Var socialismen en konspiration redan från början?

Fria Sidor granskar Socialdemokraterna: Del 3

Makten tas från folket både genom globalism och kommunism, två alternativ men med samma mål

När man, likt Fria Sidor, efter en viss tids studier inser att det mesta vi får lära oss om t.ex. ”förintelsen”, klimatet, Appollofärderna, morden på bröderna Kennedy, 9/11 eller invandringen är lögner – när det verkligen sjunker in att det är inget annat än lögner – infinner sig frågan om hela denna arbetarrörelse också var byggd på en lögn – ett fiffigt sätt för vissa att få makten genom att använda de revolutionära arbetarna som vapen mot det, vid denna tid, rådande styret? Varför skulle annars den internationella solidariteten mellan arbetare helt sopas under mattan för att någon gång på 60-talet ersättas med en internationell humanism? Den en gång så viktiga och livsavgörande kampen för arbetarna blev, som idag, helt passé. Hur kan detta vara möjligt om arbetarrörelsen stod på en god grund från början? Kan det vara någon som funnit att man inte längre tjänar något på arbetarna och då försvann plötsligt kraften i arbetarrörelsen? De allra flesta som befann sig inom den gjorde det för att man verkligen trodde på idéerna men vad brydde sig de mest pådrivande talmudiska judarna som Karl Marx, Moses Hess, Rothschild om arbetare? Brydde de sig alls eller såg de t.o.m. ner på dem som nyttiga idioter att använda för att nå sin egen agenda?

Socialismen och kommunismen

Den som har studerat Franska Revolutionen, kommunismens grund och inkubator, inser att det aldrig var folkets revolution utan att här fanns krafter bakom kulisserna som använde och uppviglade pöbeln. Faktum är att många av de som gjorde upplopp på Paris gator fick betalt för det och ett antal agitatorer skrek på utvalda platser för att få igång hetsen. Fria Sidor ska granska Franska Revolutionen mer i detalj i kommande inlägg.

Poängen är att en händelse inte är vad den ser ut att vara. Snabbspolar vi fram till idag ser vi samma sak. Alla färgrevolutioner från Georgien, Ukraina till arabiska våren har bevisligen planerats, finansierat och initierats av krafter utanför länderna. Alla dessa färger som plötslig alla samtidigt bär. Var kom de ifrån? Alla plakat med samma typsnitt och budskap. Hur han man trycka upp dem om revolutionen var spontan? o.s.v.

Däremellan alla lögnerna som fick igång första- och andra världskriget och nu senast ”kriget mot terrorismen”. Bakom allt detta som räknats upp ovan har vi någon som tjänat på det som hänt. Kan vi utesluta att kommunismen och socialismen inte också lanserades för ett syfte annat än till arbetarnas värn?

Demokratin

Är det samma sak med allt hyllande av demokratin? Är det också ett sätt att lura oss? Arbetarrörelsen och demokratin, en person en röst, uppstod ungefär samtidigt. Tanken är att småfolket, den breda massan, längst ner röstar och de högst upp i pyramiden fattar kloka beslut som är bra för dem längst ner – så har vi alla fått lära oss i skolboken. Visst låter det bra men tänk om det istället är så att den som har pengar och inflytande genom media bestämmer vem som ska sitta högst upp och vad som är acceptabelt att tycka och tänka för dem längst ner? Vi tror att vi har stort inflytande och makt när vi vart fjärde år lägger vår röst men i själva verket lägger vi den baserat på den information de högsta makthavarna tillåtit oss att få ta del av. Kanske ligger det trots allt någonting i boken 1984 och George Orwell där allt som är dåligt framställs som bra – och tvärtom. Frågan måste ställas för även om vi har den hyllade demokratin i Sverige, en person en röst, har vi definitivt inte något folkstyre. Folkmordet som pågår i Sverige och alla vita länder är beviset. Inget folk skulle frivilligt folkmörda sig själva om de inte vore så att de luras till det.

Låna ut pengar till stater

Var socialismen ett smart sätt att öka skattebasen för bankirerna som sedan helt riskfritt kunde låna ut enorma summor till alla västerländska stater? Det var ju så bl.a. Rothschild byggde upp sin förmögenhet. Trycka pengar som folket sedan betalar ränta på för att få använda och med evig säkerhet i hela folkets, inklusive framtida generationers, skattekraft. En stor del av de skatter som idag finns i västvärlden kom till som en följd av behovet för stater att kunna betala just räntor och amorteringar. Är det en slump att nästan alla länder i världen, från USA till Japan, under 1900-talet, samtidigt som Internationalen blomstrade som mest, har enorma statsskulder? Är inte, i själva verket, det höga skattetrycket en förutsättning för att staten ska kunna låna dessa tusentals miljarder? Självklart kan detta inte säljas in till folket utan istället blir det argumentet rättvisa som används. Slutresultatet är dock detsamma – köpkraft flyttas från dem som producerar, arbetar, till staten som bestämmer över resursernas användning, t.ex. räntor på statsskulden.

Central världsregering

Var hela tanken från början med denna internationella solidaritet mellan arbetare att det skulle leda till en överstatlig centralisering? När svenska folket, i rättvisans namn betalar, ca: 1850 miljarder, 42% av allt som produceras i skatt, har beslutet över vad de ska användas till flyttats från dem till Stefan Löfven och Magdalena Andersson, men vilken agenda följer de? Det är definitivt inte svenska folkets, då skulle man aldrig lägga flera tusentals miljarder av dem under årens lopp på massinvandring. Socialdemokraterna och kommunisterna borde istället ha lagt dem på arbetarna men valde att inte göra det. Varför? Är det en slump att dessa internationella socialister stod i första ledet att införa överstatliga internationella organisationer som Nationernas Förbund och Förenta Nationerna? Institutioner som de hyperförmögna oligarkerna arbetade stenhårt för att förverkliga men som samtidigt flyttade makten från arbetarna. Var det verkligen så att arbetarna och dessa internationella oligarker gynnades av samma politik eller har vi blivit lurade? Lurade ännu en gång?

Internationalen leder till NWO

Det är intressant att se att den rörelse som frimurarna, de socialistiska judarna, Marx, Hess och finansdynastin Rothschild varit med att bilda hade ett politiskt program som leder till en centralistisk världsregering där individens rättigheter är starkt beskurna. Den Andra Internationalen grundad 14 juli 1889 var emot marknadsekonomi (avtal på frivillig basis mellan individer), var emot nationalismen (en sammanslutning för att tillvarata en särskild befolknings intressen) var emot individualismen (individens rätt till självbestämmande och förtryck från stat och andra medborgare). Man var dessutom de första pacifisterna (nationer ska inte, annat än i undantagsfall, försvara sig utan de internationella arbetarna ska enas över landgränserna). Överstatliga organ skulle i framtiden garantera evig fred. Tyskland drabbades hårt av dessa idéer under första världskriget.

Slutsats

Kan det vara så illa att socialismen kom till för att dels göra det möjligt för Rothschild och hans finansfränder att låna ut enorma pengar till stater, vilket utan denna skattekraft vore omöjlig, dels centralisera makten, bort från de individer som skapar välståndet till politiker och administratörer högst upp i pyramiden (som de hyperförmögna kontrollerar)? Frågorna är berättigade för när vi granskar socialismen och kommunismen tonar mäktiga finanskrafter fram i bakgrunden ända sedan Franska Revolutionen och kopplingen mellan dem och de revolutionära kommunisterna under 1800-talet blir tydlig. Fram träder en bild där de flesta inom arbetarrörelsen trott att de arbetat för ett gott syfte men där de som verkligen styr, stått bakom den av helt andra skäl. För dem var arbetaren bara ett medel att flytta fram sin agenda. Nu har de förbrukats och kastats på sophögen. Idag är det istället kvinnor, HBTQ och olika minoriteter som intar arbetarnas roll som offer och skyddsvärda men kanske kommer också de en dag inse att de blivit grundlurade när de själva kastas på soptippen. De gick också att avvara. De behövdes inte heller annat än som ett medel för oligarkerna att nå sina mål.

Oavsett om här funnits baktankar eller inte finns det några saker som vi idag lärt oss och det är att dagens demokrati inte innebär att folket styr, folkstyre, och att höga skatter inte innebär rättvisa. För vari ligger rättvisan att ge från svenskar som arbetat till nyanlända migranter som inte gjort det?

Tack för att du tar dig tid att läsa Fria Sidor!