Socialdemokraternas intåg

Fria Sidor granskar Socialdemokraterna: Del 2

Hjalmar Branting

Fria Sidor har visat i den första granskningen av Socialdemokraterna att vi kan spåra både det och kommunistiska partiet till August Palm 1881. Kommunismen och socialismen är samma ideologi men där den förra vill gå snabbt och bryskt fram, som Bolsjevikerna, medan de senare vill använda mjuka metoder och reformer. Splittringen i Sverige till de båda huvudriktningarna skedde 1917. När vi börjar skrapa på ytan döljer sig här dock mycket mer. Mäktiga finanskrafter tonar fram i bakgrunden och kopplingen mellan dem och de revolutionära kommunisterna blir tydlig. Fram träder en bild där de flesta inom arbetarrörelsen trott att de arbetat för ett gott syfte men där de som verkligen styr stått bakom den av helt andra skäl. Kanske kan vi jämföra med frimurarna, där de lägre logerna tror sig arbeta för en god sak, men de högst upp i pyramiden har en helt annan, ibland rakt motsatt, agenda?

En kort tillbakablick

August Teodor Palm (1849-1922) var skräddare och befann sig nere på kontinenten när han anslöt sig till frimurarnas Första International år 1873. Den Första Internationalen grundades 1864 av bl.a. Karl Marx (Moses Mordecai Levi 1818-1883) i London, familjen Rothschilds hemmabas.

Karl Marx gör frimurartecknet Källa www.bakom-kulisserna.biz

Tanken var att genom revolution nå makten (slå ut befintliga maktstrukturer) och August Palm gillade uppenbarligen idén. 1871 införde kommunisterna världens första proletariatets diktatur i Paris. August Palm anslöt sig till den tyska avdelningen. Den Första Internationalen kryllade av revolutionära kommunister, de flesta var frimurare.  August Palm utvisades först av Tyskland, sedan av Danmark för sina aktiviteter. 1881 var han åter i Sverige och fick här hjälp av ett nätverk kommunistiska grupperingar.

Den Första internationalen (1864-1876) kan spåras till Kommunisternas Förbund, grundad av Moritz Moses Hess (1812-1875), Karl Marx och Friedrich Engels (1820-1895) år 1847. Hyperförmögna familjen Rothschild skrev ut två checker för verksamheten. Moses Hess och Karl Marx tillhörde i sin tur två släkter med talmudiska rabbiner och här fanns fröet till både socialismen, kommunismen och sionismen. Kommunismen krossade Ryssland och Kina och dödade fler än 100 miljoner oskyldiga. Socialismen ligger tveklöst bakom en stor del av förstörelsen av Europa och USA, där man använder demografi, kulturmarxism och skyhöga skatter för att nå målet. Sionismen har massakrerat arabiska och persiska länder sedan starten och tagit kontroll över USA.

Karl Marx och Friedrich Engels var båda medlemmar i ett av frimurarnas underjordiska förbund, De Rättfärdigas Förbund, som bildats i Tyskland 1834 av 17 judiska revolutionära socialister. Det kommunistiska tankegodset hade kommit till Sverige redan 1846 genom skräddarnas skråväsende. Det var ett utmärkt sätt att, i skymundan, sprida kommunismen eftersom man i detta skrå hade omfattande naturliga internationella kontakter. Kort därefter, 1948, skedde ett upplopp i Stockholm. Redan 1776 hade Adam Weishaupt (1748-1830) grundat Illuminaterna, en underjordisk sektliknande sammanslutning som genom att infiltrera, bl.a. frimurarna, skulle komma att få ett avgörande betydelse för framväxten av kommunismen och socialismen samt styra utvecklingen i världen bakom kulisserna.

Socialdemokraternas inträde i riksdagen

Sveriges riksdag bestod i slutet av 1800-talet av ledamöter som antingen var konservativa eller liberala men de tillhörde inte något parti som vi känner dem idag. Det första partiet blev det socialdemokratiska som 1896 tog sig in i riksdagen under ledning av skräddaren Claes Emil Tholin (1860-1927). Partiet tvingade fram ett enande av Liberalerna 1902, De Frisinnade, och Moderaterna 1904, Allmänna Valmansförbundet. 1907 tillträde frimuraren Hjalmar Branting (1860-1925) som Socialdemokraternas partiledare.

Nu hade Första Internationalen ersatts med den Andra (1889-1916), den 14 juli 1889 på 100-årsdagens av den Franska Revolutionen. Det var en sammanslutning av ett antal socialistiska partier med kommunistisk (efter termen den revolutionära Pariskommunen) grundideologi med mål att avskaffa marknadsekonomi, nationsgränser och individualismen. Dessutom var man starkt pacifistisk. Krig var alltid av ondo även om man hade något viktig att skydda.

Beundrade Wilson

Hjalmar Branting var en stor beundrare av Woodrow Wilson (1856-1924), den amerikanske samtida presidenten som tillsattes av finansoligarkerna, genom en kupp, för att godkänna bildandet av Federal Reserve 1913 (eg. Aldrichplanen) och som sedan kom att kasta USA in i Första Världskriget på Storbritanniens (läs Rothschilds) sida år 1917 och ge ett hem till judarna i Palestina. Branting var en ivrig förespråkare, likt Wilson, att nationerna skulle ge upp sin suveränitet för att istället ge makt åt Nationernas Förbund, föregångaren till Förenta Nationerna. Bara genom ett överstatligt organ skulle framtida krig och konflikter kunna undvikas, var tanken. Varje konflikt tycktes bekräfta att det behövdes ett världsorgan som bestämde allt. Efter andra världskriget såldes EU in som ett stort fredsprojekt.

Socialdemokraternas intåg

Allmän rösträtt för män infördes i Sverige 1909. Det första valet därefter hölls 1911. De konservativa gick starkt bakåt medan socialdemokraterna gick starkt framåt. 1911 fick Socialdemokraterna 28,5%. Under 1910-talet bildades Bondeförbundet som kom att bli det fjärde stora partiet i Sverige. 1917 bröt sig socialdemokratiska ungdomsförbundet loss och blev 1921 Sveriges Kommunistiska Parti (SKP), det femte i Sveriges Riksdag. 1921 infördes allmän rösträtt också för kvinnor.

1917 fick socialdemokraterna 39,2% och bildade för första gången koalitionsregering med Liberalerna. 1920 föll koalitionsregeringen och Hjalmar Branting fick i uppdrag att bilda en minoritetsregering och blev socialdemokraternas första statsminister, ett ämbete han innehade till och från perioden 1920-1925. Nu, 1920, gjorde också en ung Per-Albin Hansson (1885-1946) sin entré i politiken som försvarsminister. I valet 1921 fick Socialdemokraterna 36,2% till andra kammaren och SKP 4,6%.

Socialdemokraterna och kommunisterna skulle nu under de kommande 50 åren tillsammans ständigt ligga runt 50% och helt dominera svensk politik. Men vad stod de för? Det ska vi granska i kommande inlägg.