Conspiracy weekend: 1

Den som satt sig in i 9/11, månlandningarna och ”förintelsen” måste ställa frågan varför vi ska tro på något annat, något alls, som kommer från officiella källor? Speciellt är det aktuellt för oss idag där vi varje vecka matas med olika terrordåd och skjutningar i västvärlden. Samtidigt, lyckligt nog, uppdagades allt redan på 70- och 80-talet då t.o.m. det europeiska parlamentet hade offentliga förhör och utredningar där man klargjorde att det var NATO själva som utfört terrordåd där man dödat den egna Europeiska befolkningen. I USA lades bevis fram att CIA experimenterat på sin egen befolkning med droger, inplantat, tortyr och elchocker. Så ska vi då vara rädda? Ja, det ska vi vara men kanske inte för något annat än den djupa stat som infiltrerat och idag ligger bakom nästa alla dessa terrordåd.

Vi måste svara på frågan om Operation Gladio, NATOs egen terror mot sin egen befolkning, där hundratals dog och man skylde allt på röda terrorister, verkligen upphörde? Fria Sidor, som gräver och grottar i det mesta säger – nej den har definitivt inte upphört utan istället blivit mycket mer sofistikerad. Idag används allt ifrån studios, med skådespelare och bild- och videoredigering som är minst lika avancerad som det bästa som finns att tillgå på marknaden. Skådespelare används också i dessa falska flaggor men, vilket är viktigt att påpeka, människor dör också på riktigt.

Varför är det då viktigt att försöka studera dessa falska flaggor, då i meningen att bakom dem ligger den djupa staten? Det är viktigt för att de har alltid ett syfte. Det finns många olika syften. Ett är att hålla oss i ständig rädsla och kaos. Endast trygga och stabila samhällen kan utvecklas självständigt och positivt. Endast samhällen som kan blicka långt fram kommer utvecklas väl. Dessa falska flaggor tar bort fokus från framtiden till nuet. Det andra är att rikta vår uppmärksamhet mot den falska flaggan, bort från någon annan händelse som man vill ska falla i glömska. Det tredje är att nå ett specifikt syfte. Det kan vara att vi ska acceptera att bli övervakade varje sekund av vårt liv, att vi ska omfamna ”kriget mot terrorismen”, Benjamin Netanyahus skapelse. Det fjärde att ta ifrån folket rätten att bära vapen, speciellt i USA är detta något viktigt för att på sikt försvaga folkets motståndskraft.

På sikt, tror Fria Sidor, att man kommer använda falska flaggor för att attackera nationalister med motiveringen att de är lika farliga som de fundamentalistiska islamisterna. Det är också sant för nationalister är farligare för dem som idag styr vår värld än några andra. Det är en tidsfråga innan nationalister, falskeligen, anklagas för terrordåd och då måste en bredare allmänhet vara medveten, annars kommer man att köpa, rakt av, att hårda tag behövs för att skydda oskyldiga i befolkningen.

Det finns bara en enda anledning att de fortfarande kan hålla på som de gör och det är att en majoritet, än idag, vägrar lämna bubblan man lever i, där man inhämtar hela sin världsbild från massmedia och officiella kanaler. Det finns idag bevis för Gladio, 9/11, månfärderna, ”förintelsen”, massinvandringen, brottsligheten, o.s.v. Vi vet, med säkerhet, att man ljuger för oss om dessa. Massmedia ljuger, akademikerna ljuger, politiker ljuger och t.o.m. polisen ljuger för oss. Så varför ska vi tro på dem när ett s.k. terrordåd sker? Är inte den självklara inställningen istället att inte tro på något tills motsatsen är bevisad? Det är i alla fall Fria Sidors logiska slutsats.

Varje historisk händelse, varje samtida företeelse måste granskas för i dem ligger en nyckel, en pusselbit, som tillsammans med andra bygger en världsbild som mer har sin utgångspunkt i verkligheten, snarare än massmediernas ”fake news” och politikernas ständiga lögner för att behaga makten bakom kulisserna. Fria Sidors syn att idag har hela mänskligheten en gemensam fiende. De vill göra allt för att vi ska hata varandra och kanske på sikt också, igen, som så många gånger förr offra stora delar av vår befolkning i krig som enbart tjänar deras syfte. Vilka fienden är får du själv lista ut. Surfa runt lite på Fria Sidor så förstår du snart.

I dagens Conspiracy video, en titel som ska tolkas så att det verkligen pågår ett flertal konspirationer mot oss och mot mänskligheten, ska Ole Dammegard visa oss vad som talar för att skjutningarna i Las Vegas, Mandaley Bay, Manhattan och Texas, är falska flaggor. Det går knappt att hinna med att granska alla, de är så frekventa idag men vi får aldrig sluta granska dem. Fria Sidor går systematiskt tillväga och kommer att visa, ja bevisa, att många fler skjutningar och terrordåd är falska flaggor men skulle stå sig slätt om det det inte vore för fantastiska forskare som Ole Dammegard och Jim Fetzer, med flera, som oförtröttligt kämpar för att få en bredare allmänhet att förstå.

Fria Sidor vilar tungt på deras axlar vad gäller falska flaggor men känner en stor trygghet att, oreserverat, länka till dem då de representerar det absolut mest seriösa forskarna inom detta viktiga område.