Svenskarna blir kortare: Den troliga orsaken är folkutbytet

Team 2006 - VM i Tyskland

Blir bara kortare och kortare

De styrande i Sverige har varit så duktiga på att byta ut det svenska folket att det nu t.o.m. speglar sig i medellängden. Från att tidigare ha varit världens längsta folk, sjunker nu Sverige som en sten i mätningarna.

Det är Imperial Collage i London som genomfört en stor studie av längdutvecklingen i olika länder. Medellängden har ökat i de flesta länder under de senaste 100 åren. Däremot har det skett stora relativa förändringar. Numera finns de längsta männen i Holland och de längsta kvinnorna i Lettland. I Norden är de danska männen och kvinnorna längst. Intressant är att de finländska männen är lika långa som övriga nordiska män. Finland har kommit ikapp.

Forskarna har funnit att det finns ett samband mellan längd och livslängd, utbildning och livsinkomst. Långa löper också mindre risk att drabbas av hjärtsjukdomar.

De som ökat mest i längd de senaste 100 åren är iranska män (17 cm) och sydkoreanska kvinnor (20 cm).

Forskarna konstaterar att kroppslängd är en av de mest ärftliga egenskaparna.

Sverige har gått från plats nr. 1 till att 1996 ha plats nr. 15. USA, som utsätts för ett massivt folkutbyte, har åkt ner från plats 3 till 37. Norge har också varit föremål för massinvandringen och har åkt ner från plats 2 till plats nr 12.

Håller upp medellängden – 194 cm

Fria Sidor finner inget om massinvandringen i rapporten men tar sig friheten att ge sig på några egna funderingar.

USA – folkutbytets epicentrum

USA hade innan de utsattes för det mångkulturella experimentet en huvudsakligen europeisk befolkning. Efter ihärdiga påtryckningar från den judiska lobbyn under början av 1900-talet första hälft, genomfördes sedan omvända reformer för att icke-europeisk invandring skulle premiers. USA har främst haft en kraftig relativ minskning i andelen med europeisk bakgrund. Under sent 1900-tal har den relativa folkökningen främst skett för de med bakgrund i Afrika (165 cm), Sydostasien (176 cm) och Sydamerika (169 cm). USA har idag en medellängd på 178 cm för män och 164 för kvinnor.

Sänker medellängden i USA – migranter från Sydamerika

Sverige – ledartröjan för folkutbytet

Sverige hade stor invandring från Finland under 1900-talet vilket kan ha haft viss påverkan. På 60-talet tryckte DN och David Schwartz på för mångkulturen och gränserna började sakta att öppnas. Först för arbetskraftsinvandring och senare för ”flykting”invandring. Sverige hade större invandring från Turkiet, Italien, Chile och Balkan under mätperioden. Invandringen från Balkan har inte sänkt den genomsnittliga längden, snarare motverkat att den sjunkit mer. Både Bosnien, Serbien och Kroatien har idag i genomsnitt längre män och kvinnor än Sverige. Sverige har idag en medellängd på 180 cm för män och 168 för kvinnor.

Håller uppe snittet

Observera att undersökningen slutar 1996. Perioden 1996-2015 har Sverige givit 1 486 454 nya uppehållstillstånd. Det troliga är att Sverige idag halkat mycket längre ner på listan i jämförelse med flertalet andra länder. Finländarna lär sannolikt var längst i Norden. Vi svenskar blir tydligen bara kortare och kortare.

Sveriges resa ner har bara börjat – i fler än ett avseende

Stort tack till finansoligarkerna, kulturmarxisterna och den judiska lobbyn. Sverige är mycket mer spännande nu, i alla fall om vi får tro f.d. statsminister Fredrik Reinfeldt – och kortare.