Sverige knäpptyst medan svenskt jordbruk läggs ner

Fria Sidor anser att hela Sverige ska leva, det ska krylla av djur på bete och det ska finnas bondgårdar i alla hörn. Alla människor ska ha tillgång till ekologisk, närproducerad mat. Man ska veta vem bonden är som står bakom det vi äter. Barnen ska kunna besöka en bondgård nära där de bor och djurskyddet ska vara världsledande.

Det är välfärd för oss människor när vi ser att djuren har det bra. När vi ser att de trivs. När vi vet att allt görs för att de ska må så bra som möjligt den tid de har på jorden och att deras naturliga beteende ska sättas i främsta rummet. I Sverige ska vi kunna vara stolta att vi värnar djuren.

Vi vill också äta giftfri mat. Näringsrik mat. Livsmedel där djuren fått äta naturlig mat som ger rikligt med de rätta fetterna, aminosyrorna, spårämnen, o.s.v. Korna ska idissla. De ska inte äta korn, som är helt främmande för dem.  De ska få bete sig som de flockdjur de är. Ha sin naturliga rangordning. Inte tvingas in på liten yta. Grisar ska få böka. De ska inte halka runt på hala golv i mörka, trånga utrymmen. Det är inte värdigt ett land, 2018, att inte sätta djurskyddet främst.

De flesta kor får gå inne året om. Det finns så många undantag från beteskraven och den allt hårdare konkurrensen gör att också svenska bönders intresseorganisationer trycker på för att slippa olika krav för att klara konkurrensen. Många kor står uppbundna stora delar av året. De flesta djuren är idag avlade för att ge mycket mjölk under sin livstid. Naturligt ger kon 5-10 liter mjölk per dag till sin kalv. Genom aveln har denna siffra ökat till 50 liter vilket leder till stress, sjukdomar och ett onaturligt liv. Kalven tas från kon redan efter en dag. Den ekologiska djurhållningen är inte mycket bättre. Den skiljer sig främst vad gäller utomhusvistelse men det finns många undantag. Ekologiskt är bättre och får oss att känna att vi gör bra men det är långt, långt ifrån så bra som det borde vara.

Globalisternas dröm har blivit djurens mardröm

Facit sedan 1950 är en utveckling som går åt rakt motsatt håll. Vi följer globalisternas plan där allting är utbytbart, människor som djur, och där utvecklingen ofrånkomligen leder till att maten vi äter helt frikopplas från vår närhet eller vårt land. Det går att förstå de rika finansoligarkerna eftersom de kan tjäna mest pengar om det bara finns ett fåtal enorma fabriker som förser hela världen med livsmedel. Det ger dels kontroll. Varje land som vill ha livsmedel måste gå via ett fåtal företag. Men ännu viktigare ger det stordriftsfördelar i alla led – marknadsföring, distribution och produktion. Man kan få ner kostnaderna till ett minimum per producerat kg. Man kan pressa underleverantörer och länder att ge dem förmånliga villkor. Man kan också, vilket sker varje dag, försämra djurskyddet och djurens situation, för att kunna pressa priserna till botten. Bäst av allt. Vinsterna blir enorma för de fåtal företag som finns kvar.

Svenska företag måste följa med i konkurrensen eftersom marknaden genom dessa globala frihandelsavtal gör att det land som har lägst djurskydd också kan ha lägst kostnader. Det blir ett ”race to the bottom”. Men är detta verkligen förenligt med det samhälle vi vill ha?

Enligt branschorganisationen Växa Sverige fanns 1950 i Sverige 1,5 miljoner mjölkkor fördelat på 252000 gårdar. 1990 fanns 555000 kor fördelat på 17700 gårdar och 2014 fanns 344300 kor fördelat på 4400 gårdar. I augusti 2016 fanns 3971 gårdar kvar. Årstakten är minus 220 gårdar. 40% av alla mejeriprodukter importeras.

mjölkkor2016
Källa: www.vxa.se 2016 Fria sidors prognos

Våra vänner som vi ska värna och skydda. Bra för dem och bra för oss själva.

Djuren ska må bra - annars inget välfärdsland
Djuren ska må bra – annars inget välfärdsland

Detta betyder att vi varken har småjordbruk eller närproducerad mjölk. Det här är en fruktansvärd utveckling som ingen i Sverige kan ha välkomnat annat än storföretagen som tjänar mer på stordrift och minimalt djurskydd. Med nödvändighet har detta såklart lett till att vi nu importerar mycket av mejeriprodukterna (40%) och då har vi mycket sämre kontroll över djurskyddet.

I Sverige har vi lagt hundratals miljarder på klimatpolitiken för att motverka den livsgivande gasen koldioxid. För bara en bråkdel av dessa pengar skulle vi kunna få det jordbruk och de där fina råvarorna, närproducerat och djurvänligt, såsom svenska folket förtjänar.

Det produceras idag 2,9 miljarder kg mjölk per år. 1:- i bidrag per kg skulle kosta runt 3 miljarder kronor. Detta ska ställas i relation till hur mycket den totala invandringen beräknas kosta per år, 260 miljarder (år 2013) enligt docent Jan Tullberg och vad bara kostnaden för ensamkommande beräknas till av regeringen per år, ca: 30 miljarder.

Kostnaden att ge 1:- per kg producerad mjölk är 3 miljarder per år, alla ensamkommande kostar 30 miljarder per år och kostnaden för hela invandringen närmar sig 300 miljarder per år.

Exakt hur man ska lägga upp jordbrukspolitiken är lite mer komplicerad och är inget Fria Sidor är expert på men ovanstående visar relationerna. Vad olika saker kostar och hur vi idag prioriterar.

Sverige saknar idag ett ledarskap inom politiken, näringslivet, intresseorganisationerna och kulturen som bryr sig om Sverige, svenska folket, barnen, djuren och naturen. Det handlar enbart om falska artificiella frågor som koldioxid och att vi ska betala för alla som sätter sin fot i vårt land. Istället för genuspedagoger och genuscertifierade bajamajor kunde vi kanske fokusera på det som är verklig välfärd och viktigt för oss själva, natur och djur.

Inom varje samhällsområde krävs omfattande förändringar. Förändringen börjar med oss själva. Var och en av oss. Ta dig tid att forska och sätta dig in i olika frågor. Bli medlem i en organisation som arbetar för djurskydd och ge någon hundralapp i månaden. Det är både bra för svenska folket och de svenska djuren.

Sverige behöver inte förfalla som det nu gör. Vi kan bestämma det själva. Det kräver dock att åtminstone 2% av befolkningen inser till fullo vad som nu sker. Bli en av dem – du också. Får vi sedan bara en riktigt bra ledare så kan vi vända detta på sikt. Det är Fria Sidors fasta övertygelse.

www.djurskyddet.se www.djurensratt.se www.vxa.se

Fascinerande fakta om mjölkkor och mjölkföretag