Vilka slutsatser kan vi dra av SCB?

SCB - styrkor och svagheter

Den 5 juni klockan 09:30 smäller det. Då kommer Statistiska Centralbyrån (SCB) ut med sin stora partisympatiundersökning (PSU) för maj 2018. Undersökningen brukar följas noga av alla och har stor tyngd i Sverige. Det har flera orsaker. Dels frågar man slumpmässigt ett stort antal personer, ca: 9000, dels har man en relativt hög svarsfrekvens ca: 50%, dels använder man beprövade metoder för att vikta om undersökningen baserat på en rad faktorer. SCB har gjort denna undersökning sedan 1972 och den görs två gånger per år, en i november en i maj varje år. Fria Sidor ska i detta inlägg granska hur träffsäker undersökningen varit och se om det finns tendenser som kan vara bra att känna till. När undersökningen är utlagd kommer Fria Sidor uppdatera denna sida skriva ett separat inlägg med en prognos baserat på den och jämföra med den prognos som togs fram för april (FS). Fria Sidor kommer i slutet av varje månad uppdatera och förfina modellen för att varje månad fram till valet ge en valprognos. SCB kommer då ingå som en del. Observera att Fria Sidor inte skriver %-enheter utan % för läsbarhetens skull. Det framgår av texten och sammanhanget vad som avses och endast om det krävs kommer denna skillnad att påpekas.

Blocken

I maj 2014 gjorde SCB sin PSU och vi ser att man kraftigt överskattade De rödgröna (7,7%). Dessa gick istället till Alliansen (2,6%), SD (4,8%) och F! (0,6%).

Denna tendens fanns också i maj 2010 då De rödgröna fick 6,5% för mycket. Denna gång gick felet huvudsakligen till Alliansen (5,3%) men också SD (1,8%).

I mätningen maj 2006 överskattades både de rödgröna (2%) och Alliansen (0,6%) och man underskattade övriga partier (2,6%). I kategorin övriga fanns då SD på 2,9% som är den främsta orsaken till det men även F! (0,68%), Piratpartiet (0,63%), Sveriges pensionärers intresseparti (0,52%) och Junilistan (0,47%) tryckte på i kategorin övriga.

Samma tendens ser vi också i mätningen maj 2002 då De rödgröna visades 4,1% för högt vilket sedan istället gick till Alliansen (2,3%) och övriga (1,8%). Det var också denna gång SD (1,44%) som spökade.

Tittar vi på snittet av de fyra valen 2002 till 2014 (se över/under blocken i tabellen) har De rödgröna visats 5% för högt, detta har sedan gått till Alliansen (2,4%), SD (1,7%) F! (0,2%) och övriga (0,9%). Eftersom SD också gömmer sig i kategorin övriga kan vi förenklat säga att av dessa 5% har hälften gått till Alliansen och hälften till SD.

Procentuella förändringar blocken

Alla siffror ovan är i %-enheter. Det säger inte hela sanningen eftersom vi också vill se hur stora felen är procentuellt. Detta ser du i tabellen under rubriken Procentuella förändringar. Låt oss ta ett exempel:

I valet 2014 visades M 0,6% för lågt och KD 0,7% för lågt mätt i %-enheter. Eftersom Moderaterna är mycket större än KD blir felet procentuellt mycket mindre för M än för KD. Längt ner i tabellen ser vi att det procentuella felet för M 2014 var -3% (-0,6/23,3) men för KD var felet -15%(-0,7/4,6).

Det mest intressant här är inte enskilda partier utan blocken. Vi ser att Alliansen i genomsnitt visats procentuellt 5% för lågt, De rödgröna 11% för högt och SD hela 34% för lågt.

Låt oss nu säga att Alliansen i mätningen maj 2018 får tillsammans 37% då tyder mycket på att man i valet kan komma att få (37/0,95) 39%. Om De rödgröna får 37% i mätningen får man istället (37/1,11) 33% i valet 2018 och om SD mäts till 18% är det inte osannolikt att de får (18/0,66) 27% i valet.

Fria Sidor kommer vänta med slutsatserna tills mätningen är ute och i en uppdatering göra en prognos. Det finns några saker att fundera på. Vi ser att underskattningen av Alliansen har tenderat att öka med tiden vilket korresponderar med överskattningen av De rödgröna. Felet ökade också för SD, från 32% i valet 2010 till 37% i valet 2014. Det är dock inte alls säkert att felet består 2018 då samhällsdebatten idag är betydligt öppnare om invandringens problem. Fria Sidor återkommer till detta längre ner.

Enskilda partier

Fria Sidor tycker att det är blocken i SCB:s mätning ger den tydligaste bilden vad gäller systematiska över- och underskattningar. Låt oss ändå titta lite snabbt på enskilda partier.

Procentuella förändringar

Mest intressant är kanske att se på de procentuella avvikelserna inte %-enheter. Detta ser du längst ner i tabellen under rubriken Procentuella förändringar.

Om vi bortser från valet 2002 där Moderaterna hade Bo Lundgren och Liberalerna Lars Leijonborg så är träffsäkerheten rätt så bra för Moderaterna i valen 2006 (1%), 2010 (3%) och 2014 (3%). Det är inte bara rätt så bra utan mycket bra träffsäkerhet. Nu hade under dessa val Moderaterna Reinfeldt som partiledare och nu har man Ulf Kristersson. Fria Sidor tror att Kristersson går mer hem i stugorna än Björklund som numera känns som en gammal skiva men de moderata väljarna måste stödrösta på Liberalerna annars riskerar de att åka ur riksdagen, varför det inte är troligt att vi får se någon Kristerssoneffekt i valet, men vi kan komma att se det i mätningen.

Liberalerna fångades bra i valet 2014 (-2%) och eftersom man inte bytt partiledare är det troligt att man i mätningen i maj ligger hyfsat rätt möjligen med en tendens till underskattning.

Tendensen är desto tydligare för Centerpartiet som i genomsnitt underskattas 21% och Kristdemokraterna 11%. Räknar vi bort valet 2002 då Alf Svensson fortfarande var partiledare blir den genomsnittliga underskattningen för KD 16%.

Det är uppenbart att SCB inte lyckas fånga upp Alliansen i sina mätningar. Vad det beror på måste de själva fundera på men vi andra kan bara justera SCB:s mätning för de fel man hittills visat upp tills de upphör.

En annan tydlig tendens är överskattningen av Socialdemokraterna. Snittet är en överskattning på 10% för perioden men felet tenderar att öka. Miljöpartiet har åkt hit och ditt och verkar omöjliga att fånga korrekt. De underskattades kraftigt i valen 2002 och 2006 för att sedan överskattas lika mycket. Ett parti som är svårt att dra några slutsatser av i SCB:s mätning.

Vänsterpartiet har en tydlig tendens till överskattning. Mätningarna 2006 och 2010 var kusligt bra men 2002 och i synnerhet 2014 var SCB helt fel ute. Alliansen vann valet både 2006 och 2010 och allt tyder på att man vinner stort 2018 så kanske visas Vänsterpartiet också nu kusligt bra? En liten spekulation kan vi kosta på oss.

Sverigedemokraterna är SCB:s sorgebarn. De har underskattats i alla mätningar sedan 2002 och inte lite heller. Fria Sidor tror kanske inte att allt är SCB:s fel. Det är väljare man ringer och SD har varit totalt stigmatiserade ända fram till nu då t.o.m. självaste statsministern för första gången någonsin debatterat med Jimmie Åkesson. Det säger något om förändringen i debattklimatet under bara det senaste året. Stefan Löfven kan nu t.o.m. tänka sig att i SVT debattera med en person för ett parti med påstått nazistiska rötter. Har kanske Stefan själv nu gått och blivit nazist?

Fria Sidor har Sentio som riktmärke för SD så SCB är inte så intressant vad gäller dem. Det mest intressanta är kanske att se om beröringsskräcken nu visar sig också avta hos SCB som i så många andra mätningar på senaste tiden.

Slutsats

Det är inte en lätt sak att lättförståeligt presentera ett så omfattande siffermaterial och samtidigt blanda %-enheter men procentuella förändringar. Förhoppningen är att det ska framgå tydligt av sammanhanget och de separata avsnitten vad som avses. För Fria Sidor är det tydligt och det bästa sättet att presentera materialet och förhoppningsvis för dig också.

Fria Sidor gör denna granskning innan mätningen släpps men binder sig inte vid något vad gäller den prognos som efter att mätningen släppts 5 juni klockan 09:30 kommer att göras. Det enda som är givet är att det är troligt att Alliansen måste justeras upp och De rödgröna ner. Vad man visar för SD är mer kuriosa. Där är det Sentio som gäller. SCB tycks ha svårt att korrekt fånga upp det som ryms inom kategorin Övriga, det visar inte minst de stora felen för SD, F!, o.s.v. Fria Sidor tror dock att mätningen kommer ge en klar fingervisningen om Alliansen eller det Rödgröna blocket blir störst och därmed vilka som kommer styra Sverige de kommande fyra åren. Det räcker långt.

Det mest sannolika är att blocken i mätningen redovisas i dött lopp där de ligger mycket nära varandra men att efter justeringar för SCB:s standardfel det tippar över tydligt för Alliansen. Allt annat skulle vara en sensation.