USA: Presidenterna och alla lögner

Fria Sidor granskar presidentvalet 2016: Del 4

George W. Bush, Barack Obama, Bill Clinton

Fria Sidor ser enorma problem med den idag hyllade ”demokratin”. I USA har det under de senaste 100 åren inte spelat någon roll vem som varit president, politiken har ändå legat fast. Skälet är att det är etablissemanget som lyft fram i media och sponsrat de kandidater man själva vill se. Presidenten blir en frontfigur till den verkliga makten bakom kulisserna. Ett annat stort problem är att politiker säger en sak innan valet, sedan gör något helt annat efter. Lögnen har blivit en så integrerad och självklar del i politiken att demokratin i praktiken inte längre fungerar. Folket röstar på en politik, men får en annan. Några inbyggda spärrar och mekanismer för att hindra ett sådant fusk finns inte, så det lönar sig att ljuga så mycket man kan innan valet. Det mesta är glömt fyra år senare. Låt oss titta på några presidenter.

Woodrow Wilson

1914 mördades kronprins Franz Ferdinand av Rochschild-kontrollerade ”nationalister”. Den judiska österrikiska pressen hetsade mot Serbien som beskylldes för mordet. Tanken var att en konflikt skulle leda till ett krig så att Tyskland skulle kvävas i sin starka uppgång, sedan alla delstater enats under Otto Bismarck. Så här sade sionisterna i USA till britterna 1916:

”Ni behöver inte sluta fred med Tyskland. Vi kommer få vår man på plats Woodrow Wilson för att få med USA i kriget på er sida. I utbyte måste ni ge oss tillgång till Palestina efter kriget.”

Lovade att USA inte skulle delta i första världskriget men ljög för folket. Styrdes av sionisterna som fått honom vald.

Bildresultat för woodrow wilson
Woodrow Wilson

I April 1917, bara några månader efter att ha blivit omvald på tomma löften att hålla USA utanför första världskriget, det som av makten kallas ”The Great War”, bad denna sionistkontrollerade Professor från Princeton om, och beviljades, kongressens godkännande att få USA i krig mot Tyskland och Österrike-Ungern. Han ljög med andra ord USA in i kriget.

Knapp som bars av de som kampanjade för Woodrow Wilson

http://www.tomatobubble.com/wilson.html

Franklin D. Roosvelt

FDR, med judiska rötter, kampanjade 1940 på ett plattform att hålla USA ute ur andra världskriget. Så här sade han:

”Allt vi gör måste följa en enda ledande princip, — att hålla USA utanför kriget.”

Detta sade FDR efter det att han hållit en hemlig konferens med den i väst hyllade Winston Churchill (också med judiska rötter), allt enligt Winston Churchills egna memoarer.

Roosevelt sade i Boston 30 oktober i valkampanjen: ”Jag har sagt det förut, men jag ska säga det igen, och igen och igen: Era söner och döttrar ska inte sändas ut i krig igen.” Han sade i November: ”Den viktigaste frågan i utrikespolitiken är att hålla USA utanför kriget.”

Lovade att USA inte skulle gå med i andra världskriget men hade helt andra planer. Ljög för folket och styrdes av sionisterna. Men vad kan vi förväntas oss Judea hade redan förklarat krig mot Tyskland, 8 år tidigare, 1933.

Bildresultat för franklin d roosevelt
Franklin D. Roosevelt

Det var vackra ord men vad gjorde han i hemlighet?

Han ingick avtal med Storbritannien 1940 som hans egna advokater bedömde gjorde, i praktiken och moraliskt, USA till en krigförande makt. Han ingick 1941 låneavtal med Storbritannien så att de kunde få krigsmaterial, han höll hemliga möten med brittiska delegationer, som doldes för allmänheten, han förnekade samtidigt att USA förberedde sig för krig eller var en del i kriget, han sände spanande u-båtar som sedan rapporterade till britterna, skickade amerikanska arbetare till Irland för att bygga en flottbas, ockuperade Island 1941, höll ett hemligt toppmöte med Churchill, satte ultimatum på Japan och i blockad som hindrade export till landet, vägrade ta emot fredssträvanden från Japan, ökade trycket på Japan genom att kräva deras omedelbara tillbakadragande från Kina, frös alla japanska tillgångar, beslöt att amerikanska ubåtar skulle få skjuta ner tyska fartyg, hade skickat en föråldrad flotta till Hawaii, mot generalernas inrådan, och agerade inte på förhandsinformation om en nära förestående Japansk attack. Han ljög USA in i kriget.

http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n6p19_chamberlin.html

Ronald Reagan

Ronald Reagan stod mot president Jimmy Carter i presidentvalet 1980. USA och världen hade bakom sig inflation och flera oljekriser och oroligheter i Mellanöstern. Jimmy Carter försökte sig på att sälja in ett kärvt budskap om uppoffring och var öppen med att USA inte längre var den exceptionella staten, en självbild som alla amerikaner så högt aktar. Ronald Reagan var skådespelare och kristen, utan några direkta kunskaper inom ekonomi eller utrikespolitik. Han drevs främst av en ideologi, inte alltid med bas i verkligheten. Ronald Reagans slogans var ”Let’s Make Amerika Great Again”. (samma som Trump)

Många väljare var inte beredda att rösta för ett kärvare budskap utan de såg en ljus mer hoppfull framtid i Reagans kampanj som talade mycket om familjen, arbete, liten administration, skattelättnader, företag och  fred.

Vad tryckte Ronald Reagan på i sin kampanj?

Nationens framtid står på spel. Någonting måste göras åt alla problem. Den nuvarande ledningen hanterar dem inte bra. Ronald Reagan är den enda kandidaten som inte kommer öka budgeten och vill införa ett utgiftstak. Han lovade en balanserad budget inom 3 år. Samtidigt föreslog han skattesänkningar. USA måste bli självförsörjande på energi för att inte kunna bli utpressade igen. USA måste återta ledarrollen i utrikespolitiken och stärka sitt försvar. Han vill öka samarbetet mellan USA, Kanada och Mexiko.

http://www.4president.org/brochures/reagan1980brochure1.htm

Ronald Reagan kom att vinna en andra presidentperiod och en fråga var att få kontroll på gränserna mot Mexiko för att stoppa illegal invandring. Reagan talar för att USA ska få kontroll och att man genomför en skärpning och samtidigt ger amnesti även till illegala.

Höll fina tal som gav folket hopp men ljög för folket om sin politik. Han kom till makten p.g.a. de (((neokonservativa))) som kom att ligga bakom ”kriget mot terrorismen”.

Facit för Reagans 9 år vid makten blev något helt annat än vad han lovat. 1986 gav han amnesti till 3 miljoner som tagit sig illegalt in till landet. Dessa kunde i sin tur ta in många fler genom familjeåterförening. Någon minskning under Ronald Reagans presidentperiod går inte att skönja och inte för senare presidenter heller.

Den lagliga och olagliga migrationen går alltid upp, oavsett president. Det är också svårt att se någon trendförändring vad gäller USA’s budgetunderskott och därmed federala skuld. Den tycks, precis som migrationen, öka oavsett president eller vad man säger före valet. Under Ronald Reagans år 1980-1989 ser den ut att ha ökat extra mycket. Faktum är att statsskulden ökade från 995 miljarder dollar till 2868 miljarder dollar under Reagans ”balanserade budet”……..

George W. Bush

Vi kan titta på en annan president, George W. Bush. Han lovade att USA inte skulle agera aggressivt i utrikespolitiken. Han lovade att få ner statsskulden. Det blev tvärtom. Han förde USA till krig både i Afghanistan och Irak. Det var under George W. Bush som USA’s planer på att slå ut sju länder på fem år fastlades.

George W. Bush talar mjukt innan valet. Sanningen ska få folket tillbaka till ”systemet” – vad han nu menar med det? Ett mycket avslöjande klipp.

Lovade att USA inte skulle försöka ”bygga demokrati” men ljög för folket. Han styrdes helt av de s.k. (((neokonservativa))), i grunden israeliska krigshetsare.

Barack Hussain Obama

Barack Hussain Obama var hoppet för fred efter åtta år av krig under George W. Bush. Han var så efterlängtad att han fick Nobels Fredspris innan han knappt hade hunnit installera sig i vita huset. Obama talade varmt om att USA skulle stänga Guantanamo och inte längre kriga i världen, utan få världen’s respekt. Han talade om ett enat USA och en enad värld. Han hade slogans som ”Yes – we can” och ”Change we can believe in”.

Facit är att Obama har varit i krig längre än Bush eller någon annan amerikansk president. USA har krigat i sju länder: Irak, Afghanistan. Pakistan, Libyen, Jemen och Somalia. Man för sedan 2011 ett proxykrig i Syrien för att störta Assad. Obama har skalat upp drönarkriget till helt nya nivåer och Guantanamo är ännu inte stängt.

Lovade dyrt och heligt ett enat USA och en enad, fredlig, värld. Ljög för folket – det blev tvärtom. Kom till makten och vaskades fram av ett antal (((inflytelserika))) personer som efter Bush förstod att det nu vara dags för en kandidat som talade om fred.

Bildresultat för barack hussein obama
Barack Obama

USA enades inte under Obama, istället började han med en total konfrontation, Obamacare, som satte tonen för båda hans presidentperioder. Frågan är om USA varit mer splittrat än idag? Obama har föreslagit amnesti för upp till fem miljoner illegala. Endast ett domstolsbeslut hindrade honom. Det är endast enskilda delstater som vägrat och satt käppar i hjulet för hans amnesti.

Återigen ökar budgetunderskottet och statsskulden som nu slår alla rekord.

Inte heller tycks Obama ha dragit ner på militärutgifterna. Några blir väldigt rika. Vem gynnas av det?

Slutsats

Alla presidenter vi granskat har ljugit i helt fundamentala frågor. Det handlar inte om förändrade omständigheter, utan så väsentliga frågor som man haft möjlighet att lägga veto för och definitivt kunnat avstå från att aktivt driva. Vi ser att republikaner profilerat sig för skärpta gränskontroller men efter valet har man givit amnesti. USA har gått från 95% vit europeisk befolkning till idag runt 60%. Vem som varit president har inte haft någon betydelse. Innan valet säljer man in det man vet att folket vill höra – efter valet är det samma politik som tidigare.

Republikaner har ofta lovat en mindre stat, mindre federalism och lägre budgetunderskott, men ofta har det blivit tvärt om. Den federala byråkratin är idag kvävande och gigantisk, budgetunderskotten har bara ökat och den amerikanska statsskulden med den, nu nära 20 triljoner USD, nära 100% av bruttonationalprodukten.

Demokratiska presidenter har ofta lovat fred och att hålla USA utanför krig. Efter valet har man gjort precis tvärtom. Obama fick t.o.m. fredspris men han svek som alla andra. Det blev snarare värre med alla krig. Någon försoning, fred eller enande blev det inte, tvärtom.

Under varje president har den federala skulden ökat, militärutgifterna har ökat, krigen har fortsatt och illegal och laglig migration från icke-vita länder har fortsatt i oförminskad takt.

Betyder presidentvalet något?

Det är konstigt för vid varje val känns det som att det finns möjlighet för en stor förändring. Sedan blir det precis som tidigare. Varför skulle det bli annorlunda denna gång?

Fri Sidor har svängt och tror att Donald Trump är en kandidat som skiljer sig från många andra. Det finns en rad skäl. Han har inte ”vaskats” fram av systemet sedan unga år, som Obama, Bush och Clintons. Han har inte tagit emot pengar från särintressen. Han har, som ingen tidigare, pekat ut den korrupta median, det riggade valsystemet och att hela det amerikanska politiska systemet, är genomruttet. (((Media och etablisemanget))) förefaller genuint skakade eftersom alla tidningar och få ur etablisemanget stödjer Trump, inte ens många i det republikanska partiet. Han stöds av oberoende presidentkandidater som Jill Stein, vilket får sägas vara sensationellt och säger oss något.

Emot krig, banker, GMO, för djurens rätt, och stödjer Trump. Skälet är inte att Trump är så bra utan att Hillary till varje pris måste stoppas. Vad hade oddset varit på det för 1 år sedan?

Bildresultat för jill stein
Jill Stein

Donald Trump har samma slogan som Ronald Reagan, att ”Make America Great Again”. Mycket känns igen från tidigare presidentkampanjer, men Donald Trump har förändrat debatten, vilket är mycket positivt, han har lyft på locket till en kokande kastrull och något är på väga att hända i USA. I början av presidentkampanjen kändes han som någon man valt för att Hillary enkelt skulle vinna, idag är Fria Sidor inte lika säker. Kanske är han, som han själv säger, USA’s sista chans att nu vända utvecklingen. Hillary vid makten, 30 miljoner amnestier och USA kommer inte sedan gå att vända.

Vi får förmodligen aldrig veta vilken politik han skulle fört, eftersom makten bakom kulisserna vill ha Clinton, kontrollerar media och står bakom de system som räknar rösterna, Smartmatic. Ett företag som anklagats för valfusk och vars styrelse har nära kopplingar till George Soros.

Bildresultat för donald trump
Donald Trump