Ulf Kristerssons tal är början på Nya Moderaternas kommande fall

Så var det dags för det första talet i Almedalen söndagen den 1 juli 2018. Det är den nye partiledaren för de Nya Moderaterna som nu företräder en helt ny politik för Sverige, vill man få oss att tro. Moderaternas nya slogan in för valet 2018 är ”Rättigheter – skyldigheter – möjligheter – Lika för alla”. Medelåldern i publiken var mycket hög, för att inte säga alarmerande hög för moderaternas eget bästa och applåderna var ljumma. Någon entusiasm lyckades Kristersson aldrig uppbringa. Fredrik Reinfeldt och Tobias Billström sitter pliktskyldigt på första raden och applåderar utan någon större entusiasm. Den enda entusiastiska applåden kom när Kristersson uppmanade publiken att applådera för att visa sin uppskattning för poliser. Någon motsvarande entusiasm för Kristerssons eget tal kom aldrig. Fria Sidor anser talet symptomatiskt för ett parti som står inför ett kommande fall. Någon mer innehållslöst, meningslöst och oinspirerande är svårt att tänka sig. Det var ett tal som speglar vad de s.k. Nya Moderaterna idag ha blivit. Ett parti utan mening, syfte eller relevans för oss svenskar.

De tre stora ödesfrågorna

Ulf Kristersson börjar sitt tal med att peka ut tre ödesfrågor för Sverige, den första frågan är demokrati och hur den ska skyddas från dem som hotar och hatar, det andra är att ge alla barn och ungdomar lika möjligheter trots de stora olikheterna i Sverige och det tredje den organiserade brottsligheten och hur vi ska återupprätta respekten för rättsstaten. Förutom detta vill Kristersson ta upp regeringsfrågan.

Hatet och hotet mot demokratin

Enligt Ulf Kristersson hotas demokratin av ryska botar och falska nyheter som sedan sprids vidare av svenska internet-troll som låtsas vara upphetsade. Kristersson menar att valet i USA, Frankrike, Tyskland och Brexit påverkats av dessa mörka krafter och något vi svenskar måste motverka.

Hotet mot demokratin kommer också inifrån och då genom hat mot muslimer och moskéer och deras religion. Även judarna lever farligt och vågar inte längre gå ut efter att deras synagoga bombhotats.

Kristersson pekar ut fyra grupper som hotar demokratin. Nynazister, vänsterextremister, islamistiska fundamentalister och ungdomar som är uppvuxna i sina hemländer med ett hat mot judar och Israel som de tar med sig hit.

Kristersson talar vidare om den importerade anti-semitismen men påpekar att den redan finns i Sverige innan invandringen. Han hänvisar då till nynazister som stör politiska möten runt om i Sverige. Han nämner någon som skrek på hans tal i Strängnäs och en boksignering av Annie Lööf i Falun. Han talar vidare om nynazister och säger att de spelar på rädsla. Tesen är att dessa skapar en sådan rädsla i samhället att människor tystnar.

Han fortsätter med att ta upp alla hot, fysiska och digitala, som alla ungdomsförbund påstås utsättas för. Kristersson beskriver alla rasistiska och nazistiska attacker som en kloak av hat. Han säger att ungdomsförbunden inte vågar tala om i förväg var de ska ha möten.

Enligt Kristersson ska nu detta påstådda hat slås ned med kraften av den samlade rättsstaten. Dessa våldsamma personer ska mötas av en motsvarande rätt för demokratin till självförsvar.

Ulf vill inte nöja sig med en ny terroristlagstiftning där man inte får engagera sig i organisationer som bedriver brottslig verksamhet, han vill gå ett steg längre och förbjuda våldsbejakande organisationer. Tanken är att tillåta alla åsikter men de organisationer som utpekas som våldsbejakande ska förbjudas att sprida dem.

Barnen

Kristersson berättar att alla barn föds lika men i olika sociala miljöer och räknar upp en rad omständigheter i Sverige och internationellt som försvårar för barnen. Han påpekar att barnen ärver sina föräldrars omständigheter och det orättvisa i det. En av lösningarna är en språkförskola för nyanlända barn och mer förskola för föräldrar med sociala problem.

Ett annat förslag är mer matte och svenska i skolan samt ordning och reda vilket speciellt är viktigt för barn med stökiga hemförhållanden. Han tar upp tillgängligheten till BUP och de problem som finns med familjehem.

Den organiserade brottsligheten

Han nämner de nyliga skjutningarna i Helsingborg, Malmö och Lindängen i förmodade gängkonflikter. Han tar upp att när offren kommer till akutmottagningarna fortsätter våldet också där. Han berättar om sitt eget besök i Fittja där det berättades om stölder, lager av knark och oviljan att ringa polisen. De flesta som bor i områdena upplever det som ett problem och Kristersson vill nu knäcka den organiserade brottsligheten.

Hårdare straff för gängkriminella är ett av recepten för att komma till rätta med problemet. En annan är fler poliser och Kristersson påpekar att man här har en lång väg att vandra. Han poängterar att polistätheten är den lägsta på tio år och att det beror på att det är för få kvalificerade sökanden. Det ska rättas till med högre lön och att göra yrket attraktivt igen, bl.a. genom att återupprätta respekten för polisyrket.

Regeringsmakten

Kristersson lovar att vi inte ska få en till mandatperiod som den vi just haft. Han lovar att nya Moderaterna aldrig kommer medverka till att Socialdemokraterna igen ska få styra Sverige efter nästa val. Det uttryckliga målet är att bilda en minoritetsregering med Alliansen. Det som gäller är en ansvarsfull ekonomisk politik, ett fullt deltagande i samarbetet med NATO och en ansvarsfull migrationspolitik. Där handlar det främst om den väldiga uppgiften att integrera de som kommit till Sverige. Kristersson vill sluta en överenskommelse med Socialdemokraterna, efter valet, för en långsiktig och stram migrationspolitik.

Han säger att man måste respektera andra partier men det finns gränser. Någon regering med eller förhandling om regeringsmakten med Sverigedemokraterna kommer inte att ske. Detta p.g.a. att skillnaden i värderingar är för stor. Han säger sig förstå varför SD har vuxit då man varit ensamma att tala om problemen men tillägger att de inte alls har någon lösning. SD skyller, enligt Kristersson, allt på invandringen men Sverige har så många andra problem och utmaningar. Internationell konkurrens, globalisering, digitalisering och klimathotet nämns.

Han attackerar Sverigedemokraterna för att de inte kan hantera fler saker samtidigt och för att man allt för ofta har företrädare som säger horribla saker. Han nämner SD:s partistämma där en talare jämförde muslimer med apor, hyllande av moskébränningar och hets mot utlänningar. Han tar upp Björn Söder som ifrågasatt om judar och samer samtidigt kan vara svenskar. Han kritiserar SD för deras inställning till NATO, EU och Ryssland och förklarar varje tanke på Swexit som utesluten.

Analys

Frågan är om inte detta är talet som är början på de Nya Moderaternas definitiva fall? Visst kändes det lite fräscht ett tag efter AKB:s avgång men fräschören försvann fort. Något mer menlöst och intetsägande tal är svårt att tänka sig och Ulf Kristersson har endast marginellt högre förmåga att entusiasmera sin publik än moderate EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark.

På första bänkraden sitter den av Bank of America Merrill Lynch avlönade f.d. partiledaren Fredrik Reinfeldt. Tanken är nu att Ulf Kristersson ska söka svenska folkets förtroende att reda ut det elände Reinfeldt skapade, men då var det Kristersson som satt längst fram och applåderade frenetiskt till talet om ”öppna era hjärtan”.

Hela föreställningen känns mot denna bakgrund smått absurd och det är inte annat än att man känner visst medlidande med de totalt och fullständigt grundlurade sympatisörerna i publiken, många som såg ut att vara i övre pensionsåldern.

Nya Moderaterna är inget nytt parti, man har ingen ny politik utan vi fick istället ett löfte om att Kristersson aldrig kommer regera med Sverigedemokraterna utan endast med Alliansen och därmed står det klart att vi får Annie Lööfs migrationspolitik. Samma, samma och åter samma gamla politik om Alliansen blir största block, allt enligt DÖ.

Ulf Kristersson är väl medveten om att om han också vill ha 20 miljoner i konsultarvode från Merrill Lynch varje år då bör han ständigt upprepa att det största hotet mot judarna i Sverige är nazister. Han måste godhetssignalera och visa med sina ord att han står bakom den globala världsordningen, annars kan han glömma ett välbetalt jobb på någon internationell storbank.

Ulf Kristersson nämnde nog inte svenska folket en enda gång, däremot samer, judar och muslimer. Svenskar i Sverige förtjänar uppenbarligen inte hans tankar och uppmärksamhet i samma grad som dessa grupper. Den enda gång han nämnde svenskar var när han påpekade att judar och samer självklart också är svenskar.

Kristerssons tal om barnen och gängkriminaliteten som två av tre stora ödesfrågor kändes helt meningslös. Snacka om att slå in öppna dörrar. Vem vill inte ha bättre villkor för barnen och bli av med gängkriminaliteten? Att en stor del av alla dessa problem har orakats av Kristersson själv och den politik han fanatiskt förespråkat allt sedan ungdomsåren är det meningen att vi ska glömma. Istället är allt Socialdemokraternas fel men det största hotet mot Sverige kommer, enligt Kristersson, nu genom hotet mot demokratin.

Den eleganta lösningen är att vi ska minnas de hemska övergreppen som judarna utsatts för genom historien. Nu riskerar dessa mörka krafter att igen blomma upp och hela Sverige och dess demokrati hotas i sina grundvalar av det hat, hot och våld som detta skapar. I själva verket handlar det dels om helt legitim kritik mot den förda politiken, några förflugna ord från en och annan frustrerad svensk och polisens egen våld mot och etablissemangets kväsande av oliktänkande. Några andra tankar och åsikter än Kristerssons egna ska inte få spridas i det offentliga rummet då det, enligt honom, hotar demokratin.

Knepet är att Kristersson själv kommer, om han får makten, att vara den som utser myndighetschefen som ska avgöra vilka organisationer som ska förbjudas, vilka politiska åsikter som ska få det nazistiska epitetet och därmed vilka åsikter och fakta du ska få ta del av. Kristersson vill i praktiken göra det tillåtet att ha vilka åsikter man vill men endast de med den rätta värdegrunden ska tillåtas att spridas.

Detta tal var fullständigt uruselt, oinspirerande, intetsägande och innehållslöst men samtidigt ondskefullt då svenska folket och vad som är bra för oss inte nämndes en enda gång. Svenska folket saknas i Ulf Kristerssons ekvation för Sverige.

I Fria Sidors kristallkula är detta det tal som är början på Ulf Kristerssons fall. Det kommer antagligen gå fort ner till den nivå då man börjar nöta på den äldre kärna pensionerade moderater som aldrig någonsin skulle kunna tänka sig att byta parti. Samma sympatisörer som applåderar pliktskyldigt under Kristerssons tal.

En sak är dock helt klar – det finns snart inget parti som heter Nya Moderatera utan endast f.d. Moderaterna. Partiet tillhör det förgångna, partiet har ingen framtid i svensk politik och Ulf Kristersson personifierar fallet mot botten bättre än någon annan.