Rothschilds rikedom har sin grund i en greve

Fria Sidor granskar pengarna: Del 4

Wilhelmshöhe

För att förstå vår värld måste vi förstå pengarna. Det är pengar som styr allt. Vi har tidigare visat att 1661 är ett viktigt datum att hålla i minnet. Det var då som Bank of England grundades, en privatägd bank med rätt att ge ut de pengar engelsmännen sedan skulle använda sig av. Pengar måste först skapas. De är i sig bara en papperslapp eller, som idag, bara siffror i datorerna. Värdet måste vila på en säkerhet. Bank of England tryckte pengar, ur tomma intet för att ge dem till engelska staten. Staten gav som säkerhet en obligation med de engelska medborgarna som eviga garanter. Utöver detta kunde Bank of England låna ut lika mycket utan reserver till allmänheten. Det kallas ”fractional reserve banking”. Alla pengar som idag finns i vårt samhälle har skapats ur tomma intet på detta sätt och skuldebreven garanteras av medborgarna. Det är uppenbart för var och en som granskar detta att de som ägde dessa banker måste ha blivit ofantligt rika. Det är ett mysterium varför inte staten själv tryckte pengarna. Banken behövdes aldrig till att börja med. Nu skedde det i alla fall och enormt mycket av utvecklingen i vår värld som följde efter det förklarar den maktförskjutning till ett ytterst litet antal oligarker och bankirer som därpå följde. Det mesta vad gäller banker är sekretessbelagt men det finns, som vi visat, starka indicier på att judiska familjer som Montefiore, Goldsmid, Cassel, Montagu, m.fl. var de som gynnades. De som senare, med början runt 1800 kom att bli Europas ohotade bankirer och också världens rikaste familj är Rothschild. Fria Sidor ska granska deras väg till rikedomen och till en närmast oinskränkt makt.

Att granska Rothschild

Det är mycket svårt att granska familjen Rothschild. De biografier som skrivits av dem som har fått tillgång till deras arkiv är alltid hyllningar. Vad annars kan vi förvänta oss? Dessa biografier är därför inte pålitliga. Ska man läsa något är de äldsta böckerna att föredra (se länk nedan till en tidig källa). Desto senare utgåvor, desto mer tillrättalagda och inställsamma är skrifterna. På alternativa sidor finns enormt mycket information men det är osäkert vad som stämmer.

Skälet till att det finns så få uppgifter i original, dokument, o.s.v. beror på att Rothschild är mycket hemlighetsfulla. Redan från början använde de kodord när de kommunicerade med varandra. De kallade inte varandra vid namn utan använde fingerade namn. Det var för mer än 200 år sedan. Vi ska inte inbilla oss att man idag på minsta sätt själva skulle ge oss detaljerna.

Fria Sidors utgångspunkt är att vi måste forska om dem ändå. De har påverkat vår historia för mycket för att låta bli bara för att de inte öppet vill redovisa sina förehavanden. Det är, som det ser ut nu, inte troligt att vi hittar tillräckligt med säkra pusselbitar för att kunna se hela bilden. Det kommer t.ex. sällan att kunna bli frågan om några säkra bevis genom dokument. Det finns helt enkelt inte dessa spår från, kanske, världens mest hemlighetsfulla familj. Vi får därför främst inrikta oss på det andra skrivit och berättat om dem och se hur långt det går att komma. Grundregeln är, som sagt, desto äldre källor, desto mer tillförlitliga.

Vi börjar vår granskning, inte med Rothschild, utan av en helt annan familj.

Kurfurstendömet Hessen-Kassel

Familjen Rothschild bodde i Frankfurt am Main. Utkomsten för familjen var försäljning av småsaker på olika marknader, pantbanker, utlåning och andra sysslor. Man har spårat familjen och namnet ”Rote Schild” till runt år 1550. Deras väg till härskare över världen skulle gå via en greve och ha sin början runt år 1800.

Tyskland var vid denna tid sedan länge indelat i olika grevskap och kurfurstendömen. Det var hundratals olika områden som var självständiga och ingick in det som kallades Tysk-Romerska Riket eller ”Det heliga Romerska Riket”. Detta rike grundades runt år 850 och varade i ca. 1000 år. Riket kom att ständigt förändras men i slutet av 1700-talet bestod det av ca. 1800 autonoma småriken, grevskap och kurfurstendömen.

Så här såg Det Heliga Romerska Riket ut 1792.

Ett av grevskapen var Hessen-Kassel, ett kurfurstendöme. Det var ett av de rikaste grevskapen i Tysk-Romerska riket. Skälet var att man hade som affärsidé att hyra ut soldater. Verksamheten hade tagit sin början redan 1670 och syftet var att förbättra grevskapets finanser. Man hyrde helt enkelt ut soldater och det var enormt lönsamt. Den i släkten som tog detta längst var Frederick II vars farbror, Frederick I, för en kort period skulle bli kung i Sverige. Frederick II hyrde ut många soldater bl.a. till sin svåger, kung George III, i England. Så många hyrdes ut, till högstbjudande, att nästan 7% av grevskapets befolkning, under hela 1700-talet, var inskrivna. Låt oss ta ett exempel. När Nordamerika sökte självständighet från Storbritannien, 1776, hyrde man ut 22000 Hessiska soldater till Kung George III för 3,2 miljoner pund. En enorm summa på den tiden. Avtalen var oerhört förmånliga och man fick extra betalt för varje dödad och skadad soldat.

Grevskapet Hessen-Kassel var stort. Ytan var ca: 9581 km2. Det motsvarar ungefär storleken på Skåne.

Bildresultat för landgraviate hesse-cassel
Grevskapet Hessen-Kassel
Bildresultat för skåne
Skåne

Ingen vet exakt vilken förmögenhet man hade ansamlat vid tiden runt 1800-talet. Enligt John Reeves var arvet efter Frederick II, år 1785, 56 miljoner thaler, vilket då motsvarade ca: 14 miljoner pund. Det är inte orimligt mot bakgrund av ovan angivna 3,2 miljoner pund för 22000 soldater och att man hållit på i mer än 100 år med denna verksamhet. För att sätta dessa kontanter i relation till något motsvarar det ca: 28% av Englands totala statsutgifter år 1800, eller ca: 4% av Englands totala statsskuld samma år. Man ska vara försiktig med historiska jämförelser vad gäller pengar men 4% av Storbritanniens totala statsskuld idag motsvarar 72 miljarder Pund, eller 792 miljarder kronor. Ingvar Kamprad uppskattas vara god för 336 miljarder kronor.

De flesta som skrivit om kurfurstendömet är överens om att det var ett av Europas rikaste och hade t.o.m. en större förmögenhet än kejsaren för Det Tysk-Romerska Riket. De var därmed också en av världens rikaste familjer. Vad soldaterna tyckte om det framgår inte.

Utöver detta förfogade man över en landyta, motsvarande Skåne. Det är oklart hur stor del som tillhörde familjen. Kanske ägde adeln en del av marken? Det är också oklart vilket värde som tillmättes marken vid denna tid. Helt säkert är att den ägdes privat. Även om man inte ägde allt och man räknar med mycket låga värden blir det ändå enorma belopp då ytan motsvarade storleken på Skåne. Till marken hörde ett antal mycket imponerande slott som tillhörde familjen. Räknar vi lågt, säg 100:- per m2, och att familjen ägde 25% av marken blir det ett approximativt värde på 250 miljarder kronor idag, bara för att ha någon uppfattning om vilka värden vi har att göra med.

Det kanske räcker med att konstatera att grevskapet var dåtidens Bill Gates och Ingvar Kamprad med tillägget att det var betydligt färre som hade stora förmögenheter då.

Grevskapet hade många slott. Några visas nedan.

Bildresultat för landgraviate hesse-cassel castles
Wilhelmshöhe
Bildresultat för landgraviate hesse-cassel castle löwenburg
Löwenburg
Bildresultat för castle wilhelmsburg
Wilhelmsburg
Bildresultat för wilhelmsthal castle
Wilhelmsthal

Det var sedan Frederick II son, kurfurste William I, som skulle komma att ärva hela denna förmögenhet och bli familjen Rothschilds språngbräda för en enormt snabb stigning till den absoluta makten. Rothschild sade själva att William I var deras lycka. Fria Sidor kan bara hålla med. Utan greven, ingen bankdynasti Rothschild. Det första steget dit började, som så ofta förr, med gåvor, mutor och hemliga avtal till de på insidan. De lyckades senare använda hela grevskapets förmögenhet, genom att kunna erbjuda lån, i eget namn, med den som säkerhet. William I misstänkte också att de använde hans pengar för egen räkning eftersom han inte sällan fick vänta, frustrerad, i åratal på att de skulle redovisa hans ekonomiska ställning och vilka transaktioner som skett.

Mer om detta i nästa inlägg.