21.1 C
Borlänge
måndag, juni 1, 2020
Det är viktigt att vara medveten om att Big Bang är en teori. Precis som Darwinismen är Big Bang en teori. Historien har visat oss att en rådande teori, hur säker man än trodde att den var, sedan kom...
Vi har i första delen visat att det finns stora frågetecken om Darwinismens giltighet. Teorin är elegant och intuitiv men när forskare försökt verifiera den genom t.ex. fossila fynd har man fått ompröva teorin. Upptäckten av DNA ställde ännu...
Alfred Nobel var en svensk kemist, uppfinnare och industrialist. Han testamenterade år 1895 94% av sin förmögenhet, 31 miljoner, till ändamålet att ge priser till "den som gjort mänskligheten den största nyttan". För fysikpriset skrev han att priset skulle...
När Darwin ersatte skapelseberättelsen som förklaring var många glada. Ur ett vetenskapligt perspektiv går det inte att styrka att jorden är Universums mittpunkt eller att Gud skapade allt på sju dagar. Nya teorier som Darwinismen får dock inte bara...
Fria Sidor ska i en serie granska vetenskapen. Hur har vetenskapen utvecklats de senaste 5000 åren, vad visste man då i jämförelse med idag? Är Darwins teorier om evolutionen, Einsteins relativitetsteorier och den vedertagna teorin om Big Bang verkligen...
https://www.youtube.com/watch?v=89WammWN9p8
Det som kommit fram hittills av Fria Sidors granskning av Darwinismen visar att alla forskare är ense om att det finns ett naturligt urval och att detta påverkat utvecklingen för organismer, djur och växter på jorden. Det forskarna inte...
Det är intressant att fundera på detta med uppfinningar och vilka länder som historiskt varit mest framgångsrika. Det säger inte allt men kanske något om det folk och den kultur som man är sprungen ur. Hur ska vi då...
När Fria Sidor började med sanningssökande fanns det inte ens i föreställningsvärlden att en så pass grundläggande teori som Darwins evolutionslära någonsin skulle kunna ifrågasättas. Skälet att många tar den för given är att de tror att den är...
Fria Sidor har i en serie belyst de mer existentiella frågorna. Här ingår frågor som rör vad vi vet om Universums och livets uppkomst. Det handlar om skillnaden mellan den teoretiska fysiken som i kontrast till den klassiska fysiken...