Därför är judisk moral = dubbelmoral

Runt om i världen hörs ständigt klagomål på att antisemitismen ökar. Det går snart inte en dag mellan rubrikerna hur judar känner sig osäkra och förföljda. I media tas exempel på exempel upp hur judar känner sig så hotade att de t.o.m. överväger att flytta. Säkerheten för judar har försämras och inte sällan länkar man detta till den ökade muslimska invandringen. Regeringar runt om i världen skyndar sig att fördöma detta och öronmärker skattemedel för polisskydd och särskild övervakning. Samma media inte bara förlöjligar svenskarnas oro att drabbas av samma våld, men har t.o.m. aktivt drivit på, i mer än 50 år, för att fylla Sverige och alla andra västländer med migranter från u-länderna. Allra tydligast kanske detta visades då alla världens ledare samlades i Paris efter att den antimuslimska och antivita judiska tidningen Charlie Hebdo utsatts för attentat. Eftersom det var just judar som drabbats så var hela världen tvungen att skynda dit. Det är därför tydligt att den judiska moralen = dubbelmoral och inget som hör hemma i Sverige.

Bonnier driver på hårdast

Ingen driver detta så hårt i Sverige som judiska familjen Bonnier, med Dagens Nyheter, Expressen och TV4 i spetsen. De mörkar om en svensk tjej blir gruppvåldtagen i 5 timmar men blir smått hysteriska om en sten kastats mot en synagoga. Detta har sin grund i att, i valet mellan vad som är bra för judarna och vad som är bra för svenska folket, har familjen Bonnier valt det förra. Det är de inte ensamma om, tvärtom. I varje västland finns denna inbyggda intressemotsättning och eftersom judar i hög grad kontrollerar pengarna och media, är det deras intressen som vi idag tvingas omfamna.

Många är de svenskar som idag undrar varför vi i Sverige driver en självutplånande politik. En politik som bevisligen inte är bra för oss. Där vi själva ska mjölkas på pengar för att finansiera migrantvågen från främmande länder och där vi allt mer känner oss oroliga för hur barnen ska klara sig i framtiden. Svaret är väldigt enkelt: Det är det judiska intresset som styr i de flesta västländer. Det är den judiskt kontrollerade median som drivit på för mångkultur och massinvandring. Det är de som öppnar porten på vid gavel. Det är de som försöker tysta de som protesterar.

Först nu när migrationen blivit så omfattande att några av deras egna drabbas, reagerar den judiska pressen. Men alltid bara om det är en jude som drabbas. Svenska pojkar och flickor omfattas inte av deras intresse. Tvärtom. Eftersom man aktivt driver på frågan, trots att alla kan se hur det drabbar svenska barn, så måste vi dra slutsatsen att man välkomnar det våld som följer i spåret av massinvandringen. Detta gör den judiskt ägda och kontrollerade median till alla europeiska folks fiende.

Ett urgammalt problem

Vi kan inte längre blunda för att olika folk sätter sitt eget intresse främst. Vi kan så klart blunda, men då kommer vi, inom en snar framtid, inte längre existera som ett svenskt folk. För Fria Sidor är detta därför inte ett alternativ. Istället måste vägen vara att vi blir medvetna om detta. Tyvärr, eftersom vi alla under hela vårt liv utsatts för propaganda, har de flesta svårt att se att här finns en motsättning som i grunden beror på att vi i denna fråga har helt olika intressen.

Vi måste förstå att precis som många muslimer känner sig mer lojala med Islam och muslimer än svenska folket, zigenare håller ihop och visar lojalitet främst mot sig själva, finns samma lojalitet mellan de som vill identifiera sig som jude och inte enbart svensk. Vi måste då ställa oss frågan att när intressena är motsatta, är det svenska folkets intressen som ska sättas främst eller muslimernas, zigenarnas och judarnas?

Denna fråga har europeiska folken försökt svara på i flera tusen år. Vad gäller muslimerna var det ofta en enkel fråga att besvara. Om de anföll så gjorde vi motstånd vid gränsen och offrade våra liv för att bevara vår kultur och civilisation.

Med judar och zigenare var det alltid annorlunda. De levde sedan lång tid bland andra folk. Ibland har man valt vägen att vara tillmötesgående. Zigenarna i Europa, vilket Fria Sidor ska visa i senare inlägg, blev ofta illa omtyckta av folket där man bodde eftersom man ansåg att de ständigt begick brott. När folkets protester blev stora måste regenterna göra något. Ibland försökte man tvinga dem att assimilera sig, med obefintlig framgång, ibland utvisade man dem helt enkelt. Vi kan se att detta varit en fråga i Europa i mer än 500 år.

Med judarna är det i grunden ingen skillnad. De var dock inte småtjuvar utan lierade sig inte sällan med just regenterna. Man sysslande med skatteindrivning, fick monopol på försäljning av alkohol, växlade pengar och ägnade sig åt handel. Ibland utnyttjades man i den otacksamma rollen att driva in skatter, något som regenterna gärna inte själva gjorde, men allt för ofta utnyttjade man också situationen, för egen vinning, och fick folket emot sig. När så folkets vrede blivit för stort försökte regenterna, antingen tvinga dem till assimilering, vilket sällan gick, eller utvisa dem.

Det är värt att nämna att eftersom vi nu släppt in muslimer, de i hög grad, om de ser sig främst som muslimer och inte svenskar, kan sägas vara samma problem för de europeiska folken som historiskt zigenare och judar varit.

Assimilation eller åtskillnad

Varför har zigenare och judar historisk inte assimilerats? Frågan är mångbottnad därför att vi bara ser de som inte assimilerat sig. I de fall de assimilerats, har de uppgått i det folk de levt tillsammans med och därmed upphört att vara judar eller zigenare. Hos de ledande inom dessa grupper har det därför varit en stor rädsla att assimilering skulle ske för det skulle ju innebära slutet för deras existens. Ett självpåtaget folkmord om man så vill.

Därför utvecklade man sociala och kulturella regler för att förhindra det. Därför finns det inom dessa grupper ofta en syn på ”gojim” som vi kallas, som de flesta av oss skulle uppfatta som frånstötande om vi visste vad som där sades och skrevs. Talmud, som många judar följer är ett bra exempel. Även idag säger ledande rabbiner att man t.ex. har rätt att döda en ”gojim” om en jude behöver en lever. Man tror inte det är möjligt men jo, det är inte bara möjligt utan predikas av deras högsta rabbiner.

Så här säger t.ex. Chabad Lubavitch Rabbi Yitzhak Ginsburgh in Jewish Week, den största judiska publikationen i USA.

”If a Jew needs a liver, can you take the liver of an innocent non-Jew passing by to save him? The Torah would probably permit that. Jewish life has an infinite value,” he explained. “There is something infinitely more holy and unique about Jewish life than non-Jewish life.” 

För de allra flesta svenskar är detta helt ofattbart, men måste förstås mot den bakgrund som ges ovan. Genom åren utvecklades strikta separatistiska läror, oerhört rasistiska och nedsättande mot ”gojim”, just för att detta också förhindrade assimilation. Zigenare skapar på motsvarande sätt som många judar, en grupplojalitet ofta genom social isolering. De som kommer för nära en ”gojim” blir helt enkelt utesluten ur den sociala gemenskapen, vilket även drabbar hela familjens status. något som effektivt hindrar assimilering.

Hos både zigenare och judar är det, historiskt, närmast en självklarhet att man ska utnyttja ”gojim”. Det ses snarare som en rättighet och skyldighet. För dem är det positivt och gynnar deras grupp. Inte sällan finns ett oerhört förakt för oss som vi har väldigt svårt att förstå. Vi kan inte ens tro, i vår vildaste fantasi, att man kan ha en sådan dubbelmoral. I själva verket har den varit förutsättningen för att dessa grupper skulle överleva genom århundraden, ja årtusenden.

Det är viktigt att vara tydlig med att speciellt vad gäller judar och muslimer, det finns olika mellanlägen. Allt ifrån de som helt assimilerar sig och därmed på sikt uppgår i lokalbefolkningen till de som är fanatiska separatister. Vi talar därför, självklart, inte om alla människor utan försöker här att förstå, hur det kan komma sig att ledande judar i Sverige och hela västvärlden driver på folkmordet i alla västländer. Det är helt avgörande för vår fortlevnad att vi vaknar upp till denna realitet nu. Vi har inte råd att blunda längre.

Fria Sidor ska återkomma om detta i senare inlägg och där granska detta mer i detalj. I detta inlägg nöjer vi oss med att ta upp ett antal exempel på den judiska dubbelmoralen eftersom det är den som är så förödande, och tydlig, för oss idag. Se det som bevis på det som här ovan framförts och utgör bara en ytterst liten del av den enorma mängd propaganda med dubbelmoral som idag florerar i media.

Exempel på judisk dubbelmoral

Så här skriver Negar Josephi i judiska Expressen den 22 januari 2015.

Bildresultat för negar josephi
Negar Josephi

”…Negar Josephi….efterlyser en nationell handlingsplan mot antisemitism. De går inte ut alls nu, säger en mamma till mig. Hennes barn är elever på Hillelskolan, Stockholms judiska skola. Trots att det finns både vakter och övervakningskameror där är hon oroligMassakern i en kosherbutik i Paris för två veckor sedan var bara det senaste dådet i en rad, som riktat sig mot judar och judiska institutioner, i Frankrike den senaste tiden. 2012 mördades tre barn och fyra vuxna på en judisk skola i Toulouse. Varför skulle det inte kunna hända här?”

Samtidigt skriver Expressen den 3 augusti 2016 om de ökade överfallen på svenska flickor:

”– Många är pigga på att koppla ökningen till invandring, vilket är ytterst tveksamt. Det är inte ensamkommande flyktingbarn som hänger på dessa dyra festivaler. De här brotten har alltid ägt rum på festivalområden där ungdomen samlas tätt dag och natt och konsumerar diverse substanser. Det är inget nytt. Det nya är den enorma uppmärksamheten i medier.”

Kommentar: Man döljer, förminskar och bryr sig inte om att svenska flickor och pojkar riskerar våldtäkt. Notera här skillnaden i indignation och fördömandet av det våld som förövats. När judar känner sig hotade är det naturligt med egna vakter och att regeringen mobiliseras men när svenska tjejer och pojkar blir våldtagna är det inte så farligt.

I judiska Expressen 31 augusti 2015 kommer Thomas Bodström till tals i en artikel med rubriken ”Sluta sprid myten att våldsbrotten ökar”.

Bildresultat för thomas bodström
Thomas Bodström

”Trots att vi blir fler människor minskar våldsbrottsligheten i Sverige…..Visserligen finns det debattartiklar, krönikörer och ledarskribenter som ger den rätta bilden. Men det är föga värt så länge som nyhetsrapporteringen ger en helt annan beskrivning av verkligheten. Där framstår det som om brottsligheten aldrig har varit värre än nu.”

Samtidigt så skriver Expressen den 13 mars 2011 med rubriken ”Judisk familj hotas”:

”Samtidigt som ledare för Wiesenthalcentret besöker Malmö hotas en av arrangörerna och hans familj till livet. – Hotet är mycket konkret och riktas främst mot vår dotter, säger Noe Kupfer, som liksom hustru och barn fått polisbeskydd och larmutrustning.”

Kommentar: Varför tonar man ner i artikel efter artikel den befogade oron hos svenskar men är hyperkänslig för minsta hot mot en jude som får polisbeskydd betalat av svenskar?

Henry Bronett skriver i Expressen 27 juli 2014:

Bildresultat för henry bronett
Henry Bronett

”I vårt land hörs ingen av våra ledare, debattörer, anti-rasister, inga nyckelskramlare som upprörts över Sverigedemokraternas demokratiska torgmöten, säga något. Inga kyrkklockor ringer i protest mot att judar misshandlas och spottas på i vårt land. Ni som ju säger er stå upp för vår frihet och demokrati som så vurmar för allas lika värde, för moral och rättvisa, ni som har mage att kalla er antirasister, ni skiljer tydligt på rasism och antisemitism nu med er tystnad, fast det borde vara samma sak. Fan ta er tystnad i vårt Sverige!”

Samtidigt står det att läsa i Expressen i en artikel av Sohrab Fadai 14 april 2014 att:

Bildresultat för sohrab fadai
Sohrab Fadai

Vi behöver öka vår invandring. Arbetsförmedlingen släppte nyligen en uppmärksammad rapport där de konstaterar behovet av en hög invandring för att klara välfärden. Framtidsministern Kristina Persson (S) har i dagarna uttalat sig i Expressen om hur den invandring vi haft bidragit till att vi inte går mot en lika hög försörjningsbörda som vi trodde för 20 år sedan. Även förra statsministern Fredrik Reinfeldt påpekade förra veckan i Dagens Industri vikten av en hög invandring, där han jämför Sverige med andra länder i Europa som är ”väldigt oroade för att de har åldrande befolkning och närmast arbetskraftsbrist och undrar hur välfärdsekvationen ska gå ihop.”

Kommentar: Sverige har helt öppna gränser, asyl- och anhöriginvandrare väller in som aldrig förr och Expressen väljer då att fokusera på hotet från antisemitismen men försöker med alla medel som går att förlöjliga svenskars befogade oro för de sociala och ekonomiska konsekvenserna. Man hävdar t.o.m. att vi behöver den för att överleva.

Här låter DN Jackie Jakubowski få utrymme den 22 januari 2016:

Bildresultat för jackie jakubowski
Jackie Jakubowski

”Jag är orolig för denna utveckling, även om jag utgår ifrån att inte alla muslimska migranter och invandrare i Sverige är antisemiter. Men jag kan inte bortse från att en hög andel av dem, av allt att döma, är det; tillräckligt många för att hota mig, mina närmaste, den judiska minoriteten..” Han skriver i DN 14 januari 2015 att:

Judar hotas i hela EuropaSveriges judar har en särskild anledning till oro för en sådan utveckling. En utredning om attityder bland arabiska och muslimska elever i Sverige, som för en tid sedan gjordes på uppdrag av Svenska kommittén mot antisemitism, gav en rad exempel på judefientliga stämningar i Göteborgs, Stockholms och Malmös förorter.

Samtidigt driver DN 21 mars 2014 i en artikel som heter ”Vi punkterar de vanligaste myterna om invandringen” en linje där man gör narr av svenska folkets oro och kallar berättigade frågor för myter:

Påstående: Invandringen leder till ekonomiska förluster för mottagarlandet: DN: FEL Påstående: Invandring innebär en stor belastning på statsbudgeten: DN:FEL, Påstående Invandring leder till lönedumpning: DN:FEL, Påstående: Invandringen leder till en våg av kriminalitet: DN:FEL, Påstående: Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla: DN:FEL, Påstående: Invandrare måste vara beredda att assimilera sig: DN:FEL, Påstående: De flesta flyktingar är ekonomiska migranter: DN:FEL

Man avslutar så sin faktagranskning med följande:

Vi kräver att våra folkvalda politiker tar sitt fulla ansvar i frågan om invandringen genom att aktivt motarbeta mytbildningen.”

Kommentar: Återigen så har vi denna dubbelmoral som är så problematisk eftersom dessa judar säger sig vara svenskar och judar samtidigt, men de tar alltid judars oro på största allvar, hur litet hotet än må vara men att tusentals svenska flickor och pojkar utsätts för våld, en realitet, det förvandlar man i sitt propagandaorgan till en myt. Svenskar som visar tecken på oro är främlingsfientliga, antisemiter, rasister, outbildade och dumma medan en jude som känner oro sätts på en piedestal.

Aftonbladet skriver i en artikel som rubriceras ”Känner sig rädda” den 13 augusti 2014:

Bildresultat för isabel sommerfeld
Isabel Sommerfeld

Isabel Sommerfeld har alltid känt sig trygg i Sverige – men nu har har hon börjat tvivla. 

– Jag är aktiv i judiska församlingen, och där vittnar fler och fler medlemmar om att de känner sig rädda. Vissa har fått motta hot, och jag tror inte att folk förstår hur stämningen är, säger hon. I Sommerfelds bekantskapskrets är det nu flera judar som på allvar funderar på om det finns en framtid för dem i Sverige. Sommerfeld är mycket kritiskt mot att politikerna inte tagit tydligare avstånd från det som händer.”

Samtidigt ger Aftonbladet ”Partiprogrammet” utrymme den 28 juli 2016 för följande:

Våldtäkter handlar om män, inte kultur. Många menar att det känns som att de sexuella övergreppen bara ökar, och att det är exceptionellt många just denna sommar. Det är det inte, enligt Brottsförebyggande rådet minskade till och med antalet anmälda våldtäkter...98% av alla gärningsmän vid våldtäkt är män. Det betyder att oron som jag som kvinna behöver känna i mötet med en annan kvinna en lördagskväll i princip är obefintlig. Dock har jag all anledning att vara försiktig om jag träffar en man samma kväll.”

Erik Ullenhag lovar i samma program mer pengar till judisk säkerhet, 2 miljoner ytterligare för att öka judars säkerhet men han säger att det är otillräckligt.

Bildresultat för erik ullenhag
Erik Ullenhag

Kommentar: Så judarna har all rätt att vädra sin upplevda oro, främst pekar de på muslimerna, men svenska tjejer, om de ens får oroa sig, ska inte skilja på främlingar och svenskar, utan måste, helt urskiljningslöst, vara rädd för män i största allmänhet. Samtidigt ger svenska politiker aldrig extraanslag, öronmärkta, till ökad säkerhet för svenskars barn. Tvärtom. De ska sättas i samma skola som invandrarna och utsättas för ännu större risker. Risker som judarna själva kräver polisbeskydd för.

Vi ser detta fenomen, om och om igen, att judisk media ”blöder” för sina judiska själsfränder, helt naturligt så, men ignorerar, förmörkar, förminskar det våld som drabbar ursprungsbefolkningen.

Så här står det i Aftonbladet den 27 jan 2015:

Situationen för svenska judar har blivit allt svårare. I Göteborg vittnar församlingsmedlemmar om en tillvaro full av trakasserier och oro – men också om att tron på en framtid i Sverige har börjat sina. Rabbinen Hillel Lavery-Yisrael och hans familj överväger att lämna landet. – Som jude i Göteborg är man väldigt utsatt, säger han.”

Låt oss bara avslutningsvis visa just på denna lojalitet som finns mellan judar i diasporan.

Så här skriver t.ex. Huffington Post 6 Jan 2016:

Marco Rubio, USA, säger:

Bildresultat för marco rubio
Marco Rubio

“Jag är djupt oroas över de senaste trakasserierna och våldet runt om i Europa mot judiska skolor och synagogor, såväl som att regeringar där ökar på det antisemitiska budskapet”

Samtidigt skriver samma tidning den 15 september 2015 i en artikel med rubriken ”Immigration är bra för den ekonomiska tillväxten. Om bara Europa gör rätt, kan flyktingar vara det också. Att få det att hända med dagens inflöde av Syrier, Eritreaner och andra kommer inte bli lätt eller smärtfritt, och kommer ta år eller decennier — inte veckor och månader. Men med fog vilja och hårt arbete, kan Europa visa att pessimisterna har fel — och ekonomerna rätt.”

Kommentar: Man visar och lyfter fram medkänsla för judar i Europa från USA men argumenterar att det nog ändå trots allt är ganska bra för ursprungsbefolkningen. Bara vi gör det på rätt sätt så blir det bra. Det är med andra ord vårt eget fel om vi drabbas av konsekvenserna och inte ”gör det rätt”.

Brittiska Independent  skriver den 14 januari 2015:

”The Community Security Trust (CST), organisationen som övervakar anti-judiska hatbrott såväl som hjälper till att säkra byggnader och platser för religiöst utövande, säger att de har ökat sin aktivitet i samarbete med polis för att skydda de judiska platserna i respons till Parisattacken. Dave Rich, CST’s verkställande direktör för kommunikation, säger: “Människor är oroliga. De har sett vad som hänt i Paris som en indikation hur det skulle kunna bli också här om situationen blir värre.”

Samtidigt skriver samma tidning man den 19 januari 2016 att:

Flyktingar är ansvariga bara för en pytteliten del av alla sexbrott i Tyskland trots de högerextrema’s påståenden efter attacken i Cologne…en överväldigande andel av asylsökanden begår inte brott, säger en talesman för polisen…de flesta brotten är inte våldsamma och…begås till en överväldigande del av män.”

Kommentar: Återigen, vi ser att detta är ett grundtema i judisk press över hela världen. Skälet är så klart att de äger och kontrollerar media i alla västländer. Eftersom de, bevisligen, sätter sitt eget judiska intresse, före det hos ursprungsbefolkningen, blir det så här. Vi drabbas därför att vi inte ännu ser att det finns olika intressen. Vi har inte ännu till fullo tagit till oss att vi har ett eget intresse som kommer först.

Fria Sidor skulle kunna sitta i månader och lista exempel på denna dubbelmoral men du förstår säkert redan nu poängen.

Detta är tyvärr inget nytt. Faktum är att tyskarna var utsatta för än värre media på 1920-talet. Man försökte göra något åt det genom att främst tyskar skulle få äga media. Resultatet blev att den internationella judenheten förklarade Tyskland krig 1933 och införde bojkott mot alla tyska varor och butiker runt om världen. Vi står inför ett värre existentiellt hot och förövarna är exakt desamma.

I kommande inlägg i denna serie ska vi närmare granska hur grupper bevakar och driver sina egna intressen, överallt i världen, och hur det inte sällan krockar med vad som är bra för ursprungsbefolkningen. Det är helt naturligt att driva sitt eget intresse men det gäller också oss. Vi har exakt samma rätt att sätta våra intressen främst. Faktum är att vi har en skyldighet att göra det mot framtida generationer svenskar. Vi har inget val, vi måste nu sätta stopp.