Fria Sidor tar paus och gör bokslut

Fria Sidor tar paus och gör bokslut

Sanningssökandet tar nu paus på obestämd tid men upphör inte helt. Någon artikel då och då kan du räkna med, uppdatering av prognosen för uppehållstillstånd sker som vanligt månadsvis och de mest sevärda videos kommer att läggas in löpande. Fria Sidor fyller tre år våren 2019 och det har varit en spännande, intensiv period av fri forskning inom de mest skiftande områden. Detta inlägg kommer att summera detta arbete, ge skälen till pausen och några allmänna reflektioner.

Allmänna reflektioner

Sanningssökare behövs

Inom område efter område styrs vårt samhälle i en viss riktning baserat på ett antal oantastliga sanningar. När etablissemanget vill argumentera inom politiken eller andra områden vill de alltid hänvisa till något påstått objektivt, något självklart som alla vet är sant, annars blir vad de säger i allmänhetens ögon enbart ett påstående eller tro.

Ett bra exempel är klimatfrågan. Vårt politiska etablissemang har gjort bekämpandet av koldioxid till en ödesfråga för svenska folket baserat på, som de påstår, ovedersägliga fakta. Man hänvisar till modeller och rapporter som tagits fram av regimtrogna forskare och påstår sedan att den samlade vetenskapen inom området är entydig, något som är fel. Kan sanningssökare visa att dessa påstådda fakta är helt eller delvis felaktiga och att man använt vetenskapligt undermåliga metoder (eller fuskat) faller grunden för både argumenten och den förda politiken.

Invandringen är ett annat exempel. Man använder sig av statligt sanktionerade kriminologer för att berätta för oss att otryggheten eller brottsligheten inte ökar i samhället och att invandringen inte har med saken att göra. Den rådande regimen hänvisar till rapporter, framtagna av svenskt näringsliv, att Sverige måste ha öppna gränser och omfattande arbetskraftsinvandring samt utredningar, av någon tankesmedja, att vi svenskar blir utan pensioner utan massinvandring.

Lägg märke till att metoden alltid är att hänvisa till något man påstår redan är oantastligt belagt för att ge ett alibi åt den förda politiken.

Problemet är att inom många områden, kanske de flesta, har etablissemanget under decennier politiserat vetenskapen vilket gör att det är, i princip, omöjlig att få fram vetenskapliga och objektiva fakta som går emot den sanktionerade värdegrunden. Därför sker idag sanningssökande nästan alltid av enskilda individer och mindre sammanslutningar helt utanför systemet.

Få men viktiga

Oberoende sanningssökare är idag få men oerhört viktiga. De fakta och bevis som redovisas av dessa oberoende forskare, ofta med höga akademiska meriter, utgör fundamentet där många kan känna sig trygga i att de tankar och funderingar som finns eller de frågor man försöker driva har bäring.

Fria Sidor hade aldrig kunnat komma till insikt utan alla dessa, ofta högt meriterade och skolade, oberoende forskare och sanningssökare som alla värnar den vetenskapliga integriteten och friheten att pröva inom de mest skiftande områden.

Striden på Internet

Det stod klart tidigt för Fria Sidor att Internet var en sanningssökares största välsignelse och innebar, i dess begynnelse, en outsinlig källa till kunskap och information för alla. Just detta faktum skulle på sikt leda till att den rådande regimen i västvärlden måste falla. Det skulle självklart på sikt vara helt omöjligt för Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven att hålla tal till svenska folket där man påstår vissa saker om vem som helst bara en knapptryckning bort, enkelt kan ta reda på hur det verkligen förhåller sig.

Därför var det en följdriktig utveckling att systemet aldrig skulle tillåta denna utveckling att fortsätta. Man måste, med varje till buds stående medel, få bort alternativ information och kunskap från den breda allmänhetens synfält. Vi befinner oss mitt i denna utrensningsprocess som påbörjades för några år sedan.

Det finns enorma stordriftsfördelar på Internet. Redan på 50-talet fanns en omfattande styrning och kontroll av de få massmedier som då fanns. När nu allt fler lägger sin tid på Internet istället för att bläddra i Tv-tablån befinner sig de flesta på några få gigantiska världsomspännande plattformar. Kontrollen över informationen där är därför nödvändig för det rådande systemet.

Google är den dominerande sökmotorn och företaget kan genom sina algoritmer styra vilka sökresultat som ska komma överst och vilken information som inte ens ska vara sökbar. Det har skett en markant försämring under de tre år Fria Sidor varit verksamt. Google är idag mer eller mindre ett värdelöst verktyg för den breda allmänheten. Endast om du exakt vet vad du ska söka efter eller vet vilken sida du vill nå, kan du, eventuellt, få fram något intressant. Allmänna sökningar resulterar enbart i sida upp och sida ner med hundratals regimtrogna källor, bortsett från några få undantag.

På YouTube, inom samma koncern som Google, har vi exakt samma utveckling. Här nöjer man sig dock inte med att enbart visa kritiska videos långt ned i sökresultaten, utan tar helt sonika bort hela kanaler, ger restriktioner för kontot, utfärdar varningar samt tvingar den som vill se en video att logga in och registrera sig.

Facebook, det moderna torget mitt i stan där alla vill vara, hindrar helt och hållet varje form av avvikande uppfattning från att framföras.

Sammantaget har denna utveckling gjort att den explosion i medvetande vi kunde bevittna för några år sedan kommit att avta i takt. Tyvärr ser utvecklingen ut att fortsätta. Det handlar om åtal mot dem som uttrycker sig oförsiktigt, nedsläckningar av sidor och kanaler, nya lagar som hindrar användandet av s.k. upphovsrättskryddat material (fair use) och i förlängningen, vilket Fria Sidor är övertygad om kommer att ske, ett lagligt krav på att behöva logga in med t.ex. Bank-ID för att ens komma ut på nätet. Med den nuvarande riktningen är frågan inte om, utan när det kommer att ske.

Det är bråttom

Det är aldrig för sent, men faktum kvarstår att den rådande regimen just nu sågar av den gren vi alla sitter och kvittrar på. Man går gradvis, ibland stötvis fram för att undvika att dra till sig allt för stor uppmärksamhet.

Visst kan vi se en positiv utveckling lite här och där vad gäller motståndet, defaitism är vår största fiende, men vi ser i USA att systemets attack mot dissidenter är skoningslös. Se bara på Charlottesville, ett försök av regimkritiker att samlas, som brutalt slogs ned. Se på Donald Trump, som trampar sig allt mer ner i kvicksanden för varje dag som går. Han föreslog nyligen att öka den legala invandringen till rekordnivåer. Det är numera olagligt, med långa fängelsestraff och skyhöga böter som följd, att kritisera Israel i många delstater och rätten att bära vapen är på väg att försvinna.

I EU driver man på hårt för att begränsa friheten på nätet och att få alla länder att implementera lagar som helt förbjuder kritik mot Israel och judiskt inflytande. Samma lag gör varje form av kritik mot någon annan grupp också olaglig. Självklart omfattas aldrig européer av detta lagskydd.

I Sverige samarbetar massmedierna, Expo, AFA, myndigheter, polisen, rättsväsendet, utbildningsväsendet och regeringen i olika informella och formella konstellationer för att tysta motståndet. Det viktiga är inte att hindra varenda individ att förstå, utan att hålla majoriteten, den breda allmänheten, i mörkret.

Många talar om att den fysiska världen nu blir allt viktigare men vi kommer från en situation, för 15 år sedan, där dissidenter enbart kunde verka i den fysiska världen, med magert resultat. Den stora höjningen av medvetandet kom med Internet. Vi måste därför fortsätta försöka hitta vägar fram där så länge det bara går. Med tanke på den utveckling som beskrivits ovan är det därför bråttom. Den fysiska världen finns alltid kvar när och om dörren helt stängts på Internet.

Kanske kan vi säga att vi måste försöka komma före verkligheten. Om stödet till invandringskritiska partier enbart ökar i takt med massinvandringen som allt fler möter i sin vardag, är det redan för sent. Stödet till SD har visserligen ökat med en miljon sedan 2009 men under samma period har minst lika många invandrare fått uppehållstillstånd. Vi måste således få betydligt fler att vakna än vad som fylls på under varje mandatperiod.

Det är därför Fria Sidor varit kritisk mot SD. Partiet har fått många svenskars förtroende men har sedan 2014 helt upphört att vara en pådrivande opinionsbildare, utan bara passivt inhöstat de röster som uppstått till följd av en ökad invandring och framväxten av alternativa medier. Vi har därmed förlorat dyrbara år där SD ägnat sig åt att tysta ned, rensa ut och anpassa sig, istället för att strunta i etablissemanget och rikta sig direkt till den enskilde medborgaren och då kunnat väcka betydligt fler.

Det är tragiskt att SD inte ännu förstått att samtliga andra riksdagspartier under alla år medverkat till dagens situation, alltid haft partiledare som, i själ och hjärta stått bakom politiken och endast i ord är beredda att, då och då, slänga ut ett köttben till de blinda följarna för att undvika att tappa röster. Är SD också blinda? Frågan är berättigad. Den gruppledare, vars grupp (ECR) de ingår i EU-parlamentet, uttalar sig helt öppet positivt till att Europa måste ta emot fler invandrare, samtidigt som SD vägrar att ansluta sig till den nya nationalistiska grupperingen i EU som nu växer fram. Något har gått fruktansvärt fel med det parti som begär folkets stöd för att rädda Sverige.

Varför vaknar så få?

Det finns ett antal förklaringar som samverkar. Specifikt för Sverige gäller att etablissemanget, från representanter för svenskt näringsliv, fackföreningsrörelsen, massmedierna, universiteten och politiker tidigt bestämde sig att, i samråd, göra allt för att motverka att kritik mot invandringen skulle vara legitim. När några orter i södra Sverige, de som först fick ta emot asylsökanden i slutet av 80-talet, protesterade (t.ex. Sjöbo) – hängdes de ut som ondskefulla nazister på löpsedlarna och där och då påbörjades det till våra dagar pågående propagandakriget mot svenskar som är kritiska mot den förda politiken.

De som inte själva hade ett asylboende inpå knuten kunde bara följa några få mediekanaler som alla ständigt visade bilder på arga skinheads med VAM på bomberjackan. Vanliga Svenssons som protesterade (nästan alla) visades aldrig i massmedia. Under en hel generation översköljdes Sverige med ständig propaganda om de onda mot det goda och att kritik mot massinvandring är något fult. Detta gjorde svenskarna så hjärntvättade att många inte ens vaknar upp om deras eget barn skulle bli våldtaget.

Därför har också stödet till invandringskritiska partier endast ökat i takt med att allt fler drabbats av dess konsekvenser. Några av dem som drabbats eller kommit i kontakt med den går vidare och börjar ta reda på mer. De allra flesta stannar dock vid att enbart känna missnöje med just den invandring man själv kommer i kontakt med utan att intressera sig för varför vi har den.

En annan viktig förklaring som kanske inte är specifik för Sverige är att de flesta har ett väldigt kortsiktigt perspektiv. Vi är helt upptagna med vardagliga bestyr och att få den att gå ihop. När vi ägnar tid åt att inhämta information är det oftast nyheter, något som skett här och nu. De flesta tänker inte på detta men det är sannolikt en viktig förklaring. Skulle fler ställa sig frågan – vilket land vill jag att mina barn och barnbarn ska leva i om 10, 20 och 50 år? – då skulle perspektivet ändras och vi skulle också rösta mer långsiktigt.

Det är med viss förvåning vi kan observera att det inte sällan är de mest välutbildade som tycks ha svårast att förstå. Det finns tre huvudsakliga förklaringar. Dels har man utsatts för fler år av hjärntvätt, dels läser man mer och insuper därmed mer regimtrogen propaganda och dels bor man kanske mer skyddat.

Tre år av sanningssökande

Det har varit tre ganska intensiva år med fri forskning som sträckt sig över ett brett spektrum. Vad har då Fria Sidor kommit fram till?

Folkmordet

Den kanske viktigaste insikten är att det pågående folkutbytet är ett medvetet försök att krossa nationalstaten och den etniska homogeniteten, inte bara i Sverige utan i alla västländer. Vi förstår enkelt vad som hänt om vi granskar USA. Där fanns strikta regler för invandringen som enbart fick ske från Europa och bara i proportion till hur många som redan fanns i landet. Bestod USA av 10 % tyskar då skulle de också utgöra 10% av invandrarna – allt för att bibehålla den etniska balansen.

Allt detta ändrades, efter en hård kamp, i början på 1900-talet och på 1960-talet lades politiken helt om – nu skulle istället USA satsa på utomeuropeisk invandring. Utan minsta tvekan var och är det judiska påverkansgrupper som ligger bakom utvecklingen. Samma utveckling som vi sett i USA har också skett i alla andra västeuropeiska länder. De skryter själva om att de ligger bakom men vi får inte påtala det.

I Europa började folkutbytet omedelbart efter andra världskriget, då britterna gjorde om beslagtagna tyska krigsfartyg som genast hämtade migranter från bl.a. Västindien. En våg av arbetskraftsinvandring följde sedan, inte minst till Tyskland och Sverige. Denna följdes i sin tur av asylinvandring som i sin tur, idag, helt domineras av anhöriginvandring. Exakt samma utveckling, men i olika grad, ser vi i alla västländer och nästan alltid ledda, synligt eller mer i skymundan, av judiska påtryckargrupper.

Det står klart att den av EU så hyllade greven Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi, sponsrad av Rothschild och hans klan, uttryckligen och tydligt skrivit att visionen är att Europas befolkning på sikt ska bli en euro-asiatisk negroid blandras, styrd av den judiska ädla rasen. Varje år delar EU ut pris till dem som verkat i hans anda. Det räcker med att titta på listan för att få en uppfattning om vilka som varit mest skadliga för Europa. Två sentida pristagare är t.ex. Storbritanniens f.d. premiärminister Tony Blair och tidigare förbundskanslern i Tyskland Angela Merkel, båda ivriga massinvandringsförespråkare.

Allt detta är helt öppet, det är inget man döljer. Man hyllar det istället men all kritik och alla påpekanden från nationalistiskt håll är förbjudet och klassas omedelbart som rasism, antisemitism och nazism.

När du inser planen, den medvetna, är det lättare att förstå varför vi har massinvandring, migranter på Medelhavet och att det som nu sker faktiskt är ett planlagt folkmord. Det är ett folkmord som dessutom kostar oss enormt mycket i lidande såväl som ekonomiskt. Det är ett oförlåtligt brott mot våra egen och framtida generationer svenskar.

Första- och andra världskrigen

Vi har fått lära oss att det första världskriget var ett krig som behövdes för demokratin och för att få slut på alla krig. Det kallas i USA – The Great War. Det andra världskriget behövdes för att bekämpa ondskan. Det kallas i USA – The Good War. I skolan får barnen lära sig att i Tyskland fanns sadistiska nationalister som var rasbiologer, gasade sex miljoner judar och strävade efter världsherravälde. Dagens politik går ut på att det aldrig ska få hända igen och här är bekämpandet av varje form av nationalism och värnandet om EU centrala komponenter.

I själva verket var andra världskriget ett direkt resultat av det första som i sin tur handlade om makten över den världsomfattande handeln. Rothschild, med bas i City of London, med bihang dominerade och kontrollerade världshandeln som då skedde på världshaven. Efter att de tyska delstaterna enats i mitten på 1800-talet blev Tyskland snabbt den ledande nationen – vetenskapligt, kulturellt och industriellt. Tyskland blev ett hot mot City of Londons dominans. Planer fanns också att helt kringgå världshaven och sluta Europa och Asien samman landvägen genom järnväg. Detta fick bara inte ske.

Rothschild slog två flugor i en smäll och krossade Tyskland, med hjälp av USA och gav judarna ett hem i Palestina, genom Balfourdeklarationen. Vid den konferens i Versailles som följde på kriget, fanns en judisk bisittare till varje intressent vid förhandlingsbordet. Tyskland togs sedan över, mer eller mindre, av judiska intressen. Ett helvete följde med förnedring, svält, dekadens, hyperinflation och enorma förmögenhetsöverföringar, från tyskar till huvudsakligen de judiska ockupanterna och tyska folket delades upp i sex olika länder.

Fria Sidor har ännu inte hunnit forska så mycket om Hitler, som var den som skulle leda motståndet, men kan säga så mycket att inte mycket av det vi får lära oss idag stämmer vad gäller andra världskriget. Den ständigt gnagande frågan, där Fria Sidor måste forska mer, är varför Hitler tilläts att samla ett motstånd när Tyskland redan var helt besegrat och krossat? Vi vet idag att Tysklands krigsmaskin var vida underlägsen, många gånger användes häst och vagn vid förflyttningar, samtidigt som USA hade rustat för krig i ett decennium och dessutom försett Sovjet med enorma mängder krigsmateriel. En annan fråga som väcker funderingar är nazisternas samarbete med sionisterna för att kolonisera Palestina. Det är något i den här bilden som fattas innan den blir klar.

Fria Sidor lutar sig mot de forskare som granskat tusentals originaldokument och som dessutom personligen intervjuat de personer som stod Hitler nära och ingenting tyder på att försöken att resa sig mot det judiska tyranniet skulle vara något oäkta. Nästan alla som kände honom hade den största respekt för hans gärning och person, hundratusentals, från jordens alla hörn, stred, sida vid sida, med tyskarna och faktum är att den tyska armén var den mest mångkulturella av alla.

När Hitler kom till makten, 1933, var det med folkets stöd och mandat. Han hade ytterst kort tid på sig att visa resultat för tyska folket. Därför var det helt nödvändigt att stifta lagar där tyskar, återigen, skulle inneha de ledande positionerna i samhället. Det fanns bara ett sätt att snabbt tvinga bort det judiska inflytandet som hade infiltrerar i stort sett varje del av samhället och som aldrig skulle acceptera att bli av med sin makt – att basera medborgarskapet på ras och sedan föreskriva att endast tyska medborgare fick inneha ledande befattningar.

När dessa lagar instiftades, 1933, förklarade den judiska Världskongressen krig mot Tyskland. De arbetade sedan, i enighet och i varje land, för att få till ett krig som slutgiltigt skulle krossa Tyskland. Ingenting hindrade judar att lämna Tyskland. De kunde fritt utvandra och fritt verka i samhället, med undantag från ledande befattningar inom vissa samhällskritiska områden. Några omfattande nationaliseringar av t.ex. banker skedde inte heller, däremot en medveten och lika nödvändig kontroll och styrning av hela ekonomin för att kick-starta den.

Det var först vid krigets utbrott 1939 som Tyskland var tvunget att inrätta särskilda platser dit man tog de man ansåg kunde vara en inre fiende, det vi kallar koncentrationsläger. Exakt samma sak skedde i USA och Storbritannien. I Tyskland var det inte sällan kommunister men den Judiska Världskongressen hade förklarat Tyskland krig så det låg i farans riktning att många judar stod på motståndarens sida.

Tyskland var definitivt inte emot varje jude utan emot att de, som grupp, tagit över landet. Hitler hade judiska medarbetare, den egna chauffören för att bara ta ett exempel och tiotusentals personer med judiskt påbrå stred på Tysklands sida under kriget. Många kunde länge röra sig helt fritt i samhället.

Det är uppenbart att många tyskar, enskilt och på direkta order, begick fasansfulla övergrepp under kriget men det står utom allt tvivel att det var de allierade som alla styrdes och kontrollerades av judiska grupper, som begick de överlägset mest vidriga handlingarna.

En av de kanske mest oerhörda förbrytelserna skedde efter kriget genom att demonisera och ond-förklara ett helt folk, det tyska, genom att påstå att de gasat och på andra sätt medvetet utrotat sex miljoner judar.

”förintelsen”

”förintelsen” är kanske den mest ondskefulla och utstuderade lögnen som mänskligheten någonsin skådat. Myten om de sex miljoner gasade judarna får under inga omständigheter falla för då skulle den judiska maktens agerande och inflytande uppenbaras för den breda allmänheten.

Det är värt att notera att de tre memoarer som skrevs av dåtidens ledare Churchill, Eisenhower och De Gaulle, inte med en enda mening, trots tiotusentals sidor, nämner något om gaskammare. Är inte bara detta en högst märklig omständighet?

Idag har oberoende forskare, historiker, kemister, fysiker och experter på gaskammare, bevisat att de aldrig ens funnits. De var helt enkelt tekniskt omöjliga att fungera och om de skulle ha fungerat fanns kapacitet endast för en bråkdel av de offer man påstås ha gasats. Världens då ledande expert på gaskammare från USA, redogjorde redan 1985, i en rättegång, för att gasningar i de utrymmen man påstår är en teknisk och praktisk omöjlighet.

De judiska historieförfalskarna har gång på gång dessutom påkommits med att ljuga. Först påstods att det fanns gaskammare i västra Tyskland, inte bara i Polen, det är en bevisad lögn. Sedan påstod man att det fanns gasbussar, elektriska bassänger, bränngropar, tåg där man gasade ihjäl resenärerna i tunnlar, o.s.v. – allt är bevisade lögner. Centrala nyckelvittnen, nödvändiga för att berättelsen ska hålla ihop, har i rättegångar fått erkänna att de fabulerat fritt och andra överlevare har, gång på gång, visat sig ha fantiserat ihop sin berättelse.

De allierade tog tusentals flygfoton och inte ett enda visar på minsta tecken på att några gaskammare fanns. Det fanns inga gigantiska högar med kol och kocks som behövdes för brännugnarna, det fanns inga gigantiska rökpelare från ugnarna och inga ringlande ormar med människor i väntan på att gå in.

Det är oförlåtligt att använda denna lögn för att inhösta sympatier för den judiska saken och Israel och lika skamligt att tvinga en hel värld att böja sig för den. Det är det enskilt viktigaste slagträt mot nationalister och alla som kämpar mot det pågående, utstuderade och medvetna, folkmordet. Det är också den enda historiska händelse som det är förbjudet att kritisera enligt lag i allt fler länder, med långa fängelsestraff som följd.

En historisk händelse behöver aldrig lagens skydd om den är sann, den kan stå på egna meriter och klara varje form av granskning, utan att rasa ihop som ett korthus.

Falska flaggor

En falsk flagga eller psykologisk operation som vissa föredrar att kalla dem är när någon utför en handling med syfte att skylla den på någon annan för att uppnå ett eget syfte. De har funnits genom alla tider. Det klassiska exemplet är den brittiska flottan som attackerade sig själv, under spansk flagg, för att få en förevändning att sedan gå i fullskaligt krig mot spanska kolonier.

Europaparlamentet avhandlade så sent som på 90-talet det faktum att NATO, i något som kallas Operation Gladio, iscensatte sprängningar på bl.a. tågstationer där hundratals dog eller skadades med syfte att skylla det på kommunister.

USA iscensatte en helt falsk attack på en jagare utanför Vietnam för att få en anledning att attackera landet. På 60-talet fanns avancerade planer att beskylla Kuba för att ha skjutit ner ett passagerarplan i något som kallas Operation Northwoods. Det går att fortsätta länge.

Har då dessa, bevisade, falska flaggor plötsligt upphört? Nej, självklart inte. Fria Sidor är övertygad om att majoriteten av alla större skjutningar, sprängdåd och s.k. ”terroristattacker” är just falska flaggor. Det är psykologiska operationer (PsyOps) för att uppnå ett syfte och genomförs helt eller delvis med säkerhetstjänsternas hjälpande hand. Ibland dör oskyldiga på riktigt, ibland är allt teater och ibland både och.

Idag är det förbjudet att sprida kunskap om dessa på till exempel Youtube så medvetandet om dem har minskat. När Fria Sidor började 2016 fanns det oerhört många videos som mycket bra, i detalj, dissekerade varje falsk flagga. Fria Sidor har skrivit om främst tre.

Det råder inte minsta tvivel om att 9/11 (2001) är en falsk flagga. Det finns enbart olika uppfattning om exakt hur den genomfördes och av vilka. I USA finns det intresseföreningar med tusentals prominenta och välutbildade experter som bevisat att 9/11 omöjligt kan ha skett såsom man påstår. En stor del av den amerikanska befolkningen tror inte heller på den officiella versionen. Konsekvensen av 9/11 blev ökad övervakning av medborgarna, utökade rättigheter för säkerhetstjänsterna att agera utan domstolsbeslut mot ”hot” i hela världen och att USA, med allierade, gick ut i krig mot bl.a. Afghanistan, Irak och Libyen. Allt tyder på att det är intressen som står Israel nära som ligger bakom.

En annan helt uppenbar falsk flagga var den i London 7/7 (2005). Syftet med den var att få opinionens stöd för Storbritanniens fortsatta deltagande i Irak. Många britter önskade dra sig ur men efter attacken fick man opinionens och politikernas stöd att vara kvar.

Boston Marathon är en annan falsk flagga som Fria Sidor skrivit om. Det finns många, många fler men det tar mycket tid och kraft att granska bara en enda och Fria Sidor kan inte med gott samvete säkert påstå att något är en falsk flagga om det inte är det.

Klimatet

Fria Sidor är en varm anhängare av att förbättra miljön och känner inte till en enda ledande nationalist som inte vill lägga resurser på detta – mycket dessutom. Det handlar om att stoppa giftiga utsläpp, rena sjöar och vattendrag, tänka småskaligt, närodlat, naturligt och ekologiskt samt att värna djuren. Den rådande agendan ägnar sig dock föga åt just miljöfrågorna utan har helt snöat in på klimatet och koldioxiden. Det är en helt annan fråga.

Vi vet att klimatet varierat oerhört under jordens historia. Det har varit både betydligt varmare och kallare än idag, speciellt på våra breddgrader. Vi vet att vi just nu befinner oss i en längre istid som pågått i några miljoner år där regelbundna istider inträffat med ca: 100 000 års intervall. Just nu befinner vi oss i en s.k. interglaciär. Det är en period av kraftig uppvärmning som brukar vara ca: 10 000 är. Vi är i slutet av denna.

Vi vet också att halten koldioxid sakta men säkert minskat på jorden och befinner sig idag på nivåer som är farligt nära då många växter, först på de högre höjderna, slutar att existera. Erkända forskare talar om kritiska nivåer på 200 ppm (delar per miljon) och vid 100 ppm är läget kritiskt. Historiskt har halten koldioxid varit betydligt högre på jorden.

Det mest troliga är att vi nu står ganska nära en ny istid men detta är skeenden som tar mycket lång tid och är oförutsägbara, i varje fall exakt när de inträffar. Historiskt har temperaturen, efter en istid, stigit snabbt men tagit betydligt längre tid på sig att sjunka, efter de regelbundna interglaciärerna.

Den första frågan att ställa är om det ens är dåligt om vi får mer koldioxid i atmosfären? Fria Sidor svarar ett tydligt nej på den frågan. Halterna är på tok för låga idag och mer koldioxid leder till en ökad växtlighet och produktivitet för jordbruket. Den andra frågan är om den ökade halten leder till en katastrofal uppvärmning och därmed en avsmältning av landisarna med en förhöjning av havsnivån som följd? Återigen ett tydligt nej som svar. I Sverige och Norden har vi oerhört prominenta forskare på området som bevisat att någon höjning av havsnivåerna inte alls skett och det är kartlagt att just koldioxidens påverkan på uppvärmningen halveras varje gång halten fördubblas.

Klimatlögnen har förmodligen fyra huvudsakliga syften. Det första är att skapa ännu ett överstatligt projekt. Det andra är att göra oss rädda. Vi ska titta upp mot våra makthavare och böna och be om att de ska rädda oss från katastrofen. Det tredje är att det motiverar omfattande skattehöjningar. Det fjärde är att vi ska ge enorma summor till utvecklingsländerna. Globalisterna får mer överstatlighet, politikerna mer skatt att köpa röster för plus en skräckslagen lydig befolkning och Afrika miljarder i bistånd.

Sverige är idag i det läget att vi som land inte släpper ut någon koldioxid. Vi har kärnkraft och vattenkraft som huvudsaklig energikälla och skogen suger upp stora mängder koldioxid. Vi skulle i lugn och ro kunna utveckla energitekniken i takt med att nya uppfinningar kan kommersialiseras. Istället har vi tagit på oss rollen bror duktig – att vara det land i världen som ska gå längst i utrotandet av koldioxiden till enorma kostnader. Resurser som skulle kunna läggas på något annat.

Allt detta sker samtidigt som gigantiska länder som Kina och USA fortsätter bygga kolkraftverk och borra efter fossila bränslen i marken och våra politiker åker land och rike runt, med flyg, på olika klimatkonferenser. Hyckleriet i Sverige kunde inte vara större.

Pengarna

Det är talande att det inte finns en enda kurs på våra universitet som avhandlar frågan om vad pengar är och dess historiska betydelse. Det är som om man vill stoppa ner denna kunskap i minneshålet. Pengar är en icke-fråga, de bara finns där. Detta väcker självklart en sanningssökares intresse.

Pengar fyller många funktioner. De ska vara en mätare på våra tillgodohananden, de ska fungera som betalningsmedel och de ska, helst, vara en värdebevarare, åtminstone på kort- och medellång sikt. I tider av krig och instabilitet måste vi enbart lita till pengarnas värde som t.ex. ädelmetall (mynt). Det finns ingen som vill sälja något mot en papperslapp om man inte är säker på att motsvarande värde fungerar att använda inom överskådlig tid.

Vi ser detta tydligt i länder med stark inflation, där staten trycker pengar helt fritt, att ingen vill ha dessa lappar utan tyr sig till guld eller andra, mer värdesäkra valutor. Det stora problemet med ädelmetall, främst guld, är att den som då sitter på den har en enorm makt. Det finns ett skäl till att de som suttit på guldet också gärna startat krig, dels för att stjäla, dels för att destabilisera samhällen som valt att inte använda guld som sin grund för valutan.

I ett stabilt samhälle behövs inte guld som bas. Istället kan valutan vara ett socialt kontrakt, ett accepterat betalningsmedel, som garanteras av staten. Det är det system vi har i Sverige. Det fungerar så länge vi inte hamnar i krig. Då blir värdet på kronan osäkert och många kommer att söka sig till andra former för sina betalningar.

Vi ser genom historien att kampen om pengarna varit helt central. Rätten att skapa pengar har kommit att med tiden huvudsakligen tillfalla privata affärsbanker. Systemet bygger på att nya pengar skapas genom skuld. Detta var olyckligt, såtillvida, att de som hade denna rätt dels kunde styra penningmängden (ge och dra in krediter) och därmed medvetet skapa både hög- och lågkonjunktur, dels bestämde vem som skulle få lån och därmed gynnas, till exempel vid en depression och därmed kunna köpa tillgångar billigt men framför allt att staten hamnar i privata aktörers händer för sin egen finansiering. Det är det senare som enligt Fria Sidor är det överlägset största felet. Det är utlåningen till just staterna som gjort att man drivit på för krig, en gigantisk offentlig sektor och att länder ska skuldsätta sig.

Den familj som redan för hundratals år sedan kom att bli oerhört förmögen genom detta är Rothschild. De vi aldrig hör talas om och vars förehavanden är höljt i dunkel. Fria Sidor är övertygad om, men saknar bevis, att familjens förmögenhet som redan för mer än 100 år sedan var världens överlägset största har förräntat sig väl. Som alla förstår diversifierade man till många andra branscher. Idag har man säkerligen betydande innehav i allt från läkemedel, råvaror till krigsindustrin och ägande över hela världen. Samtidigt har ägandet i bankerna diversifierats och idag ägs de flesta banker också av stora pensionsfonder med sparare från många olika länder.

Nu har det gått flera hundra år sedan denna ”kupp” och det finansiella systemet är idag oerhört komplext. Det sker dagligen miljoner olika transaktioner över landsgränserna på en rad olika sätt och former. Vi kan inte säga att de som styr pengarna idag styr samhället i lika hög grad som tidigare.

De svenska, eller nordiska, bankerna har aldrig agerat för att staten ska dra på sig skuld, varken för krig eller genom att öka skuldsättningen. Det som skett de sista 20 åren är att räntan kommit ner från 15 till 1,5%. Detta har gjort att din inkomst ger dig möjlighet att låna mer, något som drivit upp priserna på fast egendom. De som gynnats av detta är de som ägt fastigheter, de som missgynnats är de som kliver in på marknaden idag. Skulle priserna sjunka finns betydande risk för att lånen överstiger fastighetens värde. I USA har man systemet att låntagaren då kan lämna nyckeln till banken, ett kanske bättre system, medan svenska banker har ett evigt krav på att få lånet återbetalt, med ränta.

Tyvärr agerar aktörerna i samhället, från näringsliv, politiker till hushåll ofta i grupp, antingen i optimism eller pessimism. Detta har lett till ett antal fastighetskriser, både i Sverige och i andra länder. Den senaste, vilken var oerhört allvarlig, skedde 2008 och hade sitt epicentrum i USA. Det var inte bankerna där som var boven i dramat utan s.k. skuggbanker och speciella bostadsutlånare. Hela det internationella finansiella systemet hotades varför staten gick in och stöttade bankerna, både i USA och Sverige.

Det är en myt att staterna gjorde detta för att rädda ägarna. Varken i USA eller i Sverige har staten förlorat något, man tog bra betalt för sitt stöd. Istället var det aktieägarna som fick skjuta till stora summor. Idag har man stramat upp systemet avsevärt i hela västvärlden.

När banken skapar pengar, ur tomma intet, sker det ibland då du ber om ett lån. Har du tillräcklig säkerhet kan banken ”trycka” pengar utan att ha en krona på kontot. Någon ny förmögenhet skapas dock inte. Du har pengar på kontot och en skuld till banken som i sin tur är skyldig dig pengarna som står på kontot och har en inteckning i din bostad.

Det går att tänka sig att staten istället agerar utlånare men måste då också ha lokaler, personal, IT-system, bedöma säkerheten, o.s.v. Vill man hindra banker att ge ut nya pengar mot säkerhet, d.v.s. skapa likviditet, måste du som sparare välja att avstå dina pengar i t.ex. en bostadsfond. Bankerna finansierar i hög grad sina lån därför redan med obligationer. Alla nya lån skapar dock inte nya pengar, det är en missuppfattning. Det är endast ökningen i mängden krediter som gör det.

Fria Sidor anser att, logiskt, kan varken staten eller de privata bankerna skapa värde ur tomma intet. Staten kan inte i någon högre grad trycka pengar och ge ut, utan att samtidigt dra in köpkraft genom skatt, utan att skapa inflation. Det går inte att både ha och äta kakan. Det skulle få oerhörda konsekvenser för Sverige om vi skulle nationalisera, konfiskera eller förstatliga hela penningsystemet och vinsterna är ytterst tveksamma. Hela svenska näringslivet är beroende av att ha tillgång till snabba och effektiva finansiella tjänster. Fria Sidor tror inte att staten är mer lämpad som partner.

Det finns däremot ingen anledning att staten själv ska låna av privata banker, då man också kan låna från sin egen bank, till exempel en statlig infrastrukturbank. Den dagen vi lämnat EU är vi inte längre förhindrade att göra det och har då förhoppningsvis politiker som kan ta ansvar och använder denna möjlighet ansvarsfullt, till exempel att renovera skolor och sjukhus.

Det finns också ett annat skäl till att staten bör kunna skapa pengar. I ett längre perspektiv måste målet vara att allt fler hushåll kan bygga en ekonomisk buffert, att på sikt öka hushållens tillgångar och minska dess skulder. Med dagens system skulle en stor del av pengarna förvinna om vi betalade tillbaka skulderna, något som skulle hämma den ekonomiska utvecklingen. I takt med att skatterna sänks och allt fler kan amortera sina lån behövs då en gradvis påfyllnad av pengar till exempel genom en statlig infrastrukturbank men också, vid behov, en begränsad mängd nytryckta ”helikopterpengar”.

Månlandningarna

Det finns ett löjets skimmer över hela denna historia. Idag skulle oberoende forskare på en dag smula sönder denna myt enkelt om man fick tillgång till alla ritningar och beräkningar för farkosterna. Men, hoppsan, de har råkat försvinna. Någon har förlagt dem eller kastat dem av misstag. Det är synd för med dem skulle vi enkelt kunna konstruera samma farkoster och åka tillbaka också idag. Dessa maskiner är med dagens mått mätt tekniskt antagligen oerhört enkla konstruktioner som t.o.m. Sverige skulle kunna tillverka för att skicka våra egna mångubbar.

Det världen fick se då, 1969-1972, var en utsändning där en kamera fick, på avstånd, filma en stor bildskärm som i sin tur visade en grynig bild av vad som pågick. Resten fick vi helt enkelt lita på NASA och ett fåtal intervjuer med astronauterna. Idag finns tillgång till mycket bättre fotografier men det är oklart varför det är först på senare tid vi fått tillgång till dem.

Det är omöjligt att tro att USA åkte till månen sex gånger och spelade golf samtidigt som detta inte upprepats sedan dess, varken av USA eller något annat land. Hade detta varit sant skulle vi självklart ha fortsatt utveckla projektet som var så enkelt och framgångsrikt och varje stormakt haft egna baser på månen för länge sedan.

Det övergår allt förnuft att tro att bara en så enkel sak som bränslet skulle räcka dit och hem eller att man kunde fjärrstyra en kamera från jorden som helt perfekt filmade när månlandaren lyfte från månen. Det är talande att vi idag enkelt skulle kunna visa bilder av de övergivna farkosterna, flaggan, månbilen och golfklubban men att ingen hittills presenterat bilderna och därmed bevisen för allmänheten.

Spiken i kistan är ändå den av misstag läckta filmen där astronauterna bevisligen försöker skapa intrycket att de är på månen men i själva verket är i en omloppsbana runt jorden. Man mörklade kapseln invändigt och filmade på avstånd ut genom ett litet runt fönster för att visa jorden långt där borta, samtidigt som Neil Armstrong säger att – ”nu är vi 300 000 miles bort och nu ser vi jorden där på avstånd”.

Det säger något och är skrämmande att denna film inte lett till en bredare debatt i USA och krav på att sanningen ska komma fram. Det är lika skrämmande att stormakter som Kina och Ryssland är helt tysta i frågan. Det troliga svaret är att alla har hållhakar på varandra. Det finns naturligtvis saker både i Ryssland och Kina som dess regimer inte vill ska komma ut till allmänheten. Det kallas terrorbalans.

De värdsliga frågorna

Några spännande områden att forska om var inom de lite större existentiella frågorna. Det har visat sig att man ljugit om och förfalskat fynd som påstås bevisa evolutionsteorin. I själva verket var dessa fynd, vilka man hänvisar till ännu idag, inte någon halvt utvecklad människoapa utan helt vanliga benrester från antingen en människa eller en apa. T.o.m. fyndets egen upphovsman, i egen hög person, drog sedan tillbaka påståendet om dess bevis för ett tidigare utvecklingsstadium.

Evolutionsteorin är något som sitter långt inne att tvivla på. Allt levande har samma byggstenar och delar DNA och med miljarder år till förfogande låter den högst plausibel. Det finns här några problem som vi inte kommer ifrån. Det ena är att vi inte har fynd på mellanformer. Jorden borde krylla av skelett som bevisar hur, i princip, varje djurart har utvecklats. Vi har ju fynd från dinosaurierna så varför finns inte alla dessa mellanformer? När teorin lanserades påbörjades en frenetisk jakt på dessa mellanformer, mellan apa och människa, men hittills finns inget presenterat. Varför?

Det andra är att med upptäckten av DNA på 60-talet förändrades allt. Vi förstod då att de levande tingen inte är som klumpar som formas av en hård och skoningslös omgivning utan istället är ett resultat av en ytterst avancerad kod – DNA. Det är detta DNA, som finns i varje cell i din kropp, som styr det mesta. Här infinner sig ett, hittills, olösligt problem.

Evolutionsteorin säger att det är slumpen som genom mutationer skapat mer livsdugliga organismer. Forskare har dock kunnat bevisa att mutationer i princip alltid ger fel, inte skapar helt nya lösningar. Skulle det ändå vara så att mutationer skapar helt nya egenskaper infinner sig ett ännu större problem. För att något ska vara en evolutionär fördel måste det fungerar direkt. Vi skulle t.ex. förblöda om blodet inte koagulerade. Då måste denna avancerade process ha funnits redan från början.

När vi tittar i mikroskop på de hundratals komponenter som behövs i varje cell bara för att replikeringen av DNA ska fungera där varje del, i enorm hastighet, har sin bestämda uppgift och där inget får gå fel för att det ska fungera inser du ganska snart att alla dessa delar inte kan ha uppstått av en slump (en mutation) – samtidigt. Systemet är så finstämt och precist att minsta lilla fel omedelbart skulle leda till att det upphör att fungera.

Fria Sidor är därför idag helt övertygad om en intelligent design. Det finns ett naturligt urval, självklart, men evolutionsteorins mutationer kan inte vara förklaringen till det vi dag vet och förstår om DNA. Människan är intelligent men i jämförelse med det vi ser saknar vi alla förmåga eller sinnen att förstå. Det finns helt uppenbart något som vi inte kan begripa, bara se resultatet av. En del skulle kalla det gud.

Kanske är det just detta som överraskat Fria Sidor mest under dessa tre år av fri forskning – att t.o.m. evolutionsteorin inte är så självklar och att det måste finns något där ute någonstans vi aldrig kan begripa och som är oerhört intelligent.

Många andra ämnen

Ovanstående är bara ett urval av allt det Fria Sidor forskat om och du hittar det mesta under rubriken Fri forskning på huvudmenyn, ca: 400 artiklar.

Varför paus?

Sanningssökande handlar om att ta in, läsa, tänka och ge tid för bilden att klarna – att driva en egen sida är att ge sig in på en stenhård marknad där du ständigt måste göra kunden/läsaren nöjd för att den ska komma tillbaka. Det är två helt skilda faser att söka och att förmedla, två helt olika mentala tillstånd. Det ena kan ske i lugn och ro med tiden som vän, det andra ställer krav på att ständig komma ut och att förmedla relevanta och intressanta artiklar. Dessa tillstånd har svårt att samexistera.

Fria Sidor kommer fortsätta vara en del av det svenska motståndet, skriva något inlägg då och då, lägga in de mest intressanta videos och i övrigt uppdatera sidan. Men på obestämd tid kommer siktet vara att nu ägna betydligt större del av tiden åt att ta in ny information, att läsa och bättre följa med intressanta svenska och utländska sidor, videos och poddar. Med tiden faller också helt nya pusselbitar på plats.

Tack och lov finns idag många andra som gör detta minst lika bra som Fria Sidor och har sin egen vinkel på saker och ting. Allt fler mycket kunniga, välutbildade och meriterade personer kliver nu fram och kräver att vetenskapen avpolitiseras inom varje område. Sverige har fortfarande en av världens kunnigaste befolkning och en av världens mest spännande alternativa media med både bredd, djup och höjd. Detta trots regimens totalitära försök att stoppa den.