EXTRA – Dr. Ardis: 19 ormgifter bakom Covid-19

Stew Peters - just nu världens bästa show

Fria Sidor lägger snabbt ut en länk om en sensationell upptäckt av Dr. Bryan Ardis som presenteras i en dokumentär på Stew Peters Show som kallas Watch The Water. Dr. Ardis visar att de skador som uppstår inom begreppet Covid-19, är 19 olika ormgifter som var för sig inriktar sig på ett specifikt organ. Han visar också, bevisar, hur läkemedelsbolagen, bland annat Gilead och Roche, i det fördolda arbetat för att isolera dessa och att monoklonala antikroppar, Ivermectin och Hydroxiklorokin motverkar dessa ormgifter men också, ironiskt nog, nikotin. Rökare drabbas mer sällan av Covid-19, vilket förklaras av att nikotinet binder till de receptorer som ormgifter också binder till. Men hur kommer vattnet in i bilden? Titta på showen så klarnar bilden.

Du måste se denna show….

Fria Sidor kommer att fylla på denna sensationella upptäckt och uppdatera med mer information.

09:45 Dr. Ardis berättar att han aldrig varit orolig att tala om Covid-19 men för första gången känner en oro inför intervjun med Stew Peters och offentliggörandet av de sensationella upptäckterna om ormgifterna.

10:26 Dr. Ardis pappa lades in för symptom på Covid-19 som inte var allvarliga. Han dog, enligt Ardis, genom bland annat Remdesivir (numer Veklury) som Anthony Fauci påstår är säkert och effektivt. Tvärtom är det idag bevisat att Remdesivir dödar, enligt Dr. Ardis.

10:41 Många som lades in på sjukhus dog inte av symptom från Covid-19 utan för att de sattes på Remdesivir, respirator och morfin.

11:24 Remdesivir (Veklury) är designad att ge sig på specifika organ i kroppen.

Paus, Dr. Ardis blir tårögd av det han nu kommer berätta

12:10 Den 21 januari 2022 auktoriserade FDA, Veklury (Remdesivir) som den enda godkända drogen mot Covid-19 för barn, även för nyfödda som väger minst ca: 3,4 kg.

12:16 Dr. Ardis säger att han inte kan få in i sitt huvud hur någon kan vara så ond att ge detta gift till spädbarn. Det är en oerhörd ondska.

13:12 FDA tar nu (januari 2022) bort monoklonala antikroppar från rekommendationen och ersätter den med Veklury (Remdesivir)

15:50 Dr Ardis säger att grundregeln för överlevnad idag är att göra tvärtom mot vad myndigheterna rekommenderar.

16.20 Monoklonala antikroppar har motarbetats av myndigheterna under hela ”pandemin”. Vad beror det på? Dr. Ardis tog reda på att de användes som motgift vid ormbett och började fundera på om det kunde ha något samband?

17:00 Motverkandet av monoklonala antikroppar, Ivermectin och Hydroxiklorokin beror på att myndigheterna inte vill att människor ska överleva.

18:00 Dr. Ardis började undersöka om det som orsakade symptom inom begreppet Covid-19 kanske i själva verket orsakades av ormgift och detta då var anledningen till att FDA motverkat och nu tagit bort rekommendationen att använda det?

18:10 Alla massmedier är under samma kontroll och de för fram exakt samma berättelse. Man har skapat så kallade ”faktagranskare” vars enda uppgift är att styra in människor mot den officiella linjen som drivs i massmedierna.

Fortsättning på uppdateringen…

19:20 Dr. Ardis undersökte om något publicerat att källan till Covid-19 kunde komma från ormgift. Det visar sig att flera forskare framfört denna uppgift, bland annat i Kina tidigt, år 2020. De kinesiska forskarna uteslöt fladdermöss som källa och att två ormar i stättet var den troliga källan. Samtidigt hade dessa ”faktagranskare” gång på gång avfärdat detta som falskt.

20:00 Dessa ”faktagranskare” styr hela tiden tillbaka narrativet in på fladdermöss, bort från ormgiftet.

21:00 Kungskobrans gift är särskilt intressant i sammanhanget

21:20 Forskare i Frankrike visade att vissa specifika receptorer i hjärnan binder till ormgift och att spikproteinet i SARS-Cov-2 i hög grad liknar giftet från bland annat kungskobran.

21:40 En forskare i USA, Dr. Bing Liu, vid Pittsburghs Universitet, forskade i fem månader om ormgift som den verkliga orsaken till Covid-19 och var på väg att publicera sina fynd, år 2020, men sköts till döds, endast 37 år gammal.

22:00 Dr. Bing Lius chef hävdade vid flera tillfällen att forskningen skulle offentliggöras men det har inte skett.

22:40 Myndigheter, läkemedelsföretag, politiker och massmedier har inte bara ljugit om allt vad gäller Covid-19, de har till och med ljugit om viruset.

23:22 Enligt myndigheterna finns det bara ett preparat som inte får administreras tillsammans med Remdesivir och det är hydroxiklorokin. Det beror på att hydroxiklorokin motverkar effekten av Remdesivir.

23:30 2010 publicerades en tio år lång studie som kartlade alla ormgifter, dess proteiner och peptider hos kungskobran. Man publicerade att det fanns 19 olika gifter i kungskobran, var och ett som specifikt inriktar sig på ett organ i människokroppen.

24:00 De visar sig att Genentch, dotterbolag till Roche, finansierat studien. Gilead köpte de avdelningar som sysslade med detta, år 2011.

25:00 Det är Gilead som tillverkar Remdesivir.

25:30 Sedan år 2005 är det känt att hydroxiklorokin, förutom nikotin, blockerar de receptorer i hjärnan som är mottagliga för och binder till ormgift.

25:50 Remdesivir har en gulaktig ton, samma färgton som ormgift.

26:20 Vid nödgodkännandet av Remdesivir för Covid-19 står att läkarna måste bevaka, före och efter att det ger drogen, blodets förmåga att koagulera. Kan blodet inte koagulera dör patienten. Ett av kungskobrans gifter är specifikt inriktat på att hindra blodets koagulering. Remdesivir har som effekt att motverka blodets koagulering.

27:20 Remdesivir är i själva verket helt identiskt i de specifika delarna med kungskobrans gift.

27:30 Universitetet i Arizona undersökte, sommaren 2021, hundratals som dött med Covid-19, efter att de behandlats på sjukhus, visar att orsaken till dödsfallen varit ”som ett ormgift som löper genom kroppen”.

28:40 Forskarna fann enormt förhöjda nivåer av dessa enzymer, mer eller mindre, identiska med ormgift och efter ca: nio dagar med Remdesivir brukar patienterna dö. Dessa enzymer orsakar en cytokinstorm.

30:00 Dr. Ardis är idag övertygad att Covid-19 inte är en respiratorisk sjukdom utan har sin orsak i förgiftning genom ormgift. Dessa 19 olika ormgifter har kartlagts av Gliead som också kan ta fram dem syntetiskt och distribuera dem bland annat via vatten.

30:40 Vissa av ormens gifter riktar in sig på njurar, andra på hjärtat, levern, o.s.v. Det betyder att de människor som redan har svåra tillstånd i dessa organ kommer att drabbas extra hårt.

31:00 Detta betyder också att det är oerhört svårt att peka ut dessa syntetiska ormgifter som orsaken. De bara förvärrar redan existerande tillstånd.

31:30 Ormarnas gift är det farligaste för människan och också en största symbolen för ondska inom kristendomen. Det är diaboliskt att nu använda sig av ormens gift för att skada mänskligheten.

32:00 Finns det något mer djävulsk än att använda sig av ormgift och att till och med injicera det in i din kropp?

32:00 mRNA-teknoligin har använt proteiner från ormgift i decennier eftersom det visat sig att dessa är synnerligen stabila. 2015 togs mRNA från kobrans gift och omslöt det med hydrogel för att göra det ännu mer stabilt.

33:00 Detta mRNA (från ormgift) omslutna av nanolipider via hydrogel kunde ytterligare stabiliseras genom ”Dynabeads”, magnetiska nanopartiklar.

Fortsättning på uppdateringen..

34:00 Det har visat sig i offentliga utredningar, bland annat Operation Mockingbird, att CIA infiltrerat stora delar av massmedierna.

37:00 Dr. Ardis visar att många som testat kranvattnet i USA kunnat visa att det visat positivt vid Covid-test. Dr. Ardis menar att detta är det perfekta sättet att kunna styra utbrotten till specifika områden och när man så önskar.

38:00 i USA finns över 400 stationer som mäter avloppsvattnet och som används för att bedöma förekomsten av corona. CDC mätte förekomsten från januari 2020 till september 2020 men redovisade inte detta, förrän i september samma år. Det sker genom PCR-test av avloppsvattnet.

39:00 CDC påstår att man på detta sätt kan förutsäga var utbrott av Covid-19 ska komma. Dr. Ardis menar att detta är fel, eftersom området i så fall redan drabbats. I själva verket menar Dr. Ardis att man är så mån om att kontrollera vattnet eftersom det är, bland annat, genom vattenförsörjningen man får ut detta ormgift till befolkningen.

40:00 Ett vanligt symptom på Covid-19 år förlorad lukt och smakt. De som suger ut ormgift från ett bett upplever exakt samma sak. Symptom som kan hålla i sig i upp till 18 månader.

41:00 Det finns receptorer i hjärnan som styr diafragman som behöver kontraheras för att lungorna ska kunna syresätta kroppen. Vissa av dessa syntetiska ormgift hindrar detta.

42:00 Genom pandemin har det stått klart att rökare klarat sig mycket bättre ä icke-rökare. Detta är omöjligt om Covid-19 skulle vara ett respiratoriskt virus. I så fall borde rökare vara de som drabbades hårdast.

43:00 Myndigheter och massmedier pumpade samtidigt ut budskapet om vikten av att sluta röka. De ljög då om att rökare drabbades hårdare än icke-rökare.

43:30 Det visare sig att nikotinet binder till de receptorer som ormgiftet angriper. Nikotinet hindrar därmed ormgiftets effekt.

44:00 Sommaren 2020 föreslog franska forskare att nikotin och rökning kunde hindra Covid-19.

45:00 80 procent av alla i New York som blev satta på respirator dog. De dog av Remdesivir och det morfin som hindrar förmågan att andas. Morfinet behövs för att hindra patienten att dra ut slangen.

46:00 Historisk har ordet virus betytt gift. Dr. Ardis menar att det går att härleda betydelsen ac Covid-19 och Corona till att betyda Kungskobrans gift.

Uppdatering kommer att fortsätta i takt med att ny information kommer om denna sensationella upptäckt.

Mike Adams på NaturalNews intervjuar Dr. Bryan Ardis om den nya upptäckten om ormgift. Del 1 hittar du här. Del 2 här. Dessa intervjuer ger en ytterligare fördjupning. Mike Adams var den som Dr. Ardis först tog kontakt med när han upptäckte ormgiftets centrala roll i Covid-19.

Dr. Ardis intervjuar Dr. Tau Braun som, enligt Dr. Ardis var ormgift på spåren innan han själv. Dr. Bryan Ardis intervjuas av Scott McKay och av Ann Vandersteel.

Uppdatering (15 april 2022)

Detta är verkligen ingen vansinnig konspirationsteori. Det Dr. Bryan Ardis lägger fram är inte bara sensationellt, utan har dessutom mycket substans. Bäst är att låta tiden gå lite innan vi granskar det ytterligare.