Det är någonting oändligt heligt och unikt med judiskt liv

Idag får vi inblick i hur en känd rabbi tänker

Chabad Lubavitch Rabbi Yitzhak Ginsburgh - mer värd än icke-judar - så klart

”Om en jude behöver en lever, kan han då ta den från en oskyldig icke-jude som passerar förbi för att rädda honom? Toran skulle sannolikt medge detta…..det är någonting oändligt mer heligt och unikt med judiskt liv än icke-judiskt.”

Chabad Lubavitch Rabbi Yitzhak Ginsburgh i USA’s största judiska tidskrift Jewish Week, 26 april 1996.