Är vi ensamma på jorden?

Den som ifrågasätter någon del av ”förintelsen” är ond. Den som ifrågasätter månfärderna med Apollokapseln 1969-1972 är knäpp och den som tror på UFO är fånig. Fria Sidors forskning började med invandringen men för varje sten som lyftes upptäcktes något ruttet som stank. Ett antal år senare är världen ”upp-och-ner” och en ständig kamp pågår mot gamla invanda föreställningar. Du läser antagligen här då du också anar att allt inte står rätt till. Sanningen bara är, den är varken ond eller god – precis som naturen. Vi kan söka sanningen utan att drabbas av hat eller ilska mot varken de som luras eller utfört onda gärningar. Sökandet efter Sanningen bör vara klinisk och bygga på fakta, bevis och vetenskap men metoderna måste också inbegripa logik och sunt förnuft, de senare förlöjligat av nuvarande makthavare men ovärderligt som verktyg att fatta beslut i verkligheten. I detta inlägg ska Fria Sidor närma sig UFO-frågan. Det sker huvudsakligen genom titelfilmen som tar upp delar av det som avhandlas i texten nedan.

UFO enligt logiken

En mask gräver i marken och är inte medveten om att det finns mer i dess omgivning än det som finns där den är. En fisk simmar i vattnet och är på samma sätt inte medveten om att det finns en värld ovanför vattnet. Medvetande måste därför sägas vara organiserat i hierarkier. Från en enskild cell till världens intelligentaste människa.

Men varför skulle det stanna med oss? Är det inte logiskt och sannolikt att anta att vi inte är högst i hierarkin? Här infinner sig ett metodiskt problem. Vi människor kan inte bevisa det vi inte förstår eller kan förnimma. Vi kan istället acceptera, baserat på logiken, att vi inte förstår allt. Vi är likt djuren oförmögna att se allt som finns bortom våra egna sinnen och fattningsförmåga men tillräckligt intelligenta att inse att vi inte förstår allt.

Här blir slutsatsen att vi inte kan utesluta att det finns livsformer på vår egen jord som existerar här idag, samtidigt med oss, men som vi inte har förmåga att uppfatta. Lika lite som masken kan inse att människan finns, kan vi se alla livsformer. Lika lite som fågeln vet att den är observerad av fågelskådaren, lika lite förstår vi att vi är observerade från andra delar av Universum eller här på jorden av andra livsformer.

Vi kan inte heller, baserat på logiken, utesluta att det finns betydligt mer avancerade teknologier än det vi hittills upptäckt. För 20000 år sedan kände inte ens människan till att det på jorden fanns andra kontinenter. För 2000 år sedan var kontakter mellan olika delar av världen betydlig vanligare. Idag flyger vi vart som helst på jorden inom ett dygn. Varför ska vi tro att det inte går att ständigt öka denna fart och på så sätt minska avstånden? Finns det inte teknologier, om vi bara kände till dem, som använder kunskap om Universum så att resor ännu längre bort i vår egen Vintergata skulle vara möjliga? Kan det inte finnas andra civilisationer, långt före oss, som redan har denna förmåga och som faktiskt just nu både observerar oss, här på jorden eller på håll och t.o.m. då och då reser hit?

För Fria Sidor känns det logiskt och förenat med sunt förnuft att vi människor inte är Universums intelligentaste skapelse, att det finns saker vi varken har förmåga eller förstånd att uppfatta och att det finns teknologier att färdas betydligt snabbare än vad det gör genom att bränna gamla förruttnade och hoppressade växter (fossilbränsle). Svaret bli att baserat på logiken bör UFO från andra civilisationer i varje fall inte utselutas.

Finns det bevis på att de besöker oss?

Logik och sunt förnuft är bra men är inte till så mycket nytta om det inte finns bevis. Nu råkar det finnas massor av vittnesmål och bildbevis. Många observationer av UFO är gjorda av de som haft höga positioner inom militären och flygvapnet. Många seriösa experter på UFO hänvisar till en händelse i Roswell, New Mexiko, 1947. Enligt uppgift ska ett UFO ha störtad där med både levande och döda varelser. Händelsen rapporterades till en början rikligt i olika medier men en mörkläggning påbörjades relativt omgående. Sedan dess har det varit locket på och stämpel ”byfåne” på dem som sagt sig tro att UFO existerar.

Både externa och interna UFO?

Många tror att USA’s försvarsmakt vid denna tid fick tillgång till och kunskap om en teknologi man önskade hålla för sig själv. I framdrivningssystemet av UFO kanske också fanns nyckeln till det överflöd av fri energi som finns överallt omkring oss, det som bl.a. Nikola Tesla, vetenskapsmannen, var inne på. Fri energi går dock rakt emot det som dagens makthavare strävar efter. De vill ha kontroll på pengar, livsmedel, energi, råvaror och numera också Internet – det många kallar ”Full Spectrum Dominance”, d.v.s. dominans och kontroll inom alla områden.

Enligt dessa forskare har Pentagon och ”the deep state”, med en hemlig budget (vilket bevisligen finns) lagt enorma resurser på att utveckla teknologier baserat på bl.a. det man kom över 1947 i New Mexiko. Det är därför inte uteslutet att de som önskar kontroll över vår planet försöker nå målet genom att ständigt ligga långt före i den teknologiska utvecklingen. Kanske har de redan utvecklat andra metoder att transportera sig än vad man vill erkänna? Kanske är det dessa farkoster vi ser och som vi tror är utomjordiska farkoster?

Många menar att det finns både externa och interna UFO. De som är här från andra civilisationer men också de som är här som människan skapat men som döljs för oss. Något finns där i alla fall, det bör stå utom rimligt tvivel.

Den farliga profetian

Wernher von Braun, tagen till USA efter andra världskriget för att ansvara för raketforskningen i något som kallades Operation Paperclip, ska enligt Carol Rosin, hans personliga assistent, ha sagt så sent som på sin dödsbädd, att man skulle använda sig av falska flaggor; först var det konflikten mot Ryssland (då Sovjetunionen), sedan skulle det vara terrorister (Al-Qauida), efter det skulle man lyfta fram enskilda galna statsmän (Nordkorea) – det är rädslan som är det främsta vapnet att centralisera, att ösa pengar till det militärindustriella komplexet och för att vi ska ge upp våra individuella friheter. Sedan skulle man använda sig av en asteroid som hotade jorden och på så sätt tvinga fram ett centralstyre. Slutligen, som ett sista steg, ett hot från utomjordiska rymdvarelser. Det ultimata hotet och som kräver att allt centraliseras till en enda central plats på jorden – för hela mänsklighetens överlevnad. Wernher von Braun tillade, och detta är det centrala, att allt skulle vara en bluff med det enda syftet att centralisera makten till ett fåtal. Hur ska vi förhålla oss till Carol Rosins vittnesmål? Det är, trots allt, bara hon som vet om det hon säger är sant. Samtidigt pekar utvecklingen i världen mot exakt det hon talar om. Ett allt hårdare tryck för centralisering och kontroll.

Slutsats

Utan tvekan måste det finnas massor av andra civilisationer i Universum och det troliga är att flera av dem har minskat avståndet mellan Universums olika delar genom nya tekniker att färdas snabbt. De kanske rör sig lika snabbt mellan Vintergatans delar som vi rör oss mellan olika länder på jorden. Avståndet beror bara på tiden det tar att förflytta sig. Det finns idag så många vittnesmål och bildbevis att frågan vi bör ställa oss är snarast om allt vi ser kommer utifrån eller om vi själva ligger bakom allt, eller delar av det? Viktigast är att vi inte har råd längre att vara ignoranta. Det fanns en tid då vi kanske trodde att de överst i pyramiden ville oss väl. Det vet vi idag att så inte är fallet. De driver på för att det gynnar dem, inte oss. Oss bryr de sig inte om över huvud taget. Vi har inte lyxen att låta nuvarande makthavare tala om för oss vad som är sant eller inte, vad som är en konspiration eller inte och vad vi får och inte får tycka. Det enda som gäller idag är att vi måste tänka själva!

Tack för att du läser Fria Sidor och tack för att du väljer att tänka själv!