Svenskar behöver bygga nytt Stockholm åt alla migranter

Så var det officiellt. Boverket har kommit med en prognos som visar att det behövs byggas 710 000 nya bostäder fram till 2025. Det motsvarar närmast exakt hälften av det antal uppehållstillstånd som Sverige beviljar under samma period. Det betyder att svenskarna måste förse migranterna med bostäder eftersom de som kommer inte behövs på en redan svår arbetsmarknad för lågutbildade.

Kanske kan vi som tidigare låna till att ge de som kommer välfärd och bostäder. Den fråga som infinner sig är varför detta aldrig har gått då det gäller våra egna ungdomar och äldre. Vad som Fria Sidor kan minnas har det under all tid varit hårda krav för att få ny bostad. Det har tidvis varit 20 års kö och att köpa en bostadsrätt är inte att tänka på för de flesta ungdomar som pressas hårt av ett enorm utbud på arbetsmarknaden för enklare arbeten.

Det är att beklaga men svenska folket har lurats att rösta på politiker som prioriterar lycksökare framför sin egen befolkning. Ordet lycksökare kan kännas hårt men om du reser över 5-10 säkra länder då har du inget asylskäl. De som kommer är ekonomiska migranter. De tror de ska få ett bra liv i Sverige och det får de också men endast genom de bridrag som andra svenskar förser dem med.

Är det inte dags att vi börjar värna våra egna snart? Att sätta barnen och familjen eller de som man har nära främst. Det finns behov att fylla så det räcker.

Har svenska folket verkligen ansvar för hela världen?