Eftervalsanalys: Valdistrikten Stockholms Kommun

Del 9

Det finns fler än sex tusen valdistrikt och här gömmer sig nyckeln till att hitta märkligheter och att förstå sammanhang. Det är samtidigt information på sådan detaljnivå att det kan vara svårt att hitta mönster och ”den röda tråden”. Det är ingen brådska och därför kan vi kosta på oss att granska, åtminstone, de större valkretsarna och de distrikt som där ingår. Förhoppningsvis upptäcks mönster och eventuella oegentligheter. Fria Sidor fortsätter, tills vidare, att förstå stödet till SD. I senare delar kommer också andra partier att granskas. Följ gärna med på någon karta. Det blir tydligare då och du kommer förstå mycket bättre var stödet till SD finns. Mycket nöje!

Stockholms Kommun

Stockholms Kommun har valkretskod 01 och består av knappt 600 olika valdistrikt. Det som sticker ut som ett mönster är att antalet röster ökade med 21779 från 2014 till 2018 och nästan exakt lika mycket 21406 från 2010 till 2014. En genomgång av distrikten, oavsett stödet till SD, visar att antalet nya väljare till SD är ungefär samma antal som i förra valet. SD ökar lika många i antal men den procentuella ökningstakten avtar.

Sorterar vi på valdistrikt visar Spånga den lägsta andelen röster på SD med 7,8% för 2018. En närmare titt på vilka distrikt som ingår i Spånga finner att här finns några av Sveriges mest invandrartäta områden. I valdistrikt, efter valdistrikt som finns i Rinkeby, Tensta, Hjulsta, etc. är stödet till SD mycket lågt, mellan 2-4%. I varje valdistrikt tillkommer inte fler väljare till SD än som går att räkna på ena handens fingrar varje mandatperiod. Mer invandring, som vi sett hittills, är således långsiktigt förödande då fler och fler valdistrikt förvandlas till områden som dessa (tidigare svenska områden).

Stödet är dock betydligt högre i de äldre villaområden som ligger insprängda i närheten som t.ex. Sundby (13%), Flysta (13%) och delar av Solhem (11%). Spånga är därför ett tydligt exempel på hur invandringen tränger undan det stöd till SD som finns men samtidigt är just det som skapar stödet till SD. Värt att notera är att antalet nya personen som tillkommer till SD i Spånga var 613 i valet 2018 och 618 i valet 2014. Vi kommer märka att detta stämmer oerhört väl överens med de flesta valdistrikt vad gäller Stockholms Kommun.

Riktigt så enkelt är det dock inte eftersom stödet till SD också är lågt i välbärgade storstadsområden. Ett av de mer berömda i Stockholm är Sofia (Södermalm). Stödet till SD 2018 är obetydlig högre (7,9%) än i Spånga. Högst är stödet i området runt Rutger Fuchsgatan (11%), ett exklusivt bostadsområde och Danviksklippan (10%) som är ett höghuskomplex.

Lägst stöd får SD i exklusiva och nybyggda Mårtensdal nära Hammarby Sjöstad (5%) och i Luma (6%) också det ett område inom stadsbyggnadsprojektet Hammarby Sjöstad. Vi ser således att SD får nästan lika svagt stöd i exklusiva och helvita Hammarby Sjöstad som i invandrartäta områden som Hjulsta. I det förra fallet beror det på att invånarna bor så långt ifrån mångkulturen och i det senare fallet på att antalet svenskar är så lågt.

Även vad gäller Sofia konstateras att antalet nya röster till SD var 864, 2018 och 775, 2014. Även här är antalet relativt konstant mellan valen (864/775).

I Matteus får SD 8% där Vanadislunden (10%) och Norrtull (10%) är högst och Birkastan (7%) och Rörstrand (7%) lägst. I Maria (Södermalm) är stödet störst i Södra Station västra (12%) som består av en större del höghusbebyggelse och lägst på Mariatorget (6%). Värt att notera är det relativt svaga nytillskottet av väljare till SD, ner från 487 till 367.

I Högalid är stödet som störst i Zinkensdamm norra (14%) som är ett något äldre höghusområde och Hornstull (11%) också en något äldre höghusbebyggelse. Lägst stöd får SD i Heleneborg (5%) och Högalid (5%), två områden med sjönära bebyggelse och direkt närhet till en park. Vi ser här att stödet för SD sjunker markant i de mer exklusiva områdena på Södermalm.

Inget SD här men gärna en Latte och Ipad

I Skarpnäck, ett område strax utanför de mer centrala delarna i Stockholm, är stödet 8,3%. Allra lägst är stödet i Skarpnäcks Trädgårdsstad (4%) och Enskededalen (5%). Detta är två större natursköna och naturnära villaområden mycket nära Stockholm. Högst stöd har SD i Hammarbyhöjden (10%) och Bagarmossen (10%). De två senare består huvudsakligen av något äldre höghusområden (3-4 våningshus). Samma mönster igen. Villaområdena ger ett betydligt lägre stöd än områden i närheten med höghusbebyggelse.

I Västerled är stödet 8,4%. Lägst stöd har SD i de exklusiva villaområdena Äppelviken (5%) och Ålsten (6%) som ligger avskilt men ändå central och sjönära. Högst stöd får SD i Traneberg södra (13%) och Johannelund (11%), båda med våningshus (3-4 våningar). Bilden upprepas. De mer välbärgade villaområdena ger SD lägre stöd än närliggande områden med flerbostadshus.

Inget stöd till SD här om inte ett invandrarområde ligger precis bredvid

I Hägersten är stödet till SD 8,6% 2018. Två distrikt sticker ut med extra lågt stöd, dels Telefonplan (4%), dels Marievik (5%). Varför stödet är så lågt på Telefonplan är svårt att svara på eftersom där finns en typisk bebyggelse som i andra närliggande områden ger SD betydligt större stöd. Högst stöd har SD i Västberga östra (15%) och Ekensberg (12%).

I Gustav Vasa har SD 8,7% varav högst runt Luntmakargatan (12%) och lägst i Atlasområdet (6%). I Katarina får SD 8,7% där stödet är stört i kvarteret Linjalen (15%) och Ringen (12%) och lägst vid Medborgarplatsen (6%) och Gotlandsgatan (6%). Linjalen är ett hyreshusområde med sjuvåningshus från 60-talet och även Ringen består av liknande bebyggelse med både hyres- och bostadsrätter i närheten av Södersjukhuset. Medborgarplatsen har ett mer exklusivt läge likväl som Gotlandsgatan i närheten av både Vitabergs- och Blecktornsparken.

Samma stöd, 8,7% får SD i Kista, ett av de områden som ligger längst ifrån Stockholms centrum. Högst är stödet i Lofotenparken (14%) och Akalla södra (12%), ett parhusområde. Lägst stöd får SD på Oslo– och Trondheimsgatan (båda 5%). Båda invandrartäta hyreshusområden. Kista är också ett område där antalet nya väljare till SD sjunker från 511 2014 till 250 2018.

Stödet till SD på Kungsholm är 8,9% och stört i Kungsholmstorg östra (13%) och lägst i S:t Eriksområdet (7%). Det är svårt att se varför skillnaden är så pass stor. Värt att notera att också för Kungsholm ökar SD i antal lika mycket 2018 500 som 2014 504.

I S:t Göran får SD 9,1%. Störst är stödet i Stadshagen östra (14%) och lägst Kvarteret Karlsvik (7%). Stadshagen har höghusområde med mindre lägenheter i närheten av S:t Görans Sjukhus medan Karlsviksvägen ligger nära Norr Mälarstrand och Rålambshovsparken.

I Johannes får SD 9,2% 2018, varav i Johannes södra (11%) och Vanadislunden östra (7%). I Adolf Fredrik får SD 9,3%, varav Rådmansgatan (11%) och Tegérlunden (7%). Något tydligt skäl till skillnaderna går inte, enkelt, att se. På Essingeöarna är stödet till SD också 9,3%. Någon större variation finns inte.

I Enskede är stödet också 9,3%. Här är stödet störst i Skärmarbrink (14%) och Blåsut (13%) och lägst i Gamla Enskede södra (6%) och norra (7%). Skärmarbrink och Blåsut är höghusområden med hyresrätter strax bredvid Globen. Gamla Enskede är ett äldre, större, villaområde som ligger bara rakt över vägen från Blåsut.

I Engelbrekt får SD 9,4%. Det intressanta är att man växer från en ökning på 578 år 2014 till 814 år 2018. Störst stöd fick SD i Humlegården (13%) och Engelbrektsgatan (11%). Det är ett mycket exklusivt område och det stora stödet just här är därför något förvånande. Lägst stöd får SD i universitetsbostäderna Lappkärrsberget (6%) och Frescati (6%).

I Skärholmen får SD 10% 2018. Stödet varierar stort mellan Stångholmsbacken (16%) och Sätra västra (15%) och Skärholmens gård (6%) och Portholmsgången (7%). De flesta bostäderna är hyreshus och det är troligt att det lägsta stödet till SD beror på att andelen invandrare just där är speciellt hög men något lägre i de områden som angränsar (där stödet är högre).

I Bromma är stödet till SD 10,3%. Det ökar lika mycket 2018 som 2014. Högst är stödet i Blackeberg södra (16%) och Johannesfred östra (15%). Lägst är stödet i Norra Ängby östra (5%) och Bromma Kyrka (6%). Blackeberg och Johannesfred är lägre höghus blandat mellan hyres- och bostadsrätter i närhet till grönska och Mälaren. Norra Ängby och Bromma Kyrka är båda del av ett större sammanhängande villaområde med blandad äldre och nyare bebyggelse. Vi har, återigen, områden som ligger mycket nära varandra men som ger så vitt skilt väljarstöd.

I Oscar är stödet till SD 10,9% 2018. Högst är stödet på Fältöversten (15%) och Karlaplan västra (13%). Lägst är stödet i Student- och Kampementsbacken (båda 8%). Studentbacken är höghus med studentbostäder och Kampemensbacken 8-vånings HSB Brf från 1960-talet med äldreboende.

I Brännkyrka har SD 11,5%. Lägst är stödet på Sten Stures väg (6%) och Långsjö södra (8%), båda tillhör ett vidsträckt villaområde. Högst i Västertorp västra (18%) och Solberga mellersta (16), både tillhörande större områden med trevåningshus.

I Hedvig Eleonora får SD 11,5% med högst stöd på Nybroplan (15%) och lägst i Kvarteret Rådjuret, Grev Turegatan (9%).

I Vantör får SD 12,5%. Lägst är stödet i Stureby Centrum (7%) och Stureby norra (9%). Båda dessa tillhör ett vidsträckt område med villor och låga våningshus. Högst är stödet i Hagsätra norra (17%) och Skebokvarnasvägen östra (15%). De båda senare främst äldre höghusområden.

I Vällingby får SD 12,5% 2018. Lägst är stödet i Nälsta östra (8%) och Vällingby norra (9%). Det förra ett större parhusområde och de senare huvudsakligen villor. Högst i Vällingby östra (16%) och Rocksta östra (15%), det förra ett höghusområde och det senare huvudsakligen ett höghusområde.

Inget SD här i det invandrartäta höghusområdet

I Farsta får SD 13%. Lägst är stödet Stora Sköndal (8%) och Norra Sköndal (10%). Det är ett äldre område med huvudsakligen parhus och låghus. Högst är stödet på Russinvägen (18%) och Hästhagen (17%). Det förra lägre våningshus och det senare höghusområden, båda dock i absolut närhet av invandrartäta områden.

I Hässelby är stödet till SD 14%. Lägst är det i Hässelby villastad mellan (10%) och Hässelby Gård västra (11%). Det förra huvudsakligen ett villaområde i direkt anslutning till Mälaren, det senare ett parhusområde strax ovanför. Högst är stödet i Hässelby Gård norra (19%) och Hässelby Strand västra (19%), båda höghusområden.

Reflektion

Det totala stödet från stockholmare till SD är under 10%, detta efter 25 år av vanstyre och där de sista fyra åren varit närmast kaosartade. När vi studerar distrikt för distrikt framkommer några tydliga mönster vi kan ta med oss i den fortsatta analysen.

I riktigt invandrartäta distrikt som Spånga (Tensta, Rinkeby, Hjulsta) får SD lågt stöd p.g.a. den höga andelen invandrare. Istället får man här högst stöd i de närliggande villaområdena, Sundby och Flysta. Tittar vi på de områden i Stockholms Kommun där SD har högst stöd som Farsta, Hässelby och Vällingby ser vi samma mönster här med den skillnaden att här finns villaområdena något längre bort och istället ligger höghusområden nära de invandrartäta områdena. En helt avgörande faktor för stödet till SD tycks således vara närheten till det invandrartäta området, inte bara om man bor i villa eller höghus.

En annan faktor som sticker ut är att i Stockholms innerstad finns olika typ av boenden. Vi ser här tydligt att mindre exklusiva boenden i närheten av t.ex. SÖS och S:t Göran har en högre andel SD än de som ligger en bit bort. Vi kan ta kvarteren runt Ringvägen där stödet är dubbelt så stort som mot Vitabergsparken och Gotlandsgatan. Samma fenomen i området runt S:t Görans Sjukhus där Stadshagen har dubbelt stöd för SD i jämförelse med de lite mer rymliga bostäderna bara några kvarter bort. Kan det vara så att det bor många som arbetar vid dessa sjukhus i närheten och att dessa mer påtagligt kommer i kontakt med mångkulturen? Här krävs mer forskning.

En sak som är märklig är att det skiljer markant mellan områden i Stockholms innerstad helt befriade från mångkultur. Här sticker verkligen Södermalm ut med Sofia, Maria och Katarina som alla har de lägsta stödet för SD. Samtidigt skulle vi inte förvänta oss att t.ex. ”fina” områden som Oscar och Hedvig Eleonora har 50% högre stöd för SD än vad som är fallet på Södermalm. Stödet är t.o.m. nästan dubbelt så högt på Grev Turegatan, den ultimata överklassadressen, som i Mårtensdal på Södermalm. Utan att veta är en hypotes till orsaken att det är så här att de södra delarna av Stockholm traditionellt har varit mer kulturmarxistisk än de norra.

Det är också tydligt att SD får lågt stöd där det finns studentbostäder och att stödet är mycket lågt i de olika villaområdena som ligger utspridda runt Stockholm. Allra lägst är stödet i de äldre områdena Trädgårdsstaden (4%) och Enskededalen (5%) men mönstret går tydligt igen i Äppelviken (5%), Ålsten (6%), Gamla Enskede (6%) och Norra Enskede (7%), Långsjön (6%), Norra Ängby (5%) och Bromma Kyrka (6%), Stureby (7%) och Sköndal (8%). Det ät helt uppenbart att det är avståndet till mångkulturen i dessa områden som gör att stödet till SD är så lågt. Villaområden som Sundby och Flysta är områden som båda ger SD 13% i stöd. Ett liknande förhållande kan vi se i t.ex. Hässelby där närheten till mångkulturen ger SD höga siffor i t.ex. Hässelby Villastad (10%).

I kommande delar ska Fria Sidor fördjupa sig i orsakerna till de stora skillnaderna ytterligare. Det gäller att grotta ner sig ordentligt innan övriga Sverige analyseras.