Det vidriga Patriarkatet?

Patriarkatet

Fria Sidor ska i en serie studera den västerländska civilisationen. Det finns många framstående historiska verk som har berättat dess historia. Det har dock skett en total omsvängning i vad man drar för slutsatser. Under 1800-talet var det en självklarhet att lyfta fram allt det som de europeiska folken skapat och andra, också framstående kulturer, kom endast med i världshistorien i den mån de berörde oss. Men något hände i början av 1900-talet.

Den totala omsvängningen

Sedan början av 1900-talet har det skett en fullständig omsvängning i berättelsen om den västerländska civilisationen. Det började försiktigt med att erkänna att världshistorien också hade andra framstående kulturer genom årtusenden. Nästa steg var att ingen kultur var bättre än någon annan. Därifrån flyttade man till ett negativt synsätt på väst, där vi var onda vars framgång helt byggde på att vi sög ut främmande länder. Inget var nu längre bra med västvärlden. Eftersom allt var så dåligt innebar det följaktligen enbart något positivt om vi berikades med andra etniciteter och kulturer. Där är vi idag. Det ses enbart som positivt om vi ersätts eftersom vi saknar något unikt att bevara och gjort så mycket ont. Det krävs dock ännu ett steg för att förstå var vi är idag – syndabockarna.

Syndabockarna

Vilkas fel är det att västvärlden är så dålig och ond? Först till slaktbänken var kungen, adeln och dåtidens etablissemang. Näst på tur stod de besuttna – de som hade pengar eller tjänade bra och som genom utsugning och omoral roffat åt sig privilegier på andras bekostnad, var argumentet. Sedan kom de oupphörliga attackerna mot kristendomen. Varje del av de seder och bruk som fanns skull kritiseras och ersattes med allt från New Age till Buddha och Islam. Så slutligen kom kronan på verket den vite mannen. Det är den vita mannen som gång, på gång utpekas som rasist, sexist, nazist, främlingsfientlig och är det som nu måste bort för att lyckoriket ska kunna uppstå. Dessa ondskefulla vita män har också haft fräckheten att organisera sig i ett patriarkat. Tillsammans förtrycker det allt i sin omgivning, kvinnor, barn, invandrare och annorlunda människor. Hur börjar man då en serie om den västerländska civilisationen bättre än att med rubriken – Det vidriga Patriarkatet? – visa på allt det den vite mannen ställt till med.

Mobiltelefonen/Telefonen/Internet

Dessa förhatliga vita män som uppfunnit mobiltelefonen som alla kvinnor använder för att kommunicera och som delas ut gratis till alla nyanlända. Det var Alexander Graham Bell (1847-1922), Nova Scotia, Kanada som uppfann telefonen. Det var svenska män som först utvecklade det första mobila nätet som hette MTA (MobilTelefonisystem version A). Det skulle dock dröja till 80-talet innan mobiltelefoni slog igenom stort. Precis allt som finns i en Iphone har från början utvecklats av den vita mannen, allt från mikrochippet (de Jacobi/Johnsson/Kilby), litiumbatteriet (Whittingham/Besenhard), transistorn (Shockley Jr.) till The World Wide Web (Berners-Lee).

En makalös manick skapad av patriarkatet

Det måste anses som fruktansvärt att framgångsrika vita män tillsammans skapat något så förfärligt.

William Shockley – Nobelpristagare 1956

Tampongen/Bindan

De flesta kvinnor har stor användning av en tampong, binda eller båda två. Det känns bekvämt att slippa ha tyg eller bomullsbindor som kanske ska sparas och tvättas. Tampongen uppfanns 1936 av Haas/Dunn. Den moderna engångsbindan är helt uppbyggd av fibermassa (Asplund), pappersmassa (Keller), lim (Coover), silikon (Berzelius) och polyester (Carothers). Det var inte med onda avsikter som den vite mannen skapade dessa produkter som idag används av hundratals miljoner kvinnor. Sverige är ledande genom vår starka bas i skogen och skogsindustrin, även här dominerar vita män helt, från att kapa, transportera träden till förpackning och design.

Det onda patriarkatet som ligger bakom allt ont
En patriarkal man i skogen

Elektricitet

Elektriciteten driver allt ifrån tågen (Davidsson), datorn (Babbage) till kaffemaskinen (Moriondo) eller den moderna dammsugaren Luxomatic (Wenner-Gren). På många sätt är el en kvinnas bästa vän. De många hushållssysslor som tidigare tog lång tid och var tunga, gör nu maskiner med hjälp av energi från elektricitet.

De som brukar förknippas men dess genombrott är Nikola Tesla som upptäckte växelströmmen och som vi har i våra hus. Edison framhålls ibland men han var mer inne på likström. Idag dominerar växelströmmen i hela världen. Tesla kom från Serbien/Kroatien medan Edison var amerikan. Nu är det så att elektricitet ska först genereras på något sätt i t.ex. vattenkraftverk eller kärnkraftverk, sedan transporteras långa sträckor i höga ledningar, grävas ner i jorden för att till slut nå konsumenten.

Till och från jobbet i en maskin patriarkatet skapat
Arbetar för att ge de undertryckta kvinnorna el

I stort sett är det vita män som uppfunnit allt detta och dessutom är det huvudsakligen vita män som arbetar med detta i västvärlden. Kanske kan vi säga att i Sverige är allt som har med el att göra, från kraftverk till hålen i väggen, skapat av den svenske mannen men brukas likväl av varje kvinna i Sverige, dagligen.

Nikola Tesla – växelströmmens upptäckare

Slutsats

Det går att fortsätta i evighet och Fri Sidor ska också ge fler exempel. Men nu kanske det räcker med att reflektera över att denne hemske vite man, detta onda patriarkat av män, faktiskt också har en mamma, kanske har en syster och själv en dotter. Är det inte lite märkligt att tro att männen i Sverige vill att deras egna döttrar ska leva i en mansdiktatur? Är det inte också konstigt att alla dessa mödrar har fostrat sådana män? I så fall vad säger det och kvinnorna? Är det inte i själva verket så att mannen gjort allt det här för att han älskar och är beroende av kvinnan?