Vilka länder har uppfunnit mest?

Det är intressant att fundera på detta med uppfinningar och vilka länder som historiskt varit mest framgångsrika. Det säger inte allt men kanske något om det folk och den kultur som man är sprungen ur. Hur ska vi då göra för att ta reda på det? Är det antalet som räknas, den innovativa höjden, originalitet eller kanske nyttan för samhället? Det finns inget givet svar men för Fria Sidor spelar det inte så stor roll eftersom detta inte är en doktorsavhandling utan istället ett försök att snabbt få en hyfsad förståelse i frågan.

Google – Don’t be evil

Google hade en gång som slogan Don’t be evil – gör inget ondskefullt. Det var en fin och vacker affärsidé. Tyvärr har den visast sig vara falsk marknadsföring. Företaget Google och Youtube som ingår i samma koncern deltar idag aktivt i Sverige för att kväsa åsikts- och yttrandefriheten på nätet.

Deras nya idé skulle nog bättre sammanfattas med – Be evil – och det är vi svenskar som man vill kväsa. Nu är detta ingenting som bara sker i Sverige om du mot förmodan trodde det, det sker i alla västländer idag och Sverige är här inget undantag.

När du söker på Google på inventors och America då fylls skärmen med afrikaner. Google gör inte detta för att man älskar svarta människor, man kunde inte bry sig mindre. Man gör det som ett led i att bekämpa vithet och det man kallar ”den vita hegemonin”. Strategin beskrevs kanske tydligast av professor Noel Ignatiev som rakt ut säger att strategin är att fylla USA med massor av minoriteter så att det till slut blir omöjligt för ”den vita hegemonin” att reproducera sig självt. Det uttalade syftet är således att utrota vita människor. Är inte det ondska då kan man fundera på vad som är det?

Detta pågår idag för fullt, varje minut, dag, vecka, månad och året runt inte bara i USA, utan också i t.ex. Storbritannien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Spanien, Grekland, Italien och som du kanske idag inser också i Sverige. Budskapet upprepas av den tyske politikern Gregor Gysi som härstammar från en högadlig rysk judisk släkt. De här människorna kommer undan med allt och får inte kritiseras. Varför?

Nobelpriser fram till 1945

Vi kan börja denna översiktliga granskning med året 1945, det sista året innan den judiska världsordningen till fullo infekterade varje västland. Vilka länder hade fått Nobelpriset fram till dess?

Österrike hade 11, Australien 1, Belgien 6, Kanada 4, Kroatien 1, Tjeckien 1, Danmark 9, Färöarna 1, Finland 2, Frankrike 31, Tyskland 47, Ungern 5, Indien 4, Irland 2, Italien 7, Luxemburg 1, Nederländerna 9, Norge 5, Polen 4, Ryssland 3, Spanien 3, Sverige 12, Schweiz 10, Ukraina 1, Storbritannien 33 och USA 29.

Det blir totalt 242 nobelpris och alla gick till länder som dominerades av vita. 26% gick till Österrike/Tyskland/Ungern, Norden- Skandinavien fick 12%, Storbritannien 14%, Frankrike 13% och USA 12%. Nederländerna och Schweiz på 4% var sticker också ut.

Den vita manliga hegemonin var total och enväldig. Det var innan Tyskland besegrades i andra världskriget, den judiska hegemonin tog över och vår resa mot det mångkulturella helvetet på allvar hade tagit fart.

Det var innan AIPAC hade total kontroll över USA (bara nästan), det var innan det var långa fängelsestraff för åsikts- och yttrandefrihetsbrott, det var innan Googles Be evil, det var innan Rothschild styrde hela Grekland genom skuldebrev, det var innan taharush, gruppvåldtäkter och tiggare i vare gathörn, det var innan de styrandes främsta mål var att krossa varje europeiskt folk, för evigt, det var innan vi hade Pride-paraden, en kyrka som både går att pissa och stampa på utan konsekvens, det var innan vi hade kvotering baserat på kön och ras, det var innan patriarkatet (männen) sågs som civilisationens värsta fiende och det var innan Sverige hade världens första feministiska regering. Det var också innan judar fullt ut hade ockuperat och fördrivit det palestinska folket, genomfört 9/11 och ljugit om massförstörelsevapen i Irak, Syrien och Libyen. Det var innan vi dagligen tvingades matas med hat mot oss vita européer i alla massmedier. Listan kan fyllas på i evighet.

Vad var det man uppfann?

Vad var det då denna hemska vita hegemoni uppfann som var så dåligt?

Vi kan inte gå igenom allt men om vi tittar på Sverige så fick Arne Tiselius, Uppsala Universitet, priset i kemi 1948. Han var kunnig i både kemi, fysik och medicin och hittade en metod att separera proteiner från varandra genom att han upptäckte att de hade olika elektrisk laddning, något som kallas elektrofores. Idag används metoden flitigt över hela världen inom livsmedelsindustrin, inom rättsväsendet för bestämning av DNA och vid släktforskning.

Gustaf Dalén fick priset i fysik 1912.  Gustaf Dalén var både uppfinnare och industriman. Han låg bakom betydande uppfinningar som klippljusapparaten med tryckregulator, solventilen, den automatiska glödnätsutbytaren och linspendeln för fyrbojar till havs för ett stabilare ljussken samt Aga-massan för säker hantering och lagring av acetylen. Dessa konstruktioner lade grunden till företaget AGA (AB Gasackumulator) och företagets mest framgångsrika produkt, Agafyren som kunde arbeta utan tillsyn upp till ett år. AGA blev sedan ett av våra många världsledande företag. Dalén skänkte prissumman till de anställda på AGA och instiftade en fond på Chalmers Tekniska Högskola.

Men herregud vad denna eländiga vita hegemoni, detta patriarkat, kan sälla till med. Då är det mycket bättre med Reinfeldt, Löfven och Alice Bah Khunke. Då blir Sverige ett framgångsrikt land, äntligen!

Våra danska bröder och systrar var inte heller så dåliga. Den första som fick priset i Danmark var Niels Rydberg Finnsen (ursprungligen från Färöarna) i Fysiologi och Medicin år 1903. Han upptäckte att koncentrerat ljus som riktas mot ett specifikt område i kroppen, laser, kan påskynda läkningsprocessen. Idag används tekniken mot hudsjukdomar, psoriasis, akne men också allt oftare mot interna skador.

I Norge fick Knut Hamsun priset i litteratur 1920. Han anses av många andra prisvinnande författare vara en av Norges främsta författare, i klass med Fjodor Dostojevskij och Friedrich Nietzsche. Flera författare har hämtat inspiration från hans unika stil och 1900-talets genre, fiction, har sin grund i hans författarskap. Han började på vänsterkanten men kom allt mer att inse var den verkliga faran kom ifrån och han stödde tyskarna mot det judiska inflytandet. Norge har ännu inte fattat det Hamsun redan då förstod och han är därför efter andra världskriget en i bästa fall ignorerad författare som man kan läsa lite i skymundan, trots Nobelpris och allt.

Våra bröder och systrar i öster då? Jodå, 1945 gick priset i kemi till Artturi Ilmari Virtanen från Finland. Han låg bakom en metod att preservera djurfoder. Virtanen upptäckte betydelsen av de mikrobakteriella processerna för livsmedlets hållbarhet. Genom att addera biokemiska naturliga komponenter till ensilage kunde det bevaras under de långa, kalla och mörka vintermånaderna. Han arbetade också med att reglera PH-värdet i smör så att det skulle hålla längre.

Slutsats

Nästan allt vi använder idag och ser omkring oss har sin grund i den vita europeiska mannen och det man idag så föraktfullt kallar patriarkatet. Dessa feminister och utlänningar som kvoteras in baserat på kön och hudfärg hade inte ens haft ett kylskåp att hämta mjölken till sin kaffe latte om det inte vore för uppfinningsrikedomen hos de förfäder de idag föraktar så innerligt. Dessa framgångsrika män var alla söner till en mamma som älskade dem och de hade med all säkerhet egna döttrar och en fru som stöttade i vått och torrt och betydde mycket för framgången. Bakom varje framgångsrik man står minst en kvinna och tvärtom.

Efter 1945 har judarna seglat upp som de smartaste uppfinnarna och Nobelprisen formligen haglar över dem, speciellt till judar i USA. Efter 1945 har faktiskt även några afrikanska länder kommit med på listan över de som fått Nobelpris. Egypten har 4, Ghana 1, Kenya 1, Liberia 2, Nigeria 1, Sydafrika 11 och Tunisien 1. De allra flesta avser fredspriset och priset i litteratur. Nobelpriset har alltmer kommit att politiseras och därmed devalveras. Ingen vet om den som får det verkligen bygger på förtjänst eller om det finns politiska motiv bakom. Verkligheten är att sedan 1990 har Sverige fått bara tre nobelpris men Sydafrika sex. Vad kan vi dra för slutsats av det?

Något säger Fria Sidor att vi behöver mer av det vita manliga patriarkatet för att inte utplånas, inte mindre. Det bästa vore om fler svenska kvinnor kunde kliva fram och säga det. Kanske kärleken till de egna barnen är det som till slut får också dem att bryta taffeln och tala klarspråk? Utan de vita svenska männen, inte längre några vita svenska kvinnor.

Enkelt, eller hur?