David Duke: Mitt uppvaknande

Mitt Uppvakande - David Duke

Detta är en transkribering av en intervju med David Duke gjord av Andrew Carrington Hitchcock på Eurofolk Radio. Det är en av de bästa som gjorts med David Duke och förklarar på ett mycket tydligt sätt varför vi idag har massmigration och vilka som ligger bakom. David Duke ger samtidigt hopp och en enkel lösning på hur vi ska komma ur den synnerligen allvarliga situation varje europeiskt land idag befinner sig i. David Duke har skrivit en fantastisk bok – Mitt Uppvaknade som finns översatt på svenska. Det är en bok med mer än 1000 källor, varav de flesta är judiska. Det går inte riktigt att förstå vår värld om du inte har läst den. För den oinvigde kan ett uppvaknade vara chockerade. Några orkar inte ta in utan blundar hellre och håller för öronen. Då många gör det är Europas folk och den Europeiska civilisationen i fara. För oss som vägrar acceptera denna utveckling finns inget annat val än att gå igenom ett uppvaknande och att också gå hela vägen och inte stanna halvvägs, där vi tror att det som sker i världen beror på att alla politiker är korkade och att de inte utsätts för ett enormt tryck för att föra en politik som fullständigt krossar varje uttryck för vad Europa och dess befolkning står för, historiskt, kulturellt, intellektuellt och etniskt. Våga ta steget och förstå, hur jobbigt det än är, framtida generationer européer är helt beroende av dig att du vågar göra det. För deras skull måste vi våga annars är det över.

Transkription av intervjun med David Duke av Andrew Carrington Hitchcock

Jag har miljoner som tittar på mig på Youtube och mina videos används som bas av andra som skapar egna videos. Vi talar hon hundratals miljoner visningar på Youtube i varje land över hela världen. Ändå får du inga träffar på mig i många länder som t.ex. Tyskland, Frankrike, Spanien, o.s.v. Där är censuren total eftersom det finns för mycket sanning i dem.

Faktum är att man vill censurera mina videos för att människor inte ska se att jag inte alls är den rasist de påstår att jag är. Min filosofi är enkel: alla folk på jorden har en rätt till sitt eget uttryck. Det finns något som heter mänskligheten men också olika klaner, grupper, etniciteter och raser. Det gäller européer, japaner, ryssar, kineser, afrikaner, o.s.v. Varje grupp har sitt eget unika uttryck. Alla har rätt att inte skadas eller förtyckas och att rota sin kultur i det arbete förfäderna kämpat för att skapa och rätten till sina egna unika myter, traditioner och hjältar. Här ingår självklart det mest grundläggande av allt – rätten att bevara den egna existensen genom att föra vidare den unika genpoolen.

Det är i själva verket detta som är mångfald i ordets sanna mening. Därför är de ultimata rasisterna i världen inte vi, européer, utan den judiska eliten, det judiska etablissemanget och de judiska intresseorganisationerna. Skälet till detta är bl.a. att den judiska religionen är den mest rasistiska i hela världen. Inget har förstört vår värld så mycket som detta samlade judiska inflytande. Här ingår Bolsjevismen, kulturmarxismen som förstört familjer och normer, arv, principer, moral, och som uppmuntrat första- och andra världskriget samt alla krig i Mellanöstern, Irak, Libyen, Syrien, o.s.v. Det är därför de måste gå till attack mot oss. Genom att anfalla oss, så att vi försvarar oss, slipper de själva att attackeras för de skulle inte klara att granskas ens det minsta. För dem är anfall bästa försvar.

Vita människor har inga andra länder att åka till än sina egna. De som kommer till västländerna från Asien och Afrika har länder att åka tillbaka till om de vill återvända men det har inte vi. Ger vi upp våra egna länder har vi ingenstans att ta vägen. Våra politiker som vill förstöra varje europeiskt folk hyllar samtidigt Israel och visar gladeligen upp sig på bild med Benjamin Netanyahu. Det är den ultimata dubbelmoralen. Israel har engagerat sig i terrorism mot britterna och palestinierna, etnisk rensning, övergrepp, tortyr och hela staten bygger på att den ska vara dedikerad för judar. Kan du visa att du har judiska gener har du rätt att bli israel var du än kommer från i världen och har företrädesrätt framför palestinier som bott där i årtusenden.

Det går inte att förstå detta om vi inte inser att det finns i världen en liten mycket inflytelserik grupp som styr världen i denna riktning. Det är inte så att den västerländska civilisationen själv förfaller för att den är dålig utan den har förgiftats. Även den bästa av alla kan förgiftas utan att ens vara medveten om det. De har under lång tid, metodiskt och förrädiskt tagit kontroll över tidningar, TV, böcker, akademiska världen och politiken. Detta har varit möjligt tag vare deras grund i bankförmögenheterna som skapades med början under 1800-talet. Det är denna kraft som under hela 1900-talet satt sig för att förstöra varje europeiskt folk.

Titta bara på den amerikanska kulturen som ligger helt i händerna på judiskt inflytande. Där promotas dagligen droger, våld, mångkultur, rasblandning, krig och degenererat beteende. Idén att tortyr eller våld är accepterat mot dem som man utmålar som onda kommer helt och hållet från dem och är främmande i västerländska traditioner och värderingar. De för fram allt detta samtidigt som de lägger hundratals miljoner på att utmåla oss som onda och vedervärdiga.

Benjamin Netanyahu sade i ett tal 2015 att

”Vi ska börja bygga en säkerhetsmur runt Israels östra gräns som en fortsättning på de vi byggt mot gränsen till Egypten. Dessa ska så klart byggas samman med de som byggts på Golanhöjderna. Vi ser idag vad som händer med länder som tappat kontroll över sina gränser. Kombinationen av brutal terrorism, arbetskraftsinvandring, människosmuggling och de mänskliga tragedier som sker över hela världen, gör att vi måste säkerställa alla våra gränser och det är just det vi gör.”

Här har vi alltså ledaren för Israel som rakt ut säger att man inte kommer låta migranter komma in i landet. Samtidigt har vi i västvärlden hundratals judiska påtryckargrupper som inte gör annat än att arbetar, oförtröttligt, dag ut och dag in, timme för timme, för att fylla alla västländer med samma migranter som Israel vill stänga ute med staket och murar. Så fort Trump började tala om att bygga en mur och begränsa invandringen började den judiska lobbyn att mobilisera. Snart var de utanför Vita Huset med plakat och skränande demonstranter. I israeliska media kan vi läsa om att man är upprörd över att Trump kan föra en sådan politik samtidigt som de fullt ut stödjer samma politik i Israel.

Detta är inte bara den ultimata dubbelmoralen och hyckleriet det är också en del av det som vi brukar kalla kontrollerad opposition. En bok som alla bör läsa och studera är 1984 av George Orwell. Han blev själv indragen i marxismen och åkte till Spanien för att kriga för Sovjet och kommunisterna i det spanska inbördeskriget under ledning av en kommunistisk judisk ambassadör. I Spanien dödades tiotusentals präster och nunnor, kyrkor brändes ner och intellektuella avrättades. Skälet angavs vara frihet, jämlikhet och broderskap – samma argument som används i alla revolutioner som mördat hundratals miljoner.

Poängen är att den judiska lobbyn alltid använt sig av denna kontrollerade opposition. De har alltid använt sig av det George Orwell kallade, ”doublespeak”, där frihet=slaveri, demokrati=diktatur, fred=krig och där vi ständigt matas med att vi är hotade från alla håll och kanter. Det är ingen slump att Bolsjevikerna talade om frihet, demokrati och broderskap. Det är heller ingen slump att man kallar européer för rasister, när det i själva verket är det judiska förtrycket mot våra europeiska länder som står för den ultimata rasismen mot oss. Idag används muslimsk invandring till Europa som ett vapen att krossa vår kultur, homogenitet och civilisation. Faktum är att muslimerna själva aldrig, aldrig skulle gå med på massinvandring av kristna européer till muslimska länder. Jag har varit talare på många seminarier i Mellanöstern och inte vid ett enda säger någon att de skulle tillåta det.

Folket i Mellanöstern har samma problem som de europeiska folken. Det är sionismen och det judiska etablissemanget som är vår gemensamma fiende. Det är samma kraft som skapat krig och kaos, här som där. De försöker hetsa oss mot varandra för att de själva inte ska stå i skottgluggen, och många faller i fällan och börjar hata muslimer och se Israel som vår vän i världen. Det är exakt den respons de vill ha. Vi kan självklart inte acceptera massinvandring från muslimska länder men i sina egna länder är de inte vår fiende. Det är inte muslimerna som lärt västvärldens folk att vi måste blandas upp, annars är vi rasister, att hata oss själva eller att vi måste ha vidöppna gränser och låta alla komma in. Det är inte muslimerna som öppnat portarna – de judiskt kontrollerade globalistiska medierna har gjort det. Denna lilla minoritet som migrerade till alla europeiska länder innan muslimerna ens var här är de vi ska rikta strålkastarljuset mot. Det är de som öppnar portarna vi måste stoppa. Då kommer automatiskt den muslimska invandringen att stoppas.

Det som utmärker den kontrollerade oppositionen är att de talar emot massinvandring och pekar ut Islam och muslimer som problemet men de nämner aldrig den judiska rollen i att vi har den över huvud taget. I själva verket är det bästa sättet att avslöja vilka som är kontrollerad opposition att se vilka som aldrig ens nämner detta inflytande.

Den kontrollerade oppositionen talar aldrig om ras, iq, folket eller och etnicitet. Den talar aldrig om att den, genom historien, och jag vill poängtera att jag är doktor i historia, mest viktiga förklaringsfaktorn för all förändring i alla samhällen genom tiderna har varit demografi. Ett land är bara en geografisk yta som ska fyllas och när demografin i landet ändras då ändras hela samhället.

De flesta judiska organisationer runtom i världen i t.ex. USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland, o.s.v. har utvecklat program för att bevara den judiska genetiska genbanken. Det har program för att förhindra blandäktenskap. I Israel tillåter man inte ens ett äktenskap mellan en jude och en icke-jude. Tänk om någon i Europa skulle föreslå en lag där vi förbjöd någon europé att gifta sig med en jude? Det parti som gjorde det skulle fullkomligt slaktas i den internationella pressen – men när judarna själva för exakt just denna politik och spenderar hundratals miljoner är det helt legitimt och ingen vågar rikta kritik mot dem. Detta visar med eftertydlighet vilka det är som bestämmer i västvärlden. Just därför är Israel inte heller vår vän eller allierad. Västvärlden kommer aldrig att kunna vända på utvecklingen förrän fler ser att så är fallet.

Skälet till att Israel kan bete sig hur de vill och kränka palestiniernas och européernas rättigheter är just att de redan tagit över medierna, bankerna och politikerna i hela västvärlden. Visst finns det enskilda judar här och där som utgör ett undantag, vilket ofta lyfts fram, men det judiska etablissemanget är den enskilda kraft som ligger bakom massinvandringen till alla länder i västvärlden. Det är de som förgiftat hjärnorna, hjärtat och själen hos de europeiska folken. Detta är vårt idag enskilt största hot och vi kommer inte överleva som folk om vi nu inte erkänner att så är fallet. Blunda och dö eller vakna och överlev – det är dessa två alternativ som finns.

Vägen att göra det är att vi själva fokuserar på att vi har exakt samma rätt som dem att måna om vårt eget. Vi behöver inte neka någon den rätten, vi behöver bara hävda den rätten för oss själva. Vi måste också förstå hur de arbetar, t.ex. genom att kontrollera våra ord. Ordet rasist är t.ex. uppfunnet av juden Lev Bronstein (Leon Trotskij) som ligger bakom dödandet av 7-10 miljoner ryssar och kristna i den judiska bolsjevikrevolutionen. Ordet betyder egentligen att du vill skada och bestämma över andra raser. Men detta är inte den innebörd som man idag fyllt ordet med. Idag kallas du rasist om du vill bevara ditt eget folk, kultur, samhälle, traditioner och etnicitet. Ordet har med andra ord förvrängts och används emot oss med en innebörd som saknar grund i dess ursprungliga betydelse. Men Trotskij förstod att det kunde användas för att tjäna hans eget syfte. De som riktade kritik mot och påpekade att det var judar som låg bakom slaktandet och Förintelsen av en av världens främsta kulturer och civilisationer, Ryssland, kallades omedelbar rasist och dödades. Ordet antisemit har också förvrängts fullständigt. Det betyder någon som är emot semiter. Ordet, också det en produkt av Trotskij & Co, användes också för att hindra all kritik mot judarnas fruktansvärda terror i Ryssland. Den första lag bolsjevikerna stiftade var dödsstraff för antisemitism.

Vi som vill Europa väl vill bara bevara vårt eget folk, älskar vårt arv, vår historia, hylla våra förfäder och bevara vårt oberoende. Vi vill ha ett samhälle som utvecklas och ständigt blir lite bättre inom alla områden som konst, litteratur, skönhet, arkitektur, mänskligt uttryck, vetenskap, musik och mänsklig frihet för var och en att nå det som finns naturligt inom oss för att skapa detta. Det som motiverar oss är således inte hat mot andra eller att vilja förtrycka andra men det är så man vill att allmänheten ska uppfatta oss. På många sätt är det vi som är de verkliga aktivisterna för mänskliga rättigheter, för alla folk. Den mest grundläggande rättigheten är för varje individ, familj, grupp, folk eller ras att få bevara sitt genuina uttryck. Detta bestäms främst av hur våra barn, barnbarn och kommande generationer genetiskt liknar oss. Det är just det som hela det judiska etablissemanget gör för egen del, det är det som genomsyrar allt de gör och står för – men som de samtidigt orättfärdigt nekar alla oss andra.

Lyssna gärna på hela intervjun i länken nedan.