Winston Churchill: Ateistiska judar skapade bolsjevismen

Winston Churchill, citat från Illustrated Sunday Herald 8 februari 1920

Från Spartacus-Weishaupts dagar till Karl Marx och fram till Trotskij (Ryssland), Bela Kun (Ungern), Rosa Luxemburg (Tyskland) och Emma Goldman (USA) har denna världsomspännande konspiration för att störta civilisationen…varit stadigt växande. Det går knappt att överdriva den roll som dessa internationella och mestadels ateistiska judar spelat i skapandet av bolsjevismen och det faktiska genomförandet av den ryska revolutionen…

Winston Churchill, citat från Illustrated Sunday Herald 8 februari 1920