SD – rätt parti i fel tid

Jimmie Åkessons tal i Almedalen föregicks av glad musik, rungande applåder och viftande med flaggor. Den inre kärnan väljare till Sverigedemokraterna är fanatiska. SD har medvind. Allt talar för att de kommer bli största parti i riksdagen 2018 – mycket lite för att man får mer inflytande än de senaste åtta åren. Det är inget som bekymrar publiken. Man har redan bestämt sig för Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson, allt annat är av underordnad betydelse. Åkesson ser ut som en vinnare och beter sig som en vinnare, med all rätt. Partiet SD är en vinnare. Det innebär dock inte att svenska folket är vinnare. Det stora problemet som SD aldrig vill tala om är att de som stödde partiet 2006 när de fick 2,93% röstade för totalt asylstopp och omfattande återvandring av de drygt 900 000 som redan då fått uppehållstillstånd sedan 1980. Efter fyra år och 375 000 uppehållstillstånd ytterligare röstade 5,72% på dem, då också för asylstopp och omfattande återvandring. Fyra år till gick och 451 000 nya uppehållstillstånd. Nu är vi vid år 2014 och partiet får 12,86%. SD vill fortfarande ha asylstopp men den omfattande återvandringen har tonats ned i programmet. 2018 ser SD ut att få 25%. Ytterligare 536 000 uppehållstillstånd har delats ut. Återvandring är inte längre SD:s fråga utan nu satsar man på integration och har t.o.m. lagt till kvotflyktingar som om det inte räckte med de som kommit hittills. Här ligger SD:s stora trovärdighetsproblem. Sedan 1980 har 2,4 miljoner uppehållstillstånd delats ut. Dessa gjorde SD allt för att stoppa men nu när man inte har lyckats med det, accepterar man det som ett fullbordat faktum och satsar på integration istället samt kvotflyktingar. Fria Sidor har därför ytterst svårt att begripa publikens fanatiska entusiasm. Vad exakt är de så glada för?

Åkessons segerfest

Åkesson befinner sig på en segerfest. Vad spelar det för roll att svenska landslaget förlorat mot England, SD är ändå vinnare. Jimmie börjar med att påpeka att hela veckan har varit Sverigedemokraternas dag. Alla måste förhålla sig till dem och 2018 är Sverigedemokraternas år. I sitt segerrus skojar han friskt om det snart utgående kristdemokraternas Ebba Busch Tor, Magdalena Andersson (S) och Margot Wallström (S). Den senare öppnar upp för nästa moment att attackera Socialdemokraterna för dess obefintliga kontakt med verkligheten.

Han säger att de gamla partierna har missbrukat sin makt och förstört landet. Jimmie berättar att det är kloka och välinformerade svenskar från alla delar av samhället som nu väljer att lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Han förklarar att regeringen, Socialdemokraterna, Wallström och Löfven är de som raserat folkhemmet och att SD nu vill bygga ett nytt. Applåder.

Till försvar för nationalismen och attacken på de ”fega töntarna”

Åkesson fortsätter att ta upp att Jan Björklund (L) är livrädd för nationalismen och påpekar att utan nationalism hade Björklund som är utbildad militär inte ens haft något land att försvara, inget svenskt fotbollslag eller fotbolls-VM. Nationalism är att tillhöra samma gemenskap och sluta upp bakom sitt land.

Nationalism är för Åkesson något som bygger samhörighet, gemenskap och som bygger folkhemmet. Han går vidare med att säga att ett gäng låtsasnationalister, nazister, som han kallar ”fega töntar” har stört möten och misshandlat människor. Applåder. Nazismen kan aldrig vara nationalistisk eftersom den enligt Åkesson är en antidemokratisk, socialistisk, rasistisk, imperialistisk och internationalistisk våldsideologi. Den saknar allt existensberättigande i ett demokratiskt samhälle. Applåder.

De som använder våld som metod, oavsett organisation, har ingen plats i demokratin utan i fängelset. Applåder.

Skjutningar, våld och segregation

Det som håller Åkesson vaken på nätterna är skjutningar på våra gator, handgranater, sexualbrotten, kvinnors otrygghet, att få utländska våldtäktsmän utvisas, slöjtvång på förskolor, hederstrukturer och islamism. Det skrämmer att bli allvarligt sjuk och inte få den vård som behövs, människor som dör i vårdköer, den försämrade äldrevården och att barnen ska växa upp i ett splittrat och segregerat samhälle.

Han går vidare att rikta kritik mot EU och dess planer på ett nytt tusenårigt rike och att Sjuklövern, med undantag för moderater och kristdemokrater, ska få fortsatt förtroende att styra landet mot en katastrof. Applåder.

Attacken på Löfven

Jimmie fortsätter att berätta att det är mycket som är bra med vårt land och att Sverige kanske är det bästa landet i hela världen att leva i. Mycket är inte lika bra bl.a. är den stora otryggheten ett stort problem. SD anklagas ofta för att spela på människor oro men att ta den på allvar är att ta ansvar. Den som förnekar allvarliga problem är ansvarslös. Han säger att Stefan Löfven och andra inte har tagit problemen på allvar och att människor inte ens längre känner sig trygga i sina hem. Hela rättsstaten är idag i allvarliga problem. SD lanserar därför ett mindre förslag att också hemlarm ska omfattas av ROT-avdrag.

Åkessons fortsätter nu att påpeka att Stefan Löfven varken vill tala om otrygghet eller invandring utan enbart välfärd. Löfvens påstående att valet 2018 är en folkomröstning om välfärden får Åkessons gillande. Han säger att Löfven gör ett stort misstag om han inte kopplar brister i välfärden till den stora asyl- och anhöriginvandringen. Han frågar sig varför Stefan Löfven inte under fyra år av högkonjunktur har passat på att utveckla välfärden, kapa vårdköerna, att lyfta äldre ut fattigdom, att förbättra skolresultaten, ta krafttag mot brottsligheten och trycka tillbaka den organiserade brottsligheten. Varför har Löfven inte tagit chansen att bekämpa segregationen, utanförskap och framväxten av parallella samhällen i Sverige. Stefan Löfven har missat en historisk möjlighet.

Istället för att lägga pengarna på barn med funktionsnedsättning, kapa vårdköerna, polisen, brottsbekämpning eller att lyfta de fattiga äldre har de istället gått till asylinvandring. Applåder.

Han fortsätter att säga att man inte kan tala om otrygghet, vårdköer eller arbetslösheten utan att samtidigt tala om den stora asylinvandringen. Därför är valet 2018 en folkomröstning om välfärden, tryggheten och det land vi ska ha i framtiden.

Sverige kommer alltid ha invandring

Jimmie Åkesson säger sig vara kritisk mot massinvandring men påpekar att Sverige alltid haft invandring och kommer alltid att ha det, även när Sverigedemokraterna får bestämma. Den måste dock vara reglerad, som vi kan hantera och som tillför något positivt till Sverige. En invandring som inte förstärker segregationen och parallella samhällsstrukturer. Jimmie säger att det bara finns en garant för en sådan politik och det är Sverigedemokraterna. Applåder.

Sverigedemokraterna är också garanten för att de andra partierna inte kan ta tillbaka Sverige till den kravlöshet som rått tidigare. SD är centrifugalkraften i svensk politik och det parti alla talar om. Det enda väljarna kan vara säkra på vad gäller de andra partierna är att de inte gillar SD. De andra markerar avstånd till SD och vill stänga ute SD från inflytande.

Vädjar till vuxet samtal

Åkesson avslutar med en vädjan till de andra partierna. Han säger att SD 2018 kommer att få många människors förtroende. Han fortsätter med att redogöra för SD:s linje som inte kräver att få fullt genomslag för sin politik, inga särskilda positioner, inte ens att de andra partierna behöver vara trevliga mot SD. Det viktiga är att vi tillsammans tar ansvar och är de vuxna i rummet som kan föra samtal. Applåder.

Analys

Det stora problemet med SD är att tiden sprungit från dem. Det parti som en gång startades för att få till ett asylstopp och återvandring har mjukat upp sin inställning påtagligt. SD talar inte ens om återvandring, man är numera bara glad om de andra partierna vill föra ett samtal med dem. Denna markanta kursomläggning har skett samtidigt som Sverige ser nya uppehållstillstånd sedan 1980 snart passera 2,4 miljoner.

I praktiken betyder det att dagens SD accepterar vad som skett som ett fullbordat faktum. Man är ett parti som idag istället vill att dessa 2,4 miljoner ska integreras. SD är primärt inställda på att få till en reglerad invandring, de som redan kommit hit, dessa 2,4 miljoner, är inte en fråga man talar om eller driver. Den politik som SD idag förespråkar skulle passat bra någon gång i början av 1990-talet. Då hade fortfarande ett fåtal asylinvandrare kommit, då var det primära att få till ett asylstopp. Idag går Sverige omöjligt att rädda med bara ett asylstopp, än mindre med kvotflyktingar och en reglerad invandring som förhandlats fram med Sjuklövern.

Det finns de som hävdar att det är SD:s uppmjukade linje som gjort dem rumsrena i väljarnas ögon. Det är en analys som haltar eftersom åtminstone de som röstade på SD i valet 2006, 2010 och i viss mån 2014 fortfarande röstade på återvandring. Det är istället mest troligt att det är den ständiga påfyllnaden, dessa 2,4 miljoner som blivit allt mer påtaglig i verkligheten som är huvudorsaken till SD:s ökning, detta i kombination med framväxten av alternativa medier.

Fria Sidor har varit öppet kritisk mot SD:s passivitet de senaste fyra åren och därmed en försummad möjlighet att väcka opinion. SD har främst varit tagare av väljarnas missnöje inte de som genom aktiv opinionsbildning varit med och skapat det. Fria Sidor är också djupt kritisk till det avståndstagande till alternativa medier, andra nationalistiska krafter och den beröringsskräck som SD uppvisar.

Det är visserligen förståeligt men samtidigt beklämmande att man numera aldrig missar ett tillfälle att, precis som de andra partierna, utmåla nazister som det största hotet mot Sverige samtidigt som man står med mössan i hand för Sjuklövern, de som förstört Sverige. Det hade varit klädsamt om man helt enkelt varit tyst istället men vad kan man förvänta sig av Sveriges i särklass mest Israelvänliga parti.

Det hade likaledes varit klädsamt om man avstått från sin beröringsskräck med de alternativa medier som, ofta ideellt, offrar sin fritid för att få fler att förstå och istället tagit avstånd från de etablerade massmedierna som är de som är en stor anledning till att Sverige tagit in dessa 2,4 miljoner invandrarna sedan 1980.

SD är ett parti som idag är något helt annat än vad många av deras väljare tror, många väljare är inte så välinformerade som Åkesson vill göra gällande. SD är idag ett parti som inte längre står för lösningen på Sveriges enorma problem. SD är möjligen en garant för att situationen inte förvärras lika snabbt som med Sjuklövern.

Det är dock djupt oroande att man driver på så hårt för integrationen. Istället för att driva på för att reversera den katastrofala utvecklingen sedan 1980 är SD nu ett parti för att ta hand om dem som kommit och försöka göra dem till svenskar genom integration.

Det krävs inte lång tid för att inse att hur trevlig och tillmötesgående än Jimmie Åkesson är, leder han ett parti som 2018 har en politik för 1990-talet. SD löser idag inte Sveriges problem. SD är rätt parti men i fel tid.

Det är ganska signifikativ för den svenska väljarkåren att så få ännu förstår det. Först så röstade vi för Sjuklövern och dess massinvandringspolitik. Nu har 2,4 miljoner uppehållstillstånd delats ut och Sverige är ett land på många sätt i fritt fall, då väljer många samma SD som en gång var helt emot dessa 2,4 miljoner men som idag inte har det minsta emot att de stannar.