Det farliga experimentet

Del 1

Föremål för experiment

Det finns mycket som är galet med dagens samhälle. Nästan ingenting vi får lära oss är sant. Detta har förödande konsekvenser på samhällsutvecklingen. Inom ett område är det kanske speciellt förödande. Förnekandet av könsskillnader mellan pojkar och flickor. Det är en utopi, en teori, som påtvingas försvarslösa barn som inte vet annat än att lyssna på vuxna auktoriteter. Det är dock ett farligt experiment – med barnen som insats.

Fria Sidor är långt ifrån experter inom detta område. Det finns många på nätet med mer gedigen kunskap. Samtidigt, hur svårt kan det vara? Är det inte ganska uppenbart att det är vansinne, med oöverblickbara konsekvenser, att beröva barn deras helt nödvändiga utveckling, enligt sin inre biologi, till kvinna eller man. Det är sant att det finns variationer runt genomsnittet och att avvikelser kan förekomma och mot dessa avvikelser ska samhället vara just det – tolerant.

Dagens maktelit står för raka motsatsen – en intolerans mot den överväldigande majoritet av pojkar och flickor som behöver mycket stöd under lång tid från omgivningen för att utveckla sin könsidentitet. Dagens idé att varje foster är ett oskrivet blad där man sedan fritt kan välja lite som man vill, efter behag, från dag till dag och helt bortse från hjärnan, hormonerna och miljoner års utveckling av gener stämmer inte alls med naturen. Idén riskerar istället att göra de allra flesta barn förvirrade och osäkra på om de signaler kroppen sänder är riktiga.

I verkligheten pågår denna identifikation livet ut i en ständigt pågående process som bör ske naturligt utan inblandning från klåfingriga politiker eller genusexperter.

Fria Sidor tror att detta är förödande för kommande generationer barn och vill uppmärksamma alla föräldrar på dessa skillnader så att de kan förstås och omgivningen kan vara till stöd istället för att stjälpa. Kanske är detta vår tids största ”dolda” katastrof som kan komma att visa sig när dagens unga växer upp.

Lika men ändå inte – det är helt o.k.

Det är viktigt att både pojkar och flickor har personer i sin omgivning de kan identifiera sig med. Ibland är det en person som blir viktigare men inte sällan tar denna utveckling spjärn mot olika individer. Här ingår det naturligt att barnet möter olika personer och då även de som har en annan könsidentitet eller partnerpreferens.

Detta är ett ganska komplicerat område när vi ska titta på kroppen och den mentala utvecklingen. Det är ändå värt att försöka forska om det eftersom vi idag i samhället har gått bort oss fullständigt och riskerar att skapa psykiska problem hos kommande generationer barn om vi fortsätter på den inslagna vägen. Varje flicka eller pojke som har problem att utveckla sin könsidentitet är en tragedi och ett misslyckande för mycket.

Pojkar behöver manliga förebilder för att må bra – det är ingen lek utan allvar

Lika viktigt för flickor som för pojkar – stöd naturen istället för att motverka den

Lås oss titta lite på grundläggande biologi men bara innan vi börjar, för sakens skull, påpeka det självklara att vi alltid talar om genomsnitt och att det är generaliseringar. Varje individs hjärna, kropp och utveckling är unik. Återigen, det finns andra områden Fria Sidor kan mycket bättre. Det hindrar oss inte från att dra vissa uppenbara slutsatser.

Den kvinnliga hjärnan

Den kvinnliga hjärnan är annorlunda än mannens, inte sämre, men annorlunda. Den skiljer sig framför allt inom 7 områden. Anterior cingulate cortex som styr oro. Den är större hos kvinnan. Prefrontala cortex som styr känslorna. Den är större och utvecklas tidigare hos kvinnan. Insula som styr magkänslan. Den är större hon kvinnan. Hypotalamus som styr sympati. Utvecklas tidigare hos kvinnan. Amygdala, ”odjuret” inom oss, är mindre hos kvinnan. HPA-axeln som styr fertilitet, mjölkproduktion och omvårdnad. Sätter igång modersfunktionen. Hippocampus styr minnet. Är större och mer aktivt hos kvinnan. (Källa The Female Brain: Louann Brizendine)

Det finns väsentliga skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor som gör oss i genomsnitt lite olika

Vanligaste hormonerna som påverkar kvinnan

Östrogen, Progesteron, Testosteron och Oxytocin.

Kvinnans utveckling

Fosterstadiet: Flickfostret duschas inte i testosteron som hos pojkarna. Detta gör att flickan utvecklar fler delar som avser kommunikation, magkänsla, emotionellt minne och förmågan att undertrycka aggression och tolka känslor.

1-2 år: Stora mängder östrogen. Utvecklar verbal och emotionell förmåga. Stort intresse för umgänge med andra flickor.

Puberteten: Östrogen, Progesteron och Testosteron. Mer östrogen gör att kvinnors hjärnor i genomsnitt utvecklas 2 år tidigare än pojkarna. Stort intresse för sexuell attraktion, intresse för kärlek och undvikande av föräldrarna.

Ung kvinna: Östrogen, Progesteron och Testosteron. Fokus på relationer och att hitta en partner, kärlek och karriär.

Havandeskap: Stor ökning av Progesteron och Östrogen. Stresshormoner undertrycks. Hjärnan krymper och hormoner från moderkakan och fostret påverkar hjärnan och kroppen. Fokuserar på hemmet och omhändertagande och att skydda fostret.

Amning: Oxytocin och Prolactin. Fokus på barnet. Undertryckta stresshormoner, sexuella känslor undertryckta av barnet. Fokus på att klara ”dagen” och trötthet.

Barnaåren: Oxytocin, omväxlande Östrogen, Progesteron och Testosteron. Mindre intresse för sex än mannen. Oro för barnen. Ökad förmåga för aggression, stress, oro och kontaktskapande. Intresse för välmående, utbildning, självutveckling och barnens säkerhet.

Pre-menopaus:  Hoppande och oregelbundna hormoner. Fluktuerande intresse för sex, oregelbunden sömn, oro, huvudvärk och irritation. Minskad känslighet för Östrogen. Fokus på dagen och hantera upp- och nedgångar.

Menopaus: Låga doser Östrogen och Progesteron. Den sista förändringen på hjärnan orsakad av hormoner. Intresse för hälsa, välmående och nya utmaningar.

Post-menopaus: Låga doser Östrogen och Testosteron, lågt Oxytocin. Lugn. Mindre känslig för stress, mindre känslosam. Fokus på vad man själv vill och mindre fokus på andra. (Källa The Female Brain: Louann Brizendine)

Där har vi en bra sammanfattning av hur en typisk utveckling ser ut för det kvinnliga könet. Mannen och kvinnan har också många likheter och olika populationer överlappar i olika egenskaper. Det är dock bevisligen så att mannen och kvinnan skiljer sig åt fysiologiskt och biologiskt inte bara kroppsligt utan också vad avser hjärnan och dess utveckling och egenskaper.

Låt oss börja här och reflektera över den djupa tragedi som ligger i att flickor och pojkar idag inte får växa upp i samklang med det deras hjärnor, hormoner och biologiska utveckling i hög grad har predisponerat dem till. Har dagens makthavare och experter den minsta aning om vad det experiment man nu håller på med kommer att göra med de barn som växer upp idag där könet i hög grad förnekas? Tar de något ansvar för detta experiment om det visar sig i framtiden inte ha varit så bra?

Kanske någon gång i framtiden kommer människan att framställa en ”ny” människa utan kön. Till dess bör vi ta hänsyn till biologin annars riskerar vi att göra hela generationer olyckliga. Makthavarna borde veta bättre. De är trots allt vuxna människor.

Tror du också dagens experiment är fel kan du faktiskt påverka i din vardag genom att fråga hur ditt eget barn får stöd i att utveckla sin könsidentitet?

I nästa del ska vi titta på mannen.