Treblinka: ”Förintelseläger” eller tågstation?

Fria Sidor granskar "förintelsen": Del 8

Så länge vi tvingas att tro på något utan att själva få tänka så är vi inte fria. Det kan gälla invandringen, klimatet, vacciner, kön, vår historia, o.s.v. Den s.k. ”förintelsen” är en sådan tvångstanke som vi fått med modersmjölken. Enligt tyska lagar får ingen del i berättelsen ifrågasättas, inte ens siffran 6 miljoner. Många sitter idag i fängelse för att de tagit sig friheten att tänka själva. Hur berör det oss? Det är oerhört centralt för när du ser att man ljugit för dig om denna så heliga myt, då händer något. Då, när insikten kommer, inser du att om nu detta inte stämmer, vad är det då som stämmer? Det kan vara ett smärtsamt uppvaknande men det går inte att bli helt fri i sinnet om du klänger dig fast vid något som andra tvingar på dig. Ställ dig frågan: varför får vi inte granska detta om allt som skedde är så självklart? Skulle man då inte välkomna varje granskning, eftersom alla i så fall skulle visa att den officiella versionen stämmer. I detta inlägg granskar Fria Sidor Treblinka. Ett av de läger, vid sidan av Auschwitz, som lyfts fram som det värsta av alla ”utrotningsläger”.

Den officiella versionen

Vad var Treblinka? Ett läger där de onda nazisterna under 9 månader använde diesel för att gasa lika många som bor i San Francisco.

Här i marken ska nästan en miljon ligga…..ingen har dock hittat något på 75 år. Resterna av 1 miljon är spårlöst försvunna…..

Först dödades internerna genom dieselavgaser, sedan grävde man ner alla kropparna på en yta om 2 hektar (1 miljon kroppar). Dessa ska sedan ha grävts upp igen, eftersom tyskarna var sluga och inte ville visa sina brott för Sovjetmakten. Sedan ska de alla ha kremerats i öppna kremeringshögar. Alla skelett ska sedan ha malts ner och resterna begravts igen. Allt för att dölja minsta spår.

Så här ser det ut idag….dock har man inte funnit några massgravar..

Bildresultat för treblinka mass graves

BBC letar efter spår

Så kom det då äntligen. År 2012 och BBC slog på stora trumman. Nu hade man visat att alla förnekare hade fel. ”Förnekarna påstår att det var ett transitläger men nu har en forskare, Dr. Caroline Sturdy, med hjälp av markradar lokaliserat massgravarna med 800 000 offer”, så beskrev man denna dokumentär.

Caroline Sturdy sökte med markradar och fann dock….inget annat än djur- och fiskben..

Bildresultat för caroline sturdy treblinka
Dr. Caroline Sturdy

….det får vi dock inte veta. Man beskriver att ben har hittats, men inte att det var fiskben.

Dr Caroline Sturdy har dock inte funnit bevis för en enda kropp. Hon tilläts nämligen aldrig att göra några utgrävningar där alla liken påstås finnas, eftersom det skulle kunna såra de redan döda och det är judiska organisationer som bestämmer helt och hållet över området.

Först så påstår man att tyskarna malde ner allt till så finkornigt dam att det är därför inget finns kvar, sedan hindrar man alla utgrävningar med hänvisning till gravfriden. Men där finns ju inga gravar, bara mjöl, som de påstår. Inte en enda människa finns begraven där.

Idag skulle man enkelt med DNA-teknik kunna fastställa t.o.m. identiteten på alla. Varför gör man inte det? Visa världen att 1 miljon här ligger begravda. Nej, istället tvingar man oss att tro på vad de säger. Ungefär som att ett företag skulle kunna vägra skattemyndigheten granska böckerna med hänvisning till att man måste lita på att de stämmer. Vi har faktiskt ännu en rättsordning där ingen ska kunna dömas utan bevis. Det är den som anklagar som ska bevisa. Så borde det vara också i detta fall.

Dr Caroline Sturdy fick således gräva utanför området och hon hittade ben, djurben och några fiskben. Endast markradar fick hon använda sig av, men utan några som helst resultat. Hittills har ingen, kunnat bevisa några massgravar. Ingen har heller kunnat påvisa att här fanns några gaskamrar. Ingen har heller förklarat hur dessa dieseldriva gasbilar fungerade.

Vad sades i Nürnberg?

Nu måste vi backa bandet för i Nürnberg”rättegången” så talade man först om att man hade utrotat med hjälp av het ånga. Det sades att man ”kokats till döds som humrar”. Detta fick dock överges, då det saknade trovärdighet. Istället landade man på dieselavgaser. Det dröjde ca: ett decennium till så kunde forskare visa att man inte kunde dö p.g.a. avgaser från diesel. Diesel påstås ha tagits från de ryska tanks som tyskarna erövrat 1943.

Fritz Berg visade dock att diesel bara producerar 1% kolmonoxid men dessa ryska tanks sannolikt mindre än 0,1%. För det första så måste man ha lufttäta utrymmen men med så liten mängd kolmonoxid tar det lång tid, kanske timmar, inte 10 minuter som vittnena påstår. För det andra, skulle man nu haft dessa lufttäta rum så hade alla ändå dött av syrebrist inom 30 minuter, så varför hålla på med diesel? Lättare då att låta alla kvävas till döds och snabbare. Diesel är nog det sämsta alternativet t.o.m. ved hade varit bättre. Men så var de också ovanligt korkade dessa tyskar.

För att försvåra ytterligare så påstås de tyska soldaterna ha förstört alla spår efter denna aktivitet när de sedan lämnade lägret. Man var ju så rädd att någon mot slutet av kriget skulle ”avslöja” hur ond man varit. Därför finns idag inga som helst bevis….men det beror så klart inte på att detta aldrig hänt utan på de onda tyskarna som förstörde varje bevis, all DNA, alla rester, benbitar, varje tand, allt…..eldade man upp och malde ner….och vips så är alla bevisen borta. Detta tvingar man en hel värld att tro på.

Inga massgravar funna

Den australiensiske forskaren Richard Krege var där 1999 och undersökte området med en radar som gick hela 6 meter ner i marken. Han säger: ”Vi hittade inga gravar, skelett, mänsklig aska, förstörda konstruktioner, byggnader, rör eller ledningar under marken, guldtänder.. vi fann mest jord, sand och stenar”

Richard Krege..gick bet….ingen massgrav eller rester hittades…

Bildresultat för treblinka richard krege

Men Rudolf Höss då? Kommendanten som under tortyr erkände allt. Jodå, han har också vittnat om att man i Treblinka hade ”ångat judar”, hela 80 000 som han kände till, vilket han kunde ge vittnesmål om i Nürnberg, eftersom han vittnade om att ha varit där i juni 1941. Det är bara ett problem, det var ett år för tidigt. De första internerna kom dit 22 juli 1942. Men ett år hit eller dit……

Ingen testikel hel och hot att familjen skulle skickas till Gulag….jag skriver på.. var är pappret och pennan?…vilket år sa ni att det var, 1941?

Bildresultat för treblinka rudolf höss

Olika spårbredd orsaken för transitlägret

Sanningen är att de tyska järnvägarna och de ryska hade olika spårbredd så när man skulle förflytta fångar österut, så var man tvungen att stanna och vandra ca: 3 km. Treblinka var ett transitläger – inget annat. Här arbetade 20-30 tyska soldater och ca: 100 ukrainska fångar.

Troligen uppstod myten om ångade fångar då man använde het ånga istället för Cyklon B i Treblinka för att avlusa kläder. Man hade inte tillgång till Cyklon B för att bekämpa Tyfus.

Slutsats

Ja, vad ska man säga? Det skulle vara roligt att skoja om dessa fantasier om det inte var så ondskefullt att skylla ett helt folk för något man aldrig ens gjort…. …när man efter kriget frågade tyskar som bodde i närheten om de kände till dessa läger så sade de att de inte hade någon aning om gasningar, ångningar eller brännhögar….ändå är de kollektivt skyldiga och har betalat hundratals miljarder till Israel och till ”överlevare” och får leva i evig skuld.

Men det drabbar också oss svenskar eftersom vi inte får sanningen och därför inte kan vara fria i tanken. Lögnen skapar ett sår hos alla människor eftersom vi alla strävar efter rättvisa och moral. Vi är moraliska varelser som tvingas på en lögn. Värst är att våra barn utsätts för detta också. Inget barn ska behöva tvingas på en lögn.

Oavsett orsakerna till kriget, upprinnelsen, vem som ville ha krig, så kan man inte efteråt ljuga om dessa saker. Det är oförlåtligt. Israel och överlevare har lurat till sig till enorma belopp och måste nu ställas till svars. Allt ska betalas tillbaka, men ränta och skadestånd. De ska be om ursäkt och dessutom erkänna att de medvetet lurat en hel värld. Tyska folket måste rentvås, endast det man gjort ska man anklagas för.

Svenska folket måste också rentvås eftersom många här såg kommunismen som det största hotet, inte Tyskland, något som sedan visade sig vara rätt analys. Många svenskar som stödde tyskarna har fått sina liv förstörda. De fick leva sina liv i skam då man fabricerade förintelsemyten. I själva verket önskade de bara det bästa för Sverige av en befogad rädsla för kommunismen. De hade rätt men fick sedan skämmas och försvara sig. Quisling i Norge är ett bra exempel. Hans namn används idag av omedvetna som ett skällsord. Han var också medveten om den judiska kommunistiska faran i öst. Inget har inneburit så mycket terror och lidande för mänskligheten som just den judiska kommunismen.