att styra i önskad riktning. Dessa sätter gränser för vad som är acceptabelt att tycka och därmed också vilka politiska åsikter som är tillåtna.

Direkt efter andra världskriget påbörjades massinvandringen. Ironiskt nog var det brittiska folket som kämpat mot tyskarna som först drabbades då man konvergerade gamla tyska krigsskepp och hämtade svarta från Västindien under förevändning att England behövde arbetskraft. Det fortsatte sedan med att man tillät medborgarskap för alla som tillhört det brittiska väldet, varför England idag översvämmats av pakistanier, indier, o.s.v.

Samma politik genomfördes i alla västländer. Holland fick från sina forna kolonier, vid sidan om arbetskraftsinvandringen. Spanien fick från sina i Sydamerika, o.s.v. Tyskarna blev av med alla sina kolonier i första världskriget men där fixade man till en omfattande arbetskraftsinvandring istället, främst från Turkiet. Sverige hade inte heller några kolonier men det ordnade sig istället med flyktingar. De första kom från Chile och de senaste från Afghanistan.

Det finns idag inte en enda professor på ett enda västligt universitet som har den minsta nyanserad bild av 1900-talets stora skeden. Det finns inte någon större tidning, tv-kanal eller bokförlag som inte stämmer in i krigspropagandan från andra världskriget. Det finns inte en enda politiker som är invald och sitter i något parlament i västvärlden som på det minsta sätt avviker från den påbjuda uppfattningen.

Judarna låg rätt så lågt med sina gaskammare direkt efter kriget. Det fanns för många som visste hur det låg till i verkligheten. Varken Churchill, De Gaulle eller Eisenhower har i sina memoarer, som omfattar mer än 10 000 sidor, ens nämnt dem. Detta var dock något som kom att få en allt mer framträdande roll och som i allt högre grad lades in i begreppet nazism. Idag är detta trams om de sex miljonerna och gaskamrarna mer att betrakta som en religion, en blind tro, inte något som har det minsta med verkligheten att göra. Varför annars skulle myten vara förbjuden att granska. T.o.m. ett barn fattar att om det vore sant skulle judarna välkomna varje form av undersökning.

Den som observerar debatter ska snart finna att man i Sverige använder sig av detta narrativ mycket flitigt. Vi befinner oss således i en situation där maktens främsta verktyg som används mot folket, bygger på lögner. Den nya lag som regeringen föreslår införs, inte för att svenska folket ska skyddas mot nazister och rasister, utan för att de man anklagar för dessa begrepp (vem som helst) ska tystas.

”Förintelsen” tål inte ens den minsta granskning utan att omedelbart falla ihop – därför är den det största tabut att ifrågasätta. Ordet som används som vapen är antisemit.  Dagens politik med rasism mot svenska folket genom förtur för invandrare, massinvandring och idén om mångkulturens välsignelse tål inte heller granskning – därför är det idag rasistiskt att ifrågasätta dem. Den som ifrågasätter både ”förintelsen” och massinvandringen, den som verkligen fattar, möter ordet nazist.

Lösningen att slå oss fria är att steg för steg peta många små hål i propagandamyterna från andra världskriget. Det är därför det är så viktigt att ständigt och outtröttligt peka på dem och aldrig acceptera den officiella propagandan. I princip all propaganda idag, hela åsiktskorridoren, hämtar sin näring från krigspropagandan under andra världskriget. Varför skulle annars Morgan Johansson föreslå att Sverige ska förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer? Varför skulle alla partiledare i Almedalen ta upp nazister och judar om det inte vore för att hela deras gärning tar spjärn mot gaskamrarna och det som man påstår skedde under andra världskriget?

Det går hjälpligt att ha en avvikande uppfattning i två år till om du uttrycker dig med omsorg men 2020 är planen att en avvikande uppfattning ska vara olaglig. Tillsammans med den omfattande åsiktscensuren på sociala medier hoppas man på så sätt få fria händer att fortsätta med folkmordet.

Det är en sorglig skara politiker som leder vårt land och ett svaghetstecken hos svenska folket att så få begriper vad som pågår. Efter 20 år av vansinnespolitik vaknar man yrvaket till och landar på rutan Sverigedemokraterna. Ett parti som tar varje tillfälle i akt att fördöma nazisterna, posera med den israeliska flaggan och aldrig rakt ut kan säga att Sverige är svenskarnas land.

Svenska folket förtjänar så mycket bättre – du förtjänar så mycket bättre. Det, kanske, mest tragiska i allt detta är att miljoner svenskar offrar sina barns framtid men om de talar fritt blir de av med jobbet och tvingas att bosätta sig i ett mångkulturellt område. Många vill säkert men kan inte offentligt säga vad de tycker av omsorg för sin familj, här och nu. Konsekvensen blir att framtida generationer kommer leva i en mardröm.

Det parti som inte rakt ut säger att Sverige är svenskarnas land förtjänar inte ditt stöd den 9 september 2018. Glöm Sverigedemokraterna, glöm Sjuklövern. Vill du verkligen värna om dina barns framtid är det partier som vågar säga att Sverige är svenskarnas land du ska lägga din röst på. Annars är det över.