Folkutbytet accelererar – juli 2016

Det är viktigt att ständigt upplysa om det pågående folkutbytet. Det är lätt att gå bort sig i olika begrepp om antalet asylsökande, in- och utvandring och uppehållstillstånd. Fria Sidor kommer att utförligt förklara detta. Upprepa detta. Månad efter månad eftersom det är det mest centrala att uppmärksamma. Under de första sju månaderna 2016 har 72 233 uppehållstillstånd beviljats. Det är en ökning med 14% jämfört med samma period förra året. Årstakten pekar mot en helårssiffra på 123 328. För helåret 2015 var antalet beviljade uppehållstillstånd 109 235.

Det går att mäta detta med invandring på många olika sätt. Fria Sidor anser att det mest rättvisande måttet om vi är intresserade av att mäta folkutbytet är uppehållstillstånd.

Antalet uppehållstillstånd innehåller huvudsakligen 4 komponenter: Asyl, anhöriga, arbetskraft och studier. Ska vi räkna arbetskraft och studeranden när vi uppskattar folkutbytet? I princip inte men vi vet att många tar sig in den vägen. Inte alla men tillräckligt många. Man söker som student eller får anställning i en korvkiosk. Då hamnar man i en annan kolumn men slutresultatet blir detsamma – ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Det finns två andra skäl att antalet uppehållstillstånd, totalt, är en bra approximation på folkutbytet. Det första är att måttet släpar, eftersom Migrationsverket inte hinner med. Förra årets anstormning finns t.ex. inte med i dagens statistik fullt ut ännu. Det andra är att vi vet att många som kommer hit aldrig ens söker asyl och många som får avslag åker inte hem.

Det är Fria Sidors uppfattning att måttet under alla omständigheter inte överskattar folkutbytet. Det är viktigt eftersom Fria Sidor aldrig kommer att överdriva utan snarare underskatta de enorma förändringar som den västerländska civilisationen nu släpats in i.

En annan fördel är att måttet finns i den officiella statistiken.

Migrationsverket kommer varje månad ut med statistik om antalet uppehållstillstånd. Den börjar 1980 och uppgifterna som presenteras i denna artikel bygger helt på denna officiella statistik.

Nedan visas ett diagram som visar uppehållstillståndens utveckling. Det centrala att observera är att en allt större del av uppehållstillstånden avser anhöriga och kategorin övrigt. Antalet anhöriga ökar ständigt som andel av totalen eftersom anhöriginvandring står i relation till det totala antalet invandrare som kommit till Sverige, inte hur många som kommit ett visst år. När fler invandrare finns i Sverige kommer de också vilja ta hit fler landsmän som arbetare och locka fler släktingar att studera här.

Graf1

Nästa graf visar ökningstakten. Vi ser det absoluta antalet som kommer varje år. Det viktiga här är att det ständigt ökar. Det är ca: 11 ggr fler som kommer varje år enligt prognosen 2016 i jämförelse med 1980. Alla som arbetar med modeller och statistik vet att det är riktningen som är det viktiga. Om du har en bil som är på väg att åka över ett stup så spelar det mindre roll när bilen når stupet, det väsentliga är att riktningen måste korrigeras. Diagrammet visar tydligt att det bara ökar och ökar och ökar. Denna riktning kommer på sikt leda till att svenska folket byts ut.

Asylannhörig1980-2016

Låt oss nu titta på 2016. Vi har ju hört att antalet asylsökanden minskat kraftigt. Det stämmer och det är bra men Sverige fick hösten 2015 lika många asylsökanden som normalt kommer på 6 år. Så även om vi f.n. tar emot färre än förra året så har vi 6 år att beta av och det betyder, helt säkert, att antalet beviljade uppehållstillstånd också 2016 och 2017 kommer att öka, precis så som det gjort över tiden. Värt att uppmärksamma är också att antalet asylsökanden även 2016 är långt över snittet under 2000-talet.

Den årliga ökningen har varit ca: 6% mätt från 1980. På senare år har det ökat ännu mer och 2015 till 2016 ser det ut att öka med 14%. Det ser du på kurvorna nedan som pekar uppåt. Så bilen är definitivt på väg mot stupet och om du trodde att faran var över så kan du glömma det. Hösten 2015 gjorde att Sverige har att göra med detta i många år framöver och sedan är det dags för nästa omgång.

Har du inte redan förstått att det som pågår är en medveten strategi att ersätta svenska folket så är det dags nu. Man lovar åtgärder, hårda tag, kontroller och skärpta regler men folkutbytet inte bara fortsätter, utan tilltar i allt snabbare takt. Tiden är knapp och både svensk kultur och svenska folket är värt att bevara för Sverige är inte bara ett tomt skal som kan fyllas med vad som helst, vilket våra makthavare gärna vill tuta i oss.

Asylannhörig20152016

Glöm inte att titta på Fria Sidors grafer på förstasidan. De uppdateras varje månad för att spegla aktuella siffror och visar f.n. att svenska folket kommer att vara i minoritet runt 2046. Surfa runt lite på Fria Sidor så listar du snart ut vilka som är bakom förstörelsen.

Bilderbergs guldgosse, f.d. skicklig fackpamp som numera förhandlar bort svenska folket