Helgbio: Vad kan vi lära oss av USS Liberty?

Den 8:e juni 1967 attackerade Israel USS Liberty under två timmar med syfte att sänka fartyget och sedan skylla det på Egypten. Israel hade omärkta plan för att dölja dess ursprung. Attacken är mycket intressant att studera för oss idag eftersom vi genom den kan lära oss mycket om den undergivenhet USA visar mot Israel redan då. Vi kan genom att det idag sipprat fram så mycket bevis se igenom relationen mellan USA och Israel och därmed bättre förstå världen. Stäng av idiotvisionen och titta på Helgbio istället. Verkligheten är mycket mer spännande än fiction – utom för dem som drabbas.

De ständiga lögnerna

För det första står det helt klart att Israel ljuger. De påstår, än idag, att det var ett misstag men har aldrig bett om ursäkt eller medverkat i någon utredning för att få klarhet. Det är en lögn. Vidare står det lika klart att USA på motsvarande sätt gjort allt för att inte utreda vad som hände och medvetet döljer det för allmänheten. De ljuger också.

Händelsen

Ett fredligt obeväpnat spaningsfartyg

USS Liberty var ett skepp som hade en avancerad avlyssningsutrustning. De åkte ca 10 sjömil utanför kusten och lyssnade på allt. Denna dag var vädret klart och fartyget var unikt och gick inte att missta med andra. Det hade dessutom flagga som brukligt.

Attacken

Det började med att omärkta spaningsflyg cirkulerade runt USS Liberty 6-7 timmar innan attacken. Man gjorde inget för att ta kontakt med skeppet för att söka dess identitet, vilket är bevis nog för att attacken var planerad. Så plötsligt kom attackflygen och Israel började med att skjuta sönder kommunikationsutrustningen. USS Liberty kunde inte längre kommunicera med omvärlden. Sedan släppte man napalm på däcket för att hindra att någon skulle ta sig dit och reparera antennen. Israel kände till vilken nödkanal USS Liberty använde och man hade stört ut den frekvensen.

USS Liberty

Sedan följde en två timmar lång attack där man sköt på fartyget från flygplanen och dödade alla som fanns uppe på däck. Man fortsatte sedan med att skicka dit attackbåtar som avfyrade torpeder för att sänke henne. En signalman hade som enda uppgift att se till att den amerikanska flaggan hängde högt och syntes för alla men attacken fortsatte.

Israeliska u-båtar skickade torpeder med avsikt att sänka USS Liberty

De tappra soldaterna trotsade napalmen och lagade antennen provisoriskt och kunde därför meddela ett systerfartyg i närheten att man blivit attackerad. Stridsflyg gjordes omedelbart redo och tolv skickades iväg mot USS Liberty från USS America. Vice Amiral William I. Martin sökte så klartecken för detta hos försvarsminister Robert McNamara som dock nekade. William Martin skickade ändå iväg åtta av sina stridsflyg men lämnade de fyra som hade atomvapen hemma.

USS America antog att det var Egypten som hade attackerat fartyget. Man hade stående planer att om så skulle ske skulle man släppa atombomber på Kairo. Nu höll man dem kvar på fartyget men skickade iväg stridsflygen för att skydda USS Liberty. Robert McNamara kontaktades så igen som återigen beordrade att de skulle kallas hem. De åtta stridsflygplanen fick således återvända. USS Liberty och dess besättning lämnades ensamma.

Attacken mot USS Liberty skulle fortsätta i ytterligare drygt en timme nu också med torpeder. USS Liberty sjösatte flera livbåtar och några av besättningen hade hamnat i vattnet. Dessa besköts med kulsprutor av de israeliska flygplanen med avsikt att döda.

Attacken höll på i två timmar men fartyget sjönk aldrig. 34 dog, 174 skadades men någon hjälp fick man inte förrän en hel natt passerat. En Israelisk helikopter kom och cirkulerade runt fartyget utan att hjälpa till. Det är bevisat att attacken var medveten.

Fick ingen hjälp och tvingades till tystnad

Varför kallades stridsflygen tillbaka? Varför kom hjälpen så sent? Hade man hoppats att USS Liberty skulle sjunka så att ingen skulle kunna identifiera vem som sänkt det för att sedan skylla det på Egypten? Till saken hör att idag vet vi att det cirkulerade ett amerikanskt spaningsplan över USS Liberty innan, under och efter attacken. Varför gjorde man inget för att underrätta om attacken? Varför spanade man där?

The Attack on the USS Liberty

Besättningsmännen togs i förhör och blev instruerade att de inte fick tala med någon om vad som hänt, inte sin fru, inte sina vänner – ingen. Skulle de göra det väntade krigsrättegång och hårda straff. Händelsen skulle till varje pris döljas för allmänheten.

En falsk flagga man skulle skylla på Egypten?

Man har spekulerat i varför Israel attackerade och varför USA inte reagerade kraftfullt utan accepterade lögnen om ”misstaget”, en förklaring ingen seriös forskare ställer sig bakom. Israel hade just bombat sönder 80% av Egyptens flygvapen och utfört de mest bestialiska mord och våldshandlingar mot egyptier och krigsfångar. En teori är att man inte önskade ha USA i närheten med sin radiospaning som kunde avlyssna allt i närheten. Det fanns, ännu på den tiden, de i USA som inte såg någon fördel att lägga sig platt för Israel.

En annan, kanske mer trolig anledning, var att utföra en falsk flagga. Varför skulle man annars attackera USS Liberty med omärkta plan? Varför skulle man annars döda de som satt i livbåtarna? Det blir bara logiskt om man inte önskade några vitten. Varför skulle McNamara återkalla hjälpen långt innan attacken var över? Det kunde ju ha varit Egyptiska plan som hade attackerat? Han visste således om att det var Israeliska plan men såg gärna att de fick fortsätta ostörda. Återkallandet tyder på att man hade för avsikt att sänka fartyget och önskade låta israelerna hålla på tills de lyckades. Därför sändes inte heller några andra fartyg omedelbart dit. USS Liberty höll sig dock flytande.

Ett tredje förslag som förts fram är att israelerna önskade sätta USA på prov. Kunde man attackera USA och ha sådan kontroll över administrationen att det ändå inte skulle bli någon vedergällning? Svaret fick man. USA är i händerna på Israel, redan 1967 och inte ens en attack, oprovocerad, på USA ger någon som helst respons från USA’s administration.

USA’s tystnad, döljande och undergivenhet är tydlig. En teori är att man till varje pris önskade goda relationer med Israel som var en allierad mot Sovjet. Det är nog mer troligt att det var en falsk flagga som några inom administrationen kände till. Det är inte första gången och skulle inte bli den sista. Det misslyckades dock och då hade såklart Israel också en hållhake på USA om detta skulle komma ut. Istället tvingade man alla som överlevt denna förfärliga händelse att tvingas hålla den inom sig för alla framtid.

Sedan mordet på John F. Kennedy är USA en lydstat till Israel

Fria Sidor anser att genom studiet av vår historia får vi ledtrådar som leder oss rakt in i nutiden och hjälper oss att se vad som pågår runt omkring oss. Dessa händelser står alltid mycket klarare, när åren gått, eftersom många har börjat tala, dokument har läckt ut och fler och fler pusselbitar har hunnit falla på plats. Internet ger oss, än så länge, möjlighet att också sprida informationen till fler.

Vad kan vi lära oss?

Lärdomen av USS Liberty är att det fungerar likadant idag, 50 år senare, men det har blivit mycket värre. Idag ägs kongressen och presidenten av Israel. Israel är inte en 51:e delstat till USA som vissa påstår. USA är istället en vasallstat till Israel. Det är Israel som är härskaren och USA som är tjänaren om vi skulle beskriva relationen. När vi förstår det blir världen begripligare. Fundera på vem som styr vem efter att ha sett videon nedan. Inte ens USA’s egen president får 29 stående ovationer, från både demokrater och republikaner, men Israels president får det. Vad berättar det för oss?

Fria Sidor vill påminna läsaren om att Israels grundare är den judiska bankirfamiljen Rothschild.

Dokumentärer

BBC’s dokumentär som är välgjord och ”modern” men vågar inte kritisera för mycket av förklarliga skäl.

En äldre film för den som vill se koppling tydligare till Israels brott. En i grunden bättre film än den som BBC gjorde men lite ”gammal”. Lite seg i starten men blir bättre och bättre eftersom. Klart sevärd för den som verkligen vill veta.

En kortare film där du på 10 minuter får allt kondenserat

Se också länken nedan.

Not: Återpublicerat och kraftigt uppdaterat inlägg. Först publicerat 2016-09-30.